Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - «Η εισφορά αλληλεγγύης δεν είναι έσοδο του ΟΑΕΔ»


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - «Η εισφορά αλληλεγγύης δεν είναι έσοδο του ΟΑΕΔ»


Απάντηση στα δημοσιεύματα για την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης η οποία δεν έφτασε ποτέ στα ταμεία του ΟΑΕΔ, δίνει το υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομικών, με ανακοίνωσή του, παραθέτει τα εξής στοιχεία:

 1) Από το 2009 έως το 2012, η ελληνική κυβέρνηση έχει διαθέσει 5,315 δισ. ευρώ εθνικών και κοινοτικών πόρων σε προγράμματα και δράσεις στήριξης της αγοράς εργασίας και των ανέργων.

 2) Η ποσοστιαία αύξηση των πόρων που δίνονται προς αυτή την κατεύθυνση ανέρχεται κατά την ίδια περίοδο σε 272%, δηλαδή από 488 εκ. το 2009 σε 1,817 δισ. ευρώ το 2012.

3) Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας (ως ποσοστό 2% επί των αμοιβών των υπαλλήλων δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και Τραπεζών) περιέρχεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να καλύψει τις δράσεις που αναλαμβάνει το κράτος για την καταπολέμηση της ανεργίας και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έσοδο του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, κάτι που άλλωστε δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθετική διάταξη. Το 2012 δε ανήλθε σε περίπου 280 εκ. ευρώ, ποσό προφανώς υποπολλαπλάσιο των συνολικών πόρων που διαθέτει η ελληνική Πολιτεία για την καταπολέμηση της ανεργίας.

4) Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, και ο ΟΑΕΔ έχει σημειώσει σημαντική αύξηση του τακτικού του προϋπολογισμού, από 477 εκ. ευρώ το 2009 σε 702 εκ. ευρώ το 2012.

 Καταλήγοντας η ανακοίνωση τονίζει ότι «η πραγματική συζήτηση που θα έπρεπε να απασχολεί τους αρμόδιους φορείς δεν είναι το ύψος των πόρων που δαπανώνται για την καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά η στόχευση και εν τέλει η αποτελεσματικότητά τους».

Δεν υπάρχουν σχόλια: