Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Όλα τα βήματα για να μπείτε στη ρύθμιση «τυπώστε και πληρώστε»

Όλα τα βήματα για να μπείτε στη ρύθμιση «τυπώστε και πληρώστε»

Share35
Όλα τα βήματα για να μπείτε στη ρύθμιση «τυπώστε και πληρώστε»
Τέθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη διάθεση των οφειλετών του δημοσίου η ρύθμιση τύπου «τυπώστε, πληρώστε… τελειώσατε». Όσοι ενδιαφέρονται, έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, να τυπώσουν το σχετικό έγγραφο κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Taxisnetκαι στη συνέχεια να πληρώσουν είτε μέσω τράπεζας, είτε μέσω εφορίας, είτε μέσω ταχυδρομείου (όσοι έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες e-banking μπορούν να χρησιμοποιήσουν και αυτές).

Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη καθώς δεν απαιτείται καν η υποβολή αίτησης. Τα βήματα έχουν ως εξής:
  1. Βρίσκετε την ηλεκτρονική υπηρεσία στην ιστοσελίδα του Taxis (http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/rytmish.html)
  2. Πατώντας την εντολή «εκτυπώστε» θα μπείτε στην υπηρεσία με τις ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου
  3. Πατώντας την εντολή «είσοδος» θα βρείτε την ένδειξη «εκούσια καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών εκτός ρύθμισης» και θα πατήσετε εκτύπωση οφειλών pdf
Αυτή είναι και όλη η διαδικασία που χρειάζεται να κάνετε. Με την εκτύπωση, η οποία περιλαμβάνει και τις ταυτότητες οφειλής αναλυτικά ανά χρέος, μπορείτε να πάτε σε τράπεζα, εφορία, ταχυδρομείο και να πληρώσετε όποια οφειλή θέλετε και όποιο ποσό θέλετε. Μόλις γίνει η πληρωμή, η εφορία θα υπολογίσει τις προσαυξήσεις που θα σας διαγράψει και το όφελος να το δείτε μέσω της «προσωποποιημένης πληροφόρησης» και πάλι κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Taxis.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ρύθμιση «τυπώστε και πληρώστε» αφορά στις μη ρυθμισμένες οφειλές. Αν έχετε ενταχθεί στη ρύθμιση (για παράδειγμα στην ρύθμιση των 100 δόσεων που ήδη «τρέχει» από τον περασμένο Νοέμβριο) έχετε και πάλι το δικαίωμα να πληρώσετε ότι θέλετε αλλά θα πρέπει να περάσετε από μια επιπλέον διαδικασία: να πάτε στην εφορία και να κάνετε απώλεια ρύθμισης. Αφού κάνετε την απώλεια, θα πληρώσετε ότι θέλετε και στη συνέχεια –για όποιο ποσό σας απομείνει θα μπορείτε να ενταχθείτε στην καινούργια ρύθμιση των 100 δόσεων.
Ιδιαίτερη προσοχή και στα ακόλουθα σημεία τα οποία επισήμανε με ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες το βράδυ η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαίδου.
Αναλυτικά οι οδηγίες της ΓΓΔΕ:
  • Η ρύθμιση θα τρέξει από τις 20 έως και τις 27 Μαρτίου. Η καταβολή θα διενεργείται με τη χρήση της ταυτότητας οφειλής (Τ.Ο.) στις Τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η καταβολή και στις Δ.Ο.Υ.
  • Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να πληροφορούνται  την ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) μέσω της εφαρμογής «προσωποποιημένης πληροφόρησης» ή εναλλακτικά μέσω εκτύπωσης «συγκεντρωτικής εικόνας οφειλών εκτός ρύθμισης», η οποία θα αναρτηθεί στις 20 Μαρτίου στο TAXISnet. Επίσης μπορούν να πληροφορούνται την ταυτότητα οφειλής από τις Δ.Ο.Υ. και τα Γ.Ε.Φ.
  • Εάν οι πολίτες επιθυμούν να εξοφλήσουν ρυθμισμένες οφειλές πρέπει να υποβάλουν αίτηση «απώλειας ρύθμισης» στη Δ.Ο.Υ. και στη συνέχεια να εξοφλήσουν την υπολειπόμενη βασική οφειλή με απαλλαγή του συνόλου των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής. Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση χάνεται και δεν χρησιμοποιείται πλέον από τον πολίτη η ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής (Τ.Ρ.Ο.), αλλά η ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) που αντιστοιχεί στο κάθε χρέος που θα καταβάλει.
  • Η καταβολή διενεργείται με την ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.), η οποία χαρακτηρίζει κάθε οφειλή και την ακολουθεί μέχρι την εξόφλησή της, συνεπώς για κάθε οφειλή χωριστά πρέπει να χρησιμοποιείται η μοναδική ταυτότητά της.
  • Ο πολίτης είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι για όσα χρέη επιθυμεί να πληρώσει, τόσες ταυτότητες οφειλής (Τ.Ο.) οφείλει να προσκομίζει στις Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ., δηλώνοντας ταυτόχρονα και το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει ανά ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι πολύ πιθανό, από σήμερα κιόλας να σας στείλουν email με το οποίο να σας καλούν να πληρώσετε. Η συμμετοχή στη διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, καλό είναι να διαβάσετε προσεκτικά το μήνυμα καθώς προγραμματίζεται να σταλούν ειδοποιητήρια κατά κύριο λόγο σε αυτούς που τους συμφέρει περισσότερο η ρύθμιση (καθώς θα έχουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος μέσα από τη μείωση των προσαυξήσεων). 

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4320/2015 και ειδικότερα του άρθρου 34 που αφορά στην εκούσια καταβολή μέρους ή συνόλου οφειλής εκτός ρύθμισης με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν και για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, δημιουργήθηκε εκτύπωση για τη «Συγκεντρωτική Εικόνα Οφειλών εκτός Ρύθμισης», της οποίας το περιεχόμενο αναλύεται παρακάτω.
(Δείτε και την εγκύκλιο ΠΟΛ.1061/19.3.2015 σχετικά τη ρύθμιση του άρθρου 34)

Η εκτύπωση χωρίζεται σε τρία (3) βασικά τμήματα:

Α. Αναλυτικές πληροφορίες νια κάθε οφειλή

•    Ο Α.Φ.Μ. και το Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία, του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου αντίστοιχα

•    Η Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει βεβαιωθεί το χρέος

•    Το είδος του φόρου, το οικονομικό έτος που αφορά το χρέος καθώς και η ημερομηνία βεβαίωσης•    Το αρχικό βεβαιωθέν ποσό

•    Το μη ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, εφόσον υπάρχει

•    Το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εκτύπωσης

•    Τα τέλη, που αφορούν σε ποσοστό επί του κεφαλαίου και δεν τυγχάνουν απαλλαγής

•   Οι προσαυξήσεις και οι τόκοι μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εκτύπωσης

•    Το ποσό ολικής εξόφλησης στο οποίο αθροίζονται μη ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο και τέλη, ενώ αγνοούνται οι εν λόγω προσαυξήσεις και τόκοι

•    Το ποσοστό μείωσης της συνολικής οφειλής. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η συνολική οφειλή είναι: 1.565,68 + 814,16 = 2.379,84, οπότε η μείωση που προκύπτει με την απαλλαγή είναι 814,16   100 / 2.379,84 = 34,21%

•    Η ημερομηνία για την οποία ισχύει η τρέχουσα αποτύπωση

•    Η Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.), η οποία είναι μοναδική για κάθε χρέος και χρησιμοποιείται για την πληρωμή μέσω τραπεζών ή ΕΛ.ΤΑ. για το συγκεκριμένο χρέος

Β. Πληροφορίες για το σύνολο των οφειλών

Περιλαμβάνει αθροιστικά όλες τις οφειλές εκτός ρύθμισης και τα ποσά για την ολική εξόφληση, τις προσαυξήσεις και τους τόκους καθώς και το συνολικό ποσοστό μείωσης, όπως επίσης και χρήσιμες επισημάνσεις για την πληρωμή στις Τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο φορολογούμενος έχει για παράδειγμα 5 οφειλές και επιθυμεί να τις εξοφλήσει ολικά, θα πρέπει να προσκομίσει στην τράπεζα 5 Ταυτότητες Οφειλής.

Γ. Συγκεντρωτική εικόνα οφειλών

Η συγκεντρωτική εικόνα οφειλών αφορά σε εναλλακτικό τρόπο αποτύπωσης όλων των οφειλών, για την διευκόλυνση όσων έχουν περισσότερες από τρεις (3) οφειλές.

Περιλαμβάνει τα στοιχεία που απεικονίζονται στο τμήμα Α της εκτύπωσης και επιπλέον το ποσό της συνολικής οφειλής.Τα ποσοστά μείωσης της οφειλής που εμφανίζονται στην παρούσα εκτύπωση αφορούν στην ολική εξόφληση της οφειλής. Σε κάθε περίπτωση δύναται να καταβληθεί μέρος της οφειλής με απαλλαγή των προσαυξήσεων που αναλογούν σε αυτήν την καταβολή.

Η ολική / μερική εκούσια καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών εκτός ρύθμισης με δυνατότητα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους παρέχεται για τις καταβολές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 27 Μαρτίου 2015.

Σημείωση: Στην εφαρμογή μπορείτε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή "Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου - Τέλη κυκλοφορίας" (κάνοντας login). 
Ο σχετικός σύνδεσμος είναι αυτός : https://www1.gsis.gr/webtax/incomefp/per.jsp


Εναλλακτικά  στην εφαρμογή μπορείτε να μπείτε και από > Υπηρεσίες προς τους πολίτες > Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου όπως δείχνουν οι παρακάτω εικόνες


Εφαρμογή της διάταξης της ρύθμισης. 

Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι η διευκόλυνση των φορολογούμενων να εκπληρώσουν μέρος ή το σύνολο των υποχρεώσεών τους στη Φορολογική Διοίκηση με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, με ταυτόχρονη αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Ειδικότερα:

- Οποιαδήποτε εκούσια καταβολή οφειλής, που δεν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία κατ' άρθρα 99 επ. ν. 3588/2007, 44 ν. 1892/1990 ή άλλες διατάξεις και είναι βεβαιωμένη στη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), απαλλάσσεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις, τους τόκους του άρθρου 53του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 57 του ΚΦΔ και του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ που την επιβαρύνουν.

- Η καταβολή δύναται να αφορά μέρος ή το σύνολο του χρέους του οφειλέτη.

- Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται σε όλους τους φορολογούμενους με οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση για τις καταβολές που θα πραγματοποιήσουν από τις 20 έως και τις 27 Μαρτίου 2015.

- Η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής παρέχεται στην εκούσια καταβολή και δεν συμπεριλαμβάνει την απόσβεση οφειλής που διενεργείται μέσω συμψηφισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ και του άρθρου 48 του ΚΦΔ, απόδοσης προϊόντος ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεσης, πλειστηριασμού, πτωχευτικής διανομής κλπ) ή παρακράτησης επί αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ΚΦΔ και αφορά σε οφειλές που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας.

- Η ίδια απαλλαγή παρέχεται και για την εκούσια εξόφληση από τις 20 έως και τις 27 Μαρτίου 2015 της υπολειπόμενης βασικής οφειλής που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, κατόπιν σχετικής αίτησης του οφειλέτη για απώλεια της ισχύουσας ανωτέρω ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής που του έχει χορηγηθεί προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4320/2015.

- Η σχετική αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή (ή σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ./Τελωνείο ή στα κατά τόπους Γ.Ε.Φ., που την διαβιβάζουν μέσω τηλεομοιοτυπίας και επικοινωνούν άμεσα με την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης), η οποία προβαίνει άμεσα στην απώλεια της σχετικής ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Η ανωτέρω αίτηση του οφειλέτη διαβιβάζεται αυθημερόν μέσω τηλεομοιοτυπίας στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των σχετικών οφειλών προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελος του οφειλέτη για την απώλεια της ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή και για την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων η καταβολή δύναται να διενεργείται και στις περιφερειακές υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα αλλά και στα ΓΕΦ στα οποία λειτουργεί ταμείο). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που στον οφειλέτη έχουν χορηγηθεί άνω της μίας ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, στην αίτησή του ο οφειλέτης πρέπει να αναφέρει ρητά τη ρύθμιση/-εις / διευκόλυνση/-εις των οποίων αιτείται την απώλεια.

- Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής (ταυτότητα οφειλής) στους φορείς είσπραξης ή κατ' εξαίρεση στη Φορολογική Διοίκηση. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός πληρωμής (ταυτότητα οφειλής - Τ.Ο.) είναι μοναδικός και ακολουθεί κάθε οφειλή από την καταχώρισή της στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης και μέχρι την εξόφλησή της. Ο οφειλέτης είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι για όσα χρέη επιθυμεί να πληρώσει τόσες ταυτότητες οφειλής (Τ.Ο.) οφείλει να προσκομίζει στις τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ, δηλώνοντας ταυτόχρονα και το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει ανά ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.).

- Για την ταυτότητα οφειλής καθώς και αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με την οφειλή του, ο φορολογούμενος πληροφορείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «προσωποποιημένης πληροφόρησης», ή εναλλακτικά μέσω εκτύπωσης «συγκεντρωτικής εικόνας οφειλών εκτός ρύθμισης» στο TAXISnet. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να υποστηριχθεί τεχνικά, ενημερώνεται σχετικά από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα καθώς και τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων (Γ.Ε.Φ.). -Ειδικά για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στα Τελωνεία η αίτηση και η καταβολή των ποσών θα διενεργείται στις εν λόγω υπηρεσίες.

- Ειδικά σε περίπτωση οφειλών που έχουν υπαχθεί σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία, για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται από τον οφειλέτη από 20 έως και 27 Μαρτίου 2015 αίτηση στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης (Τμήμα Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης) για την εφάπαξ εξόφληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4320/2015, του συνόλου της βασικής οφειλής που οφείλεται βάσει της συμφωνίας με ταυτόχρονη καταβολή αυτού στην εν λόγω Υπηρεσία. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας οι όροι αποπληρωμής της δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας θεωρούνται εκπληρωμένοι ως προς το Δημόσιο. Η αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών Υπηρεσία ενημερώνει ακολούθως σχετικά την Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.

- Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που:

α) εκκρεμεί η πίστωση ποσών από καταβολές ή αποδόσεις που έχουν διενεργηθεί πριν την 20/03/2015 (ημερομηνία ισχύος της διάταξης), τούτη διενεργείται χωρίς τις ανωτέρω απαλλαγές,

β) διενεργηθεί εκούσια καταβολή εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της διάταξης και από αυτή προκύψει «υπερείσπραξη», η οφειλή η οποία υφίσταται κατά το χρόνο της εν λόγω καταβολής, τυγχάνει της αναλογούσας σε αυτή απαλλαγής, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας τακτοποίησης αυτής.

- Παραδείγματα απαλλαγών.

1. Περίπτωση μίας (1) οφειλής απαιτητής σε μία (1) δόση με καταβολή μέρους βασικής οφειλής.

Οφειλέτης με 120.000 ευρώ βασική οφειλή καταβλητέα σε μία δόση και η οποία επιβαρύνεται με 30.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εάν καταβάλει μέχρι τις 27 Μαρτίου, ποσό 50.000 ευρώ, θα μειώσει τη βασική οφειλή του στις 70.000 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις αναλογούσες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβάρυναν κατά 12.500 ευρώ.

2. Περίπτωση μίας (1) οφειλής απαιτητής σε μία (1) δόση με εξόφληση του συνόλου της βασικής οφειλής.

Οφειλέτης με 30.000 ευρώ βασική οφειλή καταβλητέα σε μία δόση και η οποία επιβαρύνεται με 50.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εάν καταβάλλει τις 30.000 ευρώ μέχρι τις 27 Μαρτίου, θα εξοφλήσει την οφειλή του στο σύνολό της και θα απαλλαχθεί από το σύνολο των προσαυξήσεων που την επιβάρυναν κατά 50.000 ευρώ.

3. Περίπτωση μίας (1) οφειλής απαιτητής σε δύο (2) μηνιαίες δόσεις και καταβολής μέρους βασικής οφειλής.

Έστω 10.000 ευρώ κεφάλαιο απαιτητό σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, α' δόση 5.000 ευρώ κεφάλαιο και 3.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και β' δόση 5.000 ευρώ κεφάλαιο και 2950 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ο οφειλέτης καταβάλει 7.500 ευρώ και απαλλάσσεται από 3.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής της α' δόσης, 1.475 ευρώ από την β' δόση και συνολικά απαλλάσσεται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 4.475 ευρώ.

4. Περίπτωση πολλών οφειλών απαιτητών σε μία (1) δόση με εξόφληση μέρους ή του συνόλου αυτών.

Οφειλές:

α' οφειλή: κεφάλαιο 6.000 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 10.000 ευρώ. β' οφειλή: κεφάλαιο 800 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 1.000 ευρώ. γ' οφειλή: κεφάλαιο 1.000 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 500 ευρώ. Εάν ο οφειλέτης έχει την δυνατότητα να καταβάλει 7.000 ευρώ, τότε για να τύχει της μέγιστης απαλλαγής πρέπει:

Να καταβάλει με την ταυτότητα της α' οφειλής τα 6.000 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των 10.000 ευρώ.

Να καταβάλει με την ταυτότητα της β' οφειλής τα 800 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των 1.000 ευρώ.

Να καταβάλει με την ταυτότητα της γ' οφειλής τα 200 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των 100 ευρώ που την επιβαρύνουν. Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσεται συνολικά από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 11.100 ευρώ.

Σχετική απόφαση  ΠΟΛ.1061/19.3.2015

ΠΟΛ.1061/19.3.2015 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-2015 ]
ΠΟΛ.1061/19.3.2015
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015)
Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων


Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β,Δ,Ε
ΤΗΛ : 210 3630573,3605159,3614303

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ
ΤΗΛ : 210 6987439

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1061/2015

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015)


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 A) και παρέχουμε οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι η διευκόλυνση των φορολογούμενων να εκπληρώσουν μέρος ή το σύνολο των υποχρεώσεών τους στη Φορολογική Διοίκηση με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, με ταυτόχρονη αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Ειδικότερα:

- Οποιαδήποτε εκούσια καταβολή οφειλής, που δεν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία κατ' άρθρα 99 επ. ν. 3588/2007, 44 ν. 1892/1990 ή άλλες διατάξεις και είναι βεβαιωμένη στη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), απαλλάσσεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις, τους τόκους του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 57 του ΚΦΔ και του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ που την επιβαρύνουν.

- Η καταβολή δύναται να αφορά μέρος ή το σύνολο του χρέους του οφειλέτη.

- Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται σε όλους τους φορολογούμενους με οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση για τις καταβολές που θα πραγματοποιήσουν από τις 20 έως και τις 27 Μαρτίου 2015.

- Η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής παρέχεται στην εκούσια καταβολή και δεν συμπεριλαμβάνει την απόσβεση οφειλής που διενεργείται μέσω συμψηφισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ και του άρθρου 48 του ΚΦΔ, απόδοσης προϊόντος ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεσης, πλειστηριασμού, πτωχευτικής διανομής κλπ) ή παρακράτησης επί αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ΚΦΔ και αφορά σε οφειλές που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας.

- Η ίδια απαλλαγή παρέχεται και για την εκούσια εξόφληση από τις 20 έως και τις 27 Μαρτίου 2015 της υπολειπόμενης βασικής οφειλής που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, κατόπιν σχετικής αίτησης του οφειλέτη για απώλεια της ισχύουσας ανωτέρω ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής που του έχει χορηγηθεί προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4320/2015.

- Η σχετική αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή (ή σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ./Τελωνείο ή στα κατά τόπους Γ.Ε.Φ., που την διαβιβάζουν μέσω τηλεομοιοτυπίας και επικοινωνούν άμεσα με την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης), η οποία προβαίνει άμεσα στην απώλεια της σχετικής ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Η ανωτέρω αίτηση του οφειλέτη διαβιβάζεται αυθημερόν μέσω τηλεομοιοτυπίας στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των σχετικών οφειλών προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελος του οφειλέτη για την απώλεια της ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή και για την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων η καταβολή δύναται να διενεργείται και στις περιφερειακές υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα αλλά και στα ΓΕΦ στα οποία λειτουργεί ταμείο). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που στον οφειλέτη έχουν χορηγηθεί άνω της μίας ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, στην αίτησή του ο οφειλέτης πρέπει να αναφέρει ρητά τη ρύθμιση/-εις / διευκόλυνση/-εις των οποίων αιτείται την απώλεια.

- Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής (ταυτότητα οφειλής) στους φορείς είσπραξης ή κατ' εξαίρεση στη Φορολογική Διοίκηση. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός πληρωμής (ταυτότητα οφειλής - Τ.Ο.) είναι μοναδικός και ακολουθεί κάθε οφειλή από την καταχώρισή της στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης και μέχρι την εξόφλησή της. Ο οφειλέτης είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι για όσα χρέη επιθυμεί να πληρώσει τόσες ταυτότητες οφειλής (Τ.Ο.) οφείλει να προσκομίζει στις τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ, δηλώνοντας ταυτόχρονα και το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει ανά ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.).

- Για την ταυτότητα οφειλής καθώς και αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με την οφειλή του, ο φορολογούμενος πληροφορείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «προσωποποιημένης πληροφόρησης», ή εναλλακτικά μέσω εκτύπωσης «συγκεντρωτικής εικόνας οφειλών εκτός ρύθμισης» στο TAXISnet. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να υποστηριχθεί τεχνικά, ενημερώνεται σχετικά από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα καθώς και τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων (Γ.Ε.Φ.). -Ειδικά για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στα Τελωνεία η αίτηση και η καταβολή των ποσών θα διενεργείται στις εν λόγω υπηρεσίες.

- Ειδικά σε περίπτωση οφειλών που έχουν υπαχθεί σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία, για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται από τον οφειλέτη από 20 έως και 27 Μαρτίου 2015 αίτηση στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης (Τμήμα Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης) για την εφάπαξ εξόφληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4320/2015, του συνόλου της βασικής οφειλής που οφείλεται βάσει της συμφωνίας με ταυτόχρονη καταβολή αυτού στην εν λόγω Υπηρεσία. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας οι όροι αποπληρωμής της δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας θεωρούνται εκπληρωμένοι ως προς το Δημόσιο. Η αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών Υπηρεσία ενημερώνει ακολούθως σχετικά την Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.

- Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που:

α) εκκρεμεί η πίστωση ποσών από καταβολές ή αποδόσεις που έχουν διενεργηθεί πριν την 20/03/2015 (ημερομηνία ισχύος της διάταξης), τούτη διενεργείται χωρίς τις ανωτέρω απαλλαγές,

β) διενεργηθεί εκούσια καταβολή εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της διάταξης και από αυτή προκύψει «υπερείσπραξη», η οφειλή η οποία υφίσταται κατά το χρόνο της εν λόγω καταβολής, τυγχάνει της αναλογούσας σε αυτή απαλλαγής, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας τακτοποίησης αυτής.

- Παραδείγματα απαλλαγών.

1. Περίπτωση μίας (1) οφειλής απαιτητής σε μία (1) δόση με καταβολή μέρους βασικής οφειλής.

Οφειλέτης με 120.000 ευρώ βασική οφειλή καταβλητέα σε μία δόση και η οποία επιβαρύνεται με 30.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εάν καταβάλει μέχρι τις 27 Μαρτίου, ποσό 50.000 ευρώ, θα μειώσει τη βασική οφειλή του στις 70.000 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις αναλογούσες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβάρυναν κατά 12.500 ευρώ.

2. Περίπτωση μίας (1) οφειλής απαιτητής σε μία (1) δόση με εξόφληση του συνόλου της βασικής οφειλής.

Οφειλέτης με 30.000 ευρώ βασική οφειλή καταβλητέα σε μία δόση και η οποία επιβαρύνεται με 50.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εάν καταβάλλει τις 30.000 ευρώ μέχρι τις 27 Μαρτίου, θα εξοφλήσει την οφειλή του στο σύνολό της και θα απαλλαχθεί από το σύνολο των προσαυξήσεων που την επιβάρυναν κατά 50.000 ευρώ.

3. Περίπτωση μίας (1) οφειλής απαιτητής σε δύο (2) μηνιαίες δόσεις και καταβολής μέρους βασικής οφειλής.

Έστω 10.000 ευρώ κεφάλαιο απαιτητό σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, α' δόση 5.000 ευρώ κεφάλαιο και 3.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και β' δόση 5.000 ευρώ κεφάλαιο και 2950 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ο οφειλέτης καταβάλει 7.500 ευρώ και απαλλάσσεται από 3.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής της α' δόσης, 1.475 ευρώ από την β' δόση και συνολικά απαλλάσσεται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 4.475 ευρώ.

4. Περίπτωση πολλών οφειλών απαιτητών σε μία (1) δόση με εξόφληση μέρους ή του συνόλου αυτών.

Οφειλές:

α' οφειλή: κεφάλαιο 6.000 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 10.000 ευρώ. β' οφειλή: κεφάλαιο 800 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 1.000 ευρώ. γ' οφειλή: κεφάλαιο 1.000 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 500 ευρώ. Εάν ο οφειλέτης έχει την δυνατότητα να καταβάλει 7.000 ευρώ, τότε για να τύχει της μέγιστης απαλλαγής πρέπει:

Να καταβάλει με την ταυτότητα της α' οφειλής τα 6.000 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των 10.000 ευρώ.

Να καταβάλει με την ταυτότητα της β' οφειλής τα 800 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των 1.000 ευρώ.

Να καταβάλει με την ταυτότητα της γ' οφειλής τα 200 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των 100 ευρώ που την επιβαρύνουν. Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσεται συνολικά από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 11.100 ευρώ.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Χαμηλά εισοδήματα και ιδιωτικός τομέας πλήρωσαν τη δημοσιονομική προσαρμογή


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Χαμηλά εισοδήματα και ιδιωτικός τομέας πλήρωσαν τη δημοσιονομική προσαρμογή

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Κόντρα στη γενική πεποίθηση πως η κρίση επηρέασε οριζόντια την ελληνική κοινωνία, οδηγώντας σε υποχώρηση του βιοτικού επιπέδου όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη με τον τίτλο «Αλληλεγγύη και προσαρμογή στην Ελλάδα της κρίσης», που υπογράφουν οι καθηγητές Τάσος Γιαννίτσης και Σταύρος Ζωγραφάκης.

Η δυσανάλογη συμβολή των χαμηλών εισοδημάτων, των οποίων η φορολογική επιβάρυνση την περίοδο 2008-2012, αυξήθηκε κατά 337,7% σε αντίθεση με τις ανώτερες εισοδηματικές κατηγορίες, των οποίων η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε μόλις κατά 9%, επιτρέπει σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης να διατυπώνουν ευθέως την άποψη πως παρόμοιοι διαχωρισμοί ανέδειξαν «συγκεκριμένες εισοδηματικές κατηγορίες κερδισμένες από την κρίση».

Ενα από τα βασικότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι επίσης η ετεροβαρής συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με αυτή που είχε ο δημόσιος τομέας στη δημοσιονομική προσαρμογή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος όρος της μείωσης του μισθού στον δημόσιο τομέα την περίοδο 2009-2013 ήταν 8%, όταν στον ιδιωτικό τομέα έφτασε το 19%. Η διαφορά αυτή διεύρυνε περαιτέρω το χάσμα στους μισθούς μεταξύ των δύο τομέων της οικονομίας από το 35% στο 43%, κατατάσσοντας την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με το μεγαλύτερο άνοιγμα «ψαλίδας».

Η επιλογή της αύξησης των φορολογικών εσόδων προκειμένου να καλυφθεί η εκτίναξη των δημοσίων δαπανών πριν από την κρίση αποτέλεσε, σύμφωνα με τους μελετητές, μια «στρατηγική επιλογή για τη διατήρηση και προστασία ενός υπερμεγέθους δημόσιου τομέα με οποιοδήποτε κόστος». Σε αντίθεση με την περικοπή των δαπανών (ως ποσοστού του ΑΕΠ), που συνεισέφεραν μόλις κατά 7,5% στη δημοσιονομική προσαρμογή, τα φορολογικά έσοδα σήκωσαν το βάρος της μείωσης των ελλειμμάτων, συνεισφέροντας κατά 72,4% στη δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτό παρά το γεγονός ότι η αιτία των ελλειμμάτων οφειλόταν στις τεράστιες δαπάνες του προϋπολογισμού. Αποτέλεσμα ήταν η σημαντική φορολογική επιβάρυνση της κοινωνίας σε συνδυασμό με τη μαζική ανεργία στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που αποδίδεται «στη στενή διασύνδεση του πολιτικού συστήματος με τη δημόσια διοίκηση εις βάρος του συλλογικού συμφέροντος», όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Η ανάδειξη συγκεκριμένων εισοδηματικών κατηγοριών ως «νικητών» κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπως εξηγούν οι μελετητές, δεν σημαίνει ότι πρόκειται για ομάδες που βρίσκονται σε καλύτερο σημείο απ’ ό,τι ήταν πριν. Στοιχειοθετεί ωστόσο την άποψη πως πρόκειται για ομάδες που «έχουν διατηρήσει ή ακόμη και βελτιώσει τη θέση τους στην εισοδηματική ιεραρχία ή εξέλιξη». Η τάση αυτή θα πρέπει να συνεκτιμηθεί σε σχέση με το κατά πόσο η βελτίωση αυτή είναι αποτέλεσμα «ικανοτήτων, σκληρής δουλειάς ή της δυνατότητας να ανακαλύπτουν ευκαιρίες ή, αντίθετα, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών».

Ο λόγος που τα φορολογικά μέτρα επηρέασαν δυσανάλογα τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα, κάνοντας τους φτωχούς φτωχότερους, συνδέεται κυρίως με το γεγονός ότι οι υψηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες δεν πλήρωναν μέχρι σήμερα φόρους ανάλογους των εισοδημάτων τους και καταγράφονταν στη βάση της εισοδηματικής πυραμίδας. «Η δυσαρέσκεια που προκάλεσε η υποχρέωση να φορολογηθούν για εισοδήματα που δεν είχαν μεταβληθεί ή είχαν μειωθεί προκάλεσε δυσαρέσκεια και τροφοδότησε την πολιτική πόλωση ή ακόμη και ακραίες πολιτικές συμμαχίες».

Σε 3 και όχι 12 μήνες η επιστροφή του φόρου για τριγωνικές συναλλαγές


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Σε 3 και όχι 12 μήνες η επιστροφή του φόρου για τριγωνικές συναλλαγές

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Τρεις και όχι δώδεκα μήνες θα είναι, τελικώς, ο χρόνος εντός του οποίου το κράτος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό του φόρου που θα έχει προκαταβληθεί με συντελεστή 26% από επιχειρήσεις, των οποίων κάποιες συναλλαγές είχαν αρχικώς θεωρηθεί ότι δεν ήταν απολύτως νόμιμες.

Η επίσπευση των διαδικασιών σε τρεις μήνες από δώδεκα, που όριζε η αρχική διάταξη για την επιστροφή του σχετικού ποσού, προβλέπεται από νομοτεχνική βελτίωση που παρουσίασε χθες, στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομίας, Γ. Σταθάκης, επί του άρθρου 21 του νομοσχεδίου, το οποίο εισήχθη προς ψήφιση στην Ολομέλεια με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Παρουσιάζοντας την εν λόγω ρύθμιση, πριν από την προαναφερθείσα αλλαγή, η κ. Νάντια Βαλαβάνη, σημείωνε: «Στο άρθρο 21 για τις τριγωνικές συναλλαγές, προβλέπεται υπουργική απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου. Με αυτήν θα αντιμετωπιστεί ο έλεγχος που προβλέπεται, όπως και τα στοιχεία με τα οποία ο φορολογούμενος θα μπορεί να αποδείξει τη νομιμότητα της συναλλαγής. Και θα προβλεφθεί ότι στις υποθέσεις που εκ των εγγράφων προκύπτει αυταπόδεικτα η νομιμότητα της συναλλαγής, θα παρέχεται η δυνατότητα κατευθείαν απαλλαγής από την υποχρέωση προκαταβολής 26% του φόρου.
Αναλυτικά τα κριτήρια

«Θα υπάρχουν», πρόσθεσε η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών, «αναλυτικά τα κριτήρια με τα οποία αυτοί που είναι προφανές ότι έχουν συνήθεις και όχι τριγωνικές συναλλαγές, δεν θα χρειάζεται να προκαταβάλουν τίποτα». «Στον αντίποδα, οι υπόλοιποι, δηλαδή αυτοί που από τον φάκελο που θα φέρουν θα είναι φανερό ότι υπάρχει πρόβλημα ή ότι υπάρχει γκρίζα ζώνη, θα προκαταβάλλουν το 26%».

Η υπαναχώρηση της κυβέρνησης στο θέμα αποτελεί ένα πρώτο βήμα, αναφέρουν επιχειρηματικοί κύκλοι, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι θα περιμένουν τις οριστικές διατυπώσεις. Οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν ότι, με την τροποποίηση της επίμαχης διάταξης, επιλύεται σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα της ρευστότητας που θα προκαλούσε οικονομική ασφυξία, οδηγώντας σε πλήρες αδιέξοδο μεγάλο αριθμό βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας. Ο επιχειρηματικός κόσμος, όπως προαναφέρθηκε, αναμένει να δει την οριστική διατύπωση της ρύθμισης, ενώ εκτιμά ότι η εφαρμογή της θα απαιτήσει και φοροτεχνικού χαρακτήρα διευκρινίσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα περιμένουν και την υπουργική απόφαση της κ. Βαλαβάνη, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα κριτήρια που θα ορίζονται θα απαλλάσσουν από την προκαταβολή φόρου τις επιχειρήσεις που έχουν πραγματικές συναλλαγές.