Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Διευκρινίσεις φορολόγησης αποζημίωσης δικαστικών αντιπροσώπων

Eλλάδα

Διευκρινίσεις φορολόγησης αποζημίωσης δικαστικών αντιπροσώπων
Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου του Δικ. Συλλόγου Αθηνών κ. Ι. Αδαμόπουλου η δικαστική αποζημίωση για πρώτη φορά υπάγεται σε φόρο εισοδήματος και λοιπές κρατήσεις (Σύνολο κρατήσεων 23.11%).
02/05/2012 14:20
Διευκρινίσεις φορολόγησης αποζημίωσης δικαστικών αντιπροσώπων
Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου του Δικ. Συλλόγου Αθηνών κ. Ι. Αδαμόπουλου η δικαστική αποζημίωση για πρώτη φορά υπάγεται σε φόρο εισοδήματος και λοιπές κρατήσεις (Σύνολο κρατήσεων 23.11%). Πιο συγκεκριμένα παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της ανακοινώσεως:
Σχετικό άρθρο

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η επικράτηση αποκλειστικά και μόνο εισπρακτικού χαρακτήρα λογικών δεν απεφεύχθη ούτε κατά τον προσδιορισμό του ύψους της καταβλητέας προς τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής αποζημίωσης, καθώς διαπιστώνουμε ότι επελέγη για πρώτη φορά στην ιστορία των εκλογικών διαδικασιών τόσο η υπαγωγή της σε φόρο εισοδήματος, όσο και η επιβολή επ' αυτής λοιπών ακατανόητων κρατήσεων (κράτηση υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων: 3%, τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου: 3,6% επί του 3% της προαναφερθείσας κράτησης υπέρ ΜΤΠΥ, δηλαδή σύνολο κρατήσεων: 23,11%), σε αντίθεση με κάθε έννοια λογικής. Πιο συγκεκριμένα, εντέχνως και για προφανείς λόγους εντυπωσιασμού και αποπροσανατολισμού αφενός μεν των δικαστικών αντιπροσώπων, αφετέρου δε της κοινωνίας με στόχο να παρουσιαστούν τα εν λόγω ποσά ως ιδιαίτερα υψηλά σε σχέση με τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου σχετική ανακοίνωση των ποσών των καταβλητέων αποζημιώσεων ουδεμία αναφορά έκανε στο γεγονός ότι - κατόπιν της θέσπισης του άρθρου 3 του νόμου 4051/2012 - τα εν λόγω ποσά αφενός μεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%, συν κράτηση ΜΤΠΥ και τέλος χαρτοσήμου, αφετέρου δε συγκαταλέγονται στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα του δικαστικού αντιπροσώπου και συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του σχετικού φόρου εισοδήματος.
Η υιοθέτηση της εν λόγω απόφασης αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την πλήρη επικράτηση λογικών εισπρακτικού χαρακτήρα που νοθεύουν μια αμιγώς θεσμική διαδικασία και εγκλωβίζουν την άσκηση των καθηκόντων δημοσίων λειτουργών σε φοροεισπρακτικές και φοροδοτικές λογικές, πρωτόγνωρες σε σχέση με τα μέχρι πρότινος ισχύοντα. Παράλληλα, διαπιστώνεται μια έντεχνη προσπάθεια πλασματικής αύξησης των φορολογητέων εισοδημάτων των διορισθέντων ως αντιπροσώπων, η οποία ως μόνο στόχο έχει να ανέλθουν οι τελευταίοι φορολογική κλίμακα και να κληθούν να καταβάλουν αυξημένο φόρο, μεγιστοποιώντας τα κρατικά έσοδα. Εντούτοις, ουδόλως λαμβάνεται υπόψη η ειδική φύση των καταβαλλόμενων ποσών ως αποζημιώσεων και όχι ως εισοδημάτων, με αποτέλεσμα αυτά να απομειώνονται σημαντικά και να μην ανταποκρίνονται στην εργασία που καλούνται να καταβάλλουν οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, ούτε φυσικά στα πραγματικά έξοδα διαμονής που καλούνται να καταβάλουν οι διορισθέντες εκτός του τόπου όπου έχουν την έδρα ή ασκούν την υπηρεσία τους.
Επισημαίνουμε πως ο ρόλος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής είναι ρόλος αμιγώς θεσμικός και η άσκηση των σχετικών καθηκόντων αποτελεί αναντικατάστατη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και τη διασφάλιση του αδιάβλητου αυτών. Κάθε παρείσφρυση εισπρακτικών λογικών τυγχάνει όλως αναντίστοιχη με την ιδιαίτερη φύση των ασκούμενων καθηκόντων και τα υποβιβάζει - καταλύοντας κάθε έννοια λογικής και αποδοτικότητας - στο επίπεδο της συνήθους εργασίας.
Καταγγέλλουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την εν λόγω πρωτοφανή απόφαση και πρακτική και καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο να αναλογισθεί τον άτοπο και παράλογο χαρακτήρα της προαναφερθείσας φορολόγησης και να προβεί άμεσα - έστω και τώρα, την ύστατη στιγμή - σε σημαντική αναπροσαρμογή προς τα πάνω των καταβαλλόμενων ποσών προκειμένου να ανταποκρίνονται επαρκώς και αξιοπρεπώς στο μέτρο των θεσμικών καθηκόντων που πρόκειται να ασκηθούν.


http://www.lawnet.gr/news/dieukriniseis-forologisis-apozimiosis-dikastikon-antiprosopon-26314.html

 

Κλειστά τα δικαστήρια λόγω εκλογών

Κλειστά τα δικαστήρια λόγω εκλογών
2/5/2012
Κλειστά θα είναι από σήμερα Τετάρτη έως τις 9 Μαϊου τα δικαστήρια λόγω εκλογών με αποτέλεσμα να αναβληθούν όσες δίκες και πλειστηριασμοί είχαν προγραμματιστεί τις ημερομηνίες αυτές.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Δικαιοσύνης,το πρωτοδικείο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό από τις 2 Μαΐου έως τις 11 Μαΐου και όσες ποινικές δίκες αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από τις 2 Μαΐου και δεν θα περαιωθούν την ίδια ημέρα, θα συνεχιστούν και την επομένη.

Πόσες μέρες εκλογικής άδειας δικαιούστε Για όσους εκ των μισθωτών, η Κυριακή 6 Μαΐου 2012 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές

Πόσες μέρες εκλογικής άδειας δικαιούστε
Για όσους εκ των μισθωτών, η Κυριακή 6 Μαΐου 2012 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές
2/5/2012
Τις ημέρες εκλογικής αδείας για τους εργαζόμενους που είναι ετεροδημότες προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας. Ο αριθμός των ημερών αδείας κυμαίνεται ανάλογα με την απόσταση που απαιτείται να διανύσουν οι εκλογείς, ενώ δεν ξεπερνά τις 3 μέρες. Η χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών και τα ημερομίσθια καταβάλλονται κανονικά.
Ειδικότερα:
1. Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας, με αποδοχές, για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012.
2. Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χορηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προσωπικού των υπόχρεων της παρ.1 της παρούσας στον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την επιστροφή του απ΄ αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως:
Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ΄ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
3. Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, η Κυριακή 6 Μαΐου 2012 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας.
4. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών.

Βρείτε που ψηφίζετε Δικαίωμα ψήφου στις γενικές βουλευτικές εκλογές έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

Βρείτε που ψηφίζετε
Δικαίωμα ψήφου στις γενικές βουλευτικές εκλογές έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
1/5/2012
Μόλις πέντε μέρες πριν τις εκλογές οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε για την εκλογική διαδικασία όπως και σε ποιο εκλογικό τμήμα ανήκετε δείτε το μέσα από τον υπολογιστή σας πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο και συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας http://www.ypes.gr/services/eea/eeagr/eea.htm

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και οι εκλογείς - για να ψηφίσουν στα εκλογικά τμήματα - πρέπει να επιδείξουν στην εφορευτική επιτροπή την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφ' όσον ζητηθεί, σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.
Δικαίωμα ψήφου στις γενικές βουλευτικές εκλογές έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων του κράτους και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν (άρθρα 4 παρ.1 και 6 παρ.1 του π.δ.26/2012).

Παραμονή στα βαρέα με 47 ευρώ το μήνα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμονή στα βαρέα με 47 ευρώ το μήνα
2/5/2012
Με την καταβολή 47,07 ευρώ το μήνα μπορούν να παραμείνουν στο (ευνοϊκότερο συνταξιοδοτικά) καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων εργαζόμενοι που η ειδικότητά τους βγήκε από τη νέα λίστα και μπορούν να συμπληρώσουν τις ελάχιστες ημέρες ασφάλισης έως το 2015.
Τη δυνατότητα εξαγοράς και τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλλονται, με βάση το ν. 4075/12, προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνη. Σύμφωνα με την απόφαση, «ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι 31/12/2011 δεν είχαν συμπληρώσει 3.600 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή 3.375 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ (νέοι ασφαλισμένοι) για τους οποίους παύει η ασφάλισή τους με αυτό το καθεστώς (επομένως και η υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών) έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά του χρόνου πραγματικής απασχόλησης σε εργασίες ή επαγγέλματα, τα οποία εξαιρέθηκαν.
Η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς παρέχεται μόνο σε όσους απασχοληθούν από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε εργασίες ή επαγγέλματα που εξαιρέθηκαν από τη νέα λίστα και οι οποίοι χρειάζονται έως και 1.200 ημέρες ασφάλισης μέχρι τις 31/12/2015 για τη συμπλήρωση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων, δηλαδή 3.600 ημερών ασφάλισης στα ΒΑΕ (εκ των οποίων 1.000 τα τελευταία 13 έτη πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης οι ασφαλισμένοι έως 31/12/92) ή για τη συμπλήρωση 3.375 ημερών ασφάλισης στα ΒΑΕ οι ασφαλισμένοι από 1/1/93 και μετά.
Η εξαγορά
Η εξαγορά χρόνου μπορεί να φτάσει έως τις 1.200 ημέρες ασφάλισης (4 χρόνια). Στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ γίνεται με την καταβολή, για κάθε μήνα αναγνώρισης, εισφοράς 3,60% και στα επικουρικά με εισφορά 2% επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις 31/12/2011, δηλ. 33,57 ευρώ. Τα ποσά της εξαγοράς είναι για την κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 30,2 ευρώ το μήνα (25 Χ 33,57 Χ 3.60% =30,2 ευρώ) και για το επικουρικό 16,87 ευρώ (25 Χ 33,57 Χ 2% = 16,87). Η εξόφληση γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου με έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις (ίσες με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών και με παρακράτηση του ποσού κάθε δόσης από τη σύνταξη).
Γιώργος Γάτος

Σιωπηρή παράταση για ρύθμιση οφειλών στα Ταμεία «Ανοικτό» αφήνει στην «Η» ο υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης το ενδεχόμενο επίσημης παράτασης έως τις 31 Μαΐου με νομοθετική ρύθμιση ή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα κυρώσει η επόμενη Βουλή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σιωπηρή παράταση για ρύθμιση οφειλών στα Ταμεία
Σιωπηρή παράταση για ρύθμιση οφειλών στα Ταμεία
«Ανοικτό» αφήνει στην «Η» ο υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης το ενδεχόμενο επίσημης παράτασης έως τις 31 Μαΐου με νομοθετική ρύθμιση ή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα κυρώσει η επόμενη Βουλή.
2/5/2012
Του Γιώργου Γάτου
Την παράταση έως τις 31 Μαΐου της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στα Ταμεία για τη ρύθμιση οφειλών -με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ή νομοθετική ρύθμιση που θα κυρώσει η επόμενη Βουλή- εξετάζει στο... παρά πέντε των εκλογών και υπό την πίεση αιτημάτων των μικρομεσαίων εργοδοτών, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το ενδεχόμενο αυτό άφησε «ανοικτό» χθες, μιλώντας στην «Η», ο υπουργός Γ. Κουτρουμάνης ενώ κορυφαία στελέχη των μεγάλων Ταμείων υπογραμμίζουν ότι, σε κάθε περίπτωση, θα ισχύσει σιωπηρή παράταση μετά την εκπνοή της προθεσμίας της 30ής Απριλίου που έδωσε ο νόμος.
Την παράταση ζήτησε, με επιστολές στο υπουργείο και στους διοικητές του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου με δεδομένη την αντίστοιχη παράταση η οποία έχει δοθεί για τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Οπως τονίζεται στην επιστολή:
Αρκετοί επιχειρηματίες, μεταξύ αυτών και πολυάριθμοι έμποροι, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας δεν μπόρεσαν άμεσα να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες που απαιτεί η υπαγωγή στη ρύθμιση.
Η πραγματοποίηση των εκλογών έχει βγάλει την αγορά από τους κανονικούς της ρυθμούς επηρεάζοντας αρνητικά την αγοραστική κίνηση.
Χρέη 11 δισ.
Η ΕΣΕΕ σημειώνει ότι «μια ολιγοήμερη παράταση θα λειτουργήσει προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων που χρωστούν εισφορές όσο και για τα Ταμεία που βρίσκονται σε ταμειακή ασφυξία (11 δισ. είναι οι οφειλές 800.000 υπόχρεων, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου το οποίο υπολογίζει ότι μπορούν να εισπραχθούν, σε βάθος χρόνου, περίπου τα 7 δισ. ευρώ). Με την υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται έκπτωση 100% για εξόφληση εφάπαξ ή έως και 6 δόσεις, έκπτωση 75% για καταβολή της οφειλής από 7 έως 10 δόσεις και έκπτωση 40% για περαιτέρω προσωρινό διακανονισμό. Παράλληλα, αναστέλλονται μέχρι τις 31-12-2013 όλα τα αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών.
Αναστολή για πληγέντες
Προθεσμία μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου δίνεται με υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε όσους επλήγησαν από τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας στις 12 Φεβρουαρίου να υποβάλουν αιτήσεις απαλλαγής και ειδικής ρύθμισης των εισφορών. Με βάση την απόφαση:
Ασφαλιστικές εισφορές χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι τις 31/1/2012, συμπεριλαμβανομένου του δώρου Χριστουγέννων του 2012 και οι προσαυξήσεις μειωμένες κατά 50% κεφαλαιοποιούνται στις 31/1/2012 και αναστέλλεται η καταβολή τους, ανάλογα με το ύψος των ζημιών τους, από 1/2/2012, για 4 μήνες εφόσον οι ζημιές είναι 50.000 ευρώ, για 6 μήνες για ζημιές από 50.001 ευρώ ? 100.000 ευρώ, για 9 μήνες αν οι ζημιές είναι από 100.001 ευρώ -150.000 ευρώ και για 12 μήνες, από 150.001 ευρώ και πάνω.
Αναστέλλεται, ταυτόχρονα, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
Ασφαλιστικές εισφορές έως τις 29/2/2012 των ελεύθερων επαγγελματιών - ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ κεφαλαιοποιούνται και η καταβολή τους αναστέλλεται από 1/3/2012. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος αναστολής, οι ανασταλείσες εισφορές εξοφλούνται για μεν τους οφειλέτες σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δε τους οφειλέτες ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.
Σε 18 διμηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό διμηνιαίας δόσης τα 300 ευρώ. Στο διάστημα της αναστολής καθώς και μετά την υπαγωγή στην ρύθμιση, εφόσον καταβάλλονται οι δόσεις, θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και άλλων μέτρων.

Από 9 Μαΐου η υποβολή δηλώσεων Τα νέα έντυπα της φορολογικής δήλωσης άρχισαν να φθάνουν σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ και σε όλους τους συνταξιούχους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 9 Μαΐου η υποβολή δηλώσεων
Από 9 Μαΐου η υποβολή δηλώσεων
Τα νέα έντυπα της φορολογικής δήλωσης άρχισαν να φθάνουν σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ και σε όλους τους συνταξιούχους
2/5/2012
Της Μαρίας Βουργάνα
Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για το ετήσιο ραντεβού 8,5 εκατ. φορολογουμένων με την εφορία.
Τα νέα έντυπα της φορολογικής δήλωσης άρχισαν να φθάνουν σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ, καθώς και σε όλους τους συνταξιούχους που ανεξαρτήτως εισοδήματος μπορούν και φέτος να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους χειρόγραφα. Την ίδια ώρα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ετοιμάζεται να ανοίξει στις 9 Μαΐου την ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων με την προθεσμία να εκπνέει στις 15 Ιουνίου για όλους τους φορολογούμενους ανεξαρτήτως ΑΦΜ και τρόπου υποβολής της δήλωσης.
Το αδιαχώρητο
Ήδη στις εφορίες και συγκεκριμένα στο Μητρώο επικρατεί το αδιαχώρητο με τους φορολογούμενους που σπεύδουν να προμηθευτούν τον κλειδάριθμο, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους.
Η ΓΓΠΣ για να διευκολύνει τους πολίτες θα ταχυδρομήσει περισσότερες από 325.000 συστημένες επιστολές με κλειδάριθμους του Τaxisnet σε ισάριθμους φορολογουμένους που έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση και έχουν πιστοποιηθεί στην υπηρεσία. Στη συστημένη επιστολή, θα αναγράφονται το username, ο κωδικός, ο κλειδάριθμος και οι οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού μέσω internet.
Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αν η ΓΓΠΣ, τους έχει εκδώσει κωδικούς και κλειδάριθμο και αν θα λάβουν συστημένη επιστολή. Στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) οι φορολογούμενοι πληκτρολογώντας το ΑΦΜ τους θα διαπιστώσουν αν θα λάβουν τον κλειδάριθμο ή αν θα πρέπει να επισκεφθούν τη ΔΟΥ τους για να τον προμηθευτούν.
Με τα ΕΛΤΑ
Μάλιστα έχει υπάρξει συνεννόηση με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προκειμένου οι σχετικές συστημένες επιστολές να παραμείνουν στο ταχυδρομικό γραφείο τουλάχιστον έως τις 15 Ιουνίου, στην περίπτωση που δεν εντοπισθούν οι φορολογούμενοι από τον ταχυδρόμο για να τις παραλάβουν. Σημειώνεται ότι το σύνολο των φορολογούμενων που είναι ήδη πιστοποιημένοι στο Τaxisnet ανέρχονται σε 4,6 εκατομμύρια.
Την ηλεκτρονική οδό για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να ακολουθήσουν υποχρεωτικά:
1. Οι φορολογούμενοι που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και οι υπόχρεοι των οποίων η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή.
2. Οι φορολογούμενοι με εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από αλλοδαπή κλπ,, όταν το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημά τους, υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
Εξαιρούνται
Από την υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις, εκτός και αν αποκτούν και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. Σημειώστε ότι υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα του υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, δικό του ή της συζύγου του, καθώς και όταν αυτό είναι μικρότερο από 3.000 ευρώ, εφόσον στο συνολικό εισόδημα του υπόχρεου περιλαμβάνεται και ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση.
Φυσικά πρόσωπα
Ειδικά, τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν αποκλειστικά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος στο ποσό των 5.000 ευρώ προκύπτει ότι δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση μέχρι το ποσό αυτό. Τα φυσικά πρόσωπα, που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες και έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, εφόσον το ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
Ηλεκτρονικά και η αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας
Με άλλη απόφαση παρατείνεται έως τις 25 Μαΐου η προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικά θα μπορούν στο εξής οι φορολογούμενοι να αλλάζουν τη διεύθυνση της κατοικίας τους. Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Π. Οικονόμου ορίζονται τα εξής:
Φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες, έχουν τη δυνατότητα να προβούν στη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους, μέσω διαδικτύου, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο του εντύπου Μ1 «Απόδοσης ΑΦΜ/Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr της ΓΓΠΣ. Σε περίπτωση που η κατοικία του φυσικού προσώπου χρησιμοποιείται ως επαγγελματική έδρα, με τη διαδικασία αυτή, μεταβάλλεται μόνο η διεύθυνση κατοικίας του.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής μεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας, ενημερώνεται από τη ΓΓΠΣ, η αρμόδια ΔΟΥ, η οποία αποδέχεται τη δήλωση και καταχωρίζει τη νέα διεύθυνση στο Μητρώο του TAXIS.
Σε περίπτωση που η νέα διεύθυνση ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα άλλης ΔΟΥ, η ΔΟΥ παραλαβής της δήλωσης υποχρεούται μαζί με την αλλαγή της διεύθυνσης, να προβεί και στη μετεγγραφή του υπόχρεου στη νέα αρμόδια ΔΟΥ.
Οι βεβαιώσεις που παράγονται από το σύστημα με την καταχώριση της μεταβολής, αποστέλλονται από τη ΔΟΥ στη νέα διεύθυνση του ενδιαφερόμενου, ταχυδρομικά.
Με άλλη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών παρατείνεται έως τις 25 Μαΐου η προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Λίστα φωτιά του Παπαδήμου με 77 παρεμβάσεις σε 40 μέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λίστα φωτιά του Παπαδήμου με 77 παρεμβάσεις σε 40 μέρες
Λίστα φωτιά του Παπαδήμου με 77 παρεμβάσεις σε 40 μέρες
2/5/2012
Ρεπορτάζ Κώστας Τσαχάκης.
Ένα.... βουνό με 77 υποχρεώσεις θα πρέπει να εκπληρώσει η νέα κυβέρνηση μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
Σύμφωνα με τις επιταγές του νέου Μνημονίου έως τα τέλη Ιουνίου θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα του κυβερνητικού έργου και ως εκ τούτου δεν υπάρχει η “πολυτέλεια” για ...περίοδο χάριτος.
Πιο αναλυτικά μεταξύ των άλλων η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 6ης Μαΐου θα έχει στην διάθεση της περίπου 40 μέρες μετά την ορκωμοσία της προκειμένου μεταξύ των άλλων να:
 • Προσδιορίσει τις περικοπές δαπανών ύψους 11,5 δις ευρώ για την διετία 2013 – 2014 οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
 • Καταθέσει νομοσχέδιο για την μείωση των αποδοχών 12% κατά μέσο όρο στα ειδικά μισθολόγια (ένστολοι , δικαστικοί , γιατροί του ΕΣΥ κ.α.) . Οι μειώσεις θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου προκειμένου να εξοικονομηθούν 205 εκατ. ευρώ.
 • Καθορίσει το “πλεονάζον” προσωπικό των 15.000 υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα οι οποίοι και θα τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
 • Ψηφίσει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα δίνει έμφαση στην κατάργηση των φοροαπαλλαγών.
 • Αναπροσαρμόσει τα τιμολόγια της ΔΕΗ . Από τις νέες αυξήσεις θα εξαιρεθούν οι ευπαθείς ομάδες.
 • Αυξήσει τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων ώστε να προσεγγίσουν τις εμπορικές τιμές.
 • Προχωρήσει σε νέο γύρο ανοίγματος επαγγελμάτων με έμφαση σε αυτό του δικηγόρου.
 • Υλοποιήσει ιδιωτικοποιήσεις μεγάλων επιχειρήσεων υπό δημόσιο έλεγχο όπως η ΔΕΠΑ , ο ΟΠΑΠ , τα ΕΛΠΕ η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ.
 • Καθορίσει τους τελικούς όρους ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
 • Προωθήσει νέο γύρο περικοπών δαπανών στην υγεία.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτές είναι μόνο οι βασικές δεσμεύσεις από ένα σύνολο 77 που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο και πρέπει να υλοποιηθούν έως τα τέλη Ιουνίου .
Επιπλέον και μετά από διαπραγματεύσεις με τους επικεφαλής της τρόικας θα πρέπει να εξεταστεί η εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισμού και τα στοιχεία για την εξέλιξη του ΑΕΠ προκειμένου να αποφασιστεί αν θα ληφθούν νέα μέτρα για να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση του ελλείμματος στο 6.7% του ΑΕΠ στο τέλος του 2012.
Όπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για ακανθώδη ζητήματα η υλοποίηση των οποίων αναμένεται να προκαλέσει κοινωνικές αντιδράσεις και ενδεχομένως ακόμη και ενδοκυβερνητικές τριβές σε μία κυβέρνηση συνεργασίας.
Προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία όλων των παρεμβάσεων τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου όσο και από το υπουργείο Οικονομικών έχουν σταλεί ενημερωτικά σημειώματα σε όλα τα υπουργεία για τις μνημονιακές τους υποχρεώσεις.
Η διαπραγμάτευση με την τρόικα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σκληρή όσον αφορά το πακέτο των 11,5 δις ευρώ. Κι αυτό καθώς θα περιλαμβάνει μέτρα μεταξύ των οποίων νέες μειώσεις σε συντάξεις , περικοπές σε επιδόματα , καταργήσεις οργανισμών και απολύσεις προσωπικού. Παράλληλα δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο πακέτο να μην είναι τελικά τόσο.... βαρύ σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιτύχει ετήσια παράταση της δημοσιονομικής προσαρμογής . Δηλαδή το δημοσιονομικό έλλειμμα να πέσει κάτω από το 3% του ΑΕΠ το 2015 και όχι το 2014 που προβλέπεται στο Μνημόνιο

Είδος προς εξαφάνιση ο δανεισμός ακόμη και σε φερέγγυες επιχειρήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είδος προς εξαφάνιση ο δανεισμός ακόμη και σε φερέγγυες επιχειρήσεις
2/5/2012
Χωρίς ρευστό έχει μείνει η αγορά και οι επιχειρήσεις εις μάτην υποβάλλουν αιτήματα στις τράπεζες για δάνεια. Από την αρχή του χρόνου ο τραπεζικός δανεισμός είναι «είδος υπό εξαφάνιση» και δάνεια δεν παίρνουν πλέον ούτε απολύτως ενήμερες και φερέγγυες επιχειρήσεις. Και, φυσικά, η ίδια εικόνα επικρατεί και στο κομμάτι της χρηματοδότησης των νοικοκυριών. Την κατάσταση επιβεβαιώνουν τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία ο ετήσιος ρυθμός χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων υποχώρησε τον Μάρτιο 2012 στο -4%, από -0,4% τον Μάρτιο του 2011, με την καθαρή ροή χρηματοδότησης να είναι αρνητική κατά 1,36 δισ. ευρώ (από -722 εκατ. ευρώ αρνητική ροή τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι).
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων μειώθηκαν στα 77,6 δισ. ευρώ (από 79,8 δισ. ευρώ τον Μάρτιο 2011) και ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης υποχώρησε στο -3,4% (-1,3% τον Μάρτιο 2011). Ακόμα μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στα καταναλωτικά δάνεια, με τον ρυθμό πιστωτικής επέκτασης στο -6,8% και τα υπόλοιπα στα 32 δισ. ευρώ. Σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία εμφανίζει και τις μεγαλύτερες επισφάλειες, σε ποσοστό που προσεγγίζει το 30%. Στα επιχειρηματικά δάνεια ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης κινείται σε αρνητικό έδαφος -3,3% (στο 1,1% πέρυσι τον Μάρτιο) και η καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 979 εκατ. ευρώ. Ο ρυθμός χορηγήσεων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις επιβραδύνθηκε σε -7,2% από -7,8% τον προηγούμενο μήνα.

Οι συνταξιούχοι που γλιτώνουν τη μείωση στις αποδοχές τους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συνταξιούχοι που γλιτώνουν τη μείωση στις αποδοχές τους
Οι συνταξιούχοι που γλιτώνουν τη μείωση στις αποδοχές τους
2/5/2012
Τις κατηγορίες συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις μειώσεις των συντάξεων ξεκαθαρίζει με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με το άρθρο 2 του Ν. 4024/2011 του μεσοπρόθεσμου σχεδίου 2112-2015 μειώνεται
α) κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ των συνταξιούχων κάτω των 55 ετών (παρ.1) και
β) κατά 20% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ, εκτός από ορισμένες κατηγορίες όπως οι συνταξιούχοι αναπηρίας.
Με το Ν. 4038/2012 εξαιρέθηκαν από τη μείωση συνταξιούχοι, οι οποίοι και πριν την εφαρμογή του νόμου είχαν το δικαίωμα να λάβουν σύνταξη αναπηρίας αλλά συνταξιοδοτήθηκαν με άλλες διατάξεις και όσοι λαμβάνουν συντάξεις γήρατος, αλλά η αναπηρία επήλθε μετά τη συνταξιοδότηση.
Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε η αδικία που είχαν υποστεί αρχικά συνταξιούχοι που είχαν αποδεδειγμένα αναπηρία, αλλά προτίμησαν να συνεχίσουν να εργάζονται και συνταξιοδοτήθηκαν λόγω γήρατος.

Οι συντάξεις της κατηγορίας αυτής είχαν περιληφθεί στις μειώσεις, ενώ συνταξιούχοι με αναπηρίες με τις ίδιες παθήσεις και με τα ίδια ποσοστά είχαν εξαιρεθεί.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τους συνταξιούχους που τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας θα πιστοποιήσουν ότι είχαν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας πριν από την εφαρμογή του νόμου 27/10/11 για τις μειώσεις, θα επιστραφούν όλα τα ποσά που παρακρατήθηκαν.
Στις περιπτώσεις που η αναπηρία επήλθε μετά από αυτή την ημερομηνία, οι συνταξιούχοι θα εξαιρεθούν από τις μειώσεις από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Ποιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση
Ποιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση
2/5/2012
Της Μαρίας Βουργάνα
Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για το ετήσιο ραντεβού 8,5 εκατ. φορολογούμενων με την εφορία.
Τα νέα έντυπα της φορολογικής δήλωσης άρχισαν να φθάνουν σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ καθώς και σε όλους τους συνταξιούχους που ανεξαρτήτως εισοδήματος μπορούν και φέτος να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους χειρόγραφα. Την ίδια ώρα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ετοιμάζεται να ανοίξει στις 9 Μαίου την ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων με την προθεσμία να εκπνέει στις 15 Ιουνίου για όλους τους φορολογούμενους ανεξαρτήτως ΑΦΜ και τρόπου υποβολής της δήλωσης.
Ήδη στις εφορίες και συγκεκριμένα στο Μητρώο επικρατεί το αδιαχώρητο με τους φορολογούμενους που σπεύδουν να προμηθευτούν τον κλειδάριθμο προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους.
Η ΓΓΠΣ για να διευκολύνει τους πολίτες θα ταχυδρομήσει περισσότερες από 325.000 συστημένες επιστολές με κλειδάριθμους του Τaxisnet σε ισάριθμους φορολογούμενους που έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση και έχουν πιστοποιηθεί στην υπηρεσία. Στη συστημένη επιστολή, θα αναγράφονται το username, ο κωδικός, ο κλειδάριθμος και οι οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού μέσω internet. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αν η ΓΓΠΣ, τους έχει εκδώσει κωδικούς και κλειδάριθμο και αν θα λάβουν συστημένη επιστολή. Στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) οι φορολογούμενοι πληκτρολογώντας το ΑΦΜ τους θα διαπιστώσουν αν θα λάβουν τον κλειδάριθμο ή αν θα πρέπει να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ. τους για να τον προμηθευτούν.
Μάλιστα έχει υπάρξει συνεννόηση με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προκειμένου οι σχετικές συστημένες επιστολές να παραμείνουν στο ταχυδρομικό γραφείο τουλάχιστον έως τις 15 Ιουνίου, στην περίπτωση που δεν εντοπισθούν οι φορολογούμενοι από τον ταχυδρόμο για να τις παραλάβουν. Σημειώνεται ότι το σύνολο των φορολογούμενων που είναι ήδη πιστοποιημένοι στο Τaxisnet ανέρχονται σε 4,6 εκατομμύρια.
Την ηλεκτρονική οδό για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να ακολουθήσουν υποχρεωτικά:
 1. Οι φορολογούμενοι που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και οι υπόχρεοι των οποίων η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή.
 2. Οι φορολογούμενοι με εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από αλλοδαπή κλπ,, όταν το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημά τους, υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
Από την υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις, εκτός και αν αποκτούν και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.
Σημειώστε ότι υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα του υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, δικό του ή της συζύγου του, καθώς και όταν αυτό είναι μικρότερο από 3.000 ευρώ, εφόσον στο συνολικό εισόδημα του υπόχρεου περιλαμβάνεται και ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση. Ειδικά, τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν αποκλειστικά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος στο ποσό των 5.000 ευρώ προκύπτει ότι δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση μέχρι το ποσό αυτό. Τα φυσικά πρόσωπα, που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες και έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, εφόσον το ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

Ενιαίος φόρος στα ακίνητα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενιαίος φόρος στα ακίνητα
Ενιαίος φόρος στα ακίνητα
2/5/2012
Φορολογικές ανατροπές με καταργήσεις φοροαπαλλαγών και εξαιρέσεων, αλλαγές στη φορολογία των φυσικών και νομικών προσώπων και ενιαίο φόρο στα ακίνητα θα φέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα πρέπει να έχει ψηφιστεί από τη Βουλή μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
Παράλληλα η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 6ης Μαΐου θα κληθεί να προχωρήσει στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων ώστε να προσεγγίζουν τις εμπορικές τιμές, μέτρο που προβλέπει το Μνημόνιο. Η αύξηση των αντικειμενικών αναμένεται να συνοδευτεί με αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των ακινήτων και με μείωση των συντελεστών του φόρου μεταβίβασης.
Ο διάλογος μεταξύ των κομμάτων για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δεν κατέληξε σε ένα κοινό πόρισμα αλλά από τις εκθέσεις της Κομισιόν και του ΔΝΤ θεωρείται βέβαιο πως πέρα από το «ψαλίδισμα» των φοροαπαλλαγών θα υπάρξουν αλλαγές στο ΦΠΑ με ένα ενιαίο συντελεστή μεταξύ 18% και 20%.
Εξάλλου σύμφωνα με το Μνημόνιο η κυβέρνηση μέσα στον Ιούνιο θα πρέπει να προχωρήσει με γοργά βήματα στην αναμόρφωση του συστήματος διαχείρισης των εσόδων υλοποιώντας, μεταξύ των άλλων, τις ακόλουθες παρεμβάσεις:
Διενέργεια ελέγχων υπηρεσιακής απόδοσης και αντικατάσταση των διευθυντών οι οποίοι δεν πιάνουν τους στόχους τους.
Ενεργοποίηση της διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων. Ήδη έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις για τις διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Πόσες μέρες εκλογικής άδειας δικαιούστε Για όσους εκ των μισθωτών, η Κυριακή 6 Μαΐου 2012 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές

ΕΙΔΗΣΕΙΣ :: ΕΛΛΑΔΑ

Πόσες μέρες εκλογικής άδειας δικαιούστε
Πόσες μέρες εκλογικής άδειας δικαιούστε
Για όσους εκ των μισθωτών, η Κυριακή 6 Μαΐου 2012 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές
2/5/2012
Τις ημέρες εκλογικής αδείας για τους εργαζόμενους που είναι ετεροδημότες προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας. Ο αριθμός των ημερών αδείας κυμαίνεται ανάλογα με την απόσταση που απαιτείται να διανύσουν οι εκλογείς, ενώ δεν ξεπερνά τις 3 μέρες. Η χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών και τα ημερομίσθια καταβάλλονται κανονικά.
Ειδικότερα:
1. Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας, με αποδοχές, για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012.
2. Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χορηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προσωπικού των υπόχρεων της παρ.1 της παρούσας στον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την επιστροφή του απ΄ αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως:
Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ΄ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
3. Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, η Κυριακή 6 Μαΐου 2012 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας.
4. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών.

Ολα τα μέτρα για μείωση του εργατικού κόστους από τις επιχειρήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολα τα μέτρα για μείωση του εργατικού κόστους από τις επιχειρήσεις
2/5/2012
Η μείωση του μισθού, του ωραρίου απασχόλησης, της άδειας άνευ αποδοχών και η υποχρεωτική άδεια είναι μερικά από τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν οι επιχειρήσεις για τη μείωση του εργατικού κόστους το δεύτερο τρίμηνο του 2012.
Το κακό σενάριο για τους εργαζομένους προκύπτει από έρευνα που έκανε η ICAP People Solutions, ζητώντας να μάθει τι σκέπτονται να κάνουν για τη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Τα ευρήματα της μελέτης διαγράφουν ένα νέο εργασιακό τοπίο, το οποίο πολύ σύντομα θα διαμορφώνει τη νέα εργασιακή πραγματικότητα.
Πιο αναλυτικά, ένα ποσοστό 18% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη μείωση των ωρών εργασίας έναντι 15% που ήταν το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Η άδεια άνευ αποδοχών είναι το επόμενο μέτρο που θα εφαρμόσουν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων για τη μείωση του κόστους. Σύμφωνα με την έρευνα, θα το επιλέξει διπλάσιος αριθμός εταιρειών τους επόμενους μήνες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Από το 12% εκτοξεύεται στο 24% που επιθυμεί να το εφαρμόσει.
Σχεδόν διπλασιάζεται το ποσοστό των εταιρειών που θέλει να μειώσει τις ημέρες εργασίας του προσωπικού, με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της μισθοδοσίας. Το ποσοστό των εταιρειών που θα κάνει χρήση του μέτρου αυξάνεται στο 27% από 15% που ήταν το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Τα σχέδια των επιχειρήσεων για μείωση του αριθμού των εργαζομένων είναι στην πρώτη γραμμή. Τα προγράμματα αποχώρησης υπαλληλικού προσωπικού θα αξιοποιηθούν από το 9% των εταιρειών έναντι 5% της προηγούμενης έρευνας. Η μείωση των μισθών θα υλοποιηθεί από διπλάσιο αριθμό εταιρειών. Το μέτρο αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί από το 9% έναντι 5% του συνόλου των επιχειρήσεων που συμμετείχε στο δείγμα της έρευνας.
Πάντως οι εταιρείες κρύβουν αρκετούς «άσους» στο μανίκι τους, αφού μετά τη μείωση του κόστους μισθοδοσίας και τα προγράμματα αποχώρησης θα βάλουν σε εφαρμογή το πρόγραμμα αύξησης των ωρών εργασίας για όσους θα παραμείνουν στο πόστο τους. Τριπλασιάζεται το ποσοστό των εταιρειών που θα κάνει χρήση του μέτρου. Η έρευνα της ICAP People Solutions καταγράφει ποσοστό 18% από 5% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση.
Εντυπωσιακό ήταν το στοιχείο από τις επιχειρήσεις για το ενδεχόμενο να μη ληφθεί κανένα μέτρο σε βάρος των εργαζομένων το προηγούμενο τρίμηνο. Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος εμφανίζεται να το ανακαλεί το 18% έναντι 65%.
Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@pegasus.gr

Η λίστα με τα επώδυνα μέτρα του Ιουνίου Στο φως έγγραφο από το οικονομικό γραφείο του Πρωθυπουργού - Το Μαξίμου «υπενθυμίζει» τι θα βρει μπροστά της η νέα κυβέρνηση

 
Η λίστα με τα επώδυνα μέτρα του Ιουνίου
Στο φως έγγραφο από το οικονομικό γραφείο του Πρωθυπουργού - Το Μαξίμου «υπενθυμίζει» τι θα βρει μπροστά της η νέα κυβέρνηση
Λίστα με τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει η χώρα με τη δανειακή σύμβαση (μνημόνιο) και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα έχει καταρτίσει το οικονομικό γραφείο του Πρωθυπουργού κ. Λ. Παπαδήμου. Η λίστα ήλθε την Τρίτη στη δημοσιότητα και από ορισμένους κύκλους θεωρείται μια έμμεση παρέμβαση του Μαξίμου στο προεκλογικό κλίμα των ημερών -μια υπενθύμιση για τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί.

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου ανέφεραν στο «Βήμα» ότι ανάλογα έγγραφα κωδικοποίησης των μνημονιακών υποχρεώσεων έχουν γίνει για κάθε μήνα (αντίστοιχο έγγραφο υπάρχει και για τον Μάιο) προσθέτοντας ωστόσο ότι το έγγραφο του Ιουνίου δεν έχει μοιραστεί στο υπουργικό Συμβούλιο

Η λίστα Παπαδήμου κωδικοποιεί της «Μνημονιακές Δράσεις» που θα βρει μπροστά της η νέα κυβέρνηση και κάνει σαφείς αναφορές σε περικοπές. Για παράδειγμα γίνεται λόγος για «μείωση 12% κατά μέσο όρο στα "ειδικά μισθολόγια" του δημοσίου τομέα, η οποία θα εφαρμοσθεί από την 1η Ιουλίου 2012». Γίνεται επίσης αναφορά στην αύξηση των αντικειμενικών αξιών και στο σχέδιο για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δημοσίους οργανισμούς μέχρι τον Ιούνιο του 2012.

Δίπλα σε κάθε δράση παρατίθεται η συγκεκριμένη παράγραφος του μνημονίου (MoU) βάσει της οποίας η Ελλάδα έχει αναλάβει έχει αναλάβει την υποχρέωση.

Η λίστα με τις «μνημονιακές δράσεις» ως το τέλος Ιουνίου περιλαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:

-Εκτέλεση Προϋπολογισμού: η Κυβέρνηση θα νομοθετήσει μείωση 12% κατά μέσο όρο στα «ειδικά μισθολόγια» του δημοσίου τομέα, η οποία θα εφαρμοσθεί από την 1η Ιουλίου 2012 και θα επιφέρει εξοικονομήσεις της τάξεως των 205 εκατ. ευρώ. [τέλος Ιουνίους 2012] (MoU, παρ. 1).

-Εκτέλεση Προϋπολογισμού - αναθεώρηση των προγραμμάτων δημοσίας δαπάνης: Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την αναθεώρηση των προγραμμάτων, με σκοπό να προετοιμάσει τα μέτρα τα οποία θα υιοθετηθούν με τους προϋπολογισμούς του 2013 και του 2014. [Ιούνιος 2012] (MoU, παρ. 1).

-Εκτέλεση Προϋπολογισμού - αναθεώρηση των προγραμμάτων δημοσίας δαπάνης: Περαιτέρω εξορθολογισμός των φαρμακευτικών δαπανών και της λειτουργικής δαπάνης των νοσοκομείων, και προσδιορισμός των χρηματικών παροχών προνοίας. [Ιούνιος 2012] (MoU παρ. 1)

-Προσφορά περιουσιακών στοιχείων για πώληση. Σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε κάποιες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ορόσημο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, όπως είναι η ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ, ΧΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και IBC και κατά το δεύτερο μισό του έτους να κάνουμε προσκλήσεις ενδιαφέροντος για λιμένες, αεροδρόμια και την Εγνατία Οδό. (MEFP παρ. 26).

-Διαχείριση κεφαλαίων και αποκρατικοποιήσεις: H Κυβέρνηση καταργεί (ή τροποποιεί καταλλήλως) τα υφιστάμενα ειδικά δικαιώματα που παραχωρούνται στο Κράτος μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων (Άρθρο 11, Ν. 3631/2008 περί Στρατηγικών Εταιριών) [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.1).

-Διαχείριση κεφαλαίων και αποκρατικοποιήσεις: Για να εξασφαλισθεί η έγκαιρη εκκαθάριση των θεμάτων κρατικής ενίσχυσης τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο για τις αποκρατικοποιήσεις, η Κυβέρνηση σε συνεργασία με το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες για την (οικονομική) κατάσταση των εντός του 2012 υπό αποκρατικοποίηση στοιχείων, καθώς επίσης και για τη διαδικασία αποκρατικοποίησης που θα ακολουθηθεί. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.1)

-Διαχείριση κεφαλαίων και αποκρατικοποιήσεις: Πρώτη φάση δημοσίευσης πλήρης απογραφής των κρατικών περιουσιακών στοιχείων στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. [μέσα του 2012] (MoU, παρ. 2.1)

-Διαχείριση κεφαλαίων και αποκρατικοποιήσεις: Επισπεύδεται η καταχώρηση της κυριότητας των κρατικών εδαφικών/οικοπεδικών εκτάσεων. Για τον σκοπό αυτό:
· συντάσσεται πλήρης απογραφή περιουσιακών στοιχείων,
· προετοιμάζεται ειδικός νόμος για την αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού,
· αποσαφηνίζεται το καθεστώς χρήσεως γης για τα μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία και/ή τα χαρτοφυλάκια περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα εκτιμηθούν και θα επιλεγούν προς εκμετάλλευση εντός του 2012. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.1)

-Φορολογική πολιτική: Η Κυβέρνηση θεσπίζει φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία αποσκοπεί στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, στην εξάλειψη των απαλλαγών και των προνομιακών καθεστώτων. [Ιούνιος 2012] (MoU, παρ. 2.3)

-Φορολογική πολιτική: Η Κυβέρνηση αναθεωρεί τις αντικειμενικές αξίες της ακίνητης περιουσίας, προκειμένου αυτές να ευθυγραμμιστούν με τις τιμές της αγοράς. [Ιούνιος 2012] (MoU,παρ. 2.3)

-Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων: Η Κυβέρνηση δημοσιεύει στο διαδίκτυο μηνιαία στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με χρονική υστέρηση 20 ημερών από το τέλος εκάστου μήνα. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.4).

-Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων: Διενεργούνται έλεγχοι υπηρεσιακής απόδοσης και αντικαθιστούνται οι διευθυντές που δεν ανταποκρίνονται στους στόχους απόδοσης. [Ιούνιος 2012] (MoU, παρ. 2.4).

-Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων: Η κυβέρνηση αντικαθιστά στις εφορίες τις πληρωμές τοις μετρητοίς και με επιταγές με τραπεζικά εμβάσματα, έτσι ώστε ο χρόνος του προσωπικού να επικεντρωθεί σε εργασία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας (έλεγχοι, επιβολή εισπράξεων, συμβουλές προς φορολογουμένους κ.α.). [2ο τρίμηνο 2012]1 (MoU, παρ. 2.4).

-Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων: Ξεκινά η δημοσίευση στο διαδίκτυο βασικών δεικτών απόδοσης για τις εφορίες. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU παρ. 2.4).

-Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων - νέο σύστημα Πληροφορικής: Αναμένονται 20 επιπλέον νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και βελτιώσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως φόρους που παρακρατούνται στην πηγή. [Ιούνιος 2012] (MoU, παρ. 2.4).

-Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων - φορολογική διοίκηση: Η Κυβέρνηση θα αναμορφώσει την μονάδα οικονομικών επιθεωρήσεων η οποία θα επικεντρωθεί μόνο στον έλεγχο των φοροεισπρακτόρων και σε θέματα διαχείρισης εσόδων [Ιούνιος 2012] (ΜοU, παρ. 2.4).

-Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων - φορολογική διοίκηση: Η Κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει την διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων [Ιούνιος 2012] (ΜοU, παρ. 2.4).

-Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων - φορολογική διοίκηση: Η Κυβέρνηση θα ζητήσει από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης να ελέγξει ετησίως τουλάχιστον 200 δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων εφοριακών [Ιούνιος 2012] (ΜοU, παρ. 2.4)

-Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων - φορολογική διοίκηση: Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει διαδικασίες για την εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών επί περιοδικής βάσεως [Ιούνιος 2012] (ΜοU, παρ. 2.4).

-Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων - φορολογική διοίκηση: Η Κυβέρνηση θα βελτιώσει το σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς [Ιούνιος 2012] (ΜοU, παρ. 2.4).

-Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων: Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων καταργείται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται από απλούστερη νομοθεσία. [Ιούνιος 2012] (ΜοU, παρ. 2.4).

-Τομέας οικονομικής διαχείρισης του Δημοσίου: Δημοσιεύεται σχέδιο για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δημοσίους οργανισμούς μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών σημειώνει σταθερή πτώση. Τα δεδομένα επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα δημοσιοποιούνται σε μηνιαία βάση με χρονική υστέρηση όχι μεγαλύτερη των 20 ημερών από το τέλος εκάστου μήνα. (ΜοU, παρ. 2.5)

-Τομέας οικονομικής διαχείρισης του Δημοσίου: Η Κυβέρνηση συνεχίζει τη διαδικασία δημιουργίας μητρώων δεσμεύσεων, ώστε να καλύψει πλήρως τον προϋπολογισμό επενδύσεων και τουλάχιστον το 70% των φορέων της γενικής κυβέρνησης [Ιούνιος 2012]. (ΜοU, παρ. 2.5)

-Τομέας οικονομικής διαχείρισης του Δημοσίου: Η Κυβέρνηση επιβάλλει την υποχρέωση στους οικονομικούς επιθεωρητές να αναφέρουν τις δεσμεύσεις, μεταξύ άλλων μέσω θέσπισης κυρώσεων σε φορείς που δεν υποβάλουν στοιχεία και υποβολή των επιθεωρητών σε πειθαρχική διαδικασία σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. [Ιούνιος 2012] (ΜοU, παρ. 2.5).

-Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης: Η Κυβέρνηση εγκαθιδρύει ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο συνδέει τη Βάση Δεδομένων Απογραφής με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.6).

-Δημόσιες προμήθειες: Η Κυβέρνηση εντοπίζει έναν αριθμό πιθανών τομεακών Κεντρικών Αρχών Προμηθειών (ΚΑΠ), σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Οι πρώτες ΚΑΠ είναι πλήρως λειτουργικές και συντονίζονται από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.6).

-Δημόσιες προμήθειες: Η Κυβέρνηση παρουσιάζει πιλοτική έκδοση του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.6).

-Δημόσιες προμήθειες: Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων. Η αναθεώρηση θα αρχίσει από την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης. Ένα πρώτο σχέδιο δράσης για τη μεταρρύθμιση εκπονείται σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.6).

-Δημόσιες προμήθειες: Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει μια διεξοδική αναθεώρηση του συστήματος προσφυγών κατά των διαδικασιών ανάθεσης και προτείνει σχετικό σχέδιο δράσης σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [2_ τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.6).

-Χρηματοοικονομικός τομέας - ανακεφαλαιοποίηση και ενέργειες εξυγίανσης: Αποσαφηνίζονται δια νόμου οι υποχρεώσεις όσον αφορά τη διακυβέρνηση, το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Ελληνικού Επικουρικού Κεφαλαίου Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων ,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δύναται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, έως το 2ο τρίμηνο του 2012. (ΜοU, παρ. 3).

-Αγορά εργασίας - μη μισθολογικό κόστος, αδήλωτη εργασία και εισφοροδιαφυγή: Διεξάγεται μία ανεξάρτητη αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δομής και των δραστηριοτήτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι
διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της αναποτελεσματικότητας που έχει διαπιστωθεί στην προαναφερόμενη αξιολόγηση και θα τεθούν ποσοτικοί στόχοι για τον αριθμό των ελέγχων αδήλωτης εργασίας που πρέπει να εκτελεστούν. [2ο τρίμηνο του 2012]. (MoU, παρ. 4.1).

-Αγορά εργασίας - μη μισθολογικό κόστος, αδήλωτη εργασία και εισφοροδιαφυγή: Για όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική η ταυτόχρονη πληρωμή μισθών, παρακρατηθέντων φόρων επί της μισθοδοσίας και κοινωνικών εισφορών με ηλεκτρονικά μέσα. [2ο τρίμηνο του 2012]. (MoU παρ. 4.1)

-Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα: Εφαρμογή του Κεφ. Α Ν. 3919/2011. Αναφορικά με τα επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται επαναφορά περιορισμών σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δημόσιου συμφέροντος, η Κυβέρνηση θα
περάσει την απαιτούμενη νομοθεσία το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου 2012, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τους εκπροσώπους της Επιτροπής, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ. (MoU, παρ. 4.2).

-Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα: Η Κυβέρνηση υιοθετεί σχετική νομοθεσία [2ο τρίμηνο 2012] για την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των επαγγελματικών φορέων, με τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης οικονομικών και άλλων στοιχείων. (MoU, παρ. 4.2).

-Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα: H Κυβέρνηση τροποποιεί το Άρθρο 10 του ΠΔ 100/2010 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης και ισχυουσών αμοιβών για ενεργειακούς επιθεωρητές, προκειμένου να καταργηθεί η ελάχιστη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου και να αντικατασταθεί η πάγια αμοιβή ανά τετραγωνικό μέτρο με τη μέγιστη
αμοιβή. [2ο τρίμηνο 2012]

-Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα: Η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα ελέγχου των κανονισμών των επαγγελμάτων προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτιολόγηση και η αναλογικότητα των απαιτήσεων που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε παρόχους με
συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 4.2).

-Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα: Η Κυβέρνηση τροποποιεί τους όρους εισδοχής και επανεισδοχής καθώς και τις προϋποθέσεις άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. Πριν το τέλος Ιουνίου 2012 υιοθετείται νομοθεσία για την τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων σχετικά με την τιμολόγηση, την πρόσβαση και την άσκηση επαγγελματικών ή οικονομικών δραστηριοτήτων που αντίκεινται στο Ν. 3919/2011, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές ανταγωνισμού.
Πιο συγκεκριμένα :
·καταργείται το Άρθρο 42.1 του Νομοθετικού Διατάγματος 3026/1954 σχετικά με την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών,
· καταργούνται τα Άρθρα 92.2 και 92Α του Νομοθετικού Διατάγματος 3026/1954 που προβλέπουν το ελάχιστο ποσό που οφείλεται σε δικηγόρους που αμείβονται αποκλειστικά για υπηρεσίες που παρέχουν με έμμισθη εντολή. Το παρόν προβλέπεται με την επιφύλαξη ύπαρξης κανόνων αμοιβής για τους ασκούμενους δικηγόρους. (MoU, παρ. 4.2)

Επιχειρηματικό περιβάλλον: Η Κυβέρνηση υιοθετεί πακέτο μεταρρυθμιστικών μέτρων για: την τροποποίηση το Άρθρο 11 Ν. 3897/2010 προκειμένου α) να μειωθεί η ελάχιστη απόσταση που προβλέπει το εν λόγω άρθρο μεταξύ σταθμού υγρών καυσίμων και χώρων των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνάει τα 50 άτομα, β) να καταργηθεί η απαίτηση κατασκευής ανεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για πρατήρια καυσίμων εντός έκτασης υπεραγοράς, όπως προβλέπει το Άρθρο 11 Ν. 3897/2010 και γ) να τροποποιηθεί το Άρθρο 11 του ίδιου νόμου προκειμένου να επιτραπεί σε πολίτες του ΕΟΧ να ανοίξουν πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Ελλάδα.
· τη διάθεση α) της εισφοράς 0,15% επί της αξίας CIF (κόστος, ασφάλιση και ναύλος) των αγαθών που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ, β) της εισφοράς 0,5% επί της αξίας όλων των εισαγομένων εμπορευμάτων (Α.Ν. 788/48 και ο Ν.3883/1958), γ) του μη ανταποδοτικού
τέλους που καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και δ) τη διάθεση του μη ανταποδοτικού τέλους επί της τιμής των καυσίμων στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU,παρ. 4.2).

-Επιχειρηματικό περιβάλλον: Η Κυβέρνηση εκδίδει το προβλεπόμενο ΠΔ για τους Πιστοποιημένους Επιθεωρητές, ως εφαρμογή του Ν. 3982/2011 περί απλοποίησης της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών
πάρκων. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 4.2).

-Επιχειρηματικό περιβάλλον: Ως εφαρμογή του Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων η Κυβέρνηση εκδίδει τις προβλεπόμενες ΥΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 4.2)

-Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων: Υιοθέτηση του προσχεδίου νόμου εντός του 2ου τριμήνου 2012, προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση της αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων που προέρχονται από διπλώματα τα οποία απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης. Οι κάτοχοι των διπλωμάτων που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης, από άλλα Κράτη Μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους όπως και οι κάτοχοι ελληνικών πτυχίων. (MoU, παρ. 4.2).

-Επιχειρηματικό περιβάλλον - κτηματολόγιο: Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων. [2_ τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 4.2).

-Eπιβαρύνσεις υπέρ τρίτων: Ο κατάλογος των μη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων που παρουσιάστηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής το Νοέμβριο του 2011 εξειδικεύεται περαιτέρω με α) τον προσδιορισμό των δικαιούχων, β) τον προσδιορισμό της νομικής βάσης κάθε εισφοράς και γ) την ποσοτικοποίηση των εισφορών που καταβάλλουν οι καταναλωτές υπέρ αυτών των δικαιούχων, με σκοπό τον εξορθολογισμό αυτών των εισφορών και/ή τη διοχέτευση αυτών μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 4.2).

-Μεταφορές - λιμένες: Η Κυβέρνηση καθορίζει στρατηγική για την ένταξη των λιμένων στο γενικό σύστημα εφοδιασμού και μεταφορών, προσδιορίζοντας τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής, τις προτεραιότητες και την κατανομή των πόρων. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 4.2)

-Μεταφορές - αεροπορία: Η Κυβέρνηση υποβάλλει έγγραφο πολιτικής, το οποίο θα προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συγχωνευθούν σε ομάδες οι περιφερειακοί αερολιμένες, διασφαλίζοντας ότι θα καταστούν οικονομικά βιώσιμοι, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 4.2).

-Μεταφορές - σιδηρόδρομοι: Η ελληνική ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων θεσπίζει τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και αποφάσεων που επηρεάζουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕ στις ελληνικές σιδηροδρομικές υποδομές και προσδιορίζει τα στοιχεία αναφοράς για την αποτελεσματικότητα κόστους του υπεύθυνου υποδομών. Όλοι οι χειριστές λαμβάνουν άδειες και πιστοποιητικά ασφαλείας. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 4.2).

-Ενέργεια - ηλεκτρική: Πιστοποίηση του διαχωρισμένου Διαχειριστή Συστήματος Διανομής από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 4.2).

-Ενέργεια - ηλεκτρική: Η Κυβέρνηση αρχίζει την εφαρμογή των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 4.2).

-Ενέργεια - νόμιμα τιμολόγια: Υιοθετούνται περαιτέρω μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενεργειακή συνιστώσα των επίσημων τιμολογίων για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις αντανακλά, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2013, τις τιμές χονδρικής αγοράς, με εξαίρεση τους ευπαθείς καταναλωτές. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 4.2).

-Ενέργεια - ανανεώσιμες πηγές: Η Κυβέρνηση επιδιώκει την υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας "Ήλιος", μέσω διευκόλυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης [2ο τρίμηνο 2012] και ανάπτυξης συνεργασίας με άλλες χώρες της ΕΕ για την εξαγωγή ηλιακής ενέργειας. (MoU, παρ. 4.2).

-Ενέργεια - ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Όσον αφορά το Ψηφιακό Μέρισμα, η Κυβέρνηση (και/ή η ΕΕΤΤ) επιλύει ζητήματα διασυνοριακού συντονισμού με γειτονικές χώρες και αρχίζει τη διαβούλευση για την τροποποίηση των σχεδίων συχνοτήτων και αναμετάδοσης. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 4.2).

-Διαρθρωτικά ταμεία και ταμείο συνοχής: Η Κυβέρνηση δεσμεύει κονδύλια για:
την ολοκλήρωση ημιτελών έργων που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος 2000 - 2006 (περίπου €260 εκατ.),
· την ολοκλήρωση της εφαρμογής και του κλεισίματος των έργων του ταμείου συνοχής 2000- 2006,
· την κάλυψη της απαιτούμενης εθνικής συνεισφοράς, συμπεριλαμβανόμενων και των μη επιλέξιμων δαπανών (π.χ. των εξαγορών γης), στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 4.3).

-Διαρθρωτικά ταμεία και ταμείο συνοχής: Η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την επιτάχυνση της απορρόφησης και την απλούστευση της υλοποίησης των έργων με α) χαρτογράφηση των ευθυνών και κατάργηση των περιττών σταδίων, και β) ενοποίηση των διαχειριστικών ικανοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. [2ο τρίμηνο του 2012] (MoU, παρ. 4.3).

-Εκπαιδευτικό σύστημα: Η Κυβέρνηση υλοποιεί το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και υποβάλει εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της. [2ο τρίμηνο του 2012] (MoU,
παρ. 4.4).

-Δικαστικό σύστημα: Η Κυβέρνηση παρουσιάζει μια ποιοτική μελέτη σχετικά με τα ποσοστά ανάκτησης στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με αξιολόγηση των ποσοστών επιτυχίας και της αποτελεσματικότητας των διαφόρων τρόπων εκτέλεσης. [2ο τρίμηνο του 2012] (ΜoU, παρ. 4.5).

-Δικαστικό σύστημα: Η ομάδα εργασίας που έχει λάβει εντολή αναθεώρησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, θα προετοιμάσει ένα συνοπτικό έγγραφο προβληματισμού, το οποίο θα προσδιορίζει τα βασικά θέματα και τα σημεία συμφόρησης κατά το προδικαστικό, το δικαστικό και το εκτελεστικό στάδια των αστικών υποθέσεων και θα παραθέτει προτεινόμενες λύσεις. [2ο τρίμηνο 2012] (ΜoU, παρ. 4.5)

-Δικαστικό σύστημα: H Κυβέρνηση θα ψηφίσει ΠΔ το οποίο θα προβλέπει τον εξορθολογισμό και την αναδιοργάνωση των ειρηνοδικείων [2ο τρίμηνο 2012] (ΜoU, παρ. 4.5).

-Δικαστικό σύστημα: Η Κυβέρνηση εκπονεί μία στρατηγική για την ενεργό προώθηση της προδικαστικής συνδιαλλαγής, της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας. [2ο τρίμηνο του 2012] (ΜoU, παρ. 4.5)

-Δικαστικό σύστημα: Από το τέλος Ιουνίου 2012, η Κυβέρνηση ενημερώνει και βελτιώνει περαιτέρω, κάθε τρίμηνο, το σχέδιο εργασίας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice) του Δεκεμβρίου 2011. (ΜoU, παρ. 4.5).

-Δικαστικό σύστημα: Παρουσίαση έως το τέλος Ιουνίου 2012 μελέτης των εκκρεμών μη φορολογικών υποθέσεων των δικαστηρίων, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί από κοινού με ένα εξωτερικό φορέα εμπειρογνωμόνων. (ΜoU, παρ. 4.5).

-Δικαστικό σύστημα: Μείωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά τουλάχιστον 50 τοις εκατό μέχρι το τέλος Ιούνιου του 2012 - σύμφωνα με το σχέδιο εργασίας - (ΜoU, παρ.4.5).

-Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Στη συνέχεια, έως τα τέλη Ιουνίου, θα εισάγουμε μεταρρυθμίσεις για να εξαλείψουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ελλείμματα στα ταμεία εφάπαξ. (MEFP παρ. 7)

-Καθιέρωση επιτελικών μονάδων κλειδί. Οι κύριες μονάδες έχουν συσταθεί, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας μεγάλων φορολογούμενων, της μονάδας συλλογής χρεών και του τμήματος ελέγχου. Κοιτώντας μπροστά, η προτεραιότητα μας είναι η οικοδόμηση της παραγωγικής ικανότητας των σχετικών μονάδων. Το 2012, έως το δεύτερο τρίμηνο, θα ολοκληρώσουμε τον διπλασιασμό της παραγωγικής ικανότητας ελέγχου της μονάδας μεγάλων φορολογουμένων. (MEFP παρ. 12).

-Δημοσιονομική αναφορά. (iii) θα επεκτείνουμε τα προσφάτως εγκαταστημένα σε πιλοτική βάση συστήματα πληροφορικής για τη συλλογή με περισσότερες λεπτομέρειες δεδομένων εσόδων και δαπανών από τις οντότητες του γενικού κράτους (το νέο σύστημα θα καλύψει άνω του 90 τοις εκατό των δαπανών έως το τέλος Ιουνίου 2012). (MEFP παρ. 13).

-Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων: Προετοιμασία τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και εκείνων σε κίνδυνο να μετατραπούν, με τη συνδρομή διεθνών εμπειρογνωμόνων και της ΕΕ/ΕΚΤ/ ΔΝΤ κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου 2012 (MEFP παρ. 18).

-Σύστημα υγείας - διακυβέρνηση: Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας συγκέντρωσης, ο ΕΟΠΥΥ εξορθολογίζει τον αριθμό των συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, έτσι ώστε να μειωθεί η αναλογία ιατρών-ασθενών κοντά στον, πολύ χαμηλότερο, μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [2_ τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.8).

-Σύστημα υγείας - συνταγογράφηση: Υπουργείο Υγείας και ΦΚΑ υλοποιούν ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της συνταγογραφικής δραστηριότητας. Καθιερώνεται μία διαδικασία για την τακτική αξιολόγηση των στοιχείων που λαμβάνονται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. [2_ τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.8).

-Σύστημα υγείας - συνταγογράφηση: Η Κυβέρνηση παρέχει μηνιαίως ενημέρωση και προειδοποιήσεις σε κάθε ιατρό σχετικά με τη συνταγογραφική του δραστηριότητα, όταν παρατηρείται συνταγογράφηση άνω του μέσου όρου των συγκρίσιμων ιατρών, καθώς και όταν
παραβαίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση.

-Σύστημα υγείας - συνταγογράφηση: Επίσης δημοσιεύεται ετήσια έκθεση που καλύπτει: 1) τις ποσότητες και αξίες των συνταγών του κάθε ιατρού, τόσο σε σύγκριση με τους ομοταγείς του, όσο και με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση, 2) τη συνταγογράφηση του κάθε ιατρού για γενόσημα φάρμακα, έναντι των πρωτοτύπων και εντός πατέντας φαρμάκων, και 3) τη
συνταγογράφηση των αντιβιοτικών. [2_ τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.8).

-Σύστημα υγείας - συνταγογράφηση: Εάν η μηνιαία παρακολούθηση της δαπάνης δείξει ότι η μείωση των φαρμακευτικών δαπανών δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ώστε η φαρμακευτική κατανάλωση να διατηρηθεί υπό έλεγχο. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό συνταγογράφησης για κάθε ιατρό, το στόχο του μέσου κόστους συνταγογράφησης ανά ασθενή και, εάν χρειαστεί, οριζόντιες περαιτέρω περικοπές τιμών και περιθωρίων κέρδους και αυξήσεις των συμμετοχών. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.8).

-Σύστημα υγείας - χρήση γενοσήμων: Η Κυβέρνηση καθιστά υποχρεωτικό για όλα τα δημόσια νοσοκομεία να προμηθεύονται τα φαρμακευτικά προϊόντα ανά δραστική ουσία, κάνοντας χρήση των κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών που αναπτύσσονται από την ΕΠΥ και υπαγορεύοντας τη συμμόρφωση με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη
συνταγογράφηση. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.8).

-Σύστημα υγείας - χρήση γενοσήμων: Η Κυβέρνηση απλοποιεί τις διοικητικές και νομικές διαδικασίες για την επιτάχυνση της εισαγωγής στην αγορά φθηνότερων γενόσημων φαρμάκων στη θετική λίστα. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.8).

-Σύστημα υγείας - μηχανογράφηση: Εισάγονται συστήματα αναλυτικής λογιστικής κόστους και τακτικής ετήσιας δημοσίευσης ισολογισμού από όλα τα νοσοκομεία. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.8).

-Σύστημα υγείας - μηχανογράφηση: Γίνεται άμεση τιμολόγηση των συνολικών εξόδων θεραπείας (το αργότερο εντός 2 μηνών) προς άλλες χώρες της ΕΕ και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για τη θεραπεία αλλοδαπών/κατοίκων εξωτερικού. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.8).

-Σύστημα υγείας - μηχανογράφηση: Υλοποιείται η είσπραξη των συμμετοχών και η εφαρμογή μηχανισμών που καταπολεμούν τη διαφθορά και εξαλείφουν το φαινόμενο των «ανεπίσημων» πληρωμών στα νοσοκομεία. [2ο τρίμηνο 2012] (MoU, παρ. 2.8).

-Σύστημα υγείας - διακυβέρνηση: Η Κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει τη συγκέντρωση όλων των σχετικών με την υγεία διαδικασιών και ευθυνών λήψης αποφάσεων (συμπεριλαμβανόμενων και των δαπανών μισθοδοσίας), υπό το Υπουργείο Υγείας, το αργότερο έως τον Ιούνιο 2012. (MoU, παρ. 2.8).

-Σύστημα υγείας - διακυβέρνηση: Όλοι οι άλλοι (πλην ΕΟΠΥΥ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων) φορείς πρόνοιας/κοινωνικής αρωγής του Υπουργείου Υγείας μετακινούνται στο Υπουργείο Εργασίας έως τον Ιούνιο 2012. (MoU, παρ. 2.8).
 
 
(Για να μην σας παραμυθιάζουν οι Μνημονιακοι με νέες παροχές, αφού έχουν δεσμευτεί στα παραπάνω)

Στο μικροσκόπιο οι υψηλές επιστροφές φόρου

Εκτύπωση
Οι επιστροφές από 50.000 ευρώ και άνω

Στο μικροσκόπιο οι υψηλές επιστροφές φόρου

Δημοσίευση: 30 Απρ. 2012 20:09   Τελευταία ενημέρωση: 30 Απρ. 2012 20:23
Οι επιστροφές φόρου από 50.000 ευρώ και άνω, τίθενται στο στόχαστρο των οικονομικών εισαγγελέων ως ύποπτες για διαφθορά εφοριακών, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για τον τρόπο λειτουργίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού

Ήδη ο αναπληρωτής οικονομικός εισαγγελέας Σπύρος Μουζακίτης έχει ζητήσει από όλες τις μεγάλες ΔΟΥ της χώρας τα πλήρη στοιχεία των φακέλων φορολογουμένων, κυρίως νομικών προσώπων, που εμφανίζουν επιστροφές φόρων μεγαλύτερες των 50.000 ευρώ για τη διετία 2010-2011.

Πληροφορίες στο Εφετείο αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί υποθέσεις εταιρειών που τα ποσά επιστροφής είναι ιδιαίτερα μεγάλα έως κραυγαλέα, όπως λέγεται. Χαρακτηριστικά αναφέρεται μία περίπτωση όπου η επιστροφή ήταν 33 εκατ. ευρώ.

Στο εισαγγελικό γραφείο βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση 250 αντίστοιχες περιπτώσεις και ο κ. Μουζακίτης έχει αρχίσει να καλεί ενώπιόν του τους εκπροσώπους εταιριών που ελέγχονται, μεταξύ αυτών και τον εκπρόσωπο τηλεοπτικού καναλιού για επιστροφή φόρου ύψους 8 εκατ. ευρώ.

Η εισαγγελική έρευνα είχε αφετηρία δηλώσεις του πρώην γενικού γραμματέας πληροφορικών συστημάτων Διομ. Σπινέλλη ο οποίος δημόσια, σε εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ, είχε προβεί σε καταγγελίες για διαφθορά στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό.

Είχε επίσης αναφερθεί και στον λεγόμενο κανόνα του «4-4-2» ή αλλιώς στο «40%-40%-20%». Ο εν λόγω κανόνας αφορά τα ποσοστά του 40% για την «έκπτωση» επί του προστίμου που κάνει στον φορολογούμενο ο ελεγκτής, το άλλο 40% που είναι το ποσό που λαμβάνει για τον εαυτό του ο ελεγκτής και το υπόλοιπο 20% που αφορά το τελικό έσοδο που καταλήγει στα κρατικά ταμεία.

Ο κ. Σπινέλλης είχε υποστηρίξει ακόμη τα εξής: «Είναι γνωστό ότι, όταν πρόκειται το κράτος να επιστρέψει αρκετά υψηλά ποσά φόρου στον φορολογούμενο, ένα 8% πηγαίνει κατευθείαν στην τσέπη του εφοριακού υπαλλήλου».

Το ποσοστό αυτό, κατά τον νυν διευθυντή σχεδιασμού και ελέγχων του ΣΔΟΕ Νίκο Λέκκα «έχει αυξηθεί στο 10%».

Στην ίδια εκδήλωση ο κ. Λέκκας είχε επισημάνει επίσης μεταξύ άλλων ότι το Κρανίδι εμφανίζεται να είναι το Λιχτενστάιν της Ελλάδας, αφού σε μια ΔΟΥ με μόνο πέντε υπαλλήλους εδρεύουν 178 εξωχώριες εταιρείες.

ΠΟΛ.1100/23.4.2012 Απόδοση του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα με γραμμάτια συμψηφισμού καθώς και απόδοση του φόρου που παρακρατείται για ορισμένα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις με δηλώσεις, από τους υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων του δημοσίου, τους διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και τους διαχειριστές χρηματικού, στην Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους

ΠΟΛ.1100/23.4.2012 Απόδοση του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα με γραμμάτια συμψηφισμού καθώς και απόδοση του φόρου που παρακρατείται για ορισμένα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις με δηλώσεις, από τους υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων του δημοσίου, τους διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και τους διαχειριστές χρηματικού, στην Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους
Αθήνα, 20 Απριλίου 2012
ΠΟΛ.1100/23.4.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              
1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                           
Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                  
ΤΜΗΜΑ A΄                                                                      
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10                                    
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ                                    
Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου                                      
Τηλέφωνο:210-3375314                                           
FAX:210-3375001
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ                                  
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ Β΄
Τηλέφωνο:  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1100

ΘΕΜΑ: Απόδοση του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα με γραμμάτια συμψηφισμού καθώς και απόδοση του φόρου που παρακρατείται για ορισμένα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις με δηλώσεις, από τους υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων του δημοσίου, τους διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και τους διαχειριστές χρηματικού, στην Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους.
                                          
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την με αριθμό Υ 25/6.12.2011(ΦΕΚ 2792 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις των {start}παραγράφων 1{end} και {start}2 του άρθρου 59{end} του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄) σχετικά με την απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε με τις διατάξεις των {start}άρθρων 57{end}, {start}58{end} καθώς και της περίπτωσης στ΄ της {start}παραγράφου 1 του άρθρου 55{end} του ίδιου νόμου.

4. Τις διατάξεις της {start}παραγράφου 3 του άρθρου 60{end} του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄) σχετικά με την απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης  στ΄ της {start}παραγράφου 1 του άρθρου 55{end} του ίδιου νόμου.

5. Τις διατάξεις της {start}παραγράφου 4 του άρθρου 60{end} του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄) σχετικά με την απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε από τους υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων του δημοσίου και τους διαχειριστές πάγιας προκαταβολής.

6. Τις διατάξεις της {start}παραγράφου 6 του άρθρου 20{end} του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄)

7. Την ΠΟΛ.1033/18.2.2011  ΑΔΑ 4ΑΙΗΗ – ΑΟ /Α.Υ.Ο. περί υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

8. Την ΠΟΛ.1157/22.7.2011 ΑΔΑ:4ΑΧ8Η-36Ν Α.Υ.Ο. περί της υποβολής των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα.

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

10. Τα γραπτά και προφορικά αιτήματα του υποβλήθηκαν σχετικά με την απόδοση του φόρου που παρακρατούν για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις, για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα και για αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες που καταβάλλουν οι υπόλογοι χρηματικών ενταλμάτων του δημοσίου, οι διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και οι διαχειριστές χρηματικού, στην Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους καθώς και την παράταση της προθεσμίας απόδοσης των φόρων που παρακρατήθηκαν για εισοδήματα που καταβλήθηκαν από 1.1.2012 έως και 31.3.2012, καθόσον είναι αδύνατη η ενιαία υποβολή δηλώσεων και απόδοσης του φόρου των πιο πάνω εισοδημάτων από έναν κεντρικό φορέα από κάθε Υπουργείο, λόγω των υπαρχουσών δομών.

11.  Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.         
                                               
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Επιτρέπουμε, στους υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων του δημοσίου, τους διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και τους διαχειριστές χρηματικού, την κατ΄ εξαίρεση απόδοση του φόρου που παρακρατούν για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλουν σε ορισμένους δικαιούχους, με γραμμάτια συμψηφισμού στην Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους, καθώς επίσης και την απόδοση του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις της περίπτωσης στ΄ της {start}παραγράφου 1 του άρθρου 55{end} του ΚΦΕ, με δηλώσεις στην Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους. 

2. Παρατείνουμε την προθεσμία απόδοσης των φόρων της προηγούμενης παραγράφου που παρακρατήθηκαν για τα εισοδήματα που καταβλήθηκαν από 1.1.2012 έως και 31.3.2012 μέχρι και την 30η Απριλίου 2012. 

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

          
Ακριβές Αντίγραφο                                                
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                          

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΟΛ.1108/27.4.2012 Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει

ΠΟΛ.1108/27.4.2012 Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει
Αθήνα,  27 Απριλίου  2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνο:  210-3635963/480                            
2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
19η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Τηλέφωνο : 210-6987439/458             

ΠΟΛ 1108              

ΘΕΜΑ: «Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του πέμπτου άρθρου του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α/23.02.2012), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει την προθεσμία υποβολής της αίτησης του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής και να ρυθμίζει κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.

2. Την αρ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄/08.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

3. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής αίτησης ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο στη ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει, λόγω πληθώρας σχετικών αιτημάτων.

4.  Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Παρατείνουμε μέχρι και τις 31 Μαΐου 2012 την προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή των ληξιπροθέσμων μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 χρεών στη ρύθμιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄), όπως ισχύει, η οποία λήγει στις 30 Απριλίου 2012.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας       

Ο Αναπληρωτής  Υπουργός Οικονομικών
Παντελής Οικονόμου