Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Ρυθμίσεις Στρατούλη για ασφαλιστικά ταμεία και μείωση μισθών/συντάξεων

Ρυθμίσεις Στρατούλη για ασφαλιστικά ταμεία και μείωση μισθών/συντάξεων

Δύο νομοθετικές ρυθμίσεις για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και το πάγωμα των μειώσεων στους μισθούς, θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημήτρης Στρατούλης, όπως δηλώνει ο ίδιος στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Το πρώτο νομοσχέδιο θα μπει για συζήτηση την προσεχή Τρίτη, ή Τετάρτη, και θα έχει να κάνει με τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ καλή ρύθμιση, την οποία θα προωθήσουμε.

Το δεύτερο νομοσχέδιο θα αφορά το πάγωμα των μειώσεων στους μισθούς, το οποίο πιστεύω ότι θα κατατεθεί έως τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, ή στις αρχές της μεθεπόμενης.

Στο επόμενο διάστημα θα κατατεθεί επίσης νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα σταματήσει η περαιτέρω μείωση των συντάξεων» σημειώνει.

Σε ερώτηση για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις με τους εταίρους, ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων απαντά: «H διαπραγμάτευση που έχουμε μπροστά μας είναι το βασικό ζήτημα. Εμείς δίνουμε τη μάχη από τη σκοπιά των προγραμματικών δηλώσεων, που εγκρίθηκαν από τη Βουλή. Στηριζόμαστε στις λαϊκές κινητοποιήσεις, στη στήριξη του λαού που εκφράζεται και με την παρουσία του στις πλατείες, αλλά και στις έρευνες της κοινής γνώμης, όπως επίσης και στην αλληλεγγύη που μας δείχνουν οι λαοί της Ευρώπης. Αξιοποιούμε ταυτόχρονα τις συμμαχίες και μέσα στην ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά και τα διεθνή στηρίγματα και έξω από την Ευρώπη. Χρησιμοποιούμε ως διαπραγματευτικά εργαλεία και τη γεωπολιτική διάσταση, που έχει η σκληρή αυτή διαπραγμάτευση. Πιστεύουμε ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα είναι επωφελής και για τον λαό μας, αλλά και για τους λαούς της Ευρώπης». Σχετικά με το αν η κυβέρνηση ζητήσει τη σύγκληση Συνόδου Κορυφής για το θέμα της συμφωνίας, εφόσον έχει καταστήσει σαφές ότι το θέμα είναι πρωτίστως πολιτικό, σημειώνει: «Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία. Αλλά ακόμη είναι νωρίς, καθώς πρέπει να περιμένουμε ως αύριο». Πηγή: express.gr

Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1013454 ΕΞ 2015/2.2.2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β' 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-2015 ]
Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1013454 ΕΞ 2015/2.2.2015
Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β' 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ: Δ.ΟΡΓ.Α 1013454ΕΞ2015

(ΦΕΚ Β' 235/17-02-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλ.: 210 3222386
Fax: 210 3230829

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β' 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις:

α) του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 4, όπως ισχύουν.

β) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (Α' 90) «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4224/2013 (Α' 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.», σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του τελευταίου.

γ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) της υποπαραγράφου δ' της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/20124093/2012 και 4127/2013».

ε) της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α' 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.4093/2012,.......και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

στ) των άρθρων 50, 51, 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

ζ) της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. η) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θ) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

ι) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α' 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2.- Την αριθ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 (Β' 756) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 1892/1990».

3.- Την αριθ. 20 της 25-06-2014 (ΥΟΔΔ 360) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4.- Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β'2003) και Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (Β' 3317) όμοιες.

5.- Την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ/2014 25.2.2014 (Β' 478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1054391 ΕΞ 2014/1.4.2014 (Β' 796), Δ6Α 1067875 ΕΞ 29.4.2014 (Β' 1076), Δ6Α 1069655 ΕΞ 2.5.2014 (Β' 1227), Δ6Α 1109983 ΕΞ 25.7.2014 (Β' 2096), Δ.ΟΡΓ.Α 1164268 ΕΞ 2014/11.12.2014 (Β' 3365), Δ.ΟΡΓ.Α 1170561 ΕΞ 2014/30.12.2014 (Β' 3586) και Δ.ΟΡΓ.Α 1007466 ΕΞ 2015/21.1.2015 (Β' 187) όμοιες.

6.- Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

I.- Τροποποιούμε τον πίνακα του άρθρου 1 της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ/2014 25.2.2014 (Β' 478 και 558) απόφασής μας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και αντικαθιστούμε την περίπτωση 33Α, ως εξής:

«
Την γραπτή συναίνεση του
Εξουσιοδότηση
- Ν.4174/2013,
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
33Α.
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
υπογραφής
άρθ. 12, παρ. 8 και
Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης
Εσόδων για τη μη χορήγηση
Φορολογικής Διοίκησης.»
αποδεικτικού φορολογικής
-ΠΟΛ. 1274/
ενημερότητας.
27.12. 2013 (Β'
3398), όπως
ισχύει


II.- Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ/2014 25.2.2014 (Β' 478 και 558) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1054391 ΕΞ 2014/1.4.2014 (Β' 796), Δ6Α 1067875 ΕΞ 29.4.2014 (Β' 1076), Δ6Α 1069655 ΕΞ 2.5.2014 (Β'1227), Δ6Α 1109983 ΕΞ 25.7.2014 (Β' 2096),Δ.ΟΡΓ.Α 1164268 ΕΞ 2014/11.12.2014 (Β' 3365), Δ.ΟΡΓ.Α 1170561 ΕΞ 2014/30.12.2014 (Β' 3586) και Δ.ΟΡΓ.Α 1007466 ΕΞ 2015/21.1.2015 (Β' 187) όμοιες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΙΚΗΣΗΣ

Πίνακας Αδείας Δικαιώματα αδείας εργαζομένων - Αναλυτικοί πίνακες

Πίνακας Αδείας

Δικαιώματα αδείας εργαζομένων - Αναλυτικοί πίνακες
Όλοι οι εργαζόμενοι  που απασχολούνται στον ίδιο ερ­γοδότη με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους ( σχετ.άρθ 2 παρ. 1α Α.Ν. 539/45, άρθρο 1 Ν. 3302/04)

1ος χρόνος χορήγησης, 2ος, 3ος  (σχετ.άρθρο 1 Ν. 3302/2004)
 Όλοι οι μισθωτοί εργαζόμενοι που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να πάρουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους μέσα στο πρώτο ημερολογιακό έτος στο οποίο προσλήφτηκαν, η επιχείρηση πρέπει να τους χορηγήσει έως τις  31.12 του πρώτου αυτού έτους αναλογία  σε ημέρες άδειας καθώς και επιδόματος άδειας με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκαν ακόμα και αν ο μισθωτός δεν θέλει να πάρει την άδεια που του αναλογεί.

Η αναλογία της άδειας αυτής υπολογίζεται πάνω στις 20 εργάσιμες ημέρες για πενθήμερο απασχόληση και στις 24 εργάσιμες ημέρες για εξαήμερο απασχό­λησης ανάλυση στον κατωτέρω πίνακα (σχετ.άρθρο 4 Α.Ν. 539/45)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
 ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΤΗ6ημέρο5ημέροΕΤΗΑδείαςΕπιδόματος
1ο Έτος έως
31-12 από ημερ.πρόσληψης
2 ημέρες
για κάθε μήνα
1,6667 ημέρες για κάθε μήνα1ο Έτος έως
31-12 από ημερ.πρόσληψης
2 ημέρες
για κάθε μήνα,
για τους αμειβόμενους με μισθό με αναγωγή 24/25
2 ημέρες
για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού
2ο Ημερ/κό Έτος
από
01-01 έως την συμπλήρωση δωδεκαμήνου
από ημερ.πρόσληψης
2 ημέρες
ανά μήνα
ή
24/12 χ μήνες απασχόλησης
20/12 ημέρεςαπασχόλησης2ο Ημερ/κό Έτοςαπό
01-01 έως την συμπλήρωση δωδεκαμήνου
από ημερ.πρόσληψης
2 ημέρες
για κάθε μήνα,
για τους αμειβόμενους με μισθό με αναγωγή 24/25
2 ημέρες
για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού
2ο Ημερ/κό Έτος
από
01-01 έως 31-12 μετά την συμπλήρωση δωδεκαμήνου
από ημερ.πρόσληψης
25 ημέρες
ή 2,083 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης
21 ημέρεςαπασχόλησης ή 1,75 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης2ο Ημερ/κό Έτος
από
01-01 έως 31-12 μετά την συμπλήρωση δωδεκαμήνου
από ημερ.πρόσληψης
25 ημέρες
ή
2,0833 ημέρες
για κάθε μήνα,
για τους αμειβόμενους με μισθό με αναγωγή 25/25
2 ημέρες
για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού
3ο Ημερ/κό Έτος
Έως
Και 9ο Ημερ/κό Έτος
από ημερ.πρόσληψης
01-01 έως 31-12 μέχρι την συμπλήρωση 24 μηνών
25 ημέρες21ημέρεςαπασχόλησης3ο Ημερ/κό Έτος
Έως
Και 9ο Ημερ/κό Έτος
από ημερ.πρόσληψης
01-01 έως 31-12 μέχρι την συμπλήρωση 24 μηνών
25 ημέρες
ή
2,0833 ημέρες
για κάθε μήνα,
για τους αμειβόμενους με μισθό με αναγωγή 25/25
2 ημέρες
για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού
3ο Ημερ/κό Έτος
Έως
Και 9ο Ημερ/κό Έτος
από
01-01 έως 31-12 μετά την συμπλήρωση 24 μηνών
από ημερ.πρόσληψης
26 ημέρες22 ημέρεςαπασχόλησης3ο Ημερ/κό Έτος
Έως
Και 9ο Ημερ/κό Έτος
από
01-01 έως 31-12 μετά την συμπλήρωση 24 μηνών
από ημερ.πρόσληψης
26 ημερομίσθια
ή
1 μηναίο μισθό
2 ημέρες
για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού
10ο Ημερ/κό Έτος
Και μετά στον ίδιο εργοδότη
26 ημέρες25 ημέρεςαπασχόλησης10ο Ημερ/κό Έτος
Και μετά στον ίδιο εργοδότη
25 ημέρες2 ημέρες
για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 12 ΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
 ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΤΗ6ημέρο5ημέροΕΤΗΑδείαςΕπιδόματος
1ο Έτος έως
31-12 από ημερ.πρόσληψης
2,5 ημέρες
για κάθε μήνα
ή
30/12 ανά μήνα
2,0833 ημέρεςγια κάθε μήνα
ή
25/12 ανά μήνα
1ο Έτος έως
31-12 από ημερ.πρόσληψης
2,5 ημέρες
για κάθε μήνα
ή
30/12 ανά μήνα
2 ημέρες
για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού
2ο Ημερ/κό Έτος 
από
01-01 έως 31-12
2,5 ημέρες
για κάθε μήνα
ή
30/12 ανά μήνα
2,0833 ημέρεςγια κάθε μήνα
ή
25/12 ανά μήνα
2ο Ημερ/κό Έτος 
από
 01-01 έως 31-12
2,5 ημέρες
για κάθε μήνα
ή
30/25 του μηναίου μισθού
2 ημέρες
για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού
3ο Ημερ/κό Έτος 
Και μετά
30 ημέρες25 ημέρες3ο Ημερ/κό Έτος 
Και μετά
25 ημέρες
ή
30/25 του μηναίου μισθού
2 ημέρες
για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 25 ΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
 ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΤΗ6ημέρο5ημέροΕΤΗΑδείαςΕπιδόματος
1ο Έτος έως
31-12 από ημερ.πρόσληψης
2,5833 ημέρες
για κάθε μήνα
ή
31/12 ανά μήνα
2,166 ημέρες για κάθε μήνα
ή
26/12 ανά μήνα
1ο Έτος έως
31-12 από ημερ.πρόσληψης
2,5833 ημέρες
για κάθε μήνα
ή
31/25 του μηναίου μισθού
2,5833 ημέρες
για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού
2ο Ημερ/κό Έτος 
από
 01-01 έως 31-12
2,5833 ημέρες
για κάθε μήνα
ή
31/12 ανά μήνα
2,166 ημέρες για κάθε μήνα
ή
26/12 ανά μήνα
2ο Ημερ/κό Έτος 
από
 01-01 έως 31-12
2,5833 ημέρες
για κάθε μήνα
ή
31/25 του μηναίου μισθού
2,5833 ημέρες
για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού  
3ο Ημερ/κό Έτος 
Και μετά
2,5 ημέρες
για κάθε μήνα
ή
31 ημέρες
2,0833 ημέρες για κάθε μήνα
ή
26 ημέρες
3ο Ημερ/κό Έτος 
Και μετά
2,5 ημέρες
για κάθε μήνα
ή
31 ημερομίσθια
2 ημέρες
για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού

Ομπρέλα προστασίας από πλειστηριασμούς σχεδόν για όλους


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ομπρέλα προστασίας από πλειστηριασμούς σχεδόν για όλους

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Γενναιόδωρη θα είναι η ρύθμιση για την αναστολή των πλειστηριασμών, καθώς τα κριτήρια που τίθενται για την υπαγωγή σε αυτήν αφορούν όχι μόνο τις ασθενείς οικονομικά ομάδες του πληθυσμού, αλλά σχεδόν το σύνολο των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων, ακόμη και όσων ανήκουν στα υψηλά στρώματα της μεσαίας τάξης. Οσοι πάντως υπαχθούν στη σχετική ρύθμιση θα υποχρεούνται να καταβάλλουν μηνιαία δόση ίση τουλάχιστον με το 10% του μηνιαίου εισοδήματός τους.
Το σχετικό νομοσχέδιο έχει αποσταλεί από το υπουργείο Οικονομίας στα συναρμόδια υπουργεία για παρατηρήσεις και δεν αποκλείεται να κατατεθεί στη Βουλή ακόμη και σήμερα.
Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο δανειολήπτης για να υπαχθεί στη ρύθμιση είναι, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», τα ακόλουθα:
• Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.
• Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ.
• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ.
• Οι καταθέσεις δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 70.000 ευρώ.
Δεν αποκλείεται, πάντως, μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή να υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις στα παραπάνω ποσά, ύστερα και από τις παρατηρήσεις των άλλων υπουργείων. Ο δανειολήπτης προκειμένου να υπαχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παραπάνω προϋποθέσεις. Τα όρια αυτά θα είναι τα ίδια, ανεξαρτήτως της οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη.
Κατά τη διάρκεια υπαγωγής στη ρύθμιση, ο δανειολήπτης θα υποχρεούται να καταβάλει τη μηνιαία δόση η οποία θα ανέρχεται στο 10% επί του μηνιαίου εισοδήματος. Η ρύθμιση, ωστόσο, θα περιλαμβάνει και μια ενδιάμεση κλίμακα καθορισμού της καταβολής μηνιαίας δόσης κατ’ αντιστοιχία με τον νόμο 4224/2013. Σε εκείνο τον νόμο οι οφειλέτες υποχρεούνταν να καταβάλλουν δόση ίση με το 10% εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους ήταν έως 15.000 ευρώ. Εφόσον το εισόδημα ξεπερνούσε τις 15.000 ευρώ, οι οφειλέτες κατέβαλλαν ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι τις 15.000 ευρώ και 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.
Θα υπάρχει πρόβλεψη για μηδενικές καταβολές για όσους έχουν μηδενικό εισόδημα, όπως και στη ρύθμιση η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού θα έχει διάρκεια ενός έτους.

Χωρίς όριο οφειλής η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία

Χωρίς όριο οφειλής η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Με στόχο την είσπραξη 1,2 δισ. ευρώ εντός του 2015, η νέα ρύθμιση οφειλών για τα ασφαλιστικά ταμεία καταργεί σειρά περιορισμών που προέβλεπε η προηγούμενη και ορίζει ευνοϊκότερους όρους. Βάσει του προγραμματισμού της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τα συνολικά 20 δισ. ευρώ οφειλών προς τα Ταμεία, στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν συνολικά περίπου τα 7,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,2 δισ. ευρώ είναι δυνατό να εισπραχθούν εντός του τρέχοντος έτους. Με προτεραιότητα την ενίσχυση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησε σε μια σειρά ευνοϊκότερων όρων αποπληρωμής των οφειλών, ευελπιστώντας ότι θα αποτρέψει το φαινόμενο της σταδιακής εξόδου των οφειλετών από τη ρύθμιση στην οποία θα υπαχθούν.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρη Στρατούλη, οι όροι της νέας ρύθμισης προβλέπουν τα εξής:
• Δίνεται νέα δυνατότητα ρύθμισης όλων των οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως 1/2/2015 έναντι της 1/10/2014 της παλαιάς ρύθμισης του Ν. 4305/14 που ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

• Οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν έως και 100 δόσεις, ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην προηγούμενη ρύθμιση οι 100 δόσεις ίσχυαν μόνο για χρέη έως 15.000 ευρώ και στη συνέχεια υπήρχε διαβάθμιση.
• Η ελάχιστη δόση μειώνεται από τα 50 ευρώ στα 20 ευρώ.

• Δεν υπάρχει όριο οφειλής για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Στην πράξη, μπορούν να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές, ανεξάρτητα από το ύψος του αρχικού χρέους.
• Ορίζεται ευνοϊκότερο ετήσιο επιτόκιο ως εξής: 0% για χρέη έως 5.000 ευρώ και 3% για μεγαλύτερες οφειλές (0,25% τον μήνα), αντί για 4,56% ετησίως που ίσχυε στην παλαιά ρύθμιση.
• Προβλέπονται σημαντικά υψηλότερες μειώσεις επί των προσαυξήσεων. Αναλυτικά, 100% μείωση των προσαυξήσεων προβλέπεται για την εφάπαξ καταβολή του συνόλου των οφειλών, 70% μείωση των προσαυξήσεων για 50 δόσεις (έναντι 60% μείωση για 48 δόσεις του Ν. 4305/14) και 50% μείωση των προσαυξήσεων για 100 δόσεις (έναντι 20% μείωση για 100 δόσεις).
• Δίνεται η δυνατότητα καθυστέρησης πληρωμής μιας δόσης ανά δωδεκάμηνο, χωρίς προσαυξήσεις. Απώλεια της ρύθμισης έρχεται σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής δύο δόσεων μέσα στο 12μηνο.
Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1/2/2015 και εφεξής.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η δυνατότητα υποβολής αιτήματος υπαγωγής θα διαρκέσει έως το τέλος Απριλίου. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για οφειλέτες - φυσικά πρόσωπα που είχαν μηδενικό εισόδημα κατά το έτος 2014 (δεν θα περιλαμβάνονται επιδόματα ανεργίας και πρόνοιας). Προβλέπεται αναστολή όλων των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων για 12 μήνες, και στη συνέχεια θα δίνεται δυνατότητα ένταξης στη νέα ρύθμιση, έως την 31/03/2016. Για τη ρύθμιση οφειλών των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, προβλέπονται έως και 150 δόσεις με μείωση επί των προσαυξήσεων 50%, εφόσον όμως το αίτημα εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΙΚΑ. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Δ. Στρατούλη, έως το τέλος Νοεμβρίου του 2014, είχαν διαβιβαστεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) οφειλές ύψους 13,5 δισ. ευρώ.
Έντυπη