Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και την διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση

Αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και την διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, εξέδωσε απόφαση με την οποία εισάγει αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

Συγκεκριμένα, για να τύχουν απαλλαγής τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.:

α) Έντυπη αίτηση, που θα πρωτοκολλείται και θα καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο-Μητρώο, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των σειρών «Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής (Ε.Δ.Δ.Α.)» που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν καθώς και το διακριτικό τους. Το Ε.Δ.Δ.Α. εκδίδεται σε δύο αντίτυπα από τον αγοραστή ή τον εισαγωγέα ή το λήπτη υπηρεσιών, προς τον προμηθευτή του ή το Τελωνείο εισαγωγής είτε χειρόγραφα είτε με μηχανογραφικά μέσα και φέρει αλληλοδιάδοχη αρίθμηση.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση εξαγωγών, οι οποίες θεωρούνται οριστικοποιημένες και δεν έχουν ακυρωθεί κατά το κρινόμενο διάστημα, στην οποία αναγράφονται στοιχεία όπως ενδεικτικά, ο αριθμός καταχώρησης (MRN) των διασαφήσεων εξαγωγής, η χώρα και η αξία εξαγωγής, το σύνολο αξίας εξαγωγών κλπ.

γ) Συγκεντρωτική κατάσταση ενδοκοινοτικών παραδόσεων, στην οποία θα αναγράφονται, ανά κράτος μέλος και Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., η συνολική καθαρή αξία των παραδόσεων.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., αφού λάβει υπόψη του τα παραπάνω κατατεθειμένα στοιχεία, και εφόσον διαπιστώσει ότι το δικαιούχο πρόσωπο, κατά τη διαχειριστική περίοδο στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση ή σε κάποια από τις τρεις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους, δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις φοροδιαφυγής, δεν έχει κάνει χρήση Ε.Δ.Δ.Α. χωρίς προηγούμενη έγκριση, ή υπέρβαση του χορηγηθέντος ορίου, ή υπέρβαση του δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε το όριο, εκδίδει άμεσα απόφαση για την έγκριση του ορίου απαλλαγής, η οποία καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο Αποφάσεων. Ο υπολογισμός του ορίου απαλλαγής προβλέπεται λεπτομερώς στην απόφαση τόσο για τα παλιά όσο και για τα νέα ή μετασχηματιζόμενα δικαιούχα πρόσωπα.

Σε περίπτωση μη πλήρωσης μιας εκ των παραπάνω προϋποθέσεων απαλλαγής, η έγκριση ανακαλείται με κοινοποιηθείσα στο δικαιούχο απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Επισημαίνεται ότι τα Ε.Δ.Δ.Α. που ήδη χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, εξακολουθούν να ισχύουν έως την εξάντληση του ορίου απαλλαγής ή παρέλευσης του δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε.

Την κατάργηση της αύξησης του ΦΠΑ στα φροντιστήρια ζητούν 23 βουλευτές του Σύριζα

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015 16:52

Την κατάργηση της αύξησης του ΦΠΑ στα φροντιστήρια ζητούν 23 βουλευτές του Σύριζα

Την κατάργηση της αύξησης του ΦΠΑ στα φροντιστήρια ζητούν 23 βουλευτές του Σύριζα
Την κατάργηση της αύξησης στο 23% του ΦΠΑ στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών ζητούν με επίκαιρη ερώτησή τους 23 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε σχετική ερώτηση στον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη επιβάρυνση ενδεχομένως να έχει ως συνέπεια τη διακοπή των ενισχυτικών φροντιστηριακών μαθημάτων μεγάλου μέρους των μαθητών, κλείσιμο εκατοντάδων φροντιστηρίων, απολύσεις και περικοπές μισθών χιλιάδων εργαζομένων, αλλά και αύξηση της παραοικονομίας.
Παράλληλα, χαρακτηρίζεται από ορισμένους κυβερνητικούς βουλευτές «αδιανόητο σε αυτή την άσχημη οικονομική συγκυρία να επιβαρύνονται οι οικογένειες λόγω της συνεπαγόμενης αύξησης των τιμών στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών».
«Το μέτρο αυτό βάζει επιπλέον ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση» καταγγέλλουν ενώ προσθέτουν ότι «οι απώλειες εσόδων για το κράτος θα είναι σημαντικές και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν περιθώρια για την παραμικρή μείωση».
Ακόμα, υπογραμμίζουν ότι «το μέτρο προσκρούει στο ενωσιακό δίκαιο, καθώς σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2006/112 της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, απαλλαγής τυγχάνουν οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης»

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Χαλαρώνουν κι άλλο τα capital controls: Νέα όρια στις αναλήψεις

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χαλαρώνουν κι άλλο τα capital controls: Νέα όρια στις αναλήψεις

Χαλαρώνουν κι άλλο τα capital controls: Νέα όρια στις αναλήψεις

Νέες «ανάσες» σε χιλιάδες επιχειρήσεις που πλήττονται από τα capital controls δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα εκδοθεί σήμερα προβλέπει ότι θα γίνουν τροποποιήσεις σε συναλλαγες επιχειρηματιων προς το εξωτερικό:
1) Αύξηση του ημερήσιου ορίου ανά πελάτη από 100 χιλιάδες ευρώ την ημέρα σε 150 χιλιάδες ευρώ την ημέρα.
2) Προβλέπεται αύξηση του σωρευτικού ορίου ανά πιστωτικό ίδρυμα από 3,4 εκατομμύρια την ημέρα σε 5 εκατομμύρια την ημέρα για τις συστημικές τράπεζες και ανάλογα για τις υπόλοιπες.
3) Ημερήσιο όριο που θα εγκρίνουν οι υποεπιτροπές αυξάνεται από €15εκατ. ανά ημέρα σε € 22 εκατ.ανά ημέρα
4) Παράλληλα η Επιτροπή προτίθεται να δώσει ευελιξία στις υποεπιτροπές να δημιουργήσουν άλλες επιμέρους υποεπιτροπές ανάλογα με τη γεωγραφική τους ανάπτυξη ούτως ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τα αιτήματα πελατείας τους
Ολες τις προηγούμενες ημέρες έχουν γίνει διαρκείς συσκέψεις του Γιάννη Στουρνάρα τόσο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και με τις διοικήσεις των τραπεζών. Από την ΤτΕ εκτιμούν ότι αργά αλλά σταθερά θα αποκατασταθούν τα προβλήματα που προκαλούν οι περιορισμοί και οι επιχειρήσεις αλλά και οι πολίτες θα ανασάνουν από τις ασφυκτικές πιέσεις που προκαλούν τα capital controls τα οποία έχουν διαλύσει την εξαγωγική αλλά και την εισαγωγική δραστηριότητα.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Αν. Υπ. Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη - Τι είπε για τα πρόστιμα, για τους ελέγχους, τις Δ.Ο.Υ., τον Εν.Φ.Ι.Α., τους αγρότες κ.λπ.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Αν. Υπ. Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη - Τι είπε για τα πρόστιμα, για τους ελέγχους, τις Δ.Ο.Υ., τον Εν.Φ.Ι.Α., τους αγρότες κ.λπ. 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                        
Tηλ.:  210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Δελτίο Τύπου

Σας αποστέλλουμε το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης τύπου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη. 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Γεια σας σε όλους. Θα ήταν εδώ και η κυρία Σαββαΐδου, αλλά λόγω των αναγκών της διαπραγμάτευσης και των προβλημάτων της εποχής πρέπει να ανταποκριθεί σε άλλα καθήκοντα και δεν είναι εδώ. 
Έχουμε συμφωνήσει ούτως ή άλλως στο περιεχόμενο της συνέντευξης και έχουμε μιλήσει και θα απαντηθούν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν την δική της αρμοδιότητα.
Θέλω να ξεκινήσω πρώτα απ’ όλα ευχαριστώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την παρουσία τους, γιατί είναι σημαντική η σχέση που θέλουμε να έχουμε σαν πολιτική ηγεσία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ξεκαθαρίσαμε και στην τελετή παράδοσης παραλαβής. Θέλουμε να υπάρχουν τακτικές συνεντεύξεις Τύπου, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, αλλά και όποτε υπάρξει ανάγκη, θα  υπάρχει συνέντευξη Τύπου, ή θα έχουμε δελτία Τύπου, ή θα σας καλούμε για ενημέρωση.

Δεν θέλουμε αυτό το πράγμα (το οποίο νομίζω ότι προσβάλει και εσάς και εμάς), να μας κυνηγάτε στο δρόμο με ένα μικρόφωνο για να κάνουμε την άλφα, ή τη βήτα, δήλωση. Και επειδή είμαι άνθρωπος, θα καταλάβετε, που έχω επιμονές και απόψεις στη ζωή μου (ορισμένες φορές κάποιοι μου λένε και εμμονές), μην προσπαθήσετε αυτό το πράγμα να το κάνετε. Εάν δεν θέλω να πω κάτι, όσο και να  μου βάζετε ένα μικρόφωνο μπροστά μου, δεν θα απαντώ. Όταν χρειαστεί να πω κάτι, θα σας το λέω. 
Αυτό θέλω να το ξεκινήσω, γιατί θέλω να έχουμε καθαρές σχέσεις μεταξύ μας και σχέσεις συνεργασίας, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στη συνεργασία Υπουργείου Οικονομικών με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Σε ό,τι αφορά τώρα το περιεχόμενο της συνέντευξης. Όπως σας είχα πει, για να ξεκινήσουμε και με τα νέα της ημέρας, δεν υπάρχει περίπτωση παράτασης στις φορολογικές δηλώσεις. Έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής περίπου το 65% μέχρι και χθες των φορολογικών δηλώσεων. Οι φορολογικές δηλώσεις λήγουν 26/8 και 31/8 είναι η πρώτη δόση.

Είναι σαφέστατο αυτό και πρέπει να το καταλάβει ο κάθε πολίτης. Δεν υπάρχει περίπτωση παράτασης. Καλούμε τους πολίτες σε αυτή την υποχρέωση που είναι εύκολη πλέον στην εφαρμογή των δηλώσεων να την εκπληρώσουν και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Θέλουμε να το κάνουμε και για λόγους εσωτερικούς στο Υπουργείο Οικονομικών, διότι θέλουμε να σταματήσουμε να ασχολιόμαστε με τέτοια θέματα και να ασχοληθούμε με τα ουσιαστικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών που είναι κυρίως ο ελεγκτικός ρόλος των υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο θέμα των ημερών, το θέμα των ελέγχων που γίνονται στις τουριστικές περιοχές αυτή την περίοδο. Όπως σας έχω πει, έχουμε αναγκαστεί σαν κυβέρνηση να πάρουμε πολύ δύσκολες αποφάσεις στα θέματα της έμμεσης φορολογίας και όχι μόνο και δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να το χρησιμοποιήσουν κάποιοι επιτήδειοι για να βάζουν το ΦΠΑ στην τσέπη τους.
Γι’ αυτό και έχουμε κάνει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που είχε ξεκινήσει, ενισχύεται και επεκτείνεται. Ένα σχεδιασμό για να υπάρχουν έλεγχοι. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τις λέξεις σαρωτικοί, ράμπο, το ένα, το άλλο κλπ, αλλά θα υπάρχουν έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις τουριστικές περιοχές ξεκινώντας από τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία και πηγαίνοντας ως την πιο μικρή καντίνα.

Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή την εποχή να αφήσουμε τίποτα χωρίς έλεγχο. Και τα πρώτα στοιχεία που έχουμε είναι πολύ ενθαρρυντικά. Θα σας πω μόνο ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, Παρασκευή – Σαββάτο και Κυριακή, είχαμε σε έλεγχο 600 εφοριακούς οι οποίοι έλεγξαν 1600 επιχειρήσεις.

Βρήκαν παραβάσεις από αυτές στις 372, ποσοστό παραβατικότητας περίπου 23%. Είναι στοιχεία από όλη την Ελλάδα και από τη ΓΔΔΕ και από το ΣΔΟΕ. Είναι θέματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή, διότι αυτή τη στιγμή είναι ξεχωριστά η ΓΓΔΕ και το ΣΔΟΕ. Μερικές φορές μπερδεύεστε και με τα στοιχεία που βγαίνουν, γιατί βγαίνουν άλλα από τη μία υπηρεσία και άλλα από την άλλη. Έχουμε συνεννοηθεί με την κυρία Σαββαΐδου να βγαίνουν εβδομαδιαία ενιαία στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε ότι αφορά την κινητοποίηση που κάνουμε. Έχουμε κινητοποιήσει τους πάντες, τις υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα γι’ αυτά τα θέματα. Δηλαδή την Υπηρεσία Έρευνας και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, τις Εφορίες και το ΣΔΟΕ, αλλά κινητοποιούμε και όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών.

Δεν  υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε ούτε μια δυνατότητα για να μην αξιοποιηθεί, εννοώ υπαλλήλους από υπηρεσίες που δεν ασχολιόταν μέχρι τώρα από τον προληπτικό έλεγχο, θα αξιοποιηθούν κι αυτές.

Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχει αποδοχή των πολιτών στους ελέγχους αυτούς. Δεν υπάρχει η δυσαρέσκεια και η διαμαρτυρία που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και αυτό μας προβληματίζει ευχάριστα.

Δείχνει ότι ο κόσμος έχει καταλάβει κάποια πράγματα, διότι με την ευκαιρία αυτή να πω ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι τα θέματα φορολογικής είναι θέματα καταστολής. Είναι πρώτα απ’ όλα θέματα πολιτισμού και ενεργοποίησης του πολίτη. Πρέπει να καταλάβει ο πολίτης ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένας εφοριακός έξω από κάθε μαγαζί. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα εφοριακός πίσω από κάθε οικονομική πράξη και ενέργεια.

Είναι σαφέστατο ότι οι ελεγκτές μας θα λειτουργούν με ευγένεια, σοβαρότητα και χαμόγελο (εάν μπορούν όταν κάνουν ελέγχους σε παραλίες και σε άλλα μέρη κάτω από 38 και 40 βαθμούς και χαμόγελο θα έχουν). Αλλά θα είναι σαφέστατο ότι δεν θα δεχτούμε είτε φαινόμενα άρνησης του ελέγχου είτε κάποιοι άλλοι να προσπαθούν με άλλο τρόπο να επιβάλουν τις απόψεις τους, άλλο πράγμα να γίνει διάλογος και να έχουν κάποιες απόψεις και άλλο πράγμα να προσπαθούν με βία ή με άλλους τρόπους να αποφύγουν τον έλεγχο.

Δεν πρόκειται να εξαιρεθεί κανείς. Δεν πρόκειται να δεχτούμε καμία παρέμβαση από κανέναν. Όποιος πιάνεται να έχει κλέψει ΦΠΑ, Φόρο Εισοδήματος κλπ, θα πληρώσει το τίμημα.

Εδώ θέλω να τονίσω όμως ότι με την ίδια αυστηρότητα θα έχουμε και στο εσωτερικό των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και καλούμε τους φορολογούμενους εάν υπάρξει οποιοδήποτε φαινόμενο, που έχει σχέση με ζητήματα διαφθοράς, να το καταγγείλουν άμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως και τους ίδιους τους ελεγκτές. Αν υπάρχει οποιοδήποτε φαινόμενο για διαφθορά να το καταγγείλουν. Σε αυτά τα φαινόμενα έχουμε ανοιχτό μέτωπο και δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε έστω και τη σκέψη για τέτοια ζητήματα.

Στους ελέγχους που κάνουμε, αντιμετωπίζουμε ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα, το θέμα των φορολογικών ταμειακών μηχανών είτε πλαστών, είτε παράλληλων μηχανισμών κλπ.

Το πρόβλημα το γνωρίζουμε. Έχουν ήδη αποκαλυφθεί τέτοιες περιπτώσεις και θα αποκαλυφθούν και άλλες το επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλω να σταθώ ειδικά σε αυτό το πρόβλημα και να το τονίσω, διότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση φοροδιαφυγής, μια ιδιαίτερη περίπτωση απάτης και οικονομικού εγκλήματος.

Και εγώ θέλω να ρωτήσω τι πραγματικά διαφέρει ο διαρρήκτης που μπαίνει στο σπίτι μας για να κλέψει κάτι, ή αυτός που κλέβει μια τράπεζα, με αυτόν ο οποίος έχει μια πλαστή φορολογική ταμειακή μηχανική, εισπράττει παραπάνω ΦΠΑ, εισπράττει από τον πολίτη αυτό που πρέπει να εισπράξει και δεν το αποδίδει μετά.

Ξέρουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρηματίες δεν είναι μόνοι τους. Συνήθως έχουν συνεργάτες είτε από το χώρο των λογιστών, είτε από το χώρο των εμπόρων, των φορολογικών ταμειακών μηχανών. Τους καλούμε, έστω και τώρα να καταλάβουν τι κάνουνε. Διότι εμείς θα εξαντλήσουμε τα όρια του νόμου με αυστηρότητα και το επόμενο διάστημα συζητάμε με την κυρία Σαββαϊδου και με την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία να κάνουμε πιο αυστηρό το θεσμικό πλαίσιο και να δούμε και άλλα μέτρα σε σχέση με αυτούς που έχουν πλαστές ή παράλληλους μηχανισμούς στο θέμα των φορολογικών ταμειακών μηχανών.

Αυτοί που κάνουν αυτό το σπορ, να ξέρουν ότι εξασφάλισαν διαρκή στοχοποίηση από τις ελεγκτικές υπηρεσίες και μόνιμη εγγραφή στη λίστα φοροφυγάδων, όπου δεν πρόκειται να διαγραφούν ποτέ, διότι είναι ένα έγκλημα το οποίο δεν πρόκειται να το συγχωρέσουμε ποτέ.

Σε ότι αφορά τώρα τα στοιχεία που έχουμε στο Υπουργείο Οικονομικών σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες του Υπουργείου Οικονομικών, διότι για να εξαγγέλλεις κάποια πράγματα και για να λες κάποια πράγματα, πρέπει να δεις και τι μηχανισμούς έχεις στα χέρια σου για να τους υλοποιήσεις.

Και εδώ θέλω να σας πω με σαφήνεια, ότι υπάρχουν προβλήματα στο μηχανισμό του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία δεν θα περιγράφουμε μονίμως, θα τα αντιμετωπίσουμε. Και με αφορμή αυτό να πω ότι η άποψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, είναι ότι δεν θα κάνουμε συνεντεύξεις Τύπου για να εξαγγέλλουμε το τι θα γίνει. Στις συνεντεύξεις Τύπου θα λέμε ήδη το τι ξεκίνησε σαν σχεδιασμός και προχωράει, είτε τι έχει γίνει ήδη.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και θα σας πω ορισμένα στοιχεία. Το ΣΔΟΕ διαθέτει μόνο 421 ελεγκτές και 316 υπαλλήλους διοικητικά. Αυτή τη στιγμή έχει για έλεγχο 37.500 υποθέσεις, από τις οποίες οι 12.500 παραγράφονται 31/12/2015.
12.500 από αυτές τις 37.500 υποθέσεις παραγράφονται 31/12/2015. Ξέχασα να πω, ότι παρίσταται και η Υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικοί Διευθυντές, τους οποίους μετά μπορείτε να ρωτήσετε, από εμένα υπάρχει άδεια, για όποιο θέμα θέλουν να σας ξεκαθαρίσουν. Να δώσουν στοιχεία ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Μπορεί να υπάρχει και επαφή μετά με την υπηρεσιακή ηγεσία και με τους υπόλοιπους διευθυντές για να μάθετε όλα αυτά τα ζητήματα.
Το ΣΔΟΕ αυτή τη στιγμή έχει χρεωμένες (με εντολές ελέγχου, ή εισαγγελικές παραγγελίες) 37.500 υποθέσεις. Για 421 ελεγκτές. Από 1/1/2015 που ζήτησα τα στοιχεία, δεν έχει μετακινηθεί προς το ΣΔΟΕ ούτε ένας υπάλληλος, εκτός από έναν υπάλληλο ο οποίος μετακινήθηκε για να κριθεί διευθυντής.

Αυτή είναι μια εικόνα του ΣΔΟΕ.
Ας δώσω μια εικόνα για τα τελωνεία.

Κανένα τελωνείο της Ελλάδος δεν διαθέτει μηχάνημα x-ray για τον έλεγχο των εμπορευμάτων των container και τα λοιπά. Λέω της Ελλάδος, διότι σχεδόν όλοι γύρω μας διαθέτουν τέτοια μηχανήματα, η Τουρκία, η Βουλγαρία, τα Σκόπια, η Ρουμανία, η Αλβανία, διαθέτουν στα τελωνεία τους μηχανήματα x-ray. Εμείς με τόσο μεγάλο εισαγωγικό εμπόριο και δε διαθέτουμε.

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Προμαχώνας: Στο τελωνείο της Βουλγαρίας υπηρετούν 35 τελωνειακοί και έχουν μηχάνημα x-ray, εμείς δεν έχουμε μηχάνημα x-ray και υπηρετούν μόνον 6 τελωνειακοί για 6 μέρες την εβδομάδα και όλο το χρόνο. Δηλαδή δεν είναι ότι δουλεύουν ένα ωράριο και κλείνει το τελωνείο, διότι το τελωνείο είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο και όλο το χρόνο.
Τελωνείο Κήπων. Από τη μεριά της Τουρκίας του τελωνείου υπηρετούν 115 τελωνειακοί, διαθέτουν x-ray και γεφυροπλάστιγγα, από το ελληνικό τελωνείο μόνο 33 άτομα. Αυτή είναι η κατάσταση σε σχέση με τις Υπηρεσίες, που σε ότι αφορά θα μπορούσα να πω πάρα πολλά παραδείγματα, σας είπα δύο πολύ χαρακτηριστικά.

Επίσης αυτό που αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα και θα πω πιο κάτω τι συμφωνήσαμε με την κα Σαββαΐδου, είναι το πρόβλημα της τραγικής έλλειψης προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα έχετε δει κι εσείς τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ από το 2013 το tax administration που έχει τη σχέση χώρας-πληθυσμού πόσοι εφοριακοί υπηρετούν και έχουμε κάνει ένα πινακάκι πόσοι θα έπρεπε να υπηρετούν στην Ελλάδα αν είχαμε την ίδια αναλογία εφοριακών-τελωνειακών που έχουν και οι άλλες χώρες.

Εμείς λοιπόν από τις 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε η 6η χώρα σε πληθυσμό εφοριακών σε σχέση με τις άλλες χώρες και οι υπόλοιπες 24 χώρες έχουν περισσότερο πληθυσμό εφοριακών σε σχέση με την αναλογία πληθυσμού και αριθμό υπηρετούντων και μάλιστα συγκεκριμένες χώρες όπως η Γαλλία, Ρουμανία, Ιρλανδία, Γερμανία και Λουξεμβούργο έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις διπλάσιο αριθμό σε αναλογία πληθυσμού και εφοριακών από ότι έχουμε εμείς.

Είναι λοιπόν μία τραγική κατάσταση, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε προσλήψεις με δεδομένα αυτά τα θέματα που έχουμε, γι΄ αυτό έχουμε επεξεργαστεί με την κα Σαββαΐδου και έχουμε καταθέσει ήδη στη Διυπουργική Επιτροπή που συνεδρίασε με τον κ. Νικολούλη, τον κ. Κουΐκ, τον κύριο Πολάκη και τον κ. Παπαγγελόπουλο στις 24/7ου μια δέσμη προτάσεων που θα σας πω τις πιο σημαντικές, για το πώς μπορούμε να βρούμε προσωπικό στο Υπουργείο Οικονομικών από το Υπουργείο Οικονομικών και από το δημόσιο.

Το αίτημά μας για νέες προσλήψεις του Υπουργείου Οικονομικών και για ενίσχυση του προσωπικού φυσικά και παραμένει, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα πολιτικά και οικονομικά όρια.

Σε ό,τι αφορά το τι πρόκειται να κάνουμε, θα προχωρήσουμε σε ρύθμιση για να παραμένουν οι Εφορίες κλειστές για το κοινό κάποιες μέρες, ώστε να ασχοληθούν οι υπάλληλοι με έλεγχο και με εσωτερικές εργασίες. Δε θέλουμε κλειστά τα ρολά, θα είναι μέσα οι υπάλληλοι ή τέλος πάντων εκείνος ο αριθμός υπαλλήλων που χρειάζεται για να γίνει αυτή η δουλειά.

Αλλά δε θα έχουν συναλλαγή με το κοινό, θα έχουν μόνο μία διαδικασία όπου θα μπορούν να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν στην Εφορία ή να αντιμετωπίσουν έκτακτα περιστατικά που θα υπάρχουν. Διότι όπως είναι σήμερα το φορολογικό μας σύστημα πολλές φορές ο πολίτης χρειάζεται να έρθει από τη Μήλο για να δώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας στον Πειραιά ή να πάει από την Ικαρία στη Σάμο και άλλες τέτοιες περιπτώσεις για να εξυπηρετηθεί.

Άρα οι Εφορίες κλειστές κάποιες μέρες, όχι σε όλη την Ελλάδα το ίδιο, σε διαφορετικές θα υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός, άλλο πράγμα είναι οι τουριστικές περιοχές, όπως καταλαβαίνετε η ΔΟΥ Σαντορίνης τώρα έχει πολύ περισσότερη δουλειά από ότι έχει το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο και η ΔΟΥ Γρεβενών δεν έχει την ίδια δουλειά τώρα που έχουν κάποιες άλλες περιόδους. Θα γίνει λοιπόν ένας σχεδιασμός και θα είναι κλειστές οι Εφορίες κάποιες μέρες.

Θα διακόψουμε τις αποσπάσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών σε οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο, Αρχή ή Υπηρεσία. Με έκπληξη είδαμε ότι 300 άτομα από το Υπουργείο Οικονομικών, από έναν αποδεκατισμένο μηχανισμό, έχουν αποσπαστεί εκτός Υπουργείου Οικονομικών.

Θα υπάρχει εξαίρεση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και κάποιες άλλες πολύ μικρές περιπτώσεις μέχρι ένα όριο, αλλά όλοι οι άλλοι θα επιστρέψουν στο Υπουργείο Οικονομικών να εργαστούν πάνω στο αντικείμενο του Υπουργείου Οικονομικών.

Θα προχωρήσουμε σε ρύθμιση και νομοθετική αν χρειαστεί, για να αξιοποιηθούν σε φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους οι υπάλληλοι όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν νομικά το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να κάνουν έλεγχο.

Και θα προχωρήσουμε με τάχιστη διαδικασία σε μετατάξεις 1000 υπαλλήλων από τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα στο Υπουργείο Οικονομικών, όχι μετατάξεις με την παλιά ρουσφετολογική και αδιαφανή διαδικασία, αλλά με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ με την οποία έγιναν οι προσλήψεις του τελευταίου διαγωνισμού στο Υπουργείο Οικονομικών, τη διαδικασία του ΑΣΕΠ της 1Κ.
Θα υπάρχουν δηλαδή μόρια, θα υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία διάφανη χωρίς να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης σε οποιονδήποτε. Θέλουμε να ενισχύσουμε το Υπουργείο Οικονομικών με υπαλλήλους συγκεκριμένων προσόντων σε ότι αφορά τα οικονομικά τα νομικά και τα θέματα πληροφορικής μέχρι ένα όριο ηλικίας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες.
Και επίσης θα προχωρήσουμε σε άμεση ολοκλήρωση των προσλήψεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα και δεν έχουν προχωρήσει. Όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε θα μπουν και στους θεσμούς για να συζητηθούν πιο αναλυτικά.

Σε ό,τι αφορά τώρα τα προβλήματα των υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών, σας ανέφερα πριν τις ελλείψεις που μοιάζουν ανέκδοτο αλλά είναι η πραγματικότητα του Υπουργείου Οικονομικών σε μηχανήματα x-ray και πολλές φορές και σε γεφυροπλάστιγγες. Έχουμε τελωνεία που δε διαθέτουν τις αναγκαίες γεφυροπλάστιγγες, όσο αστείο και να φαίνεται.
Στην πρώτη συνάντηση που είχα με φορείς, μεταξύ των οποίων ο κ. Κορκίδης, μου είπε ότι έχει κάνει από το 2013 δωρεά στο Υπουργείο Οικονομικών σαν ΕΣΕΕ γεφυροπλάστιγγα αξίας 33 χιλιάδων ευρώ και η οποία έχει μπλοκάρει στις διαδικασίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ζήτησα και να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία και να ερευνηθούν οι ευθύνες γιατί έχει καθυστερήσει, όπου κι αν είναι αυτές οι ευθύνες και σε αυτή την κατεύθυνση, (δηλαδή του να μας βοηθήσουν φορείς στο να προσφέρουν υλικοτεχνική υποδομή στο Υπουργείο Οικονομικών) θα προχωρήσουμε και το επόμενο διάστημα.

Θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα στην άμεση ολοκλήρωση διαδικασιών για αγορά 4 φορτηγών με αυτοκινούμενους μηχανισμούς x-ray που κάνουν περίπου 2 με 3 εκατομμύρια, συνολικά περίπου 8 με 12 εκατομμύρια. Κι επειδή θα ακούσω παράπονα ότι "είναι μεγάλο το κόστος", περιμένετε δυο λεπτά και θα σας πω τα στοιχεία και για τα υπόλοιπα.

Θα δημιουργήσουμε στο Υπουργείο Οικονομικών, ήδη υπάρχει μια αρχή και θα την προχωρήσουμε, επιχειρησιακά σχέδια για όλους τους τομείς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός της «ΓΓΔΕ», θα δημιουργηθεί ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός για όλο το Υπουργείο Οικονομικών ο οποίος θα λαμβάνει υπόψιν βεβαίως το σχεδιασμό της «ΓΓΔΕ» η οποία παραμένει όπως ξέρετε ανεξάρτητη Υπηρεσία.

Θα προχωρήσουμε σε μεγάλη εξοικονόμηση δαπανών και για να μην τρομάξουν οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Οικονομικών αυτή η εξοικονόμηση δαπανών δε θα είναι από τους πολύ χαμηλούς μισθούς, γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε ελεγκτές που ελέγχουν αυτή τη στιγμή τα εμβάσματα εξωτερικού ή τη λίστα Λαγκάρντ, υποθέσεις δηλαδή πολλών εκατομμυρίων και να παίρνουν 820 ευρώ. Θα έχουμε εξοικονόμηση από άλλους τομείς.

Ένας μεγάλος τομέας είναι τα ενοίκια που πληρώνει το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο Οικονομικών ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ακινήτων στη χώρα, (έτσι είναι νομικά,) να πληρώνει 24,5 εκατομμύρια το χρόνο σε ενοίκια.

Να έχει δικά του κτίρια που να είναι πολύ καλύτερης ποιότητας και κατασκευής από αυτά που στεγάζονται οι Υπηρεσίες και να έχουμε κτίρια -δε θέλω να μιλήσω για άλλα πράγματα και να δημιουργήσω δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, θα τα δούμε στην πορεία αυτά- να έχουμε άλλα κτίρια τα οποία είναι νοικιασμένα για άλλους λόγους και χαλάμε πάρα πολλά χρήματα εκεί και δεν εξυπηρετούμε και το δημόσιο.

Θα αξιοποιήσουμε λοιπόν ακίνητα του δημοσίου, θα μετακινήσουμε υπηρεσίες σε καλύτερα κτίρια και σε δημόσια κτίρια σε σχέση με αυτά που είναι, για να έχουμε από εκεί μια πολύ μεγάλη οικονομία.
Θα κάνουμε οικονομία και σε άλλους τομείς: Θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή των διατάξεων που είχε προβλέψει ο Νόμος 4174/2013 για το ηλεκτρονικό σύστημα επιδόσεων. Ψάχνοντας να δω τα χαρτιά του Υπουργείου Οικονομικών είδα ότι το 2014 το Υπουργείο Οικονομικών πλήρωσε 11,5 εκατομμύρια ευρώ για να πληρώσει επιδόσεις εγγράφων.

Αν σκεφτείτε ότι για να αγοράσουμε τα μηχανήματα x-ray θέλουμε 8 έως 12 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι δυνατόν να έχουμε το εργαλείο που έχει ψηφιστεί ήδη στο ΦΕΚ και υπάρχει ήδη ψηφισμένη διάταξη που μιλάει για την ηλεκτρονική επίδοση και να μην προχωρούν αυτές οι διαδικασίες που θα απλοποιήσουν και τη δουλειά την ελεγκτική και τη δουλειά των Δικηγόρων και των επιχειρήσεων και τη δουλειά στα δικαστήρια και πάει λέγοντας. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε αυτούς τους τομείς και για λόγους οικονομίας και για λόγους απλοποίησης.

Σε ό,τι αφορά τώρα αυτά τα οποία θα με ρωτήσετε, θα σας πω για τον κάθε έναν τομέα και όσες ερωτήσεις και αν κάνετε δεν μπορώ να προσθέσω κάτι άλλο. Σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ, αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχει προεργασία στο Υπουργείο Οικονομικών για το περιεχόμενο του φόρου, όπως ξέρετε η οροφή του φόρου είναι συγκεκριμένη, 2,65, δε μπορούμε να συζητήσουμε επ' αυτού του θέματος, σε ό,τι αφορά όμως το περιεχόμενο του φόρου, γιατί στον ΕΝΦΙΑ είναι δυο φόροι και θα δούμε τι ακριβώς ποσό θα παίρνουμε από τον έναν και τι από τον άλλο, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το συζητάμε και στο Υπουργείο Οικονομικών και το συζητάμε και με τους θεσμούς.

Γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά πλέον, οποιοδήποτε νομοσχέδιο ή πρόταση το Υπουργείου Οικονομικών καταθέσει για διαβούλευση ή στη Βουλή, πρέπει νωρίτερα να έχει εγκριθεί από τους θεσμούς.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του λαθρεμπορίου καπνού, έχει τελειώσει ήδη η νομοπαρασκευαστική Διυπουργική Επιτροπή το έργο της και το επόμενο χρονικό διάστημα θ’ ανακοινωθεί ακριβώς το περιεχόμενο αυτών των διατάξεων και θα δούμε με ποια μορφή θα οδηγηθεί είτε σε διάλογο με τους θεσμούς είτε στη Βουλή.

Σε ό,τι αφορά το λαθρεμπόριο καυσίμων, ετοιμάζουμε νέες διατάξεις με συγκεκριμένες διαδικασίες και θα υπάρχουν στο επόμενο χρονικό διάστημα συγκεκριμένοι νόμοι. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της παραγραφής, το εξετάζουμε ειδικά για υποθέσεις εντολών ελέγχου και εισαγγελικών παραγγελιών που παραγράφονται στις 31/12/2015 με δυο κριτήρια: Να μη χάσει χρήματα το Ελληνικό Δημόσιο από πολύ μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής που δυστυχώς παραγράφονται και ν’ αξιοποιηθεί το ελεγκτικό προσωπικό σε άλλες υποθέσεις.

Διότι θέλουμε η επιλογή των υποθέσεων για έλεγχο να μη γίνεται από νομικά ή άλλα κριτήρια, να γίνονται με μια λογική ποιες υποθέσεις θα φέρουν αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Δημόσιο πάρα πολλά χρήματα.
Κλείνω λέγοντας ότι το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε ως Υπουργείο Οικονομικών ν’ αντιμετωπίσουμε και την υλοποίηση φορολογικά, νομοθετικά, είτε με νομοσχέδια είτε με τροπολογίες είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όλων εκείνων των διατάξεων, των νόμων που θα προκύψουν από τη διαπραγμάτευση. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι εδώ, δεν πάει διακοπές, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για ν’ ανταποκριθούμε σ’ αυτό που μας ανατέθηκε.


Αυτά από εμένα, τώρα είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση.

Σ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ («STAR»): Κύριε Υπουργέ, πολύ σύντομα, ξεκινούν οι υποχρεώσεις οι φορολογικές, εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ.. Έχετε κάποιες σκέψεις για ένα νέο ημερολόγιο πληρωμών; Ή θα μείνουμε σε αυτό που υπάρχει τώρα με τις 3 δόσεις, με τις 5 ενδεχομένως δόσεις του ΕΝΦΙΑ που υπήρχαν; Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για να υπάρχει μια διευκόλυνση;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι στα θέμα που αντιμετωπίζουμε και θα τα εξετάσουμε, διότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών κινείται και με ρεαλισμό ως προς τα όρια που έχουμε από τον προϋπολογισμό και από τις συμφωνίες, δε μπορούμε να κάνουμε ένα καινούργιο πολιτικό και οικονομικό πεδίο, είναι συγκεκριμένο το πεδίο και με δεδομένο το ποιες είναι οι δυνατότητες του πολίτη, ξέρουμε πλέον και μετά τα όσα έχουν γίνει τελευταία και ποιες είναι οι δυνατότητες του πολίτη, αλλά φυσικά και με την αναγκαία κοινωνική ευαισθησία. Δεν έχει νόημα να στοιβάζεις φόρους, έχει νόημα να εισπράττεις φόρους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το ζητούμενο είναι ότι επειδή το επόμενο πεντάμηνο θα πρέπει όλοι οι πολίτες να πληρώσουμε 6 δισεκατομμύρια σε φόρους, γνωρίζετε θα πληρωθεί η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ; Διότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2016 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ευχαριστώ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με δεδομένο το χρονικό όριο του μέχρι πότε πρέπει να γίνει,  είναι ένα από τα θέματα που συζητάμε. Το θέμα του ΕΝΦΙΑ νομίζω ήδη το έχει γράψει κάποιο site σήμερα, είναι στην ατζέντα της σημερινής και της αυριανής μέρας με τους θεσμούς, θα το συζητήσουμε και θα υπάρχει σε αυτό το θέμα συγκεκριμένη δέσμευση.
Αλλά αυτή τη στιγμή δε μπορώ να σας πω ούτε το τι θ’ αλλάξει στο περιεχόμενο του ΕΝΦΙΑ διότι είναι υπό διαμόρφωση ούτε το τι θα γίνει με το θέμα των πληρωμών του ΕΝΦΙΑ.

Ε. ΛΑΣΚΑΡΗ: Απουσία της κας Σαββαϊδου, θα θέλαμε το πολιτικό σας σχόλιο αρχικά για το θέμα Βαρουφάκη και βέβαια τα ευρήματα από την ΕΔΕ που έχει διαταχθεί στη ΓΓΠΣ, αν υπήρξαν υποκλοπές, εάν ετέθη το σχέδιο σ’ εφαρμογή.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η κα Σαββαϊδου έχει ένα πρόγραμμα που αν το παρακολουθήσετε παρά το νεαρό της ηλικίας της έχει και κάποια όρια.
Ήταν μέχρι χτες στο Παρίσι για τα θέματα του νέου νομοσχεδίου που θα έρθει για την οικειοθελή δήλωση εισοδημάτων στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, γύρισε χτες το βράδυ και μέχρι τις 2 περίπου το βράδυ δούλευε το να είναι σήμερα το πρωί οι συνεργάτες οι δικοί της, οι δικοί μου και του κ. Τσακαλώτου κτλ., στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Δεν ήταν εδώ επειδή έκανε επιλογή να μην είναι εδώ, δε μπορούσε να είναι διότι τρέχουν παράλληλα διακόσια πράγματα στο Υπουργείο Οικονομικών, και δε μπορούμε να τ’ αντιμετωπίσουμε με κάποιον άλλο τρόπο, άρα αυτός ήταν ο λόγος.

Σε ό,τι αφορά το σχόλιο για τον κ. Βαρουφάκη, εγώ να ξέρετε είμαι άνθρωπος ευθύς και δεν πρόκειται να κρύψω τίποτα. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα για το θέμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τις αρμοδιότητές μου και εγώ έχω αυτή την εποχή πολύ λίγο χρόνο για ν’ ασχοληθώ με πολύ σοβαρά πράγματα. Πρέπει να κινηθεί συλλογικά αυτό το πράγμα, υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας και δε θέλω να σχολιάσω τίποτα.
Σε σχέση με την ΕΔΕ που έγινε, σωστά και πρέπει να γίνει ΕΔΕ εάν πραγματικά έχουν γίνει τέτοια πράγματα από δημοσίους υπαλλήλους και πρέπει να διερευνηθούν αυτά τα πράγματα. Έκανε δήλωση χθες ο κ. Χατζηθεοδώρου γι’ αυτό το πράγμα, λέει ότι δηλώνει κατηγορηματικά ότι όλα τα δημοσιεύματα, η κάθε είδους επέμβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου είναι απολύτως ψευδή. Δε έχω να πω κάτι άλλο πέρα από τη δήλωση. Είναι σαφέστατη η θέση του.


Γ. ΠΑΠΠΟΥΣ («MEGA»): Ήθελα να ρωτήσω αν σκοπεύετε να επαναφέρετε παλιές διατάξεις που προέβλεπαν ποινές, πρόστιμα και για όσους καταναλωτές δε ζητούσαν αποδείξεις.


ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εμείς στο Υπουργείο Οικονομικών τώρα,( όπως έχω ξαναπεί ίσως), προσπαθούμε να σβήσουμε φωτιές που έχουν ανάψει γύρω μας και δεν πρέπει να τις αφήσουμε να επεκταθούν. Δηλαδή τη φωτιά των φορολογικών δηλώσεων, τη φωτιά των ελέγχων στην τουριστική περίοδο, των άμεσων ρυθμίσεων που πρέπει να κάνουμε για πολλά θέματα, του να ετοιμάσουμε με τους θεσμούς όλη αυτή την ιστορία της διαπραγμάτευσης κτλ.

Άρα, σαν πρώτο στάδιο έχουμε να κάνουμε αυτά. Βεβαίως, μας οδηγεί η ευαγγελική ρήση «και τούτο ποιείν, κακείνο μη αφιέναι», δηλαδή κάνουμε παράλληλα πολλά πράγματα, δεν είμαστε μόνο σ’ ένα. Όλα αυτά που λέτε, είναι θέματα τα οποία θα εξετάσουμε στις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου διότι πρέπει να έχουμε αλλαγές σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν υπερβολές στο νόμο και πρέπει να τις ξαναδούμε.

Δεν έχει νόημα η διαρκής συσσώρευση προστίμων και ποσών και πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει, όχι με την έννοια του να χαρίσουμε φόρους, αλλά πρέπει να ξαναδούμε να γίνει εκλογίκευση και να συνδέσουμε διάφορα πράγματα και με τζίρους και με κέρδη.

Δεν είναι το ίδιο πράγμα ένα σουβλατζίδικο που έχει ένα πρόβλημα και ένα εστιατόριο πολυτελείας στην παραλιακή που έχει το ίδιο πρόβλημα και να παίρνουν το ίδιο πρόστιμο, πρέπει να δούμε την αναθεώρηση όλη αυτή.


Με αφορμή αυτό θέλω να σας πω ότι επειδή δέχομαι πάρα πολλές προτάσεις από πολλούς πολίτες, φορείς κτλ., στη σκέψη μας είναι πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένας φορέας διαλόγου στο Υπουργείο Οικονομικών που να μπορεί να μαζεύει όλες αυτές τις προτάσεις των πολιτών, των επιχειρήσεων, των φορέων κτλ. και να τις επεξεργάζεται.

Μέχρι τότε θα υπάρξει το επόμενο διάστημα μια ηλεκτρονική εφαρμογή που θα μπορεί να μπει ο πολίτης σε μια φόρμα και να
καταθέσει τις αιτήσεις του στο συγκεκριμένο αντικείμενο και να πει το τι και πώς.
 Να ξέρετε ότι θα υπάρχει εξορθολογισμός σε όποιες υπερβολές υπάρχουν.
Μόλις σβήσουμε τις 5-6 φωτιές που έχουμε γύρω μας, θα πάμε σ’ ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό και να ξέρετε ότι πρόθεσή μας είναι το φορολογικό σύστημα να μην αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι.

Στην προηγούμενη περίοδο της Βουλής, Ιούνιο του 2012 με Δεκέμβρη 2014 είχαμε περίπου 48 ΦΕΚ με φορολογικές διατάξεις.

Και το ’15 είχαμε αρκετές αλλαγές στα φορολογικά. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει και δεν είναι δυνατό μια χώρα που θέλει με τόσο μεγάλη αγωνία επενδύσεις, να έχει ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα. Θα έρθουν μεγάλες αλλαγές, που θα γίνουν με διάλογο, μεθοδευμένα κτλ.

Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Υπουργέ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η ΕΔΕ για τον κ. Βαρουφάκη αφορά μόνο δημοσίους υπαλλήλους ή και συνεργάτες του, κι ένα δεύτερο, αν έχει τεθεί εισπρακτικός στόχος μέχρι τέλος του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σε ό,τι αφορά το θέμα της ΕΔΕ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, τα όρια της ΕΔΕ είναι συγκεκριμένα. Αφορούν όποιον είχε τη ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και δεν είναι δικό μου θέμα, πρέπει να το συζητήσετε με άλλους.

Σε ό,τι αφορά τους εισπρακτικούς στόχους, έχουμε τους στόχους που έχουμε από τον Προϋπολογισμό και τους στόχους που έχουμε μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δηλαδή ερχόμαστε σ’ ένα πρόγραμμα, έχουμε κάποιες διαπραγματεύσεις και υπάρχουν κάποια όρια. Μέσα σ’ αυτά κινούμαστε. Και μια και λέω γι’ αυτά τα όρια, αυτά τα όρια μας δίνουν και δυνατότητες ελιγμών.
Όταν λέω ελιγμών, όχι «πονηρά», ελιγμών σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της φορολογικής νομοθεσίας. Αν δείτε σ’ αυτά που ψηφίστηκαν στη Βουλή, στη σελίδα 22 (αριθμήθηκε στη Βουλή) στις προαπαιτούμενες δράσεις, λέει με σαφήνεια ότι οι αυξήσεις των συντελεστών του ΦΠΑ που έγιναν, θα μπορούν να αναθεωρηθούν στο τέλος του ’16 εάν πιάσουμε περισσότερα έσοδα από τη φοροδιαφυγή από τα προβλεπόμενα.

Αυτός είναι κι ένας προσωπικός στόχος. Δηλαδή να μπορέσουμε να πάμε και να δούμε μια μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ η οποία θα προκύψει μέσα από μια μεγαλύτερη πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Άρα οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι, αυτούς θα υπηρετήσουμε. Δε μπορούμε για παράδειγμα να πούμε ότι στον ΕΝΦΙΑ αντί για 2,65, θα βάλουμε 3,3 που ήταν η αρχική πρόβλεψη του νόμου ή κάτι άλλο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω για το ΦΠΑ.

Έχουμε δύο στοιχεία του ΦΠΑ, το ένα είναι οι φοροφυγάδες και το άλλο είναι ότι το Υπουργείο αυτή τη στιγμή δε μαζεύει από το λιανεμπόριο το ΦΠΑ στις 24 ώρες. Θα σχεδιάσετε για το άμεσο μέλλον να λαμβάνετε το ΦΠΑ του λιανεμπορίου στις 24 ώρες, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης; Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή στο υπόλοιπο κομμάτι των επιχειρήσεων δεν έχουν πληρωθεί τα τιμολόγια, λόγω του capital control, με αποτέλεσμα δεν μπορούν να κατατεθούν τα ΦΠΑ. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση;

Το τρίτο είναι ότι αυτή τη στιγμή σήμερα, επειδή έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ στις Εφορίες, κλείνουν οι επιχειρήσεις. Μέσα σε τρεις μέρες η κάθε Εφορία έχει τουλάχιστον από 25 αιτήσεις, τουλάχιστον αυτό έμαθα εγώ.
Και το τέταρτο είναι αν θα γίνουν νέες ρυθμίσεις, όπως έγιναν και στα προηγούμενα έτη, επειδή θα φορολογηθούν οι περισσότεροι από το ένα ευρώ, για να μπορούν γιατί αυτή τη στιγμή πολλοί δε θα μπορούν να πληρώσουν τη δόση, αν θα γίνουν κάποιες ρυθμίσεις για
να μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους στη φορολογία.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, σε ότι αφορά τις νέες ρυθμίσεις εννοείτε κάτι σαν τις 100 δόσεις που έκλεισαν και έκλεισαν επιτυχώς.
Αυτή τη στιγμή όπως σας είπα και θα το επαναλαμβάνω μονότονα αλλά είναι μια πραγματικότητα, όλα αυτά είναι στο στάδιο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς. Είπα και πριν ότι πρέπει να βλέπουμε με ρεαλισμό τις δυνατότητες των φορολογουμένων.
Υπήρχε ένας σχεδιασμός για το 2015, προέκυψε όλη αυτή η κρίση, τα capital control και τα λοιπά, άρα πρέπει να ξαναδούμε και τα θέματα των ρυθμίσεων το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και το θέμα των πληρωμών των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων σε όποιες περιπτώσεις δεν έχουν πληρωθεί από το δημόσιο.

Θα δούμε τα θέματα κι έχουμε αρχίσει σχεδιασμούς για τα θέματα συμψηφισμών πέρα από αυτούς που ισχύουν ήδη, θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά με διάλογο με τα Επιμελητήρια, με τους φορείς των επιχειρήσεων και λοιπά. Σε αυτόν τον τομέα θα έχετε το επόμενο διάστημα συγκεκριμένα μέτρα.

Σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των επιχειρήσεων, καταλαβαίνω κι εγώ το πρόβλημα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πέρα από το να δηλώσουμε ότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία υπερφορολόγηση ιδιαίτερα συνεπών επιχειρηματιών.
Μου έλεγε συγκεκριμένα επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης ότι "εγώ στην πόλη μου θα ρίξω το ΦΠΑ στον καταναλωτή και θα το πληρώσει ο καταναλωτής αφού θα αυξήσω τις τιμές, αλλά αυτή αυτή κι αυτή η επιχείρηση δεν το κάνανε γιατί δε θα κόβουν αποδείξεις και θα είναι παράνομοι κι εγώ θα αναγκαστώ Οκτώβριο-Νοέμβριο να απολύσω προσωπικό". Γι΄ αυτό κι εμείς κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε, στο κομμάτι το δικό μας θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν.

Τώρα σε σχέση με την είσπραξη του ΦΠΑ, νομίζω ήμουνα όσο μπορούσα πιο σαφής σήμερα το να πάει το μήνυμα στους φοροφυγάδες ότι θα αντιμετωπίσουν όχι μόνο τώρα, διαρκείας θα είναι το κυνήγι αυτό, θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν όλες οι τουριστικές περιοχές και στο επόμενο διάστημα και σε οποιοδήποτε άλλο για να μπορέσουμε με το προσωπικό και τις δυνάμεις που έχουμε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν το καλύτερο.

Και θα το κάνουμε αυτό, τα στοιχεία που ακούσατε για το προσωπικό δεν είναι για να πει κάποιος αυτοί δεν μπορούν να κάνουν πράγματα. Βεβαίως και κάνουμε ελέγχους, βεβαίως και θα συνεχίσουν και θα κάνουμε περισσότερα πράγματα με καλύτερη αξιοποίηση και στο σύνολο των υποθέσεων.
Σε ότι αφορά τώρα την είσπραξη του ΦΠΑ, μελετούμε και θα υπάρχουν συγκεκριμένες σε αυτό το διάστημα εξαγγελίες όταν είμαστε έτοιμοι πως μπορεί να αξιοποιηθεί είτε το μέτρο των πιστωτικών καρτών, είτε οτιδήποτε άλλο, στο να εισπράττει πιο άμεσα το δημόσιο το ΦΠΑ κι όχι να γίνεται μια διαδικασία που ταλαιπωρεί και την επιχείρηση και κοστίζει πάρα πολύ και στο δημόσιο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δε θέλετε να μας πείτε λεπτομέρειες για τον ΕΝΦΙΑ τι αλλαγές θα κάνετε, τουλάχιστον σε ποιες αντικειμενικές θα εφαρμοστεί και θα επιβληθεί φέτος ο ΕΝΦΙΑ και πότε θα αλλάξουν οι αντικειμενικές; Κι επίσης για τις Εφορίες, πότε θα έχουμε το νέο σύστημα με κάποιες Εφορίες που θα κλείνουν για κάποιες μέρες;


ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σε ότι αφορά το θέμα του ΕΝΦΙΑ δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, καταλαβαίνω την επιμονή σας αλλά όλα αυτά είναι υπό συζήτηση. Στο θέμα με τις αντικειμενικές υπάρχει μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την πραγματικότητα, δηλαδή δεν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να βγουν καινούριες αξίες ή να διορθώσουμε πράγματα ή να χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα εμπορικών αξιών αντί τις αντικειμενικές και οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς τα δεδομένα μας οδηγούν και σε συγκεκριμένες αποφάσεις.


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό πάει για το 2016 κ. Υπουργέ;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για το 2016 στο θέμα του 2,65 ετοιμάζουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όχι, οι αλλαγές στις αντικειμενικές.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για ότι αφορά τώρα βαδίζουμε πάνω στα δεδομένα που έχουμε, δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Για το 2016 το 2,65 θα δούμε το πώς με ποιο τρόπο με ποιο περιεχόμενο φόρου και τα λοιπά. Τώρα όπως ξέρετε αντιμετωπίζουμε μια πολύ έκτακτη κατάσταση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βεβαίως, θα δούμε αλλαγές σε αυτό το σύστημα, όχι για τώρα για μελλοντικά όμως. Σε αυτό όμως για το θέμα του ΕΝΦΙΑ όσο κι αν επιμένετε, θα έχετε αναλυτικές εξαγγελίες στο επόμενο διάστημα.
Σε ό,τι αφορά το θέμα των Εφοριών και πότε θα είναι κλειστές, με συγκεκριμένα κριτήρια θα βγάλουμε απόφαση με την κα Σαββαΐδου η οποία θα λέει το τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Δε θα είναι ένα μόνιμο μέτρο, θα είναι ένα μέτρο που θα αντιμετωπίζει αυτό το διάστημα αυτά που έχουμε, όπως είπα για να αντιμετωπίσουμε θέματα ελέγχου και για να χρησιμοποιήσουμε το προσωπικό εκεί που πρέπει.
Σίγουρο είναι ότι ο πολίτης θα εξυπηρετηθεί, αλλά αν μπορεί για ένα πράγμα να πάει την επόμενη μέρα θα ζητήσουμε την κατανόησή του.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις. Εγώ κατανοώ το ότι πρέπει να έρθουν επενδύσεις, με την αύξηση του φόρου από το 26 στο 29 πως το βλέπετε αυτό εσείς πολιτικά να γίνεται; Και αν η εισήγησή σας στην Κυβέρνηση είναι για μείωση φόρων από το 2016 και ποιος θα είναι αυτός; Ευχαριστώ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα ήταν εύκολο για μένα να το παίξω ο καλός της Κυβέρνησης ή ο καλός του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος λέει άλλα πράγματα και αναγκάζεται να κάνει άλλα, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόβλημα με συγκεκριμένα οικονομικά όρια. Τα έχει εξηγήσει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή με τόση σαφήνεια και τεκμηρίωση, που δε χρειάζεται να προσθέσω τίποτα άλλο.
Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που ήταν στο πρόγραμμα της Κυβέρνησης και στις προθέσεις, είναι μια αναγκαιότητα και μακάρι να διατυπωθεί κάποια στιγμή μια άλλη ολοκληρωμένη πρόταση που να αποδεικνύει ότι αυτή η αναγκαιότητα δεν έπρεπε να γίνει έτσι έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικό.
Άρα αυτή τη στιγμή είναι μια αναγκαιότητα και θα την κάνουμε, αλλά σας είπα, εάν μπορέσουμε να οργανώσουμε τις Υπηρεσίες καλύτερα, να ενισχύσουμε τις Υπηρεσίες και να κάνουμε ένα φορολογικό σύστημα που να είναι ανταγωνιστικό σε άλλα φορολογικά συστήματα, να εξυπηρετεί τον πολίτη και την επιχείρηση και να απαντάει στα προβλήματα του δημοσίου, τότε θα έχουμε πετύχει.

Κ. ΔΑΥΛΟΣ (ΣΚΑΙ): Κύριε Υπουργέ, δεν σχολιάσατε της κας Λάσκαρη την ερώτηση για τον τέως Υπουργό, αλλά η αλήθεια είναι ότι του ρίξατε ένα πολύ ωραίο «καρφί» στην αρχή για το κυνήγι που του έκαναν οι Δημοσιογράφοι στα πεζοδρόμια.
Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, ελέγχεται τελικά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων από τις Βρυξέλες; Και το δεύτερο, ποια ήταν η αποτελεσματικότητα των ελέγχων το πρώτο εξάμηνο του 2015, είστε ικανοποιημένος;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα σας πω με ειλικρίνεια και με σαφήνεια. Για το κυνήγι αυτό όχι του κ. Βαρουφάκη αλλά και άλλων Πολιτικών νομίζω πρέπει και εσείς σαν Δημοσιογράφοι κάποια στιγμή να πείτε ότι δεν μπορεί να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο.

Δηλαδή να περπατάει ο Πολιτικός στο δρόμο και να λέει κάτι και ο Δημοσιογράφος να του έχει το μικρόφωνο, εγώ το θεωρώ σαν εικόνα προσβλητική για τον Δημοσιογράφο και για μένα. Είναι προτιμότερο όταν έχω να πω κάτι, να σας καλώ. Βλέπετε την ωραία αίθουσα, κλιματιζόμενη, την άλλη φορά θα έχουμε και καφέ ενώ σήμερα έχουμε μόνο νερό, να σας ανακοινώνουμε ότι θέλετε και να σας λέμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Δεν έχουμε λόγο να κάνουμε κάτι διαφορετικό.

Σε σχέση με τη ΓΓΔΕ και όλα αυτά τα οποία ελέγχονται και τα λοιπά το νομικό πλαίσιο της χώρας είναι συγκεκριμένο:
Δεν επιτρέπεται κανένας εξωθεσμικός παράγοντας να επεμβαίνει είτε στη ΓΓΔΕ, είτε στη ΓΓΠΣ, ούτε στον Αλεξιάδη, ούτε οπουδήποτε αλλού. Όποιος το κάνει, παίρνει και την ποινική ευθύνη και την πολιτική ευθύνη. Εμείς ορκιστήκαμε στο Σύνταγμα και στους Νόμους, δεν ορκιστήκαμε σε κανέναν άλλον, άρα αυτό πρέπει να εξυπηρετήσουμε. 

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τους ελέγχους και τη φοροδιαφυγή το είχε πει ο Πρωθυπουργός με σαφήνεια σε ομιλίες του νομίζω και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ανέφερε και στην Ελληνική Βουλή. Βεβαίως και δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δεν είναι δυνατόν είτε από τα εμβάσματα εξωτερικού είτε από τις λίστες τις διάφορες που έχει το Υπουργείο Οικονομικών είτε γενικά από τα θέματα του λαθρεμπορίου και τα λοιπά να είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που έχουν γίνει. Μπορούν να γίνουν περισσότερα.

Ο εύκολος τρόπος είναι να αρχίσεις να βρίσκεις ποιος φταίει γι΄ αυτό, να λένε κάποιοι ότι φταίνε οι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι να λένε ότι φταίει η Πολιτική Ηγεσία, κάποιοι άλλοι να λένε ότι φταίνε οι illuminati και να πάνε γύρω-γύρω. Εμείς είπαμε δεν θα περιγράφουμε τα προβλήματα, θα λύσουμε τα προβλήματα, ξέρουμε το τι προβλήματα αντιμετωπίζει αυτή η ιστορία και θα τα αντιμετωπίσουμε.
Βεβαίως και έχουν γίνει σημαντικά βήματα και γίνονται βήματα, εγώ δεν είμαι από αυτούς που μηδενίζουν πολιτικά οτιδήποτε άλλο έχει γίνει πριν από μένα στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν κτίστηκε το Υπουργείο Οικονομικών ούτε ξεκίνησε να λειτουργεί από όταν ήρθε ο Αλεξιάδης. Υπήρχαν πράγματα που έγιναν πριν και είναι πολύ θετικά κι όλα αυτά τα ενισχύουμε και τα πάμε παρακάτω. Αλλά τις όποιες παθογένειες και προβλήματα, βεβαίως και θα τις αντιμετωπίσουμε.


Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ («REUTERS»): Γεια σας, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές από τις αρχές του έτους ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός και η φοροδιαφυγή έχει ρετάρει, δε λειτουργεί σωστά λόγω όλης αυτής της περιόδου που υπήρχε αυτή η αναταραχή με τη διαπραγμάτευση κι ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα για το τι συμβαίνει από την πλευρά των ελέγχων αλλά και της φοροδιαφυγής από τις εκλογές και μετά και ει δυνατόν τους τελευταίους μήνες στις τουριστικές περιοχές.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα σας απαντήσω. Δε συμφωνώ στο "ρετάρει" με την έννοια ότι όταν έχουν μείνει Εφορίες με 15 και 20 άτομα ενώ έπρεπε να έχουν 40 και 50, αυτές οι Εφορίες δεν προλαβαίνουν όχι να κάνουν ελέγχους, ούτε τα χαρτιά να βάλουν στη θέση τους. Υπάρχουν Εφορίες που μέχρι τα ντουλάπια υπάρχουν φάκελοι, που ξέρετε είναι οι παλιοί παραδοσιακοί με τα κορδόνια.

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ («REUTERS»): Καλές περιπτώσεις άμα είναι στα ντουλάπια και τους φακέλους.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Στα ντουλάπια ναι ή μπορεί να υπάρχουν και στους διαδρόμους σε μαύρες σακούλες και τα λοιπά, όπου αν αυτούς τους φακέλους τους κατεβάσεις κάτω μπορείς να βεβαιώσεις εκατομμύρια φόρους. Αντί να ασχολούνται με αυτό, ασχολούνται με πάρα πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες και πραγματικά δεν μπορούν ούτε να εξυπηρετήσουν τον πολίτη, ούτε να εκπληρώσουν το ρόλο για τον οποίον υπάρχουν.

Ο ρόλος των Φορολογικών και των Τελωνειακών Υπηρεσιών είναι κυρίως ελεγκτικός ρόλος, δεν είναι γραφειοκρατικός ρόλος. Γι΄ αυτό και έχουμε ήδη ξεκινήσει και σε αυτό θα υπάρχουν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί, στο πως μπορούν να απομακρυνθούν από τις Εφορίες και από τα Τελωνεία οι καταστάσεις ή οι διαδικασίες που χάνει πάρα πολύ χρόνο ο πολίτης.

Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να ταλαιπωρείται ο πολίτης, το είπα και πριν νομίζω και να πρέπει να έρθει από τη Μήλο στον Πειραιά για να καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας, πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση σε αυτό. Ή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στην Ελλάδα οι Εφορίες είναι ανοιχτές στο κοινό και δε λειτουργούν όπως σε όλη την Ευρώπη μέσω διαδικτύου τηλεφωνικών κέντρων φαξ και τα λοιπά. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα λοιπόν να κάνουν περισσότερα πράγματα.

Το δεύτερο ερώτημα ήταν "τι γίνεται γενικά με τους ελέγχους στις τουριστικές περιοχές" νομίζω. Σας είπα κάποια στοιχεία για το Σαββατοκύριακο, έλεγχοι γίνονται για όλη την περίοδο την προηγούμενη, αυτή την περίοδο και λόγω των καταστάσεων οι έλεγχοι θα ενταθούν και θα γίνουν πιο δυναμικοί. Πάντα στους ελέγχους μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο, αλλά να ξέρετε ότι με τα δεδομένα που έχουμε προσπαθούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Σ. ΝΙΚΑΣ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Γεια σας, ήθελα να ρωτήσω δεδομένου του ότι οι πληροφορίες και διάφορες διαρροές λένε ότι οι δανειστές θα πιέσουν πάρα πολύ να υπάρξουν άμεσα αλλαγές στη φορολογία των αγροτών, αν είναι μέσα στα σχέδιά σας να προχωρήσετε άμεσα σε αυτό που ούτως ή άλλως περιγράφεται μέσα στη συμφωνία της Συνόδου Κορυφής ή το έχετε σε βάθος χρόνου; Ευχαριστώ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν έχω να πω στο θέμα των αγροτών κάτι περισσότερο, γιατί είναι κάτι το οποίο το συζητούν αυτή τη στιγμή τα τεχνικά κλιμάκια κι είναι κάτι που είναι στα θέματα διαπραγμάτευσης.
Εμείς έχουμε προετοιμαστεί από τη δική μας τη μεριά και πρέπει να γίνουν και εκεί παρεμβάσεις, διότι υπάρχουν αδικίες που πρέπει να διορθωθούν και πρέπει να δούμε οι παρεμβάσεις αυτές να μην χτυπήσουν έναν βασικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Όταν μια χώρα πάει να σταθεί στα πόδια της και να προχωρήσει μια διαδικασία παραγωγικής ανασυγκρότησης δεν ξέρω αν έχει έννοια να επιβαρύνεις τόσο πολύ την πρωτογενή παραγωγή.
Αλλά αυτό είναι θέμα το οποίο «σχεδιάζουν» τα τεχνικά κλιμάκια, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κάνατε λόγο για «φωτιές που πρέπει να σβήσετε», μία από αυτές φαντάζομαι είναι και της τρόικα που βρίσκεται από χθες εδώ. Τι ζήτησε η τρόικα από στοιχεία από σας και από συνεργάτες σας; Είπατε ότι "ήδη έχουν ζητήσει κάποια πράγματα", ποια είναι αυτά; 

ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 3.297 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ενδικοφανής προσφυγή: Πώς θα λύσετε τις διαφορές σας με την εφορία

ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 3.297 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ενδικοφανής προσφυγή: Πώς θα λύσετε τις διαφορές σας με την εφορία

«Οδηγός» από την Κ. Σαββαΐδου προς τους φορολογούμενους που θέλουν να προσφύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
«Οδηγός» από την Κ. Σαββαΐδου προς τους φορολογούμενους που θέλουν να προσφύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Της Μαρίας Βουργάνα
Με άδεια χέρια φεύγουν σχεδόν εννέα στους δέκα φορολογούμενους που προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών αμφισβητώντας αποφάσεις επιβολής φόρων ή προστίμων της φορολογικής διοίκησης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε σύνολο 15.745 ενδικοφανών προσφυγών που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έως το τέλος Ιουνίου 2015, έγιναν δεκτές εν όλω ή εν μέρει μόλις 1.666 ή μόλις το 10,6%.
Οι υπόλοιπες 14.079 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,4%, είτε απορρίφθηκαν είτε δεν εξετάστηκαν ποτέ και απορρίφθηκαν σιωπηρώς είτε βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα. Ειδικότερα σε εκκρεμότητα βρίσκονται 3.297 υποθέσεις, 5.202 υποθέσεις απορρίφθηκαν, ενώ 5.580 απορρίφθηκαν σιωπηρά καθώς δεν πρόλαβαν να εξετασθούν, γιατί εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία χωρίς να ληφθεί απόφαση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όποιος φορολογούμενος θεωρεί ότι αδικήθηκε από κάποια απόφαση επιβολής φόρου ή προστίμου της φορολογικής διοίκησης δεν έχει πλέον το δικαίωμα να προσφύγει απ’ ευθείας στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά είναι υποχρεωμένος να ασκήσει «ενδικοφανή προσφυγή» υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών. Στην περίπτωση αυτή καλείται να καταβάλει το 50% των αμφισβητούμενων ποσών ή να ζητήσει την αναστολή της καταβολής του για σοβαρούς λόγους οικονομικής αδυναμίας. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δίνει απαντήσεις στα βασικότερα ερωτήματα των φορολογούμενων που θέλουν να προσφύγουν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών:
1 Πότε και γιατί υποβάλλονται οι ενδικοφανείς προσφυγές;
Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνεται η συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.
2 Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών;
Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΓΓΔΕ.
3 Σε ποιες περιπτώσεις και πώς μπορώ να υποβάλω ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών;
Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο.
4 Μπορώ να υποβάλω άλλου είδους διοικητική προσφυγή κατά των πράξεων που προσβάλλονται με την ενδικοφανή προσφυγή;
Όχι. Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη.
5 Μπορώ να ασκήσω προσφυγή απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των πράξεων που υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή;
Όχι. Η άσκηση προσφυγής απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη.
6 Μέσα σε ποια προθεσμία μπορώ να ασκήσω ενδικοφανή προσφυγή;
Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξεως ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου.
7 Σε ποια υπηρεσία θα καταθέσω την ενδικοφανή προσφυγή;
Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.
8 Ποιος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή;
Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο καθώς και από όλα τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας. Ειδικότερα, ασκείται:
  • για σχολάζουσα κληρονομιά από τον κηδεμόνα,
  • για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή,
  • για μεσεγγύηση από το μεσεγγυούχο,
  • για πτωχεύσαντα από το σύνδικο,
  • για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς,
  • για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από το δικαστικό συμπαραστάτη,
  • για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του,
  • οι εκκαθαριστές για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες σε εκκαθάριση,
  • τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, καθώς και οι κατά τον χρόνο διάλυσης αυτών μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό.
9. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης;
Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο 50%, εκτός αν υποβληθεί γι' αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Η αναστολή δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση.
10. Με ποιο τρόπο μπορώ να υποβάλω αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης;
Ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή.
11. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα αναστολής;
Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο.
12. Σε πόσες ημέρες εκδίδεται απόφαση επί του αιτήματος αναστολής;
Η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε διαφορετική απόφαση η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ «ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ» Aύξηση της έκτακτης εισφοράς από 4% σε 6% για εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ

ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ «ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ»

Aύξηση της έκτακτης εισφοράς από 4% σε 6% για εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ

Aύξηση της έκτακτης εισφοράς από 4% σε 6% για εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ

Της Μαρίας Βουργάνα
Ανατροπές σε φορολογικά μέτρα που ψηφίστηκαν στις 15 Ιουλίου με το πρώτο πακέτο προαπαιτούμενων απαιτούν τώρα οι δανειστές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούν να γίνουν «διορθώσεις» στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης με κατάργηση του συντελεστή 8% που επιβάλλεται σε φορολογούμενους με πολύ υψηλά εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ, αλλά και σε εκατοντάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες με την αύξηση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 75% για τη χρήση του 2015 και στο 100% για τη χρήση του 2016. Σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας, Ευ. Τσακαλώτος και Γ. Σταθάκης, αντιστοίχως, θα έχουν την πρώτη τους συνάντηση με τους επικεφαλής των τεσσάρων θεσμών (Ε.Ε., ΕΚΤ, ESM και ΔΝΤ). Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Οικονομικών, αλλά στο ξενοδοχείο που διαμένουν τα κλιμάκια των δανειστών.
Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών «οι θεσμοί ζητούν την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης 8% για εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ, καθώς εκτιμούν ότι μπορεί να οδηγήσει σε φοροδιαφυγή». Ωστόσο, η κυβέρνηση αντιδρά στο συγκεκριμένο αίτημα, καθώς θεωρεί ότι «είναι πολιτική απόφαση και αφορά την ανακατανομή των οικονομικών βαρών στον πληθυσμό της χώρας».
Aύξηση της έκτακτης εισφοράς από 4% σε 6% για εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ
Πάντως πληροφορίες αναφέρουν ότι το κουαρτέτο των θεσμών δεν περιορίζεται στην κατάργηση της εισφοράς 8% για τους πλούσιους φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ αλλά συζητά με την Αθήνα και ένα άλλο σενάριο:
Αυτό που προβλέπει: Αλλαγή της κλίμακας της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με την επιβολή φόρου 6% για όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ. Δηλαδή ο συντελεστής της εισφοράς συζητείται να αυξηθεί από το 4% στο 6% για εισοδήματα από 50.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ, να παραμείνει στο 6% για εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ και να μειωθεί από το 8% στο 6% για εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ, τα οποία δηλώνονται μόνο από 230 άτομα.
Οι αλλαγές
Σε περίπτωση εφαρμογής της νέας κλίμακας θα προκύψει:
• Αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για όσους αποκτούν ετήσια εισοδήματα από 50.000 έως 100.000 ευρώ. Η εισφορά αλληλεγγύης θα επιβάλλεται με ακόμη υψηλότερο συντελεστή 6% επί του συνολικού εισοδήματος αντί 4% που προβλέπει η πρόσφατα ψηφισμένη διάταξη. Έτσι ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 55.000 ευρώ εάν «περάσει» η πρόταση των δανειστών θα επιβαρυνθεί με εισφορά αλληλεγγύης 3.300 ευρώ τον χρόνο αντί 2.200 ευρώ που προβλέπεται με το συντελεστή 4% της εισφοράς.
• Μικρότερη φορολογική επιβάρυνση για περίπου 230 φορολογούμενους με πολύ υψηλά εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ. Ο συντελεστής με τον οποίο επιβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους θα μειωθεί από 8% σε 6%. Έτσι, για έναν φορολογούμενο με ετήσιο εισόδημα 510.000 ευρώ η μείωση αυτή σημαίνει φορολογικό κέρδος 10.200 ευρώ αφού η ειδική εισφορά με την οποία θα επιβαρυνθεί από 40.800 ευρώ θα μειωθεί στις 30.600 ευρώ το χρόνο.
Επίσης το σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων περιλαμβάνει ακόμη τη σταδιακή αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από το 55% στο 75% για φέτος και στο 100% το 2016 για πάνω από 700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους με «μπλοκάκια».
Η αύξηση της προκαταβολής φόρου θα έχει ως συνέπεια να εκτιναχθούν στα ύψη από το επόμενο έτος οι φορολογικές επιβαρύνσεις όλων των μικρομεσαίων επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών. Το 2016 οι επιτηδευματίες εκτός από τον κύριο φόρο που θα επιβληθεί με 26% από το πρώτο ευρώ θα επιβαρυνθούν και με προκαταβολή φόρου που θα υπολογιστεί πλέον με 75% αντί 55%. Ακόμη πιο μεγάλες θα είναι οι επιβαρύνσεις το 2017 για τα εισοδήματα του 2016, καθώς η προκαταβολή φόρου θα αυξηθεί περαιτέρω από το 75% στο 100%.
Χθες συνεχίστηκαν οι συζητήσεις μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων των δύο πλευρών. Μάλιστα, εκπρόσωποι της μόνιμης αντιπροσωπείας του ΔΝΤ βρέθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών για συνάντηση με στελέχη του υπουργείου. Ειδικότερα, στα θέματα που εξετάστηκαν χθες περιλαμβάνονται:
• Νέα πρόβλεψη για το ΑΕΠ του 2015: Όλοι προβλέπουν πλέον ύφεση της τάξης του 3% τουλάχιστον για φέτος, ενώ ο προϋπολογισμός περνά σε πρωτογενή ελλείμματα. Το πρωτογενές έλλειμμα για φέτος δεν αποκλείεται να φθάσει στο 1%.
• Φόροι υπέρ τρίτων: Προβλέπεται η κατάργηση των μη ανταποδοτικών χρεώσεων υπέρ τρίτων και ο εξορθολογισμός των ανταποδοτικών χρεώσεων, βάσει της συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής.
• Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων: Από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι εξετάζεται η σύσταση διυπουργικής επιτροπής με στόχο την απλοποίηση των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Στη σημερινή συνάντηση των επικεφαλής των θεσμών με τους υπουργούς θα γίνει μία πρώτη αποτύπωση της κατάστασης και της δουλειάς των προηγούμενων ημερών σε τεχνικό επίπεδο.
Δεν αποκλείεται οι δανειστές να θέσουν το θέμα της ψήφισης νέου πακέτου προαπαιτούμενων μέτρων εντός του Αυγούστου, κάτι το οποίο η κυβέρνηση απορρίπτει και εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το πρώτο πεδίο ισχυρής σύγκρουσης.
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Οι 4 θεσμοί ζητούν την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης 8% για εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ, καθώς, εκτιμούν ότι μπορεί να οδηγήσει σε φοροδιαφυγή. Η κυβέρνηση αντιδρά.
Συζητείται η σταδιακή αύξηση της προκαταβολής φόρου από 55% στο 100% για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι το 2016.
Προωθείται η κατάργηση των μη ανταποδοτικών χρεώσεων υπέρ τρίτων και ο εξορθολογισμός των ανταποδοτικών χρεώσεων.
Σύσταση διυπουργικής επιτροπής με στόχο την απλοποίηση των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ σχετικά με τις αποζημιώσεις για ζημιές στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ σχετικά με τις αποζημιώσεις για ζημιές στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Δουλεύουμε εντατικά αξιοποιώντας και την τελευταία θεσμική δυνατότητα, ώστε το μεγαλύτερο ύψος των αποζημιώσεων να καταβληθεί και να ανακουφίσει τον ταλαιπωρημένο αγροτικό κόσμο»


Με αφορμή κακόβουλα σχόλια που αμφισβητούν την πρόθεση του ΕΛΓΑ να καταβάλει αποζημιώσεις για ζημιές στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ σε δηλώσεις του τόνισε:

«Ο ΕΛΓΑ μέχρι σήμερα, τέλος Ιουλίου διαρκούντoς έτους έχει καταβάλει στους Έλληνες αγρότες το ποσόν των 122.500.000 ευρώ, όταν στο έτος 2014 είχε καταβάλει 106.000.000 ευρώ, εξαντλώντας τις δυνατότητες του ψηφισμένου από την προηγούμενη Διοίκηση προϋπολογισμού και αφού ήδη έχουμε κάνει μια τροποποίησή του.

Η τελευταία καταβολή αποζημιώσεων έγινε κατόπιν εσωτερικής μεταφοράς κωδικών δαπανών εντός του υφιστάμενου προϋπολογισμού και με προτεραιότητα τις πληγείσες περιοχές από τις χειμωνιάτικες πλημμύρες (Έβρος-Σέρρες), επιλογή που νομίζω βρίσκει όλους τους αγρότες σύμφωνους και αλληλέγγυους.

Δυστυχώς, οι μνημονιακές δεσμεύσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων για υψηλά ετήσια πλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού με το μεσοπρόθεσμο, έχει επιβάλει συγκεκριμένο ποσοτικό πλαφόν στην δυνατότητα του ΕΛΓΑ να καταβάλει περαιτέρω αποζημιώσεις, παρόλο ότι τα ταμειακά αντίστοιχα ποσά είναι άμεσα διαθέσιμα.

Έχουμε πλήρη συνείδηση της σημασίας του να λάβει και ο τελευταίος αγρότης τα χρήματα που δικαιούται και του αναλογούν.

Δουλεύουμε εντατικά αξιοποιώντας και την τελευταία θεσμική δυνατότητα ώστε το μεγαλύτερο ύψος των αποζημιώσεων να καταβληθεί και να ανακουφίσει τον ταλαιπωρημένο αγροτικό κόσμο.

Προχωρούμε στην πλήρη εκκαθάριση των ζημιών που σήμερα έχει φτάσει να είναι 30 εκατομμύρια ευρώ για τη φυτική παραγωγή.

Είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε απρόσκοπτα και σχετικά γρήγορα εκκαθαρίσεις για ζωικό κεφάλαιο και ΠΣΕΑ.

Προετοιμαζόμαστε ώστε σε πολύ μικρό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της νέας συμφωνίας της κυβέρνησης με τους δανειστές, αφού προσδιοριστεί το αναμενόμενο χαμηλό έως μηδενικό φετινό πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, και τροποποιηθεί αυτός, να προσαρμόσουμε ανάλογα τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ και να ανοίξουμε το συντομότερο δυνατόν το δρόμο για την καταβολή των αποζημιώσεων αρχές φθινοπώρου».

ΠΟΛ.1168/29.7.2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ σε παραδόσεις αγαθών και σε παροχές υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4334/2015

ΠΟΛ.1168/29.7.2015
Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ σε παραδόσεις αγαθών και σε παροχές υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4334/2015

Αθήνα, 29.07.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Τ. Σφελινιώτη, Σ. Κουρβετάρη
Τηλέφωνο : 210 - 3645832, 3645848 210 - 3645 378, 3645615
FAX : 210 - 3645413
E-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.

- Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Δ': ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

- Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Ζορμπάνος, Χ. Γεώργα Ε. Μπίρμπιλα Γ. Χαβουτσάς
Τηλέφωνα : 210 69.87.469,409, 210 69.87.475,484,485
Fax : 210 69.87.408
E - mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr
ΠΟΛ 1168/2015

ΘΕΜΑ: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ σε παραδόσεις αγαθών και σε παροχές υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4334/2015.

Σε συνέχεια των εγκυκλίων ΠΟΛ.1160/17.7.2015 και ΠΟΛ.1161/21.7.2015 και με αφορμή ερωτήματα σε σχέση με πρακτικά ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80), παρέχονται συμπληρωματικά οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Α. ΑΓΑΘΑ

i. Γενικές παρατηρήσεις

Για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις κατηγορίες αγαθών που προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) χρησιμοποιούνται οι διατάξεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ε.Ε για την κατάταξη των προϊόντων σε κωδικούς ονοματολογίας εμπορευμάτων.

Η τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ έγινε με γνώμονα την διατήρηση του μειωμένου συντελεστή στα βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης προκειμένου η αγοραστική δύναμη του μέσου καταναλωτή να θιγεί το λιγότερο δυνατό.

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον καν. αριθ. 1101/2014 για το έτος 2015 (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε, τεύχος L 312/31.10.2014), καθιερώνεται ονοματολογία εμπορευμάτων, γνωστή ως «Συνδυασμένη Ονοματολογία», ώστε να πληρούνται ταυτοχρόνως οι απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου και των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης.

Η ακριβής περιγραφή των προϊόντων δέον να αναζητείται στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε στην ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu δηλ. στον ανωτέρω αναφερόμενο κανονισμό 2658/87 όπως ισχύει για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το Κοινό Δασμολόγιο.

Η κατάταξη των αγαθών σε κωδικούς ονοματολογίας πραγματοποιείται σύμφωνα με το κείμενο των δασμολογικών κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων και των κεφαλαίων και σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία των διατάξεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

Διευκρινίζεται ότι, το πρόθεμα ΕΧ που αναγράφεται πριν τον κωδικό αριθμό της δασμολογικής κλάσης (Δ.Κ.) στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ σημαίνει ότι σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται μόνο τα αγαθά που αναφέρονται ρητά στη σχετική παράγραφο του Παραρτήματος του νόμου και όχι το σύνολο των αγαθών που κατατάσσονται στη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση. Στις περιπτώσεις όπου δεν αναγράφεται το πρόθεμα ΕΧ πριν τον κωδικό αριθμό της δασμολογικής κλάσης στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, αυτό σημαίνει ότι όλα τα αγαθά που κατατάσσονται στην εν λόγω δασμολογική κλάση υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Ενδεικτικά παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα προς κατανόηση των ανωτέρω και διευκόλυνση για την υπαγωγή αγαθών στον ορθό συντελεστή ΦΠΑ :

(α) ΕΧ 1901 (παράγραφος 10 Παραρτήματος III) : από τη δασμολογική κλάση 1901 μόνο τα παρασκευάσματα διατροφής για παιδιά υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%. Λοιπά προϊόντα που κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 1901, όπως εκχυλίσματα βύνης, ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αλευροποίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιϊας κ.λ.π υπάγονται σε κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%.

(β) ΕΧ 3003 (παράγραφος 13 δεύτερο εδάφιο Παραρτήματος III) : από τη δασμολογική κλάση 3003 μόνο τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 6%, εν αντιθέσει με τα κτηνιατρικά φάρμακα τα οποία υπάγονται σε συντελεστή 13%.

(γ) 0406 : όλα τα τυριά που κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 0406 δηλ. τυριά νωπά, τυριά τριμμένα, λιωμένα, με στίγματα κ.λ.π υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.

(δ) 0809 : όλα τα προϊόντα που κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 0809 δηλ. βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα κλπ. νωπά υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή 13%.

ii. Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνονται τα ακόλουθα : .

(α) ο όρος «παρασκευασμένο» δεν αφορά τον τρόπο συσκευασίας των προϊόντων αλλά σχετίζεται με την παραγωγική τους διαδικασία και κυρίως με την επεξεργασία τους με μεθόδους όπως μπορεί να είναι η θερμική επεξεργασία (π.χ βράσιμο ή ψήσιμο) ή με την προσθήκη άλλων προϊόντων ή συστατικών καθώς και με τον τρόπο διατήρησης ή συντήρησής τους.

(β) τα παραδείγματα προϊόντων που δίνονται για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής του νέου Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ στην ΠΟΛ.1160/17.7.2015, δεν είναι σε καμία περίπτωση εξαντλητικά, καθώς, ως είναι ευνόητο, το εύρος των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής ή παράδοσης στο εσωτερικό της χώρας καθώς και οι σημαντικές αλλαγές του Παραρτήματος ΙΙΙ, καθιστούν μη εφικτή τη συμπερίληψη κάθε πιθανού είδους για το οποίο δύναται να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον εφαρμοζόμενο συντελεστή Φ.Π.Α.

Σε περιπτώσεις αμφιβολιών για τη δασμολογική κατάταξη ενός εμπορεύματος και την ανεύρεση του εφαρμοστέου συντελεστή ΦΠΑ μπορείτε να επικοινωνείτε με τα αρμόδια τμήματα: Α' τμήμα Δασμολογικό και Δασμολογητέας Αξίας της Δ/νσης Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων (τηλ. 210 69.87.484, 210 69.87.485) και Δ' τμήμα ΦΠΑ εισαγωγών-εξαγωγών της Δ/νσης Ε.Φ.Κ και Φ.ΠΑ (τηλ. 210 69.87.469, 210 69.87.409) της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

Δεδομένου ότι η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων ανήκει στην Ανωτάτη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Π.Δ 284/88, δέον είναι τα σχετικά ερωτήματα για την υπαγωγή προϊόντων σε Φ.Π.Α να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην υπηρεσία μας (με πλήρη παροχή της σύνθεσης, της ανάλυσης και της παραγωγικής διαδικασίας αυτών).

Για θέματα ΦΠΑ σε υπηρεσίες παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στο τμήμα Α' ΦΠΑ της Δ/νσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (τηλ. 210 36.45.848, 832)

iii. Συμπληρωματικά της εγκυκλίου ΠΟΛ.1160/17.7.2015 και για συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

Κρέατα

Κρέας εκτός από το κρέας βοοειδών, νωπό, διατηρημένο σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένο, χωρίς προσθήκες ή άλλη επεξεργασία (Δ.Κ. 0203, 0204, ΕΧ 0207, ΕΧ 0208), υπάγεται στο 13%.


Κρέας παρασκευασμένο με προσθήκες άλλων προϊόντων ή συστατικών ή με άλλη επεξεργασία, όπως θερμική επεξεργασία ή ομογενοποίηση, (π.χ. αλλαντικά) (Κεφάλαιο 16), υπάγεται στο 23%.

Για παράδειγμα:

«Σουβλάκι νωπό», ήτοι τεμαχισμένο κρέας νωπό σε κύβους, από κρέατα εκτός του βόειου κρέατος, που είναι περασμένο σε «καλαμάκι» (Κεφάλαιο 2) (συντελεστής ΦΠΑ 13%).

«Σουβλάκι νωπό», ήτοι τεμαχισμένο κρέας νωπό σε κύβους, από κρέατα εκτός του βόειου κρέατος, με προσθήκη καρυκευμάτων και άλλων προϊόντων (π.χ. ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά) ή που έχει υποστεί άλλη επεξεργασία (π.χ. είναι παναρισμένο ή προ- ψημένο) (Κεφάλαιο 16) (συντελεστής ΦΠΑ 23%).

Η αναφορά στα ενδεικτικά παραδείγματα της εγκυκλίου ΠΟΛ.1160/17.7.2015 στο «σουβλάκι χοιρινό κρεοπωλείου χωρίς προσθήκες ή άλλη επεξεργασία:13%» είναι αυτονόητο ότι αφορά το νωπό σουβλάκι καθώς το κρεοπωλείο δεν μπορεί ποτέ να πουλάει ψημένο κρέας εκτός και αν έχει παράλληλη δραστηριότητα π.χ. ψητοπωλείου κλπ.

Επίσης επισημαίνεται ότι όταν το κρέας αναμειγνύεται κατόπιν παραγγελίας του πελάτη και τα επιμέρους μέρη του ανήκουν σε μειωμένο και σε κανονικό συντελεστή (π.χ. κιμάς βόειος και χοιρινός) και μπορεί να τιμολογηθεί διακεκριμένα, η τιμολόγηση γίνεται ανά συντελεστή. Αντίθετα, όταν το κρέας είναι ήδη αναμεμειγμένο και πωλείται ως ενιαίο προϊόν που τα επιμέρους μέρη του ανήκουν σε μειωμένο και σε κανονικό συντελεστή, οπότε δεν μπορεί να τιμολογηθεί διακεκριμένα, υπάγεται στον κανονικό συντελεστή.

Φυτά και άνθη του Κεφαλαίου 6

Στα είδη αυτά περιλαμβάνονται π.χ. μοσχεύματα και μπόλια, δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι που δίνουν βρώσιμους καρπούς (π.χ. φυτά αμπέλου) τα οποία μπορεί να παρουσιάζονται με τις ρίζες τους, γυμνές ή με χώμα, ή φυτεμένα σε γλάστρες, κουβάδες, πανέρια, ξύλινα δοχεία και παρόμοιους περιέκτες, ροδόδενδρα και αζαλέες, τριανταφυλλιές, φυτά ανανά, φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας, φυτά της υπαίθρου, δένδρα του δάσους, φυτά εσωτερικών χώρων, ζωντανές ρίζες φυτών κ.λπ.: (Δ.Κ. 0602) (συντελεστής ΦΠΑ 13%).

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση (π.χ. υακίνθων, ναρκίσσων, τουλίπας, γλαδιόλας, ορχιδέας), βολβοί φυτών που δεν χρησιμοποιούνται για διακοσμητικούς σκοπούς (π.χ. ριζώματα του ραβεντιού και του σπαραγγιού), φυτά και ρίζες ραδικιού (με εξαίρεση τις μη καβουρντισμένες ρίζες κιχωρίου της ποικιλίας Cichorium intybus sativum), κ.λπ. (Δ.Κ. 0601) (συντελεστής ΦΠΑ 23%).

Το κύριο διαφοροποιητικό στοιχείο των ανωτέρω δασμολογικών κλάσεων είναι ότι τα προϊόντα της Δ.Κ. 0601 διαθέτουν ρίζες βολβοειδείς, κρεμμυδοειδείς ή κονδυλοειδείς, ενώ τα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 0602 όχι.

Δημητριακά

Σιτάρι και σμιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, ρύζι, σόργο σε κόκκους, φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί, κεχρί μακρό κ.λπ. Οι σπόροι μπορεί να παρουσιάζονται ακόμα και στα στάχυα ή πάνω στα καλάμια, και δεν πρέπει να έχουν ξεφλουδιστεί ούτε να έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία [με εξαίρεση το ρύζι, το οποίο δύναται να τύχει επεξεργασίας, όπως είναι η αποφλοίωση, η λεύκανση, η στίλβωση, ο βρασμός σε νερό (parboiled) κ.λπ.]. Η συσκευασία δεν επηρεάζει τον χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων ειδών. Το γεγονός επίσης ότι μπορεί να διατίθενται ως ζωοτροφές, επίσης δεν επηρεάζει τον χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων προϊόντων ως δημητριακών: (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 και 1008) (συντελεστής ΦΠΑ 13%).

Άλευρα

Τα μείγματα αλεύρων, χωρίς καμία άλλη προσθήκη, υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή 13%, εφόσον τα επιμέρους άλευρα υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή. Εάν κάποιο από τα επιμέρους άλευρα υπάγεται στον κανονικό συντελεστή τότε η τιμολόγηση γίνεται διακεκριμένα ανά συντελεστή και εάν αυτό δεν είναι δυνατό τιμολογείται εξ ολοκλήρου το αγαθό στον κανονικό συντελεστή (Παράρτημα IΙΙ, Κεφάλαιο Γ, παρ. 1 Κώδικα ΦΠΑ).

Συσκευασία

Στην περίπτωση αγοράς αλεύρων ή δημητριακών κλπ. σε μεγάλες ποσότητες (με μειωμένο συντελεστή) προς μεταπώληση συσκευασμένων σε μικρότερες ποσότητες, δεν μεταβάλλεται ο συντελεστής (παραμένει δηλ. μειωμένος στη μεταπώληση), εφόσον δεν μεσολαβεί κανενός είδους επεξεργασία του αγαθού (που να αλλάζει την δασμολογική του κλάση) πλην της συσκευασίας του.

Ξηροί καρποί

Ξηροί καρποί του Κεφαλαίου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1101/2014 της Επιτροπής (Συνδυασμένη Ονοματολογία του έτους 2015), όπως π.χ. είναι τα αμύγδαλα, τα φουντούκια, τα καρύδια, τα φιστίκια κ.λπ, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους, όχι αλατισμένοι, ούτε ψημένοι, καβουρντισμένοι ή αλλιώς επεξεργασμένοι (συντελεστής ΦΠΑ 13%).

Ξηροί καρποί του Κεφαλαίου 20 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1101/2014 της Επιτροπής (Συνδυασμένη Ονοματολογία του έτους 2015), οι οποίοι είναι διαφορετικά παρασκευασμένοι ή διατηρημένοι, ήτοι με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, αλατισμένοι ή καβουρδισμένοι (π.χ. αμύγδαλα, φιστίκια κ.λπ.) (συντελεστής ΦΠΑ 23%).

Ψωμί

Ψωμί κοινό, το οποίο παρασκευάζεται συνήθως μόνο από αλεύρι δημητριακών, μαγιά και αλάτι, έστω και με προσθήκη ζαχάρων ή λιπαρών ουσιών σε περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει κατά βάρος το 5%, καθεμία, μη παραγεμισμένο ή αλλιώς επεξεργασμένο, χωρίς καρυκεύματα, το οποίο μπορεί να παρουσιάζεται σε διάφορα σχήματα (μαργαρίτα, κουλούρα, καρβέλι, φραντζόλα, φραντζολάκι) και το οποίο μπορεί να έχει επικάλυψη σουσαμιού η κάποιου άλλου σπόρου (π.χ. παπαρουνόσπορου), ψωμί του τοστ παρασκευασμένο με τη διαδικασία του κοινού ψωμιού (ΔΚ ΕΧ 1905) (συντελεστής ΦΠΑ 13%). Επίσης παραμένει στο μειωμένο συντελεστή το ψωμί (όπως έχει περιγραφεί ανωτέρω) που πωλείται συσκευασμένο από αρτοποιούς σε πρατήρια και διάφορα σημεία πώλησης.

Τα κουλούρια τύπου Θεσσαλονίκης ως κουλούρια ψωμιού απλά, χωρίς γέμιση ή καρυκεύματα ή άλλη επεξεργασία υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή 13%.

Ψωμί με γέμιση ή καρυκεύματα (π.χ. με σταφίδες, ελιές, τυρί), λαδόψωμο, ψωμί φρυγανισμένο, φρυγανιές, ψωμί άζυμο, όστιες, κριτσίνια, ψωμί του τοστ παρασκευασμένο με διαδικασία διαφορετική από εκείνη του κοινού ψωμιού (π.χ. με προσθήκη συντηρητικών ουσιών κ.λπ.), και άλλα αρτοσκευάσματα (ΔΚ ΕΧ 1905) (συντελεστής ΦΠΑ 23%).

B . ΕΣΤΙΑΣΗ

Όσον αφορά στην εστίαση, όπως ευκρινώς αναφέρει η ΠΟΛ.1160/17.7.2015 (παρ. 10), οι υπηρεσίες εστίασης υπάγονται σε κάθε περίπτωση στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ανεξαρτήτως των ειδών εστίασης που καταναλώνονται, δεδομένου ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.

Ως υπηρεσία εστίασης νοείται η παροχή, κατόπιν παρασκευής ή όχι, τροφίμων, ποτών και γενικά ειδών εστίασης, η οποία συνοδεύεται από υποστηρικτικές παροχές, όπως, ενδεικτικά, η διάθεση τραπεζοκαθισμάτων, επιτραπέζιων σκευών και λοιπού εξοπλισμού, το σερβίρισμα, ο καθαρισμός του χώρου και των τραπεζιών κλπ, οι οποίες επιτρέπουν την άμεση επιτόπια κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών στους χώρους των επιχειρήσεων εστίασης, όπως καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων, ταχυφαγείων, αναψυκτηρίων, οβελιστηρίων, πιτσαριών, σνακ - μπαρ, κέντρων διασκέδασης και λοιπών συναφών επιχειρήσεων. Υπηρεσία εστίασης θεωρείται και η τροφοδοσία (catering), εφόσον δεν συνίσταται σε απλή παράδοση φαγητού, αλλά σε ένα σύνολο στοιχείων και πράξεων, κατά τα ανωτέρω, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα προσφερόμενα είδη δεν καταναλώνονται άμεσα εντός των εγκαταστάσεων της οικείας επιχείρησης, αλλά σε χώρο και χρόνο που προσδιορίζονται από τον πελάτη.

Βάσει των ανωτέρω και παραδείγματος χάριν, στην περίπτωση που στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εστίασης καταναλώνονται νερό, ψωμί, τυριά ή γάλα, κατά την τιμολόγηση της εν λόγω υπηρεσίας εστίασης εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ.

Στην περίπτωση απλής πώλησης, κατόπιν παρασκευής με οποιονδήποτε τρόπο (μαγειρέματος, ψησίματος, ανάμειξης κλπ) ή όχι, τροφίμων, γευμάτων, ποτών, ροφημάτων και γενικά ειδών εστίασης, δηλαδή όταν τα είδη αυτά παραδίδονται στον πελάτη, χωρίς τις πρόσθετες υποστηρικτικές παροχές εκ μέρους της επιχείρησης για την επιτόπια κατανάλωσή τους, πρόκειται για παράδοση αγαθών (παραδόσεις «πακέτο»). Το αυτό ισχύει ανεξάρτητα αν τα είδη εστίασης παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως από τους πελάτες για κατανάλωση εκτός των επιχειρήσεων εστίασης ή αν αποστέλλονται με ευθύνη της επιχείρησης εστίασης σε τόπο που υποδεικνύει ο πελάτης. Στις παραδόσεις αγαθών σε «πακέτο» το κάθε είδος φορολογείται με το συντελεστή ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται.

Για παράδειγμα, «πακέτο» που περιλαμβάνει σαλάτα, σουβλάκια χοιρινά, αναψυκτικό, νερό και ψωμί, φορολογείται ως εξής: η σαλάτα, τα σουβλάκια και το αναψυκτικό με 23%, το νερό και το ψωμί με 13%.

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αναφορικά με την τροποποίηση της απαλλακτικής διάταξης της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ κατά τρόπο ώστε οι υπηρεσίες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών να μην περιλαμβάνονται πλέον στην απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ εκπαίδευση, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Με τη νέα διάταξη επαναπροσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής των υπηρεσιών εκπαίδευσης. Η εν λόγω απαλλαγή, όπως και οι λοιπές του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τα κράτη μέλη της Ευρ. Ένωσης, παρέχεται δε η διακριτική εξουσία στα κράτη μέλη να καθορίσουν τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους στο εθνικό τους δίκαιο (άρθρο 131 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, στο εξής Οδηγία ΦΠΑ). Ειδικά, όσον αφορά στους μη δημόσιους οργανισμούς, το κοινοτικό δίκαιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την εν λόγω απαλλαγή στις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν ιδιωτικοί φορείς με τα εξής κριτήρια:

- τη μη συστηματική επιδίωξη του κέρδους και το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα,


- τη διοίκηση και διαχείριση αμισθί από πρόσωπα χωρίς άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,


- τις χαμηλότερες τιμές τους σε σχέση με τις τιμές εμπορικών επιχειρήσεων που υπόκεινται στο ΦΠΑ,


- τη μη στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού, αποκλείοντας από την απαλλαγή τους ιδιωτικούς φορείς με κερδοσκοπική δραστηριότητα, ή, αλλιώς, με εμπορικούς σκοπούς (άρθρο 133, περ. α' της Οδηγίας ΦΠΑ).

Οι επιχειρήσεις των φροντιστηρίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης αποτελούν ένα συγκεκριμένο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν δεν αποτελούν, ούτε είναι ισοδύναμες με σχολική ή πανεπιστημιακή ή επαγγελματική εκπαίδευση.

Το αυτό ισχύει και για τα κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, με την επιφύλαξη ότι στην περίπτωση που η από μέρους τους παρεχόμενη εκπαίδευση είναι επαγγελματική δικαιούνται της απαλλαγής. Στην περίπτωση, όμως, που οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν δεν αποτελούν επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά απλώς μετάδοση γνώσεων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή εκμάθηση ξένης γλώσσας, οι εν λόγω υπηρεσίες υπάγονται στο ΦΠΑ, ανεξάρτητα αν ο σκοπός ή και το αποτέλεσμα της εν λόγω εκπαίδευσης είναι η απόκτηση τίτλου ή πιστοποίησης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή γλωσσομάθειας, αντίστοιχα.

Διευκρινίζεται ότι τα πρόσωπα που, κατά τα ανωτέρω, υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων, δηλαδή από 20.07.2015, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση μεταβολών εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία αυτή, με ημερομηνία μεταβολής την 20.07.2015. Η ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς συνεπάγεται όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποκειμένων στο φόρο, όπως υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης, δυνατότητα μετάταξης στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου κλπ.

Όσον αφορά στο δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, τα πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονταν από το φόρο μέχρι 19.07.2015 και από 20.07.2015 υποχρεούνται στην επιβολή ΦΠΑ στις υπηρεσίες τους, εφόσον κατέχουν επενδυτικά αγαθά τα οποία αποκτήθηκαν με επιβάρυνση ΦΠΑ και χρησιμοποιήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα έτη της πενταετίας, εφόσον βεβαίως η πενταετία αυτή δεν έχει παρέλθει.

Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος έκπτωσης, θα πρέπει οι υποκείμενοι στο φόρο να συντάξουν απογραφή των εν λόγω αγαθών που κατέχουν στις 19.07.2015, ανάλογα με το συντελεστή στον οποίο υπάγονται, και να υποβάλουν δήλωση αποθεμάτων μετάταξης (έντυπο 012 - ΦΠΑ) εντός δύο μηνών από τη μεταβολή, δηλαδή μέχρι 20.09.2015. Ο προς έκπτωση ΦΠΑ αναγράφεται στα προστιθέμενα ποσά της περιοδικής δήλωσης που υποβάλλεται για την πρώτη φορολογική περίοδο για την οποία υπάγονται στο φόρο.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι όσον αφορά στους δασκάλους, καθηγητές και γενικά εκπαιδευτές - φυσικά πρόσωπα - που διδάσκουν σε σχολές όλων των κατηγοριών και βαθμίδων εκπαίδευσης ή σε σεμινάρια, έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (εγκύκλιος 10/1987) ότι, λόγω της φύσης και του τρόπου παροχής των υπηρεσιών τους, δημιουργούνται μεταξύ των εν λόγω φυσικών προσώπων και των εργοδοτών τους δεσμοί εξάρτησης, όσον αφορά στους όρους εργασίας και την αμοιβή τους, που συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη τους, κατ' εφαρμογή της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ. Συνεπώς, οι υπηρεσίες των εν λόγω φυσικών προσώπων δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ και οι αμοιβές τους δεν υπάγονται στο φόρο αυτό, όπως αντίστοιχα ισχύει για τους μισθωτούς υπαλλήλους.

Επίσης, με την περίπτωση ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 εξακολουθεί να απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η προσχολική, η σχολική, η πανεπιστημιακή και η επαγγελματική εκπαίδευση. Επίσης, εξακολουθούν να απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές χορού, δραματικής τέχνης και κινηματογραφίας και οι μουσικές σχολές και τα ωδεία, καθώς και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και γενικά αγωγής παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση που δεν είναι επαγγελματική, αλλά εξυπηρετεί σκοπούς ερασιτεχνικούς ή ψυχαγωγικούς εξακολουθεί να υπάγεται στο ΦΠΑ ως μη εμπίπτουσα στην έννοια της απαλλασσόμενης από το ΦΠΑ εκπαίδευσης. Επίσης, στο ΦΠΑ υπάγονται οι σχετικές με τον επαγγελματικό προσανατολισμό υπηρεσίες, καθώς θεωρούνται συμβουλευτικές υπηρεσίες και όχι εκπαιδευτικές.

Τέλος, αναφορικά με την απαλλαγή των ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης της περίπτωσης ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (αντίστοιχη διάταξη άρθρου 132.1.η' της Οδηγίας ΦΠΑ), διευκρινίζεται ότι αφορά στις υπηρεσίες διδασκαλίας που παρέχονται σε μαθητές ή φοιτητές από εκπαιδευτικούς κατ' οίκον για ίδιο λογαριασμό και υπ' ευθύνη τους και όχι στο πλαίσιο μαθημάτων που διοργανώνει και παρέχει στο όνομά του τρίτος φορέας, όπως π.χ. φροντιστήριο. Δεδομένου ότι η χορήγηση της απαλλαγής αναλόγως των διδασκόμενων μαθημάτων αποδεικνύεται δυσχερής, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα ιδιαίτερα μαθήματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου, μεταξύ των οποίων και ξένων γλωσσών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εξυπηρετούν ψυχαγωγικούς ή ερασιτεχνικούς σκοπούς.

Δ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Οι υπηρεσίες κτηνιάτρων υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23%).

2. Ο εργασίες επί αγαθών, όπως φασόν, συναρμολογήσεις, επισκευές, επιδιορθώσεις κλπ υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το συντελεστή ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το παραγόμενο, κατασκευαζόμενο, συναρμολογούμενο ή επισκευαζόμενο αγαθό.
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικ. Σαββαΐδου