Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

ΕΝΦΙΑ και 100 δόσεις: Ο βαρύς λογαριασμός

ΕΝΦΙΑ και 100 δόσεις: Ο βαρύς λογαριασμός

Πώς διαμορφώνεται το νέο φορολογικό πακέτο. Από πότε θα πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ, τι ισχύει για τις 100 δόσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες.
enfia-kai-100-doseis-o-barus-logariasmos
 
Ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί από τον Οκτώβριο σε πέντε δόσεις.
Οι αγρότες θα πληρώσουν περισσότερα για την απόκτηση του αγροτικού ντήζελ λόγω αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Η εφορία και οι τράπεζες θα μπορούν να κατάσχουν μισθούς πάνω από 1000 ευρώ (αντί για 1500 που είναι σήμερα) σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών.Τα δίδακτρα θα ακριβύνουν, το μοσχαρίσιο κρέας θα γίνει φθηνότερο ενώ από του χρόνου θα χάσουμε και την έκπτωση για την εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος.
Βαρύτερος θα είναι ο λογαριασμός και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς θα επιβληθεί προκαταβολή η οποία θα φτάσει σταδιακά στο 100% του φόρου εισοδήματος.
Ολόκληρο το φορολογικό πακέτο διαμορφώνεται ως εξής:
·Αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για το αγροτικό ντήζελαπό τα 66 στα 200 ευρώ από την 1η Οκτωβρίου 2015 και στα 330 ευρώ, από την 1η Οκτωβρίου 2016. Προβλέπονται έσοδα 13 εκατ. ευρώ το 2016, 66 εκατ. το 2017 και 105 από το 2018 και μετά. 
·         Επανέρχεται η προκαταβολή φόρου 55% για τους αγρότεςγια τα εισοδήματα του 2014 (από 27,5%)
·         Αυξάνεται σταδιακά η προκαταβολή φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες από το 55% για τα περυσινά εισοδήματα σε 75% για τα εισοδήματα του 2015 και σε 100% για τα εισοδήματα του 2016. Συνολικά αναμένονται έσοδα 370 εκατ. ευρώ από αγρότες και επαγγελματίες μέσα στο 2015.
·         Μειώνεται το ακατάσχετο όριο μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων από τα 1.500 στα 1.000 ευρώ. Για τις καταθέσεις το ακατάσχετο όριο μειώνεται στα 1.250 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο αλλά μόνο για ένα πιστωτικό ίδρυμα.
·         Καταργείται η παρακράτηση 26% που είχε επιβληθεί τον χειμώνα στις συναλλαγές με χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονταν μη συνεργάσιμες φορολογικά ή χώρες ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος. (π.χ Κύπρος, Βουλγαρία)
·         Καταργείται η έκπτωση φόρου 2% για την εφάπαξ εξόφληση φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά. Πρόβλεψη για 28 εκατ. ευρώ από το 2016 και μετά. 
·         Καταργείται η έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων έως 1,5% επί των πωλήσεων των πρακτόρων ΟΠΑΠ.
·         Αυξάνονται κατά 4% κάθε χρόνο από το 2016 έως και το 2020, συντελεστές φόρου και εισφοράς για τα πλοία Α΄ κατηγορίας που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία και των πλοίων ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία
·         Παρατείνεται για τέσσερα ακόμη χρόνια (έως το 2019) η ειδική εισφορά σε ναυτιλιακές εταιρείες
·         Αυξάνεται η αυτονομία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εκχωρώντας στη ΓΓΔΕ εξουσιοδότηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν σε θέματα παρατάσεων προθεσμιών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, χορήγησης ρυθμίσεων και ποινικών διώξεων για μη καταβολή βεβαιωμένων οφειλών. Μεταφέρονται όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνιακών υποθέσεων από τη γενική γραμματεία του ΣΔΟΕ και κάθε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου στη ΓΓΔΕ στην οποία προστίθενται και 500 νέες οργανικές θέσεις που θα καλυφθούν αρχικά από προσωπικό που υπηρετεί ήδη στο Δημόσιο.
·         Μετατάσσεται το μοσχαρίσιο κρέας από το 23% στο 13%και επιβάλλεται συντελεστής 23% σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια με εξαίρεση την προσχολική αγωγή (η ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από τις 20 Ιουλίου) με προβλεπόμενη αύξηση εσόδων 168 εκατ. το 2015 και 240 εκατ. ευρώ το 2016.
·         Ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Φεβρουάριο του 2016 με στόχο 2,650 δισ. ευρώ για το 2015 αλλά παρατείνεται και για φέτος η έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων εφόσον αυτά παρέμειναν για όλο το 2015 κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα. Καταργείται η απαλλαγή για τον ΕΟΤ καθώς και η απαλλαγή των ενοικιαζόμενων δωματίων ατομικών επιχειρήσεων. 
·         Επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας στους ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες. Το πρόστιμο βεβαιώνεται από τη φορολογική διοίκηση. Πρόβλεψη για 15,4 εκατ. ευρώ φέτος και 56,3 εκατ. το 2016.
·         Αύξηση φόρου στα ποτά. Ο συντελεστής αιθυλικής αλκοόλης αυξάνεται από 2.450 ευρώ αυξάνεται σε 2.548 ανά 100λιτρο άνυδρης αιθιλικής αλκοόλης.

Η ρύθμιση των 100 δόσεων

Στο μέτωπο της ρύθμισης των εκατό δόσεων, οι αλλαγές αφορούν τόσο στο επιτόκιο όσο και στη δυνατότητα μείωσης του αριθμού των δόσεων σε συνάρτηση με τη φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη. Το επιτόκιο αυξάνεται σε 5% για όλους όσοι έχουν χρέος άνω των 5.000 ευρώ ενώ για τους μικρο-οφειλέτες καθιερώνονται τρία κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά ώστε να μην ενεργοποιηθεί επίσης επιτόκιο 5%. Ευνοϊκότερη λόγω μείωσης επιτοκίου γίνεται η ρύθμιση των 12 δόσεων ενώ στις 100 δόσεις μπαίνει ρήτρα αποπληρωμής των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα:
· Επιτόκιο. Στο 5% (από 3%) για τη ρύθμιση των εκατό δόσεων για όσους έχουν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Για φορολογούμενους με χαμηλότερες οφειλές για να μην ισχύσει επιτόκιο 5% θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη σύμφωνα με το Ε9 είναι αντικειμενικής αξίας έως 150.000 ευρώ και η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη
· Απώλεια ρύθμισης. Χάνουν τη ρύθμιση όσοι οφειλέτες δεν έχουν πληρώσει ή ρυθμίσει τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους (ατομικές ή αυτές για τις οποίες υπάρχει ευθύνη καταβολής) μέσα σε τρεις μήνες από την προθεσμία πληρωμής
· Λιγότερες δόσεις. Καθιερώνεται η δυνατότητα μείωσης του αριθμού των δόσεων εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες , οποτεδήποτε καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης
Παράλληλα όμως προβλέπονται και ορισμένες αλλαγές στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι. Ειδικότερα:
· Μειώνεται το επιτόκιο από το 8% στο 5%, μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου, για νέες ρυθμίσεις και για ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων
· Αναστέλλεται για δύο χρόνια η υποχρέωση υποβολής στοιχείων που να αποδεικνύουν τη δυνατότητα καταβολής των δόσεων για χρέη έως 5.000 ευρώ και εγγράφων που να αποδεικνύουν την προσωρινή οικονομική αδυναμία προκειμένου για χρέη άνω των 50.000 ευρώ.

Μέτρα 6,5 δισ. ο... λογαριασμός του 18μηνου

Μέτρα 6,5 δισ. ο... λογαριασμός του 18μηνου

Μέτρα άνω των 6,5 δισ. ευρώ έχουν ήδη πέσει στις πλάτες μας και πρέπει να πληρωθούν μέσα στο επόμενο 18μηνο είναι μόνο μια «πρόγευση» των όσων θα ακολουθήσουν.
metra-65-dis-o-logariasmos-tou-18minou
 
Μέτρα άνω των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν ήδη πέσει στις πλάτες μας και πρέπει να πληρωθούν –κατά κύριο λόγο- μέσα στο επόμενο 18μηνο. Αποτελούν μόνο μια «πρόγευση» των όσων φέρνει το νέο μνημόνιο.
Μόνο και μόνο η αναφορά ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη πρέπει να μειωθεί κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ (η μείωση να αντιστοιχεί στο 1% του ΑΕΠ) εκτοξεύει τον λογαριασμό πάνω από τα οκτώ δισ. και χωρίς να έχουν καν μετρηθεί όλα τα φορολογικά μέτρα. Συμπέρασμα; Ο λογαριασμός του νέου μνημονίου, θα ξεπεράσει τα 11-12 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτά που έχουν ήδη ψηφιστεί ή κατατεθεί στη Βουλή, αποτελούν μόνο μια πρόγευση.
Ξεπερνάει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ο... λογαριασμός των μέτρων που συμπεριελήφθησαν στο νομοσχέδιο σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μάλιστα, οι υπηρεσίες του, έχουν αφήσει αρκετά μέτρα χωρίς να εγγράψουν πρόβλεψη για την πιθανή επίπτωση.
Καμία αναφορά δεν υπάρχει στην επιβάρυνση που θα προκύψει για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες από την αύξηση του ποσού που θα κληθούν να καταβάλουν κάθε μήνα για να είναι συνεπείς με τη λεγόμενη ρύθμιση των 100 δόσεων. Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει και για την αύξηση του φόρου που επιβλήθηκε στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Περισσότερα από 560 εκατομμύρια ευρώ είναι ο λογαριασμός του 2015, 630 εκατ. ευρώ πέφτουν στις πλάτες μας το 2016 ενώ για το 2017 ο λογαριασμός ανεβαίνει στα 700 εκατ. ευρώ. Αυτά τα ποσά δεν είναι παρά μια... πρόγευση.  Το κατά 1% του ΑΕΠ μέσα στο 2016,  φορτώνει 1,8 δις. ευρώ στον συνολικό λογαριασμό ενώ μη... ποσοτικοποιημένο είναι ακόμη το φορολογικό νομοσχέδιο η κατάθεση του οποίου τοποθετείται χρονικά στο φθινόπωρο.
Αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, έρχονται να προστεθούν στον ...λογαριασμό του 1ου νομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα. Μόνο 3,175 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το κόστος από την αύξηση του ΦΠΑ που πέρασε τον Ιούλιο ενώ επιπλέον 850  είναι ο λογαριασμός της εισφοράς υπέρ υγείας στις συντάξεις. Έτσι, έχουμε ήδη ξεπεράσει τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μέτρα και ενώ ένα ασφαλιστικό και ένα φορολογικό νομοσχέδιο βρίσκονται προ των πυλών.

Τα βαρύτερα μέτρα

Ποιοι θα την πληρώσουν αυτή τη φορά; Με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, το βαρύτερο μέτρο είναι η αύξηση της προκαταβολής στις επιχειρήσεις αλλά και στα φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες). Το ποσό των 370 εκατομμυρίων ευρώ που προϋπολογίζεται να εισπραχθεί φέτος, θα το πληρώσουν κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις. Από το 2016 όμως, το ίδιο μέτρο θα επιβαρύνει και τους μικρομεσαίους αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Το δεύτερο βαρύτερο μέτρο –από πλευράς δημοσιονομικής επίπτωσης- είναι ο ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία, μέτρο που θα πέσει στις πλάτες 85.000 οικογενειών. Ο λογαριασμός φτάνει στα 168 εκατ. ευρώ για το 2015 και στα 240 εκατ. ευρώ για το 2016. Από τα πρόστιμα στα αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, το υπουργείο οικονομικών θέλει να μαζέψει 15 εκατ. ευρώ φέτος και 56,3 εκατ. ευρώ. Του χρόνου.
Για τους συνταξιούχους, τα νούμερα εμφανίζονται μικρά καθώς αφορούν σε αυτούς που θα πάρουν σύνταξη από εδώ και στο εξής.Έτσι, από την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, η δημοσιονομική επίπτωση ξεκινάει από τα πέντε εκατομμύρια ευρώ, κλιμακώνεται όμως γρήγορα φτάνοντας στα 263 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, από τη μείωση των κατώτατων συντάξεων, προκύπτει περικοπή συνταξιοδοτικής δαπάνης, τρία εκατ. ευρώ για φέτος και 28.5 εκατ. ευρώ για το 2017. 


«Βυθίστηκαν» τα έσοδα του προϋπολογισμού στο πρώτο 7μηνο του 2015

«Βυθίστηκαν» τα έσοδα του προϋπολογισμού στο πρώτο 7μηνο του 2015

Στα αποτελέσματα του 7μήνου, εμφάνιστηκε υστέρηση εσόδων της τάξεως των 4,125 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου
buthistikan-ta-esoda-tou-proupologismou-sto-prwto-7mino-tou-2015
 
Μεγάλες δυσκολίες στο να επιτύχει ακόμη και τον αναθεωρημένο στόχο για εμφάνιση πρωτογενούς πλεονάσματος 0,25% του ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος θα αντιμετωπίσει το οικονομικό επιτελείο. Στα αποτελέσματα του 7μήνου, εμφάνιστηκε υστέρηση εσόδων της τάξεως των 4,125 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου. Μπορεί ο στόχος αυτός να υπάρχει πλέον μόνο στα χαρτιά –αναμένεται άμεση αναθεώρηση του προϋπολογισμού προκειμένου να αποτυπώσει τους νέους αριθμούς του μνημονίου- ωστόσο, ειδικά στο σκέλος των εσόδων εμφανίζεται πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η υστέρηση, αποδίδεται στην ύφεση που γίνεται ολοένα και βαθύτερη, στα capital controls αλλά και στη μετάθεση φορολογικών υποχρεώσεων (ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων) για αργότερα. Από την άλλη όμως, με αυτή τη μετάθεση –και ενώ η ύφεση και τα capital controls συνεχίζονται- τεράστιες υποχρεώσεις συσσωρεύονται να αποπληρωθούν στο τέλος του μήνα.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.022 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1.736 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και στόχου για έλλειμμα 1.375 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.530 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.279 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.988 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμούανήλθε σε 26.690 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 4.125 εκατ. ευρώ ή 13,4 %  έναντι του στόχου.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 24.654 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4.281 εκατ. ευρώ ή 14,8 % έναντι του  στόχου.
Ειδικότερα, η υστέρηση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015, έναντι του στόχου οφείλεται:
Α) στην παράταση υποβολής δήλωσης και πληρωμής της α’ δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
Β) στην παράταση υποβολής δήλωσης και πληρωμής των δόσεων του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
Γ) στη μη βεβαίωση και πληρωμή της α’ δόσης του ΕΝΦΙΑ 2015
Δ) στα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) κατά 1.724 εκατ. ευρώ.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.546 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 318 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.863 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2.036 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 156 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 27.713 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4.478 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου  (32.191 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26.515 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 3.106 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2.885 εκατ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 358 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 1.787 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,3%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 39 εκατ. ευρώ για εφημερίες ιατρών ΕΣΥ, 50 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 39 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 16 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1.198 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1.372 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.570 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 1.767 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.470 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 388 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.426 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 62 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Το μειωμένο ύψος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στον επαναπροσδιορισμό του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις επικρατούσες περιοριστικές ταμειακές συνθήκες. Εκτιμάται ότι μετά την ομαλοποίηση των ταμειακών συνθηκών, οι δαπάνες θα επανέλθουν στα επίπεδα των στόχων του προϋπολογισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σε τι διαφέρει το αγγλικό από το ευρωπαϊκό Δίκαιο

Σε τι διαφέρει το αγγλικό από το ευρωπαϊκό Δίκαιο

europaiko_dikaio.jpg

Σε τι διαφέρει το αγγλικό από το ευρωπαϊκό ΔίκαιοΣύμφωνα με το αγγλικό Δίκαιο ισχύουν οι εμπράγματες δεσμεύσεις με τις οποίες μια χώρα υποχρεούται, αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές υποχρεώσεις της, να εκχωρεί κρατικό πλούτο
Το νέο Μνημόνιο που θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή εμπεριέχει, εκτός των άλλων, και υπαγωγή της συμφωνίας στο ευρωπαϊκό Δίκαιο και όχι στο αγγλικό, όπως συνέβαινε έως τώρα.
Ηδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αν πράγματι είναι προς όφελος της χώρας ή αν, όπως έχει ήδη υπονοήσει ο τέως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, γράφοντας «έχουν το θράσος να μιλούν για τις προηγούμενες δανειακές συμβάσεις και το αγγλικό Δίκαιο!», τελικά δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους.
Τον βασικό κορμό της λύσης στον παραπάνω γρίφο θα τον αναζητήσουμε από την αρχή: Το αγγλικό Δίκαιο δέχεται αυτό που ονομάζουν «εμπράγματες δεσμεύσεις». Δηλαδή, αποπληρωμή σε «είδος».
Με απλά λόγια, αν μια χώρα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και έχει βάλει εγγύηση τον εθνικό της πλούτο, σύμφωνα με το αγγλικό Δίκαιο, αυτή δεσμεύεται. Ενώ το αντίστοιχο ευρωπαϊκό δεν δέχεται καν μια τέτοια συνθήκη, καθώς οι εμπράγματες δεσμεύσεις δεν είναι αποδεκτές.
Επίσης, πέραν του ότι το αγγλικό Δίκαιο λειτουργεί πάντα υπέρ του δανειστή, η δανειακή σύμβαση που υπέγραψε η Ελλάδα τον Μάιο του 2010 ήταν γεμάτη με όρους που ίσχυαν μόνο για τον οφειλέτη, ενώ δεν προβλέπονταν αντίστοιχοι και για τον δανειστή.
«Αν ο δανειστής, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη του οφειλέτη, αξιώσει μεγαλύτερο τόκο από εκείνον που ισχύει στις συναλλαγές, δεν μπορεί, σύμφωνα με το αγγλικό Δίκαιο, ο οφειλέτης να ζητήσει τη μείωσή του. Επιπλέον, ενώ, σύμφωνα με το Δίκαιο της ηπειρωτικής Ευρώπης, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει τη μείωση του χρέους κατά το ποσό που είναι “επαχθές”, στο αγγλικό Δίκαιο δεν του αναγνωρίζεται καν αυτό το δικαίωμα» είχε δηλώσει ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης πριν από ένα χρόνο.
Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί πως:
● Η ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού Δικαίου στο εθνικό Δίκαιο αποτελεί έναν πολύ σημαντικό τομέα δράσης, τον οποίο παρακολουθεί, συντονίζει και εποπτεύει η Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης.
● Στο κλασικό διεθνές Δίκαιο, όταν γίνεται παραπομπή σε διεθνή σύμβαση, πρέπει να αναφέρονται και οι διατάξεις με τις οποίες αυτή έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο.
● Το ευρωπαϊκό Δίκαιο συνιστά υπερεθνικό και όχι διεθνές Δίκαιο strictο sensu (με τη στενή έννοια).
Από την άλλη, καθώς η χρηματοδότηση θα προέλθει από τον ΕΜΣ (Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ESM - European Social Fund), τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν, καθώς περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ως εγγυήσεις περνούν άμεσα στον έλεγχο του Μηχανισμού.
Τι σημαίνει ΕΜΣ:
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δημιουργήθηκε από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ. Είναι, δηλαδή, καθαρό δημιούργημα της ευρωζώνης.
- Στις 25 Μαρτίου 2011 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τροποποιώντας το άρθρο 136 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προσέθεσε τα εξής: «Η παροχή τυχόν απαιτούμενης χρηματοπιστωτικής συνδρομής δυνάμει του Μηχανισμού θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους».
Τονίζει μάλιστα: «Η αυστηρή τήρηση του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της ενοποιημένης μακροοικονομικής εποπτείας, ιδιαίτερα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, του πλαισίου μακροοικονομικών ανισορροπιών και των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας έναντι καταστάσεων κρίσης εμπιστοσύνης που επηρεάζουν τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ», με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη χώρα μας, που κατά κοινή, ευρωπαϊκή ομολογία, βρίσκεται σε κατάσταση «κρίσης που επηρεάζει τη σταθερότητα του ευρώ».
- Ολα τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ πρέπει να γίνονται και μέλη του ΕΜΣ.
- Στην ίδια τη συνθήκη ίδρυσης του ΕΜΣ αναφέρεται ρητά: «Ο ΕΜΣ θα συνεργάζεται πολύ στενά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την παροχή στήριξης σταθερότητας. Η ενεργός συμμετοχή του ΔΝΤ θα επιδιώκεται, τόσο σε τεχνικό όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο.
Τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ που ζητούν χρηματοπιστωτική συνδρομή από τον ΕΜΣ αναμένεται να απευθύνουν, εφόσον είναι δυνατόν, ανάλογο αίτημα και στο ΔΝΤ». Ακριβώς ό,τι έχει γίνει και με μας, δηλαδή. Και εφόσον ανήκουμε στη ζώνη του ευρώ, όλα τα παραπάνω ήταν αναμενόμενα και μη ανακλητά.
- Το διοικητικό συμβούλιο του Μηχανισμού απαρτίζεται από τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, διαθέτει πλήρη νομική προσωπικότητα και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα:
α) Να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία.
β) Να συμβάλλεται.
γ) Να είναι διάδικος.
δ) Να συνάπτει συμφωνία και/ή πρωτόκολλα για την έδρα, όποτε είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση της αναγνώρισης και της επιβολής του νομικού καθεστώτος και των προνομίων και ασυλιών του.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 8, της Συνθήκης Ιδρυσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ο ίδιος, η περιουσία και οι χρηματοδοτικοί του πόροι «δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως». Τέλος, τα επιλεκτικά στελέχη, καθώς και το προσωπικό του «τυγχάνουν ασυλίας έναντι δικαστικών διώξεων».

«Προνομιούχος δανειστής» ο ESM

«Ο όρος “διεθνές ευρωπαϊκό Δίκαιο” επιστημονικά δεν υφίσταται. Ο επιστημονικά δόκιμος όρος είναι ο όρος “ευρωπαϊκό” και, κατά νομική ακριβολογία, “ενωσιακό” Δίκαιο. O ESM είναι διακυβερνητική οργάνωση διεπόμενη από το δημόσιο διεθνές Δίκαιο.
Η διεθνής συνθήκη, διά της οποίας συνεστήθη ο ESM, υπογράφηκε το 2012 και τυπικά ενεργοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2012 μετά την κύρωση της σχετικής συνθήκης από τα Κοινοβούλια των κρατών-μελών της ευρωζώνης. Ο ESM έχει ούτως ή άλλως όσον αφορά τα χορηγούμενα από αυτόν δάνεια καθεστώς προνομιούχου δανειστή (preferred creditor status), ήτοι καθεστώς παραπλήσιο με αυτό που διέπει τα χορηγούμενα από το ΔΝΤ δάνεια.
Προφανώς επιστημονικά ακριβέστερες αξιολογήσεις σε σχέση με τα ζητήματα του εφαρμοστέου Δικαίου και τις εξ αυτού απορρέουσες νομικές και πολιτικές συνέπειες μπορεί να διατυπωθούν όταν δει το φως της δημοσιότητας το πλήρες, ακριβές κείμενο της συμφωνίας Ελλάδας-ESM».
Αντώνης Μεταξάς, λέκτορας Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΕΚΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Reuters: Τα σχέδια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Reuters: Τα σχέδια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

trapezes-atm.jpg

Αρχικά τα κεφάλαια που θα εκταμιευτούν θα είναι ύψους 10 δισ. ευρώ | EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τους όρους με τους οποίους θα δοθούν τα κεφάλαια διάσωσης για τα πιστωτικά ιδρύματα αποκαλύπτει το πρακτορείο Reuters. Αρχικά τα κεφάλαια που θα εκταμιευτούν θα είναι ύψους 10 δισ. ευρώ. Τον Οκτώβριο η πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του πρακτορείου, τα χρήματα στις τράπεζες θα μπουν σε ειδικό λογαριασμό και όχι στους ισολογισμούς τους.
Αρχικά τα κεφάλαια που θα εκταμιευτούν θα είναι ύψους 10 δισ. ευρώ τα οποία θα διατεθούν άμεσα στις ελληνικές τράπεζες.
Τα ιδρύματα θα λάβουν νέα κεφάλαια μόνο όταν ολοκληρωθούν τα stress tests μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, όπως αποκαλύπτουν πηγές στο Reuters.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να υποβάλουν βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια στις ευρωπαϊκές αρχές προτού λάβουν νέα ρευστότητα. Την επίβλεψη θα έχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας.
Θα ακολουθήσει νέα «ένεση» ρευστότητας 15 δισ. ευρώ πριν από το τέλος του έτους.
Μόλις εγκριθούν τα σχέδια των τραπεζών εγκριθούν, τις νέες μετοχές των τραπεζών θα τις κατέχει το ΤΧΣ και όχι οι ευρωπαϊκές αρχές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις τράπεζες να διενεργούν κανονικά τις δραστηριότητές τους προσθέτει ο συντάκτης του δημοσιεύματος, επικαλούμενος τις πηγές του.

Η πρώτη αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος στήριξης

Τον Οκτώβριο αναμένεται η πρώτη αξιολόγηση από τους «θεσμούς» των μεταρρυθμίσεων που απορρέουν από το τρίτο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Θα υπάρξει μία πρώτη εκτενής επισκόπηση τον Οκτώβριο. Υπάρχει μία προσεκτική ισορροπία μεταξύ των μέτρων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής» υποστήριξε Ευρωπαίος αξιωματούχος, επισημαίνοντας πως το πακέτο των μέτρων λαμβάνει υπόψιν την αβεβαιότητα των οικονομικών εξελίξεων.
Ένας δεύτερος αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters επικαλέστηκε τη ραγδαία αλλαγή στάσης των ελληνικών αρχών, τις τελευταίες εβδομάδες, που επέτρεψαν την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.
Να σημειώσουμε πως οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο πως οποιαδήποτε συζήτηση για την ανακούφιση του ελληνικού χρέους, θα γίνει σε κάποιο επόμενο στάδιο.