Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Η απασχόληση στην Ελλάδα 15 μονάδες κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ

Η απασχόληση στην Ελλάδα 15 μονάδες κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ

Πρώτη καταχώρηση: 16/10/2015 - 10:55
Τελευταία δημοσίευση: 10:55Οικονομία
Η απασχόληση στην Ελλάδα 15 μονάδες κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ
Αύξηση κατά 0,9% το β' τρίμηνο του 2015 καταγράφει στο ποσοστό απασχόλησηςστην Ελλάδα ο ΟΟΣΑ αν και το συνολικό ποσοστό της χώρας που διαμορφώνεται στο 50,7% είναι κατά 15,4 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, 14,8 μονάδες  χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ και σχεδόν 20 μονάδες κάτω από τις περισσότερες πρώην Ανατολικές χώρες.
Σταθερό παρέμεινε το ποσοστό απασχόλησης στη ζώνη του ΟΟΣΑ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015, στο 66,1%, ελαφρά μικρότερο κατά 0,4 μονάδες από το επίπεδο που καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2008.
Δείτε περισσότερα στο enikonomia.gr

Δείτε επίσης

ΟΟΣΑ: Λιγότεροι εργαζόμενοι στην Ελλάδα από τις πρώην Ανατολικές χώρες

Πρώτη καταχώρηση: 16/10/2015 - 09:46
Τελευταία δημοσίευση: 09:46Επικαιρότητα
Αύξηση κατά 0,9% το β' τριμηνο του 2015 καταγράφει στο ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα ο ΟΟΣΑ αν και το συνολικό ποσοστό της χώρας που διαμορφώνεται στο 50,7% είναι κατά 15,4 μονάδες χαμηλότερο από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ 14,8 μονάδες χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ έως και 20 μονάδες κάτω από τις περισσότερες πρώην Ανατολικές χώρες.
Σταθερό παρέμεινε το ποσοστό απασχόλησης στη ζώνη του ΟΟΣΑ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015, στο 66,1%, ελαφρά μικρότερο κατά 0,4 % από το επίπεδο που καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2008.
Οι αλλαγές στο ποσοστό απασχόλησης από το προηγούμενο τρίμηνο ήταν ελάχιστες, με κέρδη 0,1 της εκατοστιαίας μονάδας στη ζώνη του ευρώ (στο 64,3%), στις Ηνωμένες Πολιτείες (σε 68,7%), στον Καναδά (72,6%) και στην Ιαπωνία (στο 73,2% ) και μειώνεται κατά το ίδιο ποσό στο Ηνωμένο Βασίλειο (στο 72,5%).
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα ποσοστά απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (κατά 1,5 της εκατοστιαίας μονάδας σε 71,7%) και στην Ελλάδα (κατά 0,9 της εκατοστιαίας μονάδας σε 50,7%).
Το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 0,7 της εκατοστιαίας μονάδας στην Ουγγαρία (63,7%), το Λουξεμβούργο (σε 67,4%,), η Πορτογαλία (64,0% έως) και τη Σλοβενία (65,2%). Από την άλλη πλευρά, μειώθηκε κατά 0,3 της εκατοστιαίας μονάδας στην Αυστρία (70,8%), η Δανία (στο 73,4%), η Γερμανία (σε 73,7%) και την Ελβετία (σε 80,1%) και κατά 0,4 της εκατοστιαίας μονάδας στη Φινλανδία (με 68,3% ). Η μεγαλύτερη πτώση παρατηρήθηκε στο Βέλγιο (κάτω από 0,7 της εκατοστιαίας μονάδας σε 61,4%).
Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2015, το ποσοστό απασχόλησης του ΟΟΣΑ για τις γυναίκες αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες (σε 58,4%), ενώ ήταν σταθερά για τους άνδρες (74,0% κατά) σε αρκετές χώρες του ΟΟΣΑ όπως την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος των μεταβολών του ποσοστού απασχόλησης.
Τα ποσοστά απασχόλησης του ΟΟΣΑ ήταν σταθερά για τους νέους (ηλικίας 15-24 ετών, σε 40,0%) και για την πλέον παραγωγική ηλικία εργαζομένων (ηλικίας 25-54 ετών, σε 76,4%), ενώ αυξήθηκε κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες, στο 58,0% για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας (ηλικίας 55-64).
Tags: ΟΟΣΑ
εκτύπωση

Βουνό" εγγράφων απαιτεί ο νόμος Κατσέλη για τη ρύθμιση δανείων

Βουνό" εγγράφων απαιτεί ο νόμος Κατσέλη για τη ρύθμιση δανείων

Πρώτη καταχώρηση: 16/10/2015 - 09:15
Τελευταία δημοσίευση: 09:15Οικονομία
Βουνό εγγράφων απαιτεί ο νόμος Κατσέλη για τη ρύθμιση δανείων
Μία ντουζίνα έγγραφα πρέπει να προσκομίσουν στις Γραμματείες των αρμόδιων Ειρηνοδικείων όσοι έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη για τη ρύθμιση των τραπεζικών δανείων τους. Τα δικαιολογητικά, μάλιστα, πρέπει να υποβληθούν και για τους συζύγους των δανειολητπών, οπότε ο αριθμός τους διπλασιάζεται.
Αυτό προκύπτει από την  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αρ. Φύλλου 2208) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο δανειολήπτης για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς αιτήσεώς του.
Δείτε περισσότερα στο enikonomia.gr

Νόμος Κατσέλη: Μία ντουζίνα δικαιολογητικά
πρέπει να υποβάλλουν οι δανειολήπτες

Πρώτη καταχώρηση: 15/10/2015 - 23:23
Τελευταία δημοσίευση: 15/10/2015 23:23Οικονομία
Νόμος Κατσέλη: Μία ντουζίνα δικαιολογητικάπρέπει να υποβάλλουν οι δανειολήπτες
Μία ντουζίνα έγγραφα πρέπει να προσκομίσουν στις Γραμματείες των κατά τόπον αρμόδιων Ειρηνοδικείων όσοι έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη για τη ρύθμιση των τραπεζικών δανείων τους. Τα δικαιολογητικά, μάλιστα, πρέπει να υποβληθούν και για τους συζύγους των δανειολητπών, οπότε ο αριθμός τους διπλασιάζεται. 
Αυτό προκύπτει από την  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αρ. Φύλλου 2208) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο δανειολήπτης για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς αιτήσεώς του.
Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος υποχρεώνει όλους όσοι έχουν υποβάλει αίτηση του νόμου «Κατσέλη», η οποία δεν έχει ακόμη εκδικασθεί - ακόμη και αν έχουν ήδη λάβει προσωρινή διαταγή προστασίας της περιουσίας τους - να προσκομίσουν επικαιροποιημένα στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά ορίζονται ως ακολούθως:
α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015 δ) εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015 ε) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015
η) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
θ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη

Τι ισχύει για έγγαμους και ανήλικα τέκνα με περιουσία

Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον ή την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.
Ακόμη με την ίδια απόφαση, "καθορίζεται το υπόδειγμα της τυποποιημένης αίτησης (αίτησης συμπλήρωσης οφειλών) για τους οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί ή επί των οποίων δεν έχει επέλθει συμβιβασμός με τους πιστωτές, όπως η αίτηση αυτή προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 3 της Υποπαραγράφου Α4 «Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010» του Ν. 4336/2015".

Αλεξιάδης: Καμία αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ εφέτος

Αλεξιάδης: Καμία αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ εφέτος

Πρώτη καταχώρηση: 16/10/2015 - 10:18
Τελευταία δημοσίευση: 10:18Οικονομία
Αλεξιάδης: Καμία αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ εφέτος
Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ για φέτος, υποστήριξε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης.
«Το νομοσχέδιο αυτό είναι μόνο τα προαπαιτούμενα για την υλοποίηση της συμφωνίας», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι οι τελικές συνολικές φορολογικές αλλαγές, τις οποίες επεξεργάζεται και θα φέρει η κυβέρνηση.
«Φέτος δεν αλλάζει τίποτα, θα ισχύσει ότι ίσχυσε και πέρσι. Απλά τακτοποιεί νομοθετικά αυτό που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στη συμφωνία. Με το νομοσχέδιο δεν μπαίνει νέος φόρος, δεν αυξάνουμε τον ΕΝΦΙΑ, ορίζουμε ότι η κατάργηση απαλλαγής ισχύει από 1/1/2015. Πάμε να υλοποιήσουμε αυτό που ψηφίσαμε», επεσήμανε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr.

Αλεξιάδης: Καμία αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ φέτος

Πρώτη καταχώρηση: 16/10/2015 - 09:55
Τελευταία δημοσίευση: 09:55My Money
Αλεξιάδης: Καμία αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ φέτος
Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ για φέτος, υποστήριξε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλέξιαδης.
«Το νομοσχέδιο αυτό είναι μόνο τα προαπαιτούμενα για την υλοποίηση της συμφωνίας», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης διευκρινίζοντας ότι δεν είναι οι τελικές συνολικές φορολογικές αλλαγές, τις οποίες επεξεργάζεται και θα φέρει η κυβέρνηση.
«Φέτος δεν αλλάζει τίποτα, θα ισχύσει ότι ίσχυσε και πέρσι.
Απλά τακτοποιεί νομοθετικά αυτό που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στη συμφωνία. Με το νομοσχέδιο δεν μπαίνει νέος φόρος, δεν αυξάνουμε τον ΕΝΦΙΑ, ορίζουμε ότι η
κατάργηση απαλλαγής ισχύει από 1/1/2015.
Πάμε να υλοποιήσουμε αυτό που ψηφίσαμε», επεσήμανε χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται πως έως τις 20 Οκτωβρίου θα έχουν αναρτηθεί τα εκκαθαριστικά στο TAXIS και οι φορολογούμενοι θα πρέπει μέχρι το τέλος του μήνα να πληρώσουν την πρώτη δόση.

Μητρόπουλος: Κοινωνική "ευθανασία" το πόρισμα σοφών- ΒΙΝΤΕΟ - Ρωμανιάς: Όσο ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής, τόσο μειώνεται η σύνταξη - ΒΙΝΤΕΟ

Μητρόπουλος: Κοινωνική "ευθανασία" το πόρισμα σοφών- ΒΙΝΤΕΟ

Πρώτη καταχώρηση: 16/10/2015 - 09:07
Τελευταία δημοσίευση: 09:07Οικονομία
Μητρόπουλος: Κοινωνική ευθανασία το πόρισμα σοφών- ΒΙΝΤΕΟ
Ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος χαρακτηρίσε το πόρισμα της επιτροπής των σοφών για τοασφαλιστικό "κοινωνική ευθανασία για τους συνταξιούχους".
Ο κ. Μητρόπουλος μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη και τόνισε ότι το βασικότερο στοιχείο του πορίσματος είναι ότι το κράτος θα πληρώνει για το 1/6 των συνταξιούχων, αν γίνει αποδεκτό το πόρισμα. 
"Δεν θα υπάρξει συνταξιούχος ή ασφαλισμένος που δεν θα πληγεί γιατί έχουν επιλεγεί οι αυστηρότερες ρυθμίσεις όλων των συστημάτων του κόσμου" σημείωσε.

Δείτε το βίντεο από τον ΑΝΤ1:
Δείτε επίσης:

Ρωμανιάς: Όσο ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής, τόσο μειώνεται η σύνταξη - ΒΙΝΤΕΟ

Πρώτη καταχώρηση: 16/10/2015 - 09:32
Τελευταία δημοσίευση: 09:32Οικονομία
Ρωμανιάς: Όσο ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής, τόσο μειώνεται η σύνταξη - ΒΙΝΤΕΟ
Το σχόλιο του εργατολόγου και πρώην γενικού γραμματέα Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΓιώργου Ρωμανιά ότι όσο μεγαλώνει το προσδόκιμο ζωής, τόσο θα μειώνεται ησύνταξη έκαναν τον Γιώργο Παπαδάκη να σηκωθεί από την καρέκλα του και να πει: "Tότε να φύγω! Αυτό είναι κλοπή!".
"Θα υπολογιστούν τα εισοδηματικά κριτήρια της οικογένειας" συμπλήρωσε για τον καθορισμό των συντάξεων ο κ. Ρωμανιάς. 

Δείτε το βίντεο από τον ΑΝΤ1:
Δείτε επίσης:

Νεφελούδης: Δεν ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια για την περικοπή συντάξεων - ΒΙΝΤΕΟ

Πρώτη καταχώρηση: 16/10/2015 - 09:53
Τελευταία δημοσίευση: 09:53Οικονομία
Νεφελούδης: Δεν ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια για την περικοπή συντάξεων - ΒΙΝΤΕΟ
Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΑνδρέας Νεφελούδης μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. 
Ο κ. Νεφελούδης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια για την περικοπή των συντάξεων και τόνισε ότι στο μεικτό της σύνταξης θα είναι η περικοπή των 1.000 ευρώ. 

Δείτε το βίντεο από τον ΑΝΤ1:
Δείτε επίσης:

Επιβεβαίωση της «Αγοράς» για τις μειώσεις έως 30% στις συντάξεις

Πρώτη καταχώρηση: 16/10/2015 - 10:06
Τελευταία δημοσίευση: 10:06Οικονομία
Επιβεβαίωση της «Αγοράς» για τις μειώσεις έως 30% στις συντάξεις
To δρόμο για μείωση των καταβαλλόμενων συντάξεων έως και 30% όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα «Αγορά» αναμένεται να φέρουν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στη νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση εφόσον στηριχτεί στο πόρισμα τηςΕπιτροπής Σοφών.
Σύμφωνα με την πρόταση την οποία φαίνεται να υιοθετεί η κυβέρνηση, η σύνταξηόλων των συνταξιούχων (περίπου 2.000.000 άτομα) θα επανυπολογισθεί σύμφωνα με τον νέο τρόπο που θα ισχύει για τους ασφαλισμένους μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου.
Διαβάστε τη συνέχεια στο enikonomia.gr

Δείτε επίσης:

Επιβεβαίωση της «Αγοράς» για τις μειώσεις έως 30% στις συντάξεις

Πρώτη καταχώρηση: 16/10/2015 - 09:35
Τελευταία δημοσίευση: 09:48My Money
Επιβεβαίωση της «Αγοράς» για τις μειώσεις έως 30% στις συντάξεις
To δρόμο για μείωση των καταβαλλόμενων συντάξεων έως και 30% όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα «Αγορά» αναμένεται να φέρουν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στη νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση εφόσον στηριχτεί στο πόρισμα της Επιτροπής Σοφών.
Σύμφωνα με την πρόταση την οποία φαίνεται να υιοθετεί η κυβέρνηση, η σύνταξη όλων των συνταξιούχων (περίπου 2.000.000 άτομα) θα επανυπολογισθεί σύμφωνα με τον νέο τρόπο που θα ισχύει για τους ασφαλισμένους μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου.
Για τον υπολογισμό θα ληφθεί υπόψη το νέο ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης περίπου 55% που θα εφαρμοστεί εφεξής και όχι το ποσοστό που ίσχυσε όταν ο συνταξιούχος υπέβαλε την αίτηση συνταξιοδότησης (πχ. 80%, 90%, 100%).
Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να μειωθούν οι καταβαλλόμενες συντάξεις – κυρίως των πρώην «ευγενών» ταμείων τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ – ακόμη και κατά 30%.
Κλειδί» για τον νέο ενιαίο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που αναμένεται να εφαρμοστεί σε ασφαλισμένους αλλά και συνταξιούχους θα είναι το ύψος των αναπληρούμενων αποδοχών σε συνδυασμό και με τα έτη ασφάλισης.
Η λογική είναι να εφαρμοστεί ενιαίος τρόπος υπολογισμού για όλους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με κλιμακωτά όμως ποσοστά αναπλήρωσης, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Πόσο θα είναι το πρόστιμο για όσους δεν κόβουν αποδείξεις

Πόσο θα είναι το πρόστιμο για όσους δεν κόβουν αποδείξεις

Πρώτη καταχώρηση: 16/10/2015 - 08:15
Τελευταία δημοσίευση: 08:55Οικονομία
Πόσο θα είναι το πρόστιμο για όσους δεν κόβουν αποδείξεις
Βασικό πρόστιμο 2.500 ευρώ για τη μη έκδοση απόδειξης από 0,1 έως πολλά εκατομμύρια ευρώ επιβάλλει το νέο ποινολόγιο της εφορίας καθιστώντας την μη έκδοση φορολογικών στοιχείων μια πολύ ακριβή υπόθεση για καφετέριες μπαρ εστιατόρια και εμπορικά καταστήματα.
Το ίδιο πρόστιμο απειλεί και γιατρούς δικηγόρους υδραυλικούς ξυλουργούς και άλλα συναφή ελεύθερα επαγγέλματα τα οποία συνηθίζουν επίσης να μην εκδίδουν αποδείξεις για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
Με τις αλλαγές που έγιναν στο νέο ποινολόγιο δεν τιμωρείται ο αριθμός των παραβάσεων αλλά η ίδια η παράβαση.
Δείτε περισσότερα στο enikonomia.gr

Δείτε επίσης

«Ενιαίο» πρόστιμο 2.500 ευρώ για μη έκδοση αποδείξεων

Πρώτη καταχώρηση: 16/10/2015 - 07:54
Τελευταία δημοσίευση: 07:54My Money
«Ενιαίο» πρόστιμο 2.500 ευρώ για μη έκδοση αποδείξεων
Του Τάσου Δασόπουλου

Βασικό πρόστιμο 2.500 ευρώ για τη μη έκδοση απόδειξης από 0,1 έως πολλά εκατομμύρια ευρώ επιβάλλει το νέο ποινολόγιο της εφορίας καθιστώντας την μη έκδοση φορολογικών στοιχείων μια πολύ ακριβή υπόθεση για καφετέριες μπαρ εστιατόρια και εμπορικά καταστήματα.
Το ίδιο πρόστιμο απειλεί και γιατρούς δικηγόρους υδραυλικούς ξυλουργούς και άλλα συναφή ελεύθερα επαγγέλματα τα οποία συνηθίζουν επίσης να μην εκδίδουν αποδείξεις για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
Με τις αλλαγές που έγιναν στο νέο ποινολόγιο δεν τιμωρείται ο αριθμός των παραβάσεων αλλά η ίδια η παράβαση.
Δηλαδή αν βρεθούν δύο ή τρείς αποδείξεις που δεν έχουν εκδοθεί , το πρόστιμο παραμένει το ίδιο. Στόχος είναι η αποτροπή της μη έκδοσης αποδείξεων που είναι η βασική φορολογική παράβαση στις υπηρεσίες εστίασης.
Ταυτόχρονα όμως ο νόμος προβλέπει την κλιμάκωση του προστίμου σε περιπτώσεις υποτροπής.
Αν δηλάδη το ίδιο κατάστημα ή ελεύθερος επαγγελματίας συλληφθεί να μην έχει εκδώσει απόδειξη για δεύτερη το πρόστιμο είναι διπλάσιο, δηλαδή 5.000 ευρώ ενώ από την η τρίτη υποτροπή και πάνω οι ελεγκτές μπορούν να φτάσουν ακόμη και σε αναστολή λειτουργίας του για ένα διάστημα.
Το ενιαίο αυτό πρόστιμο έρχεται να αντικαταστήσει τα αυτοτελή πρόστιμα των 250 ευρώ και των 500 ευρώ που επιβάλλονται σήμερα για κάθε μία μη εκδοθείσα απόδειξη με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ σε επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν κόψει αποδείξεις στους πελάτες τους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του πολυνομοσχεδίου:
α) Καταργούνται τα αυτοτελή πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων, τα οποία ανέρχονται σε 250 ευρώ ανά απόδειξη για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (εσόδων-εξόδων ή πρώην β’ κατηγορίας) και σε 500 ευρώ ανά απόδειξη για μεγαλύτερες επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ’ κατηγορίας).
β) Η παράβαση της μη έκδοσης αποδείξεων θα αντιμετωπίζεται πλέον ως μια ενιαία διαδικαστική παράβαση και θα τιμωρείται με το ενιαίο πρόστιμο των 2.500 ευρώ.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 3 του πολυνομοσχεδίου σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται από τον φοροελεγκτή η μη έκδοση αποδείξεων θα επιβάλλονται στον παραβάτη και πρόστιμα ανακρίβειας τα οποία θα υπολογίζονται, ως ποσοστά επί των διαφορών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που θα αντιστοιχούν στην αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.
Σημαντικός πλέον για τον υπολογισμό του ύψους των προστίμων αυτών είναι ο ακριβής προσδιορισμός της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης και των επιπλέον φόρων που απέφυγε να πληρώσει ο παραβάτης.
Κάθε επιχειρηματίας και ελεύθερος επαγγελματίας που δεν εκδίδει αποδείξεις και παράλληλα δεν υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ, θα επιβαρύνεται μόνο με τα πρόστιμα για ανακριβή υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τα οποία θα υπολογίζονται με ποσοστά επί των διαφορών φόρου που διαπιστώνει ο έλεγχος.

Αλλαγές - φωτιά στο ασφαλιστικό = Οι 7 ανατροπές στις συντάξεις-Δείτε τι αλλάζει

Αλλαγές - φωτιά στο ασφαλιστικό

Πρώτη καταχώρηση: 16/10/2015 - 08:17
Τελευταία δημοσίευση: 08:17Οικονομία
Αλλαγές - φωτιά στο ασφαλιστικό
Ένα ενιαίο ταμείο, ίδια αντιμετώπιση για όλους τους ασφαλισμένους, εθνική σύνταξη με εισοδηματικά κριτήρια και αναζήτηση νέων πόρων προβλέπουν, μεταξύ άλλων, οι προτάσεις της Επιτροπής Σοφών για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό.
Συγκεκριμένα τα όρια για τις συνάξεις θα φτάσουν στα 67 έτη, ενώ αναζητούνται για το 2016 700 εκατ. ευρώ από 800.000 συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν περισσότερα από 1.000 ευρώ μηνιαία σύνταξη.
Το πόρισμα προβλέπει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν τρία ταμεία: των μισθωτών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών με βασικό μοντέλο αυτό του ΙΚΑ.
Εισφορές
Η επιτροπή προβλέπει ότι θα πρέπει να υπάρξουν ενιαία ποσοστά εισφορών και βάση υπολογισμού τους:
• για κύρια σύνταξη,
• για επικουρική σύνταξη και
• για εφάπαξ παροχές, με μόνη διάκριση αυτή σε μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους.
• υποχρέωση για δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών όλων των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ μέσω μιας ενοποιημένης διαδικασίας.
• ανάθεση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΚΕΑΟ της βεβαίωσης και είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών.
Παροχές
• Κατάργηση των οριζόντιων περικοπών των συντάξεων διότι υποσκάπτουν την ασφαλιστική συνείδηση, δημιουργούν κίνητρο για εισφοροδιαφυγή και για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, υπονομεύουν το ασφαλιστικό σύστημα.
• Καθιέρωση ενιαίου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης, κύριας και επικουρικής, για παλιούς και νέους ασφαλισμένους, αφού προηγουμένως καθοριστεί με Αναλογιστική Μελέτη το ποσοστό, κατά το οποίο τόσο η κάθε σύνταξη χωριστά, όσο και όλες από κοινού, θα αναπληρώνουν τις αποδοχές του ασφαλισμένου.
• Ανακαθορισμός, κατ' επιταγή των αρχών της συμμετοχικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης των γενεών, των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων με αναφορά στο νέο, ενιαίο τρόπο υπολογισμού της κύριας και επικουρικής σύνταξης για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους. Η ενοποίηση Ταμείων με διαφορετικό επίπεδο βιωσιμότητας εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους, για τους ασφαλισμένους των υγιών φορέων, εφόσον βέβαια τέτοια ταμεία υπάρχουν ακόμη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το κράτος να εγγυηθεί, όπως είναι και η συνταγματική του υποχρέωση, τη βιωσιμότητα του συστήματος και την προστασία του ασφαλιστικού κεφαλαίου ως συνόλου.
Η σύνταξη θα χωρίζεται σε δύο σκέλη:
Μία εθνική-κοινωνική σύνταξη χρηματοδοτούμενη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ύψος της δεν καθορίζεται, προβλέπονται όμως εισοδηματικά κριτήρια αλλά και η διασύνδεσή της με το ύψος της αναλογικής σύνταξης. Ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος επισήμανε πως κατά την άποψή του, η Εθνική Σύνταξη θα πρέπει να είναι ίδια για όλους, όμως η επιτροπή υποστηρίζει πως κάτι τέτοιο θα μείωνε τελικά πολύ την τελική παροχή και μάλιστα σε αυτούς που την έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
Ανταποδοτική σύνταξη. Οι εισφορές του κάθε εργαζόμενου θα συσσωρεύονται εικονικά σ’ έναν ατομικό λογαριασμό και θα τοκίζονται με ένα επίσης εικονικό επιτόκιο. Το σύστημα θα είναι «καθορισμένων εισφορών», θα ισχύει η αρχή της ισοδυναμίας που σημαίνει, κατά τη συνταξιοδότηση, ότι η συσσωρευμένη αξία των εισφορών ισούται με την παρούσα αξία των μελλοντικών καταβολών της σύνταξης. Όπως μάλιστα, χαρακτηριστικά αναφέρει η Επιτροπή, το σύστημα των εικονικών λογαριασμών επιτρέπει την ελαστική συνταξιοδότηση, την επιλογή δηλαδή από τον ίδιο τον ασφαλισμένο της στιγμής συνταξιοδότησής του, πάνω από ένα καθορισμένο όριο ηλικίας.
Στην πρόταση δεν προβλέπεται ούτε το ύψος της Εθνικής Σύνταξης, ούτε τα κριτήρια καταβολής της, ούτε πολύ περισσότερο το ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης. Δεν έχει αποφασιστεί το από πότε θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα, ποιους θα αφορά το μεταβατικό στάδιο, και κυρίως πώς θα χρηματοδοτηθεί η μετάβαση από το παλαιό στο νέο σύστημα.
Σύμφωνα με κάποια μέλη της Επιτροπής, το ποσοστό αναπλήρωσης της κύριας σύνταξης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 45% και 55%, ενώ ένα επιπλέον 25% θα μπορούσε να προέλθει από την επαγγελματική ή και την ιδιωτική ασφάλιση.
Για τη μετάβαση, προβλέπεται γενικά η δημιουργία ενός Κεφαλαίου που θα τροφοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, την περιουσία των Ταμείων, καθώς και από τους συμπληρωματικούς πόρους που θα μπορέσει να κινητοποιήσει το κράτος, για την περίοδο μέχρι το 2050.
Ένας νέος τέτοιος πόρος μπορεί, λ.χ., να είναι μια εισφορά στους υψηλά αμειβόμενους, ή ένας τραπεζικός φόρος, ή ένας φόρος στις μεγάλες περιουσίες και γενικά ένας φόρος εκεί που συγκεντρώνεται, παρά την κρίση, ο πλούτος.
Επίσης, στο ταμείο θα μπορούσε να κατευθυνθεί η αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι φορείς από το PSI, σημειώνει η Επιτροπή.
Πηγή: Real.gr

Δείτε επίσης
Δραγασάκης: Στόχος είναι η εγγυημένη σύνταξη έστω μέχρι 1000 ευρώ - ΒΙΝΤΕΟ

Οι 7 ανατροπές στις συντάξεις-Δείτε τι αλλάζει

Πρώτη καταχώρηση: 16/10/2015 - 09:09
Τελευταία δημοσίευση: 09:09Οικονομία
Οι 7 ανατροπές στις συντάξεις-Δείτε τι αλλάζει
Επτά αλλαγές φέρνουν τα πάνω κάτω στο ασφαλιστικό σύστημα σε ένα μήνα και σε συνδυασμό με τις ήδη ψηφισμένες ρυθμίσεις για την αύξηση των ορίων ηλικίαςσυνταξιοδότησης και τις ποινές στις πρόωρες συντάξεις από τις 19/8/2015, οι νέεςρυθμίσεις ανοίγουν το δρόμο για μια γενικευμένη μείωση συντάξεων.
Νέα δεδομένα
Το μαχαίρι θα έρθει από τον Ιανουάριο του 2016. Το νέο ασφαλιστικό θα στηριχθεί στις προτάσεις που έδωσαν χθες τα μέλη της λεγόμενης «επιτροπής σοφών» στον υπουργό Εργασίας.
Μέσα στον Νοέμβριο ο κ. Κατρούγκαλος θα πρέπει να καταθέσει το νέο νόμο στη Βουλή που θα συνδιαμορφωθεί με τους δανειστές και αφού προηγηθεί διάλογος-εξπρές με κοινωνικούς φορείς (σ.σ.: κατ’ ουσίαν θα είναι προσχηματικός, αφού οι αποφάσεις έχουν περιληφθεί στο νέο Μνημόνιο).
Το μοντέλο για το νέο ασφαλιστικό -έτσι όπως το εισηγείται η επιτροπή- αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων για όσους αποχωρούν από 1ης/9/2015, φέρνει ανατροπές στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ καθιερώνει εισοδηματικά, περιουσιακά, ακόμη και οικογενειακά κριτήρια για την κατώτατη σύνταξη.
Το πόρισμα δεν ήταν ομόφωνο, καθώς, όπως πληροφορήθηκε ο «Ε.Τ.», δύο από τα μέλη της επιτροπής, ο Δημ. Μπούρλος και ο Ξεν. Κοντιάδης, έμπειροι στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, διαφώνησαν πλήρως και αρνήθηκαν να το υπογράψουν, καθώς διατύπωσαν εναλλακτικές προτάσεις (π. τρία Ταμεία και τροποποιήσεις στο νόμο 3863/10), που όμως δεν συμπεριλήφθηκαν στη νέα «αρχιτεκτονική» του συστήματος.
«Βόμβες»
Σύμφωνα με μέλη της επιτροπής που συνέταξαν τις προτάσεις, οι αλλαγές που δρομολογούνται περιλαμβάνουν:
1. Υπολογισμό όλων των νέων συντάξεων βάσει του χρόνου πληρωμής εισφορών με επιτοκιακή αναπροσαρμογή και μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης, δηλαδή του ποσοστού του μισθού που θα παίρνουν οι ασφαλισμένοι από τη σύνταξή τους, στο 50% με 55%. Η αναπλήρωση αυτή θα ισχύσει για όλους τους ασφαλισμένους που θα συνταξιοδοτηθούν από 1ης/9/2015 και μετά. Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος με αποδοχές 1.400 ευρώ θα πάρει σύνταξη περίπου 900 ευρώ. Με το ισχύον σύστημα βγαίνει με 1.100 ευρώ, αλλά στο χέρι μένουν 1.045 ευρώ (πριν από το φόρο). Για να πέσει στα 900 θα πρέπει να κοπούν άλλα 145 ευρώ και αυτό θα γίνει με το νέο ποσοστό αναπλήρωσης που δεν θα ξεπερνά το 55% του μισθού.
2. Ανακαθορισμός (σ.σ.: δηλαδή μείωση) των καταβαλλόμενων συντάξεων μέχρι το 2009. Εξετάζεται να χρησιμοποιηθεί ένας ειδικός αναλογικός συντελεστής που θα δείχνει το ποσοστό αναπλήρωσης μιας σύνταξης το 2009 και το ποσοστό που έχει πέσει σήμερα μετά τις μειώσεις του Μνημονίου. Αν είναι κάτω από 50% ή 55%, δεν θα έχει άλλη περικοπή, ενώ τα ποσά άνω του 55% θα κοπούν. Η σύγκριση του παλιού με το νέο ποσοστό αναπλήρωσης θα φέρει μειώσεις σε όλους τους συνταξιούχους, με αποδοχές από 700 ευρώ και πάνω. Ο κ. Κατρούγκαλος είπε χθες σε συνέντευξη Τύπου ότι θα προστατευθούν οι χαμηλές συντάξεις. Πριν από 15 μέρες είχε πει ότι θα προστατευθούν και οι μεσαίες συντάξεις των 1.000 ως 1.500 ευρώ. Με το νέο μοντέλο πολύ δύσκολα θα αποφευχθεί να πέσει μαχαίρι και στις συντάξεις κάτω από τα 1.000 ευρώ, καθώς όπως αποκάλυψε χθες ο «Ελεύθερος Τύπος» ένα από τα βασικά σενάρια που κοστολογεί το υπουργείο Εργασίας περιλαμβάνει και ψαλίδι 3% στα ποσά από 700 ως 1.000 ευρώ.
3. Ενοποιήσεις όλων των ασφαλιστικών ταμείων κάτω από το ΙΚΑ και σταδιακή εφαρμογή ενιαίων κανόνων για τον υπολογισμό των παροχών για όσους ασφαλισμένους είχαν διαφορετικούς υπολογισμούς.
4. Ενεργοποίηση σε μία σύνταξη των κύριων και των επικουρικών. Υπέρ της πρότασης αυτής τάσσεται ανοιχτά ο κ. Καντρούγκαλος.
5. Εισαγωγή εθνικής κατώτατης σύνταξης που ανάλογα με τη μέθοδο υπολογισμού της θα κυμαίνεται από 360 έως 400 ευρώ. Θα χορηγείται στο 67ο έτος και θα συνδυάζεται ακόμη και με τα οικογενειακά βάρη του συνταξιούχου, αλλά και με το συνολικό του εισόδημα όπως και με περιουσιακά στοιχεία.
6. Σταδιακή κατάργηση των σημερινών ασφαλιστικών εισφορών. Δρομολογέιται η είσπραξή τους μέσω της εφορίας και ως τις αρχές του 2017 οι εισφορές θα αποτελούν τμήμα των μηνιαίων φορολογικών κρατήσεων.
7. Μόνιμο μηχανισμό αυτόματης μείωσης των συντάξεων για να αποφεύγονται τα ετήσια ελλείμματα. Στο πόρισμα γίνεται λόγος για «αυτόματους σταθεροποιητές» που θα αναπροσαρμόζουν τις συντάξεις σε μεταβαλλόμενα ποσοστά για να μηδενίζονται και τα ελλείμματα.
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος
Διαβάστε επίσης:

Κόντρα Ντράγκι-Μέρκελ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Πόσο θα είναι το πρόστιμο για όσους δεν κόβουν αποδείξεις

«Χάθηκε η μπάλα» στον προϋπολογισμό

Δραγασάκης: Στόχος είναι η εγγυημένη σύνταξη έστω μέχρι 1000 ευρώ - ΒΙΝΤΕΟ

Δραγασάκης: Στόχος είναι η εγγυημένη σύνταξη έστω μέχρι 1000 ευρώ - ΒΙΝΤΕΟ

Πρώτη καταχώρηση: 15/10/2015 - 21:26
Τελευταία δημοσίευση: 07:48Οικονομία
Δραγασάκης: Στόχος είναι η εγγυημένη σύνταξη έστω μέχρι 1000 ευρώ - ΒΙΝΤΕΟ
«Το κύριο μέλημα για το ασφαλιστικό είναι να κάνουμε ένα σύστημα βιώσιμο με εγγυημένη τη σύνταξη, έστω μέχρι τα 1.000 ευρώ, με αναδιανεμητικό χαρακτήρα, αλλά και που θα λαμβάνει τις τωρινές προϋποθέσεις», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega και πρόσθεσε ότι αυτή η κυβέρνηση θα κάνει ότι μπορεί ώστε να μην υπάρξουν περικοπές σε αυτούς που ήδη έχουν ανάγκη και που κανονικά θα έπρεπε να βοηθηθούν.
Παράλληλα, ο κ . Δραγασάκης είπε ότι «δεν μπορώ να μιλήσω για πλούσιους συνταξιούχους» και επισήμανε ότι «όταν μιλάμε για πλούτο, μιλάμε για συσσωρευμένο πλούτο, όχι για το εισόδημα και τους μισθούς του καθενός».
Αναφερόμενος στο ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, τόνισε ότι μέσα στο χρόνο πρέπει να ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η θετική αξιολόγηση θα δώσουν την ώθηση για την ανάκαμψη, ώστε μέσα στο 2016 να επιτευχθεί ανάπτυξη, εκτίμησε εν συνεχεία.
«Τα κόκκινα δάνεια θα γίνουν πηγή ανάπτυξης» δήλωσε ο Γιάννης Δραγασάκης και αναφέρθηκε αναλυτικά στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια. Συγκεκριμένα, είπε ότι στις επιχειρήσεις που θα βάλουν κεφάλαια, θα γίνουν ρυθμίσεις. Αν δεν υπάρχουν ίδια κεφάλαια, υποστήριξε, θα αναζητηθεί ενδιαφερόμενος επενδυτής καθώς «μας ενδιαφέρει η επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί».
Ωστόσο όπως είπε ο Γιάννης Δραγασάκης, μια από τις λύσεις που εξετάζονται είναι ορισμένα δάνεια που δεν θα τύχουν μιας εκ των παραπάνω λύσεων να μπουν σε ένα κοινό σχήμα των τραπεζών, μια εταιρεία διαχείρισης ενεργητικού, και ίσως να πουληθούν.
Σχολιάζοντας τα capital controls, ο κ. Δραγασάκης, επισήμανε ότι όπως όλα δείχνουν η άρση θα γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2016, σε περίπτωση που υπάρχει επιτυχημένη αξιολόγησης.
Δείτε το βίντεο από το Mega

Διαβάστε επίσης:

Επιστημονική Υπηρ. Βουλής: Αντισυνταγματική η διάταξη για φόρο στα ανείσπρακτα ενοίκια = Αντισυνταγματικά τα «χαράτσια» στα ανείσπρακτα ενοίκια

Επιστημονική Υπηρ. Βουλής: Αντισυνταγματική η διάταξη για φόρο στα ανείσπρακτα ενοίκια

Πρώτη καταχώρηση: 15/10/2015 - 22:13
Τελευταία δημοσίευση: 15/10/2015 22:13Οικονομία
Επιστημονική Υπηρ. Βουλής: Αντισυνταγματική η διάταξη για φόρο στα ανείσπρακτα ενοίκια
Αντισυνταγματική κρίνει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, τη διάταξη του πολυνομοσχεδίου που επιτρέπει την επιβολή φόρου επί ανείσπρακτων ενοικίων και ζητά την προσθήκη μιας ακόμη παραγράφου που θα επιτρέπει να μην συνυπολογίζονται τα μη εισπραχθέντα ενοίκια στα φορολογητέα εισοδήματα των ιδιοκτητών ακινήτων.
Διαβάστε αναλυτικά στο enikonomia.gr.
Δείτε επίσης

Επιστημονική Υπηρ. Βουλής: Αντισυνταγματική
η διάταξη για φόρο στα ανείσπρακτα ενοίκια

Πρώτη καταχώρηση: 15/10/2015 - 20:26
Τελευταία δημοσίευση: 15/10/2015 20:26Οικονομία
Επιστημονική Υπηρ. Βουλής: Αντισυνταγματική η διάταξη για φόρο στα ανείσπρακτα ενοίκια
Αντισυνταγματική κρίνει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, τη διάταξη του πολυνομοσχεδίου που επιτρέπει την επιβολή φόρου επί ανείσπρακτων ενοικίων και ζητά την προσθήκη μιας ακόμη παραγράφου που θα επιτρέπει να μην συνυπολογίζονται τα μη εισπραχθέντα ενοίκια στα φορολογητέα εισοδήματα των ιδιοκτητών ακινήτων.
Σύμφωνα με την έκθεσή της για το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που συζητιέται στη Βουλή, τα ποσά των ενοικίων που δεν μπορούν να εισπράξουν οι ιδιοκτήτες από τους ενοικιαστές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται φορολογικά ως επισφαλείς απαιτήσεις και να εκπίπτουν από τα συνολικά φορολογητέα εισοδήματα των ιδιοκτητών, αλλιώς ο συνυπολογισμός των ποσών αυτών στα φορολογητέα εισοδήματα θα έχει ως συνέπεια την φορολόγηση πλασματικών εισοδημάτων, εξέλιξη η οποία αντίκειται σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος.

εκτύπωση

Αντισυνταγματικά τα «χαράτσια» στα ανείσπρακτα ενοίκια

Πρώτη καταχώρηση: 16/10/2015 - 09:31
Τελευταία δημοσίευση: 09:41Οικονομία
Αντισυνταγματικά τα «χαράτσια» στα ανείσπρακτα ενοίκια
Αντισυνταγματική έκρινε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής τη διάταξη για τη φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων που έχει περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα.
Η Υπηρεσία, στην έκθεσή της επί των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου, πρότεινε στο υπουργείο Οικονομικών τα ενοίκια που δεν καταφέρνουν να εισπράξουν οι ιδιοκτήτες από τους μισθωτές των ακινήτων τους να εκπίπτουν (να αφαιρούνται) από φορολογητέα εισοδήματα των ιδιοκτητών, ώστε η διάταξη που προβλέπει την κατάργηση της εκχώρησης των ποσών αυτών στο Δημόσιο να μην αντίκειται σε βασικές αρχές του Συντάγματος.

Επισφαλείς απαιτήσεις
Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρει στην έκθεσή της η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, τα ποσά των ενοικίων που δεν μπορούν να εισπράξουν οι ιδιοκτήτες από τους ενοικιαστές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται φορολογικά ως επισφαλείς απαιτήσεις και να εκπίπτουν από τα συνολικά φορολογητέα εισοδήματα των ιδιοκτητών, αλλιώς ο συνυπολογισμός των ποσών αυτών στα φορολογητέα εισοδήματα θα έχει ως συνέπεια τη φορολόγηση πλασματικών εισοδημάτων, εξέλιξη η οποία αντίκειται σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος.
Ουσιαστικά, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής κρίνει ως αντισυνταγματική τη διάταξη του πολυνομοσχεδίου που επιτρέπει την επιβολή φόρου επί ανείσπρακτων ενοικίων και ζητά την προσθήκη μιας ακόμη παραγράφου που θα επιτρέπει να μην συνυπολογίζονται τα μη εισπραχθέντα ενοίκια στα φορολογητέα εισοδήματα των ιδιοκτητών ακινήτων.

Η γνωμοδότηση
Αναλυτικά, η γνωμοδότηση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί της διάταξης του πολυνομοσχεδίου για τα ανείσπρακτα ενοίκια έχει ως εξής:
«Με τη ρύθμιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι η παράγραφος 4 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) καταργείται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής.
Η καταργούμενη διάταξη ορίζει ότι εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα.
Πηγή: Eλεύθερος Τύπος

Δείτε επίσης: