Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2013 (1)


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2013


ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι φόροι το 2013 για μισθωτούς - συνταξιούχους

Αναλυτικό οδηγό με τη μορφή ερωταπαντήσεων για τη φορολογική κλίμακα, τις αφορολόγητες δαπάνες, τα δικαιολογητικά και τη συλλογή αποδείξεων που ισχύουν για τα εισοδήματα του 2012 που θα δηλωθούν φέτος από μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και εισοδηματίες εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Οσοι δεν κατάφεραν να μαζέψουν τις απαιτούμενες αποδείξεις, θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα φόρο 10%
Οσοι δεν κατάφεραν να μαζέψουν τις απαιτούμενες αποδείξεις, θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα φόρο 10% 
Στόχος να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις στη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης από τους φορολογουμένους που θα κοστίσουν σε χρόνο και χρήμα και θα τους οδηγήσουν σε περιπέτειες με την εφορία.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη σωστή καταγραφή και δικαιολόγηση των αφορολόγητων δαπανών, στα τεκμήρια διαβίωσης και στην κάλυψη του «πόθεν έσχες» καθώς και στη συμπλήρωση κομβικής σημασίας κωδικών όπως αυτών για τις αποδείξεις και τις ειδικές κατηγορίες εισοδημάτων.
Σύμφωνα με τον οδηγό, τη δυνατότητα να μειώσουν την τελική φορολογική επιβάρυνση που θα προκύψει με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων θα έχουν και φέτος οι φορολογούμενοι που θα εμφανίσουν ορισμένες δαπάνες που πραγματοποίησαν το 2012 όπως ενοίκια, δίδακτρα σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, τόκους στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, ιατρικά έξοδα, ασφάλιστρα ζωής, έξοδα για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων.
Επίσης για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει αποδείξεις που αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματός τους με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ. Αν δεν εμφανίσουν στη φορολογική τους δήλωση καθόλου δαπάνες με αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, θα «χάσουν» το αφορολόγητο, θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ εισοδήματος και θα πληρώσουν αυξημένο φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012. Οσοι δεν κατάφεραν να μαζέψουν τις απαιτούμενες αποδείξεις, θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα φόρο 10% στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των αποδείξεων που απαιτούνται και αυτών που τελικά συγκεντρώθηκαν. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να φυλάξουν όλες τις αποδείξεις που μάζεψαν το 2012 στο σπίτι τους. Σε περίπτωση που κληθούν για έλεγχο, θα πρέπει να τις προσκομίσουν στην εφορία.
Με τον τελευταίο φορολογικό νόμο υποχρεωμένοι να συγκεντρώσουν και φέτος αποδείξεις είναι μόνο οι μισθωτοί και συνταξιούχοι ενώ καταργήθηκαν οι περισσότερες φοροαπαλλαγές. Διατηρήθηκε αλλά είναι «ψαλιδισμένη» η έκπτωση φόρου 10% για ιατρικά έξοδα και νοσήλια. Επίσης παραμένουν οι δαπάνες για δωρεές, χορηγίες και διατροφή προς την πρώην ή τον πρώην σύζυγο.
Οι προθεσμίες
Φέτος οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων όλων ανεξαιρέτως των φυσικών προσώπων λήγουν στις 30 Ιουνίου, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής και του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ τους.
Οσον αφορά τον τρόπο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αναμένεται να ισχύσει και φέτος η διάταξη που προβλέπει ότι όλοι οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω ΤΑΧΙSNET, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση μόνο τους συνταξιούχους με ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ.
Για τους συνταξιούχους αυτούς, η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης θα εξακολουθήσει να είναι προαιρετική εφόσον δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέσω λογιστών. Συνεπώς, οι συνταξιούχοι που το 2012 είχαν εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., είτε ταχυδρομικά είτε αυτοπροσώπως, μόνο εφόσον δεν αναθέσουν τη συμπλήρωση σε λογιστές.
Μαρία Βουργάνα - Κώστας Αντωνάκος

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δικαιολογητικά για τις δαπάνες

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις εκπιπτόμενες δαπάνες;

Δικαιολογητικά για τις δαπάνες
Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η πραγματοποίηση από τον φορολογούμενο των δαπανών, τις οποίες αυτός επικαλείται για μείωση του φόρου που προκύπτει στο εισόδημά του
ΕΝΟΙΚΙΟ: Ποσοστό 10% της δαπάνης ενοικίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ, μειώνει τον συνολικό φόρο. Συνολική έκπτωση φόρου έως 100 ευρώ.
Αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον εκμισθωτή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Αντί των οικείων αποδείξεων καταβολής ενοικίου, ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από αυτόν για κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του. Η μείωση αυτή αναγνωρίζεται μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράφει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος τον ΑΦΜ του εκμισθωτή.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ: Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.200 ευρώ για άγαμο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια, μειώνει τον συνολικό φόρο.
Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλίστρων απαιτείται απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από τις οποίες προκύπτει το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισμένου.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ μειώνει τον συνολικό φόρο με τη συνολική έκπτωση φόρου να μην μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
Για την απόδειξη της καταβολής των διδάκτρων για ιδιαίτερα, κατ' οίκον, μαθήματα και για φροντιστήρια απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής μειώνει τον συνολικό φόρο.
Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από τον νόμο
ΔΩΡΕΕΣ: Ποσοστό 10% αυτών των δαπανών μειώνει τον φόρο.
Η μείωση αυτή γίνεται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ.
Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 10% του συνολικού εισοδήματος.
Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των δωρεών ή χορηγιών, απαιτούνται δικαιολογητικά από τον φορέα στον οποίο έγινε η δωρεά.

ΠΟΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ

Τα έξοδα για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη

ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ: Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή σε ιατρούς φυσικά πρόσωπα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, οι αμοιβές σε οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.

Τα έξοδα για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για φυσικοθεραπεία, λουτροθεραπεία, λογοθεραπεία και για επισκέψεις σε ψυχολόγο. Στις παραπάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που γίνονται για τους ίδιους λόγους σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα κ.λπ. καθώς και για δαπάνες διαρκούς κάλυψης ιατρικών αναγκών.
Για την απόδειξη της καταβολής απαιτείται διπλότυπη απόδειξη, η οποία εκδίδεται από τον ιατρό κατά την είσπραξη της αμοιβής. Για την αναγνώριση της δαπάνης για λογοθεραπεία και για ψυχολόγο, εκτός από τη γνωμάτευση του γιατρού, απαιτείται και βεβαίωση του γιατρού ότι έλαβε υπόψη του τα πορίσματα του ψυχολόγου ή λογοθεραπευτή για την παροχή των τελικών υπηρεσιών του.
ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ: Ως έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται οι πιο κάτω δαπάνες, για την απόδειξη της καταβολής των οποίων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
 • Για νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές
α) διπλότυπη απόδειξη της κλινικής, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης, για τη νοσηλεία του ασθενούς.
β) Βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για τον χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής
 • Για νοσήλια σε κρατικά και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα:
α) Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης, για τη νοσηλεία του ασθενή.
β) Βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος, για τον χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.
 • Για έξοδα για την απασχόληση νοσοκόμου
α) Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού
β) Απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος.
Σε περίπτωση αγοράς γυαλιών όρασης ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρηκοΐας, εκτός από την απόδειξη, απαιτείται και βεβαίωση γιατρού, η οποία παραμένει στον φάκελο του φορολογουμένου και ισχύει ως δικαιολογητικό αγοράς γυαλιών όρασης, φακών επαφής και ακουστικών βαρηκοΐας (για μια πενταετία).
Ποσοστό 10% των δαπανών για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη αφαιρείται από τον συνολικό φόρο. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ, για τον κάθε φορολογούμενο.
ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

Τόκοι στεγαστικού δανείου και διατροφή

ΤΟΚΟΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ: Ποσοστό 10% των τόκων μειώνουν το συνολικό φόρο, ανεξάρτητα του χρόνου σύναψης του δανείου

Τόκοι στεγαστικού δανείου και διατροφή
Για την απόδειξη της καταβολής των τόκων, απαιτείται σχετική βεβαίωση της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου
Για νέα δάνεια που λαμβάνονται για εξόφληση παλιών στεγαστικών δανείων που είχαν ληφθεί για αγορά πρώτης κατοικίας, βεβαίωση της Τράπεζας ή γενικά του φορέα που χορήγησε το νέο δάνειο, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για νέο δάνειο για εξόφληση παλιού στεγαστικού δανείου, που είχε ληφθεί για αγορά πρώτης κατοικίας με υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου, το ανεξόφλητο ποσό του παλιού δανείου και ο χρόνος λήξης του, ότι οι δεδουλευμένοι τόκοι που καταβλήθηκαν αφορούν το τμήμα του νέου δανείου που καταβλήθηκε για εξόφληση του υπόλοιπου ποσού του παλιού δανείου που δεν είχε εξοφληθεί μέχρι τη σύναψη του νέου δανείου, καθώς και ότι έχει εγγραφεί και για το νέο δάνειο υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν.
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Ποσοστό 10% του ποσού της διατροφής εκπίπτει από τον φόρο, το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ. Για την απόδειξη της καταβολής της διατροφής υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης ή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: Ποσοστό 10% της δαπάνης για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου αφαιρείται από τον φόρο και το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ με τη συνολική έκπτωση να μην μπορεί να υπερβεί τα 300 ευρώ.
Για την απόδειξη της δαπάνης απαιτούνται τα νόμιμα δικαιολογητικά
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΩΝ 5.000 ΕΥΡΩ

Οι αποδείξεις που «μετρούν» για την Εφορία

Ποιες δαπάνες συνδέονται με τη χορήγηση του αφορολόγητου ποσού της φορολογικής κλίμακας;

Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογούμενου
Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογούμενου
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα για την αγορά και τη λήψη υπηρεσιών, εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα στοιχεία. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των ΕΛ.ΤΑ., εταιρειών courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο κ.λπ.), όπως και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων, εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Επίσης, περιλαμβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον, βέβαια, η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Οταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.
Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις. Συγκεκριμένα δεν λαμβάνονται υπόψη:
Για ακίνητα
α) Οι δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ.
β) Οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογουμένου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κ.λπ.
γ) Οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ' οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας κ.λπ.
δ) Οι δαπάνες για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους, οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.
Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, Στοίχημα κ.λπ.) και η δαπάνη εισόδου σε καζίνο, καθόσον στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπως επιβάλλει ο νόμος, αλλά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το κόστος ή την προϋπόθεση συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια.
Από το ποσό των ανωτέρω δαπανών εξαιρούνται τα ποσά των δαπανών που συλλέχθηκαν μέσω της «Κάρτας Αποδείξεων». Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομιστούν ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου, του δηλουμένου και φορολογουμένου, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000€.
Ποιοι φορολογούμενοι δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας, χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων;
α) Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και των υπαλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες.
β) Οσοι μένουν σε οίκο ευγηρίας.
γ) Οι φυλακισμένοι.
δ) Και οι κάτοικοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους.

ΟΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Κενό ακίνητο, γεωργικά εισοδήματα και σύνταξη

Πώς αποδεικνύεται ότι ένα ακίνητο παρέμεινε κενό;

Κενό ακίνητο, γεωργικά εισοδήματα και σύνταξη
Πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, όπως λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων κ.λπ., από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Τα γεωργικά εισοδήματα συμπληρώνονται και στο Ε3;
Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν γεωργική εκμετάλλευση και τα οποία δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Β' Κατηγορίας του ΚΒΣ δεν συνυποβάλλουν το έντυπο Ε3. Αντίθετα, το Ε3 θα συνυποβληθεί με το έντυπο Ε5 από τους υπόχρεους που δηλώνουν εισοδήματα από γεωργική εκμετάλλευση.
Σε ποιον κωδικό θα καταχωρισθεί η σύνταξη πολύτεκνης μητέρας;
Στα ποσά που απαλλάσσονται από τον φόρο. Για το οικονομικό έτος 2013 στους κωδ. 659-660.
Πώς πρέπει να δηλωθούν οι αναδρομικές αποδοχές, οι οποίες εισπράχθηκαν μέσα στο διαχειριστικό έτος 2012 και δεν υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Ν. 2238/1994;
Με συμπληρωματικές δηλώσεις στο έτος που ανάγονται.
Ποιες οι τιμές ζώνης για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης ιδιοκατοικούμενης ή μισθούμενης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας;
Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη η τιμή ζώνης που ισχύει την 1η Ιανουαρίου της φορολογούμενης περιόδου.
Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αναγνώριση ως προστατευόμενων μελών, ενήλικων άγαμων τέκνων άνω των 18 και μέχρι 20 ετών που δεν σπουδάζουν, που σπουδάζουν για 2 χρόνια μετά το πέρας των σπουδών τους και μέχρι 27 ετών, εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ;
Απαιτείται, εκτός από τη βεβαίωση της σχολής εάν το τέκνο σπουδάζει, και βεβαίωση του ΟΑΕΔ, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του, ότι μέσα στο έτος 2012 ήταν εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων του.
Προηγούμενων ετών και απαλλασσόμενα
Τα ποσά που αναγνωρίζονται για κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης
Ποιο ποσό κεφαλαίου προηγούμενων ετών που φορολογήθηκε ή νόμιμα έχει απαλλαχθεί από τη φορολογία αναγνωρίζεται για την κάλυψη της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης;
Για τον προσδιορισμό κεφαλαίου του φορολογουμένου ανά έτος λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί και στη συνέχεια εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρμογής των άρθρων αυτών (με εξαίρεση τις χρήσεις 2008 και 2009, για τις οποίες οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 θα αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου των ετών αυτών, μόνο εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις εφαρμογής του τεκμηρίου).
Αν δεν υπάρχουν δαπάνες του άρθρου 16 του Ν. 2238/1994 ή αν είναι κάτω από 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο και 5.000 ευρώ προκειμένου για συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 3.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα.
Εισοδήματα
Για την κάλυψη της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί κεφάλαιο προηγουμένων ετών προς ανάλωση, για όσα χρόνια ο ίδιος έχει στοιχεία που το αποδεικνύουν και εφόσον, βέβαια, αυτά γίνονται δεκτά από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ. Εξάλλου, για την κάλυψη της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης ο φορολογούμενος, φέροντας το βάρος της απόδειξης, μπορεί να επικαλεστεί πραγματικά εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγματος εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή, δάνεια, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών.
Τα δάνεια που λαμβάνονται για αγορά, ανέγερση ή επισκευή κατοικίας δεν λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια μπορούν να ληφθούν υπόψη.
Ισχύουν οι δωρεές χρηματικών ποσών για την κάλυψη συνολικής ετήσιας δαπάνης;
Μόνο οι δωρεές χρηματικών ποσών, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Οι αντικειμενικές ετήσιες δαπάνες

Ποιες αντικειμενικές δαπάνες λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης του φορολογουμένου;

Οι αντικειμενικές ετήσιες δαπάνες
 • Ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες.
 • Δαπάνες επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ.
 • Δαπάνη ιδιωτικών σχολείων.
 • Δαπάνη οικιακών βοηθών (πέραν του ενός), οδηγών αυτοκινήτου, δασκάλων κ.λπ.
 • Δαπάνες σκαφών αναψυχής.
 • Δαπάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων.
 • Δαπάνες δεξαμενών κολύμβησης.
Επίσης, στις παραπάνω αντικειμενικές δαπάνες προστίθεται και ένα ποσό ως ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) προκειμένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
Τι καθεστώς ισχύει για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης;
Αναστέλλεται η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» μέχρι και την 31η/12/2013. Το μέτρο ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 17.12.2010. Κατά συνέπεια, για δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις 17/12/2010 έως την 31η/12/2013 για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης δεν απαιτείται δικαιολόγηση του ποσού αγοράς ή του κόστους ανέγερσης ή κατασκευής.
Πώς υπολογίζεται η προκαταβολή φόρου επόμενου οικονομικού έτους σε φορολογουμένους με εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και εισοδήματα από λοιπές πηγές;
Ως προκαταβολή υπολογίζεται το 55% του φόρου που αναλογεί στο συνολικό (πραγματικό ή τεκμαρτό) εισόδημα το κρινόμενο έτος. Αν υπάρχουν εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατήθηκε στην πηγή, ο φόρος αυτός θα εκπέσει από τον φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί ως προκαταβολή.
Υπολογισμός
Δηλαδή, προκαταβολή = (κύριος φόρος + συμπληρωματικός) Χ 55% μείον παρακρατούμενος φόρος ή προκαταβλητέος φόρος ελεύθερων επαγγελματιών.
Πώς υποβάλλεται η φορολογική δήλωση σε περίπτωση θανάτου ενός από τους δύο συζύγους;
Υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις. Δηλαδή, μία στο όνομα του αποβιώσαντος, η οποία υποβάλλεται από τους κληρονόμους αυτού, και μία στο όνομα του άλλου συζύγου.
Σε ποιο εισόδημα επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος;
Στο ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, με συντελεστή 1,5%. Ειδικώς, ο συντελεστής αυξάνεται σε 3% εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τ.μ. της κατοικίας ή πρόκειται για επαγγελματική ή εμπορική μίσθωση.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του φοιτητικού επιδόματος; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησής του και τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
Δικαιούχοι του φοιτητικού επιδόματος είναι όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη εκτός της κύριας κατοικίας τους. Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της σχολής ή του τμήματος σύμφωνα με τον κανονισμό της λειτουργίας τους. Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται:
Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.
Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από ΔΟΥ.
Πιστοποιητικό σπουδών που χορηγεί η σχολή, όπου θα αναφέρονται τουλάχιστον τα μισά μαθήματα στα οποία ο φοιτητής είχε επιτυχία.
Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριος ή επικαρπωτής κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΞΤΡΑ ΦΟΡΟΥΣ

Οι «παγίδες» για μισθωτούς και συνταξιούχους

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και φέτος οι μισθωτοί και συνταξιούχοι κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

Οι «παγίδες» για μισθωτούς και συνταξιούχους
Για να αποφύγουν τις «παγίδες» που οδηγούν σε έξτρα φόρο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:
Από φέτος καθιερώνεται η υποχρέωση όλων των φορολογουμένων που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα από το εάν υπόκεινται ή όχι σε φόρο. Από την υποχρέωση αυτή αναμένεται να εξαιρεθούν οι νέοι ηλικίας 18 έως 23 ετών που δηλώνονται από τους γονείς τους ως προστατευόμενα τέκνα. Συνεπώς, οι νέοι αυτοί δεν θα χρεώνονται με το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ ως υπόχρεοι υποβολής ξεχωριστής δήλωσης, καθώς θα εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις των γονέων τους ως «προστατευόμενα τέκνα».
Φέτος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012. Επιδόματα χαμηλοσυνταξιούχων, τριτέκνων και πολυτέκνων, αναπηρικές συντάξεις, κέρδη αμοιβαία κεφάλαια, κέρδη από πωλήσεις μετοχών, τόκοι από καταθέσεις, REPOS, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου, εφόσον εισπράχθηκαν το 2012 πρέπει φέτος να αναγραφούν στις φορολογικές δηλώσεις.
Τα συγκεκριμένα εισοδήματα θα υπαχθούν και σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%, εφόσον οι δικαιούχοι τους απέκτησαν το 2012 συνολικά εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να πληρώσουν περισσότερο φόρο με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.
Αποδείξεις
Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται στο 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου, ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου που δηλώθηκε με την εμπρόθεσμη δήλωσή του και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ (εισοδήματα 60.000 x 25%). Για εισοδήματα μεγαλύτερα των 60.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις συνολικού ύψους 15.000 ευρώ. Για παράδειγμα εάν έχουμε εισοδήματα 70.000 ευρώ, το σύνολο των αποδείξεων που πρέπει να καταθέσουμε είναι πάλι 15.000 ευρώ και όχι 70.000 x 25%.
Προσοχή: Αν ο φορολογούμενος έχει επιπλέον αφορολόγητο λόγω τέκνων ή αναπηρίας, δεν χρειάζεται να καταθέσει κάποιο επιπλέον ποσό αποδείξεων. Οι αποδείξεις καλύπτουν το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και μόνο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, οι φυλακισμένοι και οι κάτοικοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Eνωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων.
Παρατάθηκε και για τα εισοδήματα του 2012 (οικονομικό έτος 2013) η σχετική διάταξη που δίνει τη δυνατότατα στους μισθωτούς να φορολογηθούν μόνο για τους μισθούς που έχουν εισπράξει και όχι για όλο το εισόδημα που αναγράφεται στη Βεβαίωση Αποδοχών. Eτσι, εάν κάποια επιχείρηση δεν έχει εξοφλήσει όλους τους μισθούς του 2012, πρέπει να χορηγήσει στους εργαζoμένους τις Βεβαιώσεις Αποδοχών αναγράφοντας στην πρώτη σειρά της βεβαίωσης τα ποσά που έχουν εξοφληθεί και στη δεύτερη τα ποσά που δεν έχουν εξοφληθεί. Κατ' αναλογία των ποσών θα υπολογιστεί και ο φόρος που έχει παρακρατηθεί. Ο φορολογούμενος μπορεί αν θέλει να δηλώσει μόνο τα ποσά που έχει εισπράξει και τον αναλογούντα φόρο. Τα υπόλοιπα ποσά θα τα δηλώσει όταν τα εισπράξει από την επιχείρηση που εργάζεται.
Τα «τσουχτερά» τεκμήρια διαβίωσης απειλούν χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους που διαμένουν σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία και διαθέτουν ένα αυτοκίνητο μικρό ή μεσαίου κυβισμού. Ακόμα και για κάποιον που θα υποβάλει φορολογική δήλωση με μηδενικό εισόδημα αλλά έχει κύρια κατοικία 50 τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβικών εκατοστών ο αναλογών φόρος θα είναι 400 ευρώ.
Aφορολόγητο
Για τους φορολογούμενους με αναπηρία 67% και άνω το ποσό δαπανών 2.000 ευρώ χωρίς δικαιολογητικά προσαυξάνει το αφορολόγητο όριο. Εξαιρούνται από τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» οι δαπάνες που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι το 2012 για να αγοράσουν ακίνητα, να ανεγείρουν οικοδομές ή να κατασκευάσουν πισίνες.
Μαρία Βουργάνα
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Υποχρεωτική για όλους η ηλεκτρονική υποβολή

Oλοι οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Τaxisnet, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση μόνο τους συνταξιούχους με ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ.

Υποχρεωτική για όλους η ηλεκτρονική υποβολή
Για τους συνταξιούχους αυτούς η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης θα εξακολουθήσει να είναι προαιρετική εφόσον δεν υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέσω λογιστών.
Συνεπώς, οι συνταξιούχοι που το 2012 είχαν εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., είτε ταχυδρομικά είτε αυτοπροσώπως, μόνο εφόσον δεν αναθέσουν τη συμπλήρωση σε λογιστές.
Για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων οι φορολογούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. O υποψήφιος νέος χρήστης του Taxisnet συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του και μετά θα πρέπει να μεταβεί στη Δ.Ο.Υ., για να παραλάβει τον κλειδάριθμο.
Οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δεν διαφέρουν ανάλογα με τις κατηγορίες εισοδημάτων που πρόκειται να δηλωθούν.
Για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογουμένους ισχύει μία προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Συγκεκριμένα φέτος οι φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ 8 ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ

Πώς θα υπολογιστεί ο φόρος με βάση το αφορολόγητο όριο

Τα εισοδήματα που απέκτησαν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι το 2012 (οικονομικό έτος 2013) θα φορολογηθούν όπως ακριβώς και τα εισοδήματα του 2011 (οικονομικό έτος 2012).

Πώς θα υπολογιστεί ο φόρος με βάση το αφορολόγητο όριο
Δηλαδή, με βάση το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και τη φορολογική κλίμακα με τα 8 φορολογικά κλιμάκια.
Για τους νέους ηλικίας έως και 30 ετών, για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις 9.000 ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου, δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ.
Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.
Τα παιδιά
Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του φορολογούμενου που τον βαρύνουν και κατά 3.000 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο που τον βαρύνουν.
Συμπληρωματικός φόρος
Πώς θα υπολογιστεί ο φόρος με βάση το αφορολόγητο όριο
Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%. Περαιτέρω επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 3% στο ακαθάριστο εισόδημα, εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας ή πρόκειται για επαγγελματική στέγη ή εμπορική μίσθωση.
Μειώσεις φόρου
Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται:
Κατά ποσοστό 20% της δαπάνης που καταβάλλεται λόγω δωρεάς στον λογαριασμό αλληλοβοήθειας για την απόσβεση του δημόσιου χρέους.
Κατά ποσοστό 10% και μέχρι του ποσού που προβλέπεται αντίστοιχα ως εξής:
α) Εξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης,
β) δαπάνη καταβαλλόμενου μισθώματος,
γ) δαπάνη για δίδακτρα για φροντιστήρια εκπαιδευτικών μαθημάτων ή ξένων γλωσσών,
δ) τόκους στεγαστικού δανείου,
ε) ασφάλιστρα ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας,
στ) διατροφή που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλον,
ζ) δαπάνες που καταβάλλει για δωρεές, χορηγίες,
η) δαπάνες που καταβάλλει για εισφορές σε Ταμεία ασφάλισης,
θ) δαπάνες για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου.

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Εισοδήματα από ενοίκια - Πώς θα τα δηλώσετε

Ενοίκια από κάποιο διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα ή αγροτεμάχιο εμφανίζονται να εισπράττουν κάθε χρόνο σχεδόν τρεις στους δέκα φορολογουμένους.

 Οι οικονομίες των περασμένων ετών και η πώληση περιουσιακών στοιχείων αποτελούν ορισμένα από τα «όπλα» που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φορολογούμενοι για να περιορίσουν τη φορολογική τους επιβάρυν


Οι οικονομίες των περασμένων ετών και η πώληση περιουσιακών στοιχείων αποτελούν ορισμένα από τα «όπλα» που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φορολογούμενοι για να περιορίσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση και να αποφύγουν τον «σκόπελο» των τεκμηρίων
Εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει ετησίως από την εκμετάλλευση ακινήτων είτε αυτά έχουν κτίσματα είτε όχι. Τα ακίνητα μπορεί να είναι κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, γήπεδα, αγροτεμάχια κ.λπ.
Οι κυριότερες περιπτώσεις εισοδημάτων από ακίνητα είναι αυτές που αφορούν:
 • Την ενοικίαση ακινήτων
 • Την υπενοικίαση ακινήτων
 • Την ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτων.
Οι φορολογούμενοι που εισπράττουν εισόδημα από ακίνητα κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
1 Μαζί με το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης συμπληρώνεται και υποβάλλεται το έντυπο Ε2 (μισθώματα ακινήτων). Υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση πριν από την οριστική υποβολή του εντύπου Ε1. Από την ηλεκτρονική υποβολή εξαιρούνται οι συνταξιούχοι με εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.
 Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να δηλώσουν στη φορολογική δήλωση κάθε έτους το σύνολο των μισθωμάτων, ακόμη κι αν δεν τα εισέπραξαν


Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να δηλώσουν στη φορολογική δήλωση κάθε έτους το σύνολο των μισθωμάτων, ακόμη κι αν δεν τα εισέπραξαν
2 Στο έντυπο Ε2 δηλώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των ακινήτων που εκμισθώνονται και τα μισθώματα.
3 Χωριστό έντυπο Ε2 υποβάλλουν οι σύζυγοι όταν και οι δύο αποκτούν εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων.
Στο Ε2 πρέπει να δηλώσετε ξεχωριστά για κάθε ακίνητο την τοποθεσία όπου βρίσκεται, το εμβαδόν του, τα στοιχεία του ενοικιαστή και τα εισοδήματα που εισπράξατε το προηγούμενο έτος.
5 Δεν δηλώνεται στο Ε2 η ιδιοκατοικούμενη κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία (εξοχική ή μη εξοχική).
6 Δεν δηλώνεται το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας από τους γονείς στα παιδιά και αντιστρόφως, επιφάνειας μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα. Το εισόδημα αυτό απαλλάσσεται από τον φόρο. Ομως στο έντυπο Ε2 θα περιληφθεί το συγκεκριμένο ακίνητο με την ένδειξη π.χ. «Δωρεάν παραχώρηση στην κόρη μου, Σοφία». Η κατοικία της οποίας γίνεται η δωρεάν παραχώρηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κύρια και όχι ως δευτερεύουσα ή εξοχική. Αν η επιφάνειά της είναι πάνω από 200 τ.μ. υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα στην επιφάνεια που αντιστοιχεί στα πάνω από τα 200 τ.μ. και το εισόδημα αυτό δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη της στη δήλωσή του. Αν το ακίνητο που παραχωρείται χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη, υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για ολόκληρη την επιφάνεια του ακινήτου. Σημειώστε ότι υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικιών προς άλλα πρόσωπα όσα τετραγωνικά και αν είναι αυτές, αναγράφεται το εισόδημα πάνω στη δήλωση και φορολογείται κανονικά.
Αν δηλώνετε στην εφορία ένα ακίνητο (διαμέρισμα, οικία κ.λπ.) που είναι κενό δεν αρκεί μόνο να γράψετε στο έντυπο Ε2 στη στήλη των στοιχείων του ενοικιαστή τη λέξη «ΚΕΝΟ». Θα πρέπει αν το ακίνητο είναι «κενό» για χρονικό διάστημα πάνω από 6 μήνες να έχετε κρατήσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (άλλοι λογαριασμοί, κοινόχρηστα κ.λπ.), από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό αυτό το διάστημα.
Γράψτε σωστά στο έντυπο τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του ενοικιαστή του ακινήτου σας (διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα κ.λπ.).
Το εισόδημα από ακίνητα που γράψατε στο Ε2 θα πρέπει να το μεταφέρετε στον «πίνακα Ε» που βρίσκεται στη δεύτερη σελίδα του βασικού εντύπου Ε1.
10 Πάνω στο έντυπο Ε2 και εν συνεχεία πάνω στη δήλωση γράφεται ως εισόδημα το ποσό των ενοικίων για τα οποία έχει αποκτηθεί το δικαίωμα για την είσπραξη ανεξάρτητα αν εισπράχθηκαν ή όχι. Σε φόρο υποβάλλονται όλα τα δεδουλευμένα ενοίκια ακόμη και αν δεν εισπράχθηκαν μέσα στη χρήση που ανήκουν ή δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Ενοίκια τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο είναι δυνατόν να μην περιληφθούν στη φορολογική δήλωση αν εκχωρηθούν στο δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα.
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ
Εκχώρηση στο Δημόσιο των ανείσπρακτων ενοικίων
Κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των πολιτών που προχωρούν σε δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων από ακίνητα, προκειμένου να μη φορολογηθούν γι' αυτά. Με την οικονομική κρίση να βρίσκεται στο ζενίθ, χιλιάδες ενοικιαστές κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων δεν πληρώνουν τα ενοίκια στους ιδιοκτήτες. Ωστόσο, σύμφωνα με το συμβόλαιο που έχει υπογραφεί, οι ιδιοκτήτες πρέπει να δηλώσουν στη φορολογική δήλωση κάθε έτους το σύνολο των μισθωμάτων, ακόμη κι αν δεν τα εισέπραξαν.
Προκειμένου να μη φορολογηθούν, λοιπόν, για χρήματα που δεν πήραν ποτέ, προτιμούν να τα εκχωρήσουν στο Δημόσιο κι αυτό να «τρέξει» να εισπράξει από τους ενοικιαστές και να καρπωθεί τα έσοδα.
Η δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακολουθεί διαφορετική διαδικασία υποβολής από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και δεν μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, αλλά υποβάλλεται στο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος με ειδική θεώρηση στο σώμα της οικείας δήλωσης ή με την καταχώρισή της στο γενικό πρωτόκολλο της αρμόδιας ΔΟΥ.
Η δήλωση εκχώρησης μισθωμάτων στο Δημόσιο υποβάλλεται απαραίτητα προσωπικά ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην αρμόδια ΔΟΥ, μέσα στον χρόνο φορολογίας των εκχωρούμενων μισθωμάτων, πριν ή μετά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Δυνατότητα
Αν προηγηθεί η υποβολή της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων και ακολουθήσει η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στη ΔΟΥ ή ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, υπάρχει δυνατότητα να μη συνυπολογισθούν τα εκχωρηθέντα μισθώματα στο συνολικό σας εισόδημα. Αντίθετα αν η υποβολή της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων υποβληθεί μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα φορολογηθείτε και για τα εισοδήματά σας από τα ακίνητα, ο δε φόρος που προκύπτει από τα μισθώματα του ακινήτου που θα κάνετε την εκχώρηση, θα σας επιστραφεί μετά την υποβολή της δήλωσης εκχώρησης.
Μαρία Βουργάνα
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Οι κωδικοί της δήλωσης με τα περισσότερα λάθη

Στα σημεία της φορολογικής δήλωσης που αφορούν τους τόκους στεγαστικών δανείων, τους φόρους που παρακρατήθηκαν, τις δαπάνες που περιορίζουν τον τελικό φόρο «σκοντάφτουν» κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι.

Πρόκειται για κωδικούς του εντύπου Ε1 όπου παρατηρούνται κατά τεκμήριο τα περισσότερα λάθη, και στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι φορολογούμενοι προκειμένου να συμπληρώσουν σωστά τη δήλωσή τους και να μην κληθούν εκ νέου από την Εφορία. Τα σημεία που θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης είναι τα εξής:
Στον πίνακα 1 του εντύπου Ε1 γράφονται τα στοιχεία του φορολογουμένου και, σε περίπτωση εγγάμων, της συζύγου του. Επίσης, γράφονται προαιρετικά και τα στοιχεία του εκπροσώπου του φορολογουμένου.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι κάτοικος εξωτερικού, η αναγραφή των στοιχείων του εκπροσώπου του είναι υποχρεωτική.
Σε περίπτωση εγγάμων πρέπει να συμπληρώνεται απαραίτητα το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «ΑΦΜ συζύγου». Σε καμιά περίπτωση, προκειμένου για έγγαμη, δεν θα αναγράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό ο ΑΦΜ του συζύγου της.
Ο εν διαστάσει υπόχρεoς (πρώην σύζυγος) πρέπει να διαγράψει τα στοιχεία και τον ΑΦΜ της πρώην συζύγου του.
Η εν διαστάσει σύζυγος στη δήλωσή της πρέπει να αναγράφει μόνο τα στοιχεία που την αφορούν.
Οι πρώην σύζυγοι
Πριν από την υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων από τους πρώην συζύγους λόγω της διάστασης, πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή από αυτούς δήλωσης διακοπής των σχέσεων στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ.
Στον πίνακα 7 δηλώνονται τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από τον φόρο. Στην ένδειξη 8 αναγράφονται οι καταβληθέντες τόκοι στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η έκπτωση του 10% των τόκων αυτών από τον φόρο εισοδήματος υπολογίζεται μέχρι ποσό δανείου 200.000 ευρώ. Γι' αυτόν τον λόγο, πρέπει, για τα δάνεια αυτά, να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 069-070 με το συνολικό ποσό των δανείων που έχει λάβει ο κάθε σύζυγος για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας τους.
ΔΑΝΕΙΑ - ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

Τα «όπλα» για την αποφυγή τεκμηρίων

Τα δανεικά από συγγενείς ή φίλους ή από την τράπεζα, οι γονικές παροχές, οι οικονομίες των περασμένων ετών, η πώληση περιουσιακών στοιχείων αποτελούν ορισμένα από τα «όπλα» που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φορολογούμενοι για να περιορίσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση και να αποφύγουν τον «σκόπελο» των τεκμηρίων.

Τα «όπλα» για την αποφυγή τεκμηρίων
Οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν:
1 Αποταμιεύσεις παλαιοτέρων ετών. Η ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών είναι η πιο προσφιλής μέθοδος των φορολογουμένων όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα τεκμήρια. Ειδικότερα:
 • Για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο, του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος, θα πρέπει από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις ή σε αυτοτελή φορολογία με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. τόκοι καταθέσεων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου) ή νόμιμα έχουν απαλλαγεί της φορολογίας (π.χ. υπεραξία από την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων), καθώς και από τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου στην Τράπεζα της Ελλάδος, δάνεια, δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών καθώς και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί π.χ. αποζημίωση αγροτικών ζημιών λόγω καταστροφής της καλλιέργειας θα αφαιρεθούν οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.
 • Οι ζημίες πρέπει να συμψηφίζονται με τα θετικά εισοδήματα και η αφαίρεση των δαπανών που προσδιορίζονται τεκμαρτά θα γίνεται έστω κι αν ο φορολογούμενος εξαιρείται από αυτά (π.χ. ανάπηρος για τη δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου, που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, αγορά επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ., ειδικά διασκευασμένου από πρόσωπο με κινητική αναπηρία άνω του 67%).
Αφαίρεση
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τεκμαρτές δαπάνες ή αυτές που υπάρχουν είναι μικρότερες των 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και των 5.000 ευρώ, προκειμένου για συζύγους, κατά τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών θα αφαιρούνται ποσά που θα προσδιορίζονται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσης. Τα ποσά αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερα των 3.000 ευρώ και 5.000 ευρώ αντίστοιχα.
2 Διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Χρησιμοποιήσετε τα χρήματα που εισπράξατε από πωλήσεις αυτοκινήτων, ακινήτων, σκαφών αναψυχής κ.τ.λ. Προσοχή όμως: τα έσοδα που προέκυψαν από την πώληση μετοχών ή ακινήτων πρέπει να είναι μειωμένα με το κόστος αγοράς τους αν είχαν αγοραστεί, ή με τον φόρο δωρεάς αν είχαν αποκτηθεί από δωρεά κ.ο.κ.. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το κόστος απόκτησης των εσόδων αυτών είχε ληφθεί υπόψη ως τεκμήριο κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκε και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.
Δάνεια, γονικές παροχές. Σε κάθε περίπτωση το δάνειο θα πρέπει να έχει ληφθεί πριν γίνει η συγκεκριμένη δαπάνη, ενώ η δήλωση για τον φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.
Ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα όπως αποζημίωση για ατύχημα, το εφάπαξ ασφαλιστικού οργανισμού κ.λπ.
Κέρδη από τυχερά παιχνίδια (εξαιρούνται καζίνο).
6 Δωρεές από συγγενικά πρόσωπα.

ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Δαπάνες που μειώνουν τη φορολογία

Ο κίνδυνος καταλογισμού φόρου για εισοδήματα μεγαλύτερα από τα πραγματικά ελλοχεύει. Τα τεκμήρια διαβίωσης στέλνουν χρεωστικό και σε πολίτες με μηδενικό εισόδημα. Αντίθετα, οι αποδείξεις μειώνουν τον φόρο που προκύπτει.

Δαπάνες που μειώνουν τη φορολογία
Τη δυνατότητα να μειώσουν τον φόρο που θα προκύψει με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων θα έχουν και φέτος οι φορολογούμενοι που θα εμφανίσουν ορισμένες δαπάνες που πραγματοποίησαν το 2012 όπως ενοίκια, δίδακτρα σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, τόκους στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, ιατρικά έξοδα, ασφάλιστρα ζωής, έξοδα για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία θα προκύπτει φόρος με βάση τη φορολογική κλίμακα, το ποσό του φόρου αυτού θα μπορεί να μειωθεί κατά το 10%:
1. Των ποσών που καταβλήθηκαν για ενοίκια κύριας κατοικίας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ. Η μείωση αυτή αναγνωρίζεται μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράφει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας αρχικής (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) δήλωσης φόρου εισοδήματος τον ΑΦΜ του εκμισθωτή. Οσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα, ανεξάρτητα από το ύψος του, δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή. Ομοίως, δεν δικαιούνται τη μείωση αυτή οι φορολογούμενοι, όταν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή (επικαρπία, δικαίωμα οίκησης) εξολοκλήρου, σε οικία με επιφάνεια τουλάχιστον ίση με εκείνη της μισθωμένης κύριας κατοικίας η οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με τη μισθωμένη. Το ίδιο ισχύει και όταν η πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στον φορολογούμενο και στη σύζυγό του είτε στον φορολογούμενο και στα τέκνα που τους βαρύνουν είτε στη σύζυγό του και στα τέκνα που τους βαρύνουν.
Μείωση φόρου επί των καταβληθέντων τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας που αντιστοιχούν σε ποσό έως 200.000 ευρώ δικαιούνται οι φορολογούμενοι
Μείωση φόρου επί των καταβληθέντων τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας που αντιστοιχούν σε ποσό έως 200.000 ευρώ δικαιούνται οι φορολογούμενοι


2. Των ενοικίων που πληρώθηκαν για τη στέγαση προστατευόμενων τέκνων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής της οικογένειας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
3. Των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν για ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων ή ασθενείας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 120 ευρώ για τον άγαμο και τα 240 ευρώ για τους έγγαμους.
4. Των διδάκτρων που καταβλήθηκαν σε φροντιστήρια μαθημάτων ή σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Για κάθε μέλος της οικογένειας για το οποίο καταβλήθηκαν δίδακτρα, το ανώτατο ποσό έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
5. Των καταβληθέντων τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσό δανείου μέχρι 200.000 ευρώ και σε κατοικία μέχρι 120 τ.μ.
6. Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
7. Του ποσού των εισφορών που καταβλήθηκαν από τον φορολογούμενο σε ασφαλιστικά ταμεία.
8. Των δαπανών για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 300 ευρώ.
9. Των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν από τον φορολογούμενο ως δωρεές ή χορηγίες στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, στους ιερούς ναούς, στις ιερές μονές του Αγίου Ορους, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, στα κοινωφελή ιδρύματα και στους κοινωφελείς φορείς, στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
10. Των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν από τον φορολογούμενο λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.
Σε κάθε περίπτωση, η έκπτωση των δωρεών και των χορηγιών διενεργείται εφόσον τα ποσά αυτών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. Το συνολικό ποσό των χρηματικών δωρεών και χορηγιών στο οποίο υπολογίζεται η έκπτωση, δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ετησίου εισοδήματος που προκύπτει βάσει τεκμηρίων.
Μαρία Βουργάνα

ΕΦΟΡΙΑ

Τα βασικότερα δικαιολογητικά

Τα βασικότερα δικαιολογητικά
Τα βασικότερα δικαιολογητικά που ζητάει η Εφορία είναι τα εξής:
Δαπάνη ενοικίου: Αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον εκμισθωτή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Αντί των αποδείξεων καταβολής ενοικίου, ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από αυτόν για κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του, ως και τα στοιχεία των δικαιούχων στους οποίους το κατέβαλε και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου των εκμισθωτών.
Δαπάνη ασφαλίστρων ζωής και θανάτου: Απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από τις οποίες προκύπτει το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισμένου. Επίσης, τα στοιχεία του συμβαλλομένου και των ασφαλιζόμενων προσώπων, καθώς και τον αριθμό και την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης.
Τα βασικότερα δικαιολογητικά
Δαπάνη διδάκτρων: Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής.
Δαπάνη ασφαλιστικών εισφορών: Σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από τον νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε Ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, χωριστά από τυχόν άλλα ποσά για εκπρόθεσμη κτλ. καταβολή των εισφορών.
Τόκοι στεγαστικού δανείου: Βεβαίωση τράπεζας για την εξόφληση των τόκων στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας.
Δαπάνη για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων: Απόδειξη δαπάνης.
Για τη χειρόγραφη υποβολή δηλώσεων
«Βουνό» από δικαιολογητικά θα καταθέσουν οι φορολογούμενοι
Εναν... χαρτοπόλεμο αποτελούμενο από βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, αποδείξεις και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα υποχρεούνται να καταθέσουν φέτος στην Εφορία μαζί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος όσοι φορολογούμενοι τις υποβάλλουν συμπληρωμένες χειρόγραφα.
Οι φορολογούμενοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να στείλουν στην Εφορία σε κλειστό φάκελο τις εκατοντάδες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που μάζεψαν το 2012.
Ομως θα πρέπει να τις φυλάξουν στο σπίτι τους και σε περίπτωση που τους ζητηθεί να τις προσκομίσουν για έλεγχο στην Εφορία.
Από την υποχρέωση να υποβάλουν μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις όλη τη «χαρτούρα» με τα δικαιολογητικά απαλλάσσονται όσοι υποβάλουν τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά, μέσω του Taxisnet. Οι φορολογούμενοι αυτοί πρέπει μεν να συγκεντρώσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλά από κει και πέρα αρκεί να τα φυλάξουν στα σπίτια τους ώστε να είναι σε θέση να τα προσκομίσουν στην Εφορία εφόσον τους ζητηθούν για έλεγχο.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία από την εκκαθάριση μίας ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης θα προκύψει επιστροφή φόρου μεγαλύτερη των 1.500 ευρώ, ο φορολογούμενος, για να εισπράξει το ποσό της επιστροφής, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει στην Εφορία για έλεγχο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και όλες τις αποδείξεις που διαμορφώνουν το αφορολόγητο.
Σημειώστε ότι φέτος η υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου είναι υποχρεωτική για:
Ολα τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία που η δήλωσή του υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή
Φορολογούμενους που αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από αλλοδαπή κ.λπ., όταν το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημά τους, που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις εκτός και αν αποκτούν και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και όσοι μετέχουν σε Ο.Ε. και Ε.E.

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ποια υπολογίζονται ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης

Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται στην ημεδαπή και την αλλοδαπή σε ιατρούς φυσικά πρόσωπα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, οι αμοιβές σε οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.

Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για φυσιοθεραπεία, λουτροθεραπεία, λογοθεραπεία και για επισκέψεις σε ψυχολόγο.
Στις παραπάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που γίνονται για τους ίδιους λόγους σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα κ.λπ. καθώς και για δαπάνες διαρκούς κάλυψης ιατρικών αναγκών. Για την απόδειξη της καταβολής απαιτείται διπλότυπη απόδειξη, η οποία εκδίδεται από τον ιατρό κατά την είσπραξη της αμοιβής. Για την αναγνώριση της δαπάνης για λογοθεραπεία και για ψυχολόγο, εκτός από τη γνωμάτευση του γιατρού, απαιτείται και βεβαίωση του γιατρού ότι έλαβε υπόψη του τα πορίσματα του ψυχολόγου ή λογοθεραπευτή.
Προκειμένου για νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές απαιτούνται μεταξύ άλλων τα εξής δικαιολογητικά:
Διπλότυπη απόδειξη της κλινικής, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης, για τη νοσηλεία του ασθενή.
Βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για τον χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.
Προκειμένου για νοσήλια σε κρατικά και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα:
Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης, για τη νοσηλεία του ασθενή.
Βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος για τον χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.
Για να αναγνωριστούν έξοδα για την απασχόληση νοσοκόμου απαιτείται:
Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, με την οποία να βεβαιώνεται το είδος της νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου, λόγω της σοβαρότητας της νόσου.
Απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

Οι αποδείξεις για το αφορολόγητο

Για να εξασφαλίσει το αφορολόγητο ποσό των 5.000 ευρώ ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και τις οποίες πραγματοποιούν ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.

Οι αποδείξεις για το αφορολόγητο
Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται στο 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου, που δηλώθηκε με την εμπρόθεσμη δήλωσή του και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ (εισοδήματα 60.000 x 25%). Για εισοδήματα μεγαλύτερα των 60.000 ευρώ δεν απαιτούνται επιπλέον αποδείξεις. Για παράδειγμα, για εισοδήματα 70.000 ευρώ το σύνολο των αποδείξεων που απαιτούνται είναι 15.000 ευρώ και όχι 70.000 Χ 25%.
Προσοχή: Αν ο φορολογούμενος έχει επιπλέον αφορολόγητο λόγω τέκνων ή αναπηρίας, δεν χρειάζεται να καταθέσει κάποιο επιπλέον ποσό αποδείξεων. Οι αποδείξεις καλύπτουν το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και μόνο.
Ποιες αποδείξεις «περνάνε»: Στην Εφορία «περνάνε» όλες οι αποδείξεις εκτός από δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αυτοκίνητα, ακίνητα), δαπάνες που μειώνουν τον φόρο (ασφάλιστρα, φροντιστήρια κλπ.), λογαριασμοί (φως, νερό, τηλέφωνο - σταθερό και κινητό), εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και δαπάνες που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.
Διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται και:
Τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των ΕΛ.ΤΑ., εταιρειών Courier, πινακίδα χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο, κτλ.).
Οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης, των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Οταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.
Εξαιρέσεις: Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις.
Συγκεκριμένα, δεν λαμβάνονται υπόψη:
Οι δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κλπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ.
Οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογουμένου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κτλ.
Οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ' οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δικηγόρους λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών κλπ.
Οι δαπάνες για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστικών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.
Το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.λπ.) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ.
Αποδείξεις πολυκατοικιών: Αναγνωρίζονται επίσης και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινοχρήστων ύστερα από επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Στις περιπτώσεις αυτές ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα με τον ποιον βαρύνουν οι δαπάνες αυτές), συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας.
Στην κατάσταση αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού.

«ΑΠΟΧΗ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οι «παγίδες» με τα τεκμήρια διαβίωσης

«Παγίδες» με τεκμήρια «φωτιά» για κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες που θα φέρουν περισσότερους φόρους σε χιλιάδες φορολογουμένους έχει «στήσει» το υπουργείο Οικονομικών.

Με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, πολλοί φορολογούμενοι κινδυνεύουν και φέτος να φορολογηθούν όχι με βάση τα πραγματικά εισοδήματά τους, αλλά για μεγαλύτερα εισοδήματα που θα προκύψουν με την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης.
Τα τεκμήρια απειλούν κυρίως χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους που διαμένουν σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία και διαθέτουν ένα αυτοκίνητο μικρό ή μεσαίου κυβισμού. Ακόμα και για κάποιον που θα υποβάλει φορολογική δήλωση με μηδενικό εισόδημα, αλλά έχει κύρια κατοικία 50 τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβικών εκατοστών, ο αναλογούν φόρος θα είναι 400 ευρώ.
Κι αυτό γιατί με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, η εφορία θα υπολογίσει ότι ο συγκεκριμένος φορολογούμενος έχει ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης 3.000 ευρώ και έξοδα 2.000 ευρώ για τη χρήση και τη συντήρηση της κατοικίας και άλλα 4.000 ευρώ για το αυτοκίνητο. Συνολικά, δηλαδή, το τεκμαρτό του εισόδημα είναι 9.000 ευρώ και άρα τα 4.000 ευρώ, που είναι πάνω από το νέο αφορολόγητο των 5.000 ευρώ, φορολογούνται με συντελεστή 10% και έτσι προκύπτει καταβολή φόρου 400 ευρώ.
Κατοικίες: Το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες ενεργοποιείται από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο και αφορά όχι μόνο όσους κατοικούν σε ιδιόκτητη κατοικία ή έχουν δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία. Αφορά και αυτούς που ζουν σε μισθωμένη κατοικία ή τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν, αφού συνηθίζεται πολλοί γονείς να παραχωρούν την κατοικία τους στα παιδιά τους ή το αντίστροφο τα παιδιά στους γονείς.

Ο υπολογισμός
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Το τεκμήριο προκύπτει με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή της μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας και υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της. Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό 40 ευρώ το τ.μ., ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας. Ως βοηθητικοί χώροι σε περίπτωση πολυκατοικίας θεωρείται ο ανεξάρτητος χώρος της αποθήκης ή του γκαράζ μέσα στην ίδια οικοδομή, ενώ στην περίπτωση μονοκατοικίας η αποθήκη, ο χώρος στάθμευσης, το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίμων, το κλιμακοστάσιο, εφόσον οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτήν και δεν είναι κοινόχρηστοι.
Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 έως 4.999 ευρώ το τ.μ., τα ποσά προσαυξάνονται κατά 40% και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τ.μ. κατά 70%.
Οταν υπάρχει μονοκατοικία τα ποσά προσαυξάνονται κατά 20%.
Οταν υπάρχει δευτερεύουσα κατοικία που ιδιοκατοικείται ή μισθώνεται ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν λαμβάνεται το ήμισυ της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει όταν έχουμε κύρια κατοικία μαζί με τον βοηθητικό χώρο της. Αν η κατοικία μισθώνεται ορισμένους μήνες μέσα στο έτος, τα ετήσια ποσά της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης θα επιμερίζονται με βάση τους μήνες που διαρκεί η μίσθωση.
Για δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει ο περιορισμός της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει από αυτές, σε τρεις μήνες το έτος.
Δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Δεν υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για δευτερεύουσες κατοικίες που μισθώνουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για τουριστικούς λόγους.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο επιμερισμός της, μεταξύ των συνιδιοκτητών, με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια: