Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1146889 ΕΞ 2015/12.11.2015 Μεταφορά - συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1146889 ΕΞ 2015/12.11.2015
 Μεταφορά - συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης


Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2015
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1146889 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Δασουράς.
Τηλέφωνο : 210.3375314-5
FAX : 210.3375001

ΘΕΜΑ: Μεταφορά - συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης.

Σε απάντηση ερωτήματος φορολογούμενου (με e-mail), αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος που ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται μέχρι 31.12.2013), ορίζεται ότι, ειδικά το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το οποίο μεταφέρεται για να συμψηφισθεί διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη.

2. Επίσης, με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 2238/1994, ορίζεται ότι, παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 (παράγραφος 1 του παρόντος).

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με την 1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ.1052/15.3.2007 διαταγή μας, η ζημία προηγούμενων ετών δεν απαιτείται να δηλωθεί και με τις δηλώσεις των επόμενων οικονομικών ετών, όταν τα αποτελέσματα αυτών των ετών είναι ζημιογόνα.

4. Από όσα εκτέθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι προκειμένου η μεταφερόμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 ζημιά παρελθούσης χρήσεως να συμψηφισθεί με τα καθαρά κέρδη των επομένων οικονομικών ετών, πρέπει αυτή να δηλώνεται, δηλαδή να αναγράφεται στην οικεία ένδειξη της δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους στο οποίο μεταφέρεται.

Αντίθετα, η μη αναγραφή του δικαιούμενου για μεταφορά ποσού ζημίας στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του επόμενου, από αυτό που προέκυψε, οικονομικού έτους στερεί το φορολογούμενο από το δικαίωμα του συμψηφισμού της ζημίας, γιατί με τις πιο πάνω διατάξεις επιδιώχθηκε η εξάρτηση του υπόψη συμψηφισμού ή της μεταφοράς της ζημίας σε επόμενα οικονομικά έτη, με την κανονική εκπλήρωση και συμμόρφωση των δικαιούχων με τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, για μια ατομική εμπορική επιχείρηση, εφόσον το μεταφερόμενο ποσό της ζημιάς που προέκυψε το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012), δεν δηλώθηκε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του επόμενου οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) μέχρι τη λήξη αυτού, αν κατά το έτος αυτό υπήρχαν κέρδη, χάνεται το δικαίωμα μεταφοράς της ζημιάς για συμψηφισμό εντός πενταετίας, από το οικονομικό έτος 2014 και μετά. Ωστόσο, η ζημία του οικονομικού έτους 2013 μεταφέρεται για συμψηφισμό εντός πενταετίας, σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις, έστω και αν αυτή δεν δηλώθηκε στο επόμενο οικονομικό έτος 2014, υπό την προϋπόθεση ότι και αυτό (οικον. έτος 2014) ήταν ζημιογόνο.Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης.
Ευθύμιος Σαΐτης

Οι τρεις αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας του 2016

Οι τρεις αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας του 2016

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015 11:33
 
UPD:12:55
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Η απόφαση για τα τέλη αναμένεται να δημοσιευτεί σήμερα ή το αργότερο τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον διευθυντή του γραφείου του κ. Αλεξιάδη.
Τρεις σημαντικές αλλαγές θα ισχύσουν τελικώς όσον αφορά στα τέλη κυκλοφορίας του 2016.
Πρώτον, θεσπίζεται μειωτικός συντελεστής για Ι.Χ. παλαιότητας άνω των 10-15 ετών. Η έκπτωση θα φτάνει, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών, ακόμη και στο 10% με στόχο να αποτραπεί το κύμα κατάθεσης πινακίδων.
Για τα Ι.Χ. που ταξινομήθηκαν πριν από την 1η/11/2010 - και για τα οποία τα τεκμήρια υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα - ενδέχεται να υπάρξουν και επιβαρύνσεις σε περίπτωση που δεν εχει συμπληρωθεί ακόμα δεκαετία.
Οι αυξομειώσεις με βάση την ηλικία θα αφορούν σύμφωνα με πληροφορίες όχι το σύνολο των αυτοκινήτων αλλά αυτά που έχουν κινητήρες από 1.400 ή 1.600 κυβικά και πάνω.
Δεύτερον, μειώνεται το όριο απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά σε αυτούς που απέκτησαν Ι.Χ. μετά την 01/11/2010. Οι ιδιοκτήτες αυτής της κατηγορίας δεν πλήρωναν μέχρι τώρα τίποτα ακόμη κι αν το Ι.Χ. τους έβγαζε ρύπους έως και 100 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Το όριο αυτό θα κατέβει αλλά δεν θα εξαλειφθεί. Δηλαδή, τα πιο «πράσινα» αυτοκίνητα θα εξακολουθούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής τελών - κάτι που επιβεβαίωσε μιλώντας νωρίτερα στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ ο διευθυντής του γραφείου του Τρύφωνα Αλεξιάδη Παναγιώτης Μελαχρινός. Για τα Ι.Χ. που θα κληθούν για πρώτη φορά να πληρώσουν τέλη, η επιβάρυνση θα είναι της τάξεως των 90 λεπτών του ευρώ ανά γραμμάριο. Δηλαδή ένα Ι.Χ. 100 γραμμαρίων, το πιο πιθανό είναι ότι θα επιβαρύνεται με 90 ευρώ.
Η δεύτερη αλλαγή αφορά στα Ι.Χ. που κυκλοφόρησαν μετά την 01/11/2010 και τα οποία πληρώνουν τέλη με βάση τους ρύπους. Σε αυτά αναμένεται να υπάρξουν αυξήσεις στα ποσά των τελών ανά γραμμάριο, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κυμαίνονται από 10 έως 30 λεπτά του ευρώ. Για ένα αυτοκίνητο των 120 γραμμαρίων, η επιβάρυνση αναμένεται ότι θα είναι της τάξεως των 10-12 ευρώ.
Την τρίτη αλλαγή προανήγγειλε ο κ. Μελαχρινός στην ΕΡΤ. Όπως ανέφερε, θα θεσπιστεί έκπτωση φόρου - δεν ανέφερε ποσοστό αλλά κατά πληροφορίες θα κυμαίνεται από 5-10% - για τα παλαιά Ι.Χ. Δηλαδή, για πρώτη φορά, το κριτήριο για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν πριν από τον Νοέμβριο του 2010 δεν θα είναι μόνο ο κυβισμός αλλά και η παλαιότητα. Οι εκπτώσεις θα αφορούν στα Ι.Χ. από 10ετία και πάνω.
Η απόφαση για τα τέλη αναμένεται να δημοσιευτεί σήμερα ή το αργότερο τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον διευθυντή του γραφείου του κ. Αλεξιάδη.
newsroom naftemporiki.gr

ΠΟΛ.1250/9.11.2015 Δασμολογική κατάταξη και προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. ορισμένων δημητριακών

ΠΟΛ.1250/9.11.2015
Δασμολογική κατάταξη και προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. ορισμένων δημητριακών

Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ: ΠΟΛ. 1250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A' ΔΑΣΜ/ΓΙΚΟ και ΔΑΣΜ.ΑΞΙΑΣ
2. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ' ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
T.Κ:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Χαβουτσάς, Χ.Γεώργα, Μ. Κουνάβη
Τηλέφωνο :210-69.87.484, 210.69.87.407
FAX :210-69.87.477, 210-69.87.408
Email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1250/2015

ΘΕΜΑ: «Δασμολογική κατάταξη και προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. ορισμένων δημητριακών ».

Σε συνέχεια γραπτών και προφορικών ερωτημάτων φορέων και τελωνειακών αρχών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Α) Γενικές παρατηρήσεις ως προς τον εφαρμοζόμενο συντελεστή Φ.Π.Α. και τη δασμολογική κατάταξη

Για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις κατηγορίες των αγαθών που προσδιορίζονται στο Παράρτημα III του ν. 2859/2000(ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» χρησιμοποιούνται οι διατάξεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) της Ε.Ε. για την κατάταξη των αγαθών σε κωδικούς ονοματολογίας εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) « Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο συντελεστής του ΦΠΑ ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία. Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III, του νόμου αυτού ο συντελεστής ΦΠΑ ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).

Για τα αγαθά για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα III, ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος III, για τα προϊόντα αλευροποιίας των Δασμολογικών κλάσεων (Δ.Κ.) 1101, 1102, 1103, 1104, 1104, 1106 και ΕΧ1108) εφαρμόζεται συντελεστής Φ.Π.Α. δεκατρία (13 %). 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι, όπου στο Παράρτημα III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» υπάρχει η ένδειξη ΕΧ πριν από μια δασμολογική κλάση, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στον εφαρμοστέο συντελεστή Φ.Π.Α. υπάγονται μόνο τα προϊόντα που κατονομάζονται ρητά στην συγκεκριμένη παράγραφο του Παραρτήματος και όχι στο σύνολο των προϊόντων που κατατάσσονται στην εν λόγω δασμολογική κλάση. Όταν μια δασμολογική κλάση αναγράφεται στο Παράρτημα III του νόμου χωρίς το πρόθεμα ΕΧ τότε ο συντελεστής ΦΠΑ αφορά το σύνολο των προϊόντων που κατατάσσονται στην δασμολογική κλάση.

Τέλος, η δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τα προβλεπόμενα στο Κοινό Δασμολόγιο της Ευρ. Ένωσης [Κανονισμός (ΕΟΚ) 2658/87, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό αριθμ.1101/2014 (Συνδυασμένη Ονοματολογία-Σ.Ο.) για το έτος 2015], τους Γενικούς Κανόνες ερμηνείας αυτού καθώς και με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.

Γενικά, τα προϊόντα κατατάσσονται στο Δασμολόγιο σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν και όχι σύμφωνα με την χρήση τους.

Β) Ι) Δασμολογική κατάταξη - Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι της ΔΚ 1104.

- Η δασμολογική κλάση 1104, περιλαμβάνει «σπόρους δημητριακών, όπως π.χ. σπόρους βρώμης, σιταριού, σίκαλης, καλαμποκιού, κριθαριού κ.α., αλλιώς επεξεργασμένους (π.χ. με μερική απόξεση του περικαρπίου, πλατυσμένους, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικαρπίου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένους ή σπασμένους), με εξαίρεση του σπόρους ρυζιού της κλάσης 1006, καθώς και τα φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα», δηλαδή περιλαμβάνει όλα τα μη παρασκευασμένα προϊόντα που προέρχονται από το άλεσμα των δημητριακών, με εξαίρεση τα αλεύρια (κλάσεις 11.01 και 11.02), τα πλιγούρια, τα σιμιγδάλια και τα συσσωματώματα με μορφή σβόλων (πελέτες) (κλάση 11.03) και τα υπολείμματα (κλάση 23.02). Ως υπολείμματα, σύμφωνα με το κείμενο της δασμολογικής κλάσης 2302, χαρακτηρίζονται τα «πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με τη μορφή σβόλων (pellets), από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών».

Ειδικότερα, σύμφωνα και με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.) η δασμολογική κλάση 1104 περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα :

1. Τους πλατυσμένους ή σε νιφάδες σπόρους (π.χ. βρώμης, κριθαριού, σιταριού, σίκαλης κ.α.), που λαμβάνονται από τη σύνθλιψη ή τη συμπίεση ολόκληρων σπόρων (αποφλοιωμένων ή μη), χοντροκοπανισμένων σπόρων ή προϊόντων που περιγράφονται στα σημεία (2) και (3) παρακάτω.

Ωστόσο, η κλάση 1104 δεν περιλαμβάνει τις τροφές για πρόγευμα (πρωινό) του είδους κόρν φλέικς, οι οποίες είναι παρασκευάσματα, έτοιμα προς κατανάλωση, που έχουν ψηθεί και, επομένως, κατατάσσονται στην κλάση 19.04, όπως και τα παρόμοια θερμικώς επεξεργασμένα δημητριακά. (π.χ. με διόγκωση ή φρύξη )

2. Τη βρώμη, το φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και το κεχρί, από τα οποία έχει αφαιρεθεί το περίβλημα, αλλά όχι το περικάρπιο.

- Ωστόσο, η παρούσα κλάση δεν περιλαμβάνει τη βρώμη που, στη φυσική της κατάσταση, δεν φέρει ανθικό περίβλημα (έλυτρα ή μεμβράνες), υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από το αλώνισμα ή το λίχνισμα.

3. Τους σπόρους που έχουν υποστεί μερική απόξεση του περικαρπίου τους ή έχουν υποβληθεί σε άλλη επεξεργασία, προκειμένου να τους αφαιρεθεί, μερικώς ή ολικώς, το περικάρπιο (ο υμένας κάτω από τα έλυτρα).

Τότε, ο αλευρούχος πυρήνας μπορεί να γίνει ορατός. Κατατάσσονται επίσης εδώ οι σπόροι των βρακτειοφόρων ποικιλιών του κριθαριού, αν τους έχουν αφαιρεθεί τα ανθικά περιβλήματα (ή τα έλυτρα). (Τα ανθικά περιβλήματα μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με άλεσμα, καθώς είναι τόσο σθεναρά προσκολλημένα στον πυρήνα του κόκκου, που δεν μπορούν να αποχωριστούν απ' αυτόν με απλό αλώνισμα ή λίχνισμα).

4. Τους σπόρους με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους (κυρίως από κριθάρι), όπως για παράδειγμα τους σπόρους από τους οποίους έχει αφαιρεθεί το σύνολο σχεδόν του περικάρπιου. Οι σπόροι αυτοί είναι περισσότερο στρογγυλεμένοι στα άκρα τους.

5. Τους χοντροκοπανισμένους σπόρους, όπως είναι για παράδειγμα οι σπόροι (αποφλοιωμένοι ή μη) που έχουν κοπεί ή θρυμματιστεί, και οι οποίοι διαφέρουν από το πλιγούρια εκ του γεγονότος ότι τα τεμάχιά τους είναι περισσότερο αδρά και ακανόνιστα.

6. Φύτρα δημητριακών, τα οποία έχουν αποχωρισθεί από τον κόκκο κατά το πρώτο στάδιο του αλέσματος και τα οποία, εκ του γεγονότος αυτού, παρουσιάζονται ολόκληρα ή έχουν μορφή ελαφρώς πεπλατυσμένη. Για να εξασφαλισθεί η διατήρησή τους, τα φύτρα μπορεί να έχουν μερικώς απολιπανθεί ή να έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία. Αναλόγως του τρόπου με τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, τα φύτρα μετατρέπονται σε νιφάδες (χονδροειδώς ή με τη μορφή αλεύρων). Στα φύτρα μπορεί να προστεθούν βιταμίνες ως αντιστάθμισμα, π.χ., των απωλειών που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

Τα ολόκληρα ή τα πεπλατυσμένα φύτρα χρησιμοποιούνται γενικά για την εξαγωγή λαδιού. Τα φύτρα σε νιφάδες ή τα αλεσμένα φύτρα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων διατροφής του ανθρώπου (μπισκότα και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, διαιτητικά παρασκευάσματα), προϊόντων για τη διατροφή των ζώων (παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής) ή την παρασκευή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων.

ΙΙ) Δασμολογική κατάταξη δημητριακών της Α.Κ. 1103

Πλιγούρια ή σιμιγδάλια από σπόρους δημητριακών της Δ.Κ 1104 που αναφέρονται στο Β I) σημείο κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 1103 όταν τα τεμάχιά τους είναι περισσότερο αδρά και ακανόνιστα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου 11 της Σ.Ο., όταν λαμβάνονται από το σπάσιμο των κόκκων δημητριακών και ανταποκρίνονται στο παρακάτω σχετικό όρο: α) τα προϊόντα καλαμποκιού πρέπει να περνούν μέσα από κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος.

β) τα προϊόντα άλλων δημητριακών πρέπει να περνούν μέσα από κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 1,25 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος.

III) Προϊόντα δημητριακών που εξαιρούνται από το Κεφάλαιο 11:

Ο ακόλουθος κατάλογος αφορά προϊόντα δημητριακών που εξαιρούνται από το Κεφάλαιο 11, με την επισήμανση ότι δεν είναι εξαντλητικός:

(α) Οι φρυγμένες βύνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ (κλάσεις 09.01 ή 21.01).

(β) Τα άχυρα και οι φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (κλάση 12.13). Η κλάση αυτή περιλαμβάνει φλοιούς και άχυρα δημητριακών ακατέργαστα, όπως λαμβάνονται από το αλώνισμα των δημητριακών, ή τεμαχισμένα, αλεσμένα ή πιεσμένα, ή συσκευασμένα υπό τη μορφή σβόλων [είτε απευθείας μέσω πίεσης, είτε με την προσθήκη συνδετικής ουσίας (binder) σε αναλογία που δεν υπερβαίνει το 3% κατά βάρος], αλλά όχι περαιτέρω παρασκευασμένα. Εξαιρούνται από την κλάση αυτή τα καθαρισμένα, λευκασμένα ή χρωματισμένα άχυρα (δασμολογική κλάση 14.01).

(γ) Τα παρασκευασμένα αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της κλάσης 19.01.

(δ) Η ταπιόκα (κλάση 19.03).

(ε) Το διογκωμένο ρύζι (puffed rice), οι νιφάδες καλαμποκιού και παρόμοια προϊόντα, που λαμβάνονται με διόγκωση ή με φρύξη (βλ. ανωτέρω σημείο ΒΙ1, δεύτερη παράγραφος), και το πλιγούρι από σιτάρι υπό τη μορφή επεξεργασμένων κόκκων (κλάση 19.04).

στ) Τα υπολείμματα, όπως προαναφέρθηκε, που προέρχονται από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή των οσπριοειδών (κλάση 23.02).

ζ) Το αποφλοιωμένο ρύζι (ρύζι cargo ή ρύζι brun) το οποίο, αν και έχει απαλλαγεί από το ανθικό του περίβλημα με τη βοήθεια μηχανικών αποφλοιωτών, διατηρεί ακόμη τη μεμβράνη του (περικάρπιο). Το αποφλοιωμένο ρύζι περιέχει, σχεδόν πάντοτε, μικρή ποσότητα ρυζιού paddy (κλάση 1006).

η) Το ρύζι σε θραύσματα, π.χ. το ρύζι που έχει θρυμματιστεί κατά τη διάρκεια της κατεργασίας του. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, ο σπόρος υποβάλλεται συνήθως σε θερμική κατεργασία με ατμό ή συμπιέζεται μεταξύ θερμαινόμενων κυλίνδρων (κλάση 1006).

VI) Δασμολογική κατάταξη τριφυλλιού ή ρορτονομών βίκου, της Α.Κ 1214

Επιπλέον, σε συνέχεια αρκετών τηλεφωνικών ερωτημάτων που δέχτηκε η υπηρεσία μας αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων άλλων εμπορευμάτων που σχετίζονται με τον κλάδο σας, μολονότι αυτά δεν αναφέρονται στην επιστολή σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ειδικότερα τα τριφύλλια και οι ρορτονομές βίκου, κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 1214 της Σ.Ο., σύμφωνα με το κείμενο της συγκεκριμένης κλάσης. Επίσης, στη δασμολογική κλάση 1214 κατατάσσεται το ενσίρωμα καλαμποκιού, στην περίπτωση που κριθεί ότι είναι «παρόμοιο κτηνοτροφικό προϊόν» με τα γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τα κτηνοτροφικά τεύτλα, τις κτηνοτροφικές ρίζες, τα τριφύλλια, τα κτηνοτροφικά λάχανα και τις χορτονομές λούπινου και βίκου, και με την επιπλέον προϋπόθεση ότι προέρχεται από φυτό που έχει καλλιεργηθεί ειδικά για την παραγωγή ζωοτροφής. Το προϊόν εξακολουθεί να κατατάσσεται στην κλάση αυτή ακόμα και εάν έχει αλατιστεί ή έχει υποστεί άλλη επεξεργασία σε σιλό για την αποφυγή ζύμωσης ή της απώλειας των αρχικών ιδιοτήτων του.

Επιπλέον, τα προϊόντα της παρούσας κλάσης μπορεί να παρουσιάζονται συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (pellets), δηλαδή συσσωματωμένα είτε απευθείας μέσω πίεσης, είτε με την προσθήκη συνδετικής ουσίας (binder) σε αναλογία που δεν υπερβαίνει το 3% κατά βάρος.

VII) Φυτικά προϊόντα που κατατάσσονται στη Δ.Κ. 2308

Τέλος, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι, γενικά, τα φυτικά προϊόντα, φυτικά απορρίμματα και υποπροϊόντα από τη βιομηχανική επεξεργασία φυτικών υλών, με σκοπό την εξαγωγή ορισμένων συστατικών τους κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 2308.

Επίσης, στην κλάση αυτή υπάγονται τα φυτικά προϊόντα (φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με τη μορφή σβόλων) τα οποία, μολονότι χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές, δεν έχουν καλλιεργηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, όπως για παράδειγμα οι κορυφές του τεύτλου ή του καρότου και τα φύλλα του καλαμποκιού.

Τέλος, κατατάσσονται στην δασμολογική κλάση 2308 προϊόντα της Δ.Κ. 1214, όπως αυτά που αναφέρθηκαν ανωτέρω (π.χ. ενσίρωμα καλαμποκιού), των οποίων ο ουσιώδης χαρακτήρας έχει αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. μέσω ζύμωσης). Ορισμένα παραδείγματα προϊόντων που υπάγονται στη Δ.Κ. 2308, σύμφωνα με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος, είναι τα ακόλουθα:

- Καρποί αραβοσίτου μετά από την αφαίρεση των σπόρων, καθώς και στελέχη και φύλλα αραβοσίτου.
- Κορυφές σέσκουλων.
- Φλούδες λαχανικών.
- Υπολείμματα από την υδρόλυση στελεχών αραβοσίτου.
- Υπολείμματα που προέρχονται από την εξαγωγή ελαίων από φύτρες δημητριακών, κλπ.

Γ) Ως προς το συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας, Φ.Π.Α.

Ειδικότερα ως προς το αντικείμενο του θέματος και έχοντας λάβει υπόψη τις δασμολογικές κλάσεις που αναφέρονται ενδεικτικά παραπάνω , σας γνωρίζουμε ότι,

> Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με την παράγραφο 08 του Παραρτήματος III του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», ως καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, βρώμη (δημητριακά) που έχουν υποστεί επεξεργασία άλεσης και έχουν την μορφή σπασμένου αδρά αλεσμένου ή νιφαδοποιημένου, εφόσον σύμφωνα με τα ανωτέρω στο ΒΙ) σημείο, κατατάσσονται στη Δασμολογική κλάση 1104 σαν σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται είναι 13%.

Για τα αλεύρια Σιταριού ή σμιγαδιού της Δ.Κ. 1101, αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή του σμιγαδιού της Δ.Κ. 1102, πλιγούρια σιμιγδάλια από δημητριακά και συσσωματώματα με μορφή σβόλων της Δ.Κ. 1103, ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται είναι 13%.

> Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα III του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», το αποφλοιωμένο ρύζι (ρύζι cargo ή ρύζι brun) το οποίο, αν και έχει απαλλαγεί από το ανθικό του περίβλημα με τη βοήθεια μηχανικών αποφλοιωτών, διατηρεί ακόμη τη μεμβράνη του (περικάρπιο) εφόσον σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσεται στη Δασμολογική κλάση 1006 ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ που εφαρμόζεται είναι 13%. Επίσης, το ρύζι σε θραύσματα, π.χ. το ρύζι που έχει θρυμματιστεί κατά τη διάρκεια της κατεργασίας του εφόσον σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στην Δασμολογική κλάση 1006, ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ που εφαρμόζεται είναι 13%.

Για προϊόντα που δεν αναφέρονται ρητά στο Παράρτημα ΠΙ, συντελεστής ΦΠΑ είναι 23%. Ειδικότερα:

> Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», χορτονομές (foin, luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά, όπως και το ενσίρωμα του καλαμποκιού εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις του σημείου Β VI), προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων τα οποία σύμφωνα με τα παραπάνω κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 1214 ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται είναι 23%.

Τα άχυρα και οι φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών έστω και τεμαχισμένα αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων τα οποία σύμφωνα με τα παραπάνω κατατάσσονται στη Δ.Κ 1213 ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται είναι 23%.

> Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», παρασκευασμένα αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της δασμολογικής κλάσης 1901 αλλά και ταπιόκα και υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα με μορφή, νιφάδων, κόκκων κ.α, της δασμολογικής κλάσης 1903, ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται είναι 23%.

> Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», οι φρυγμένες βύνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ εφόσον κατατάσσονται είτε στη Δ.Κ 0901 είτε στην Δ.Κ. 2101, ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται είναι 23%.

> Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά έστω και συσσωματωμένα με τη μορφή σβόλων τα οποία χρησιμοποιούνται σαν ζωοτροφές αλλά δεν έχουν καλλιεργηθεί για τον σκοπό αυτό, εφόσον σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 2308 αλλά και τα υπολείμματα που προέρχονται από το κοσκίνισμα το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή των οσπριοειδών και σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 2302, ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ που εφαρμόζεται είναι 23%.

Δ. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, καθώς η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων για φορολογικούς σκοπούς ανήκει στην Ανωτάτη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Π.Δ. 284/88, υπάρχει δυνατότητα να υποβληθεί, για προϊόντα που πιθανώς παρουσιάζουν δυσχέρειες ως προς τη δασμολογική κατάταξή τους και κατά συνέπεια ως προς τον προσδιορισμό του ορθού συντελεστή ΦΠΑ, αιτήσεις προς την Υπηρεσία μας (Δνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελ/κων Οικ. Καθεστώτων) για έκδοση γνωμοδοτήσεων από την Α.Ε.Τ.Α.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡ. ΓΙΑΛΟΥΡΗ

6 ΣΤΟΥΣ 10 ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 700 ΕΥΡΩ Στοχεία - σοκ: 7 εκατ. Ελληνες δεν εργάζονται - Απασχολούνται μόλις 3,5 εκατ.

6 ΣΤΟΥΣ 10 ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 700 ΕΥΡΩ

Στοχεία - σοκ: 7 εκατ. Ελληνες δεν εργάζονται - Απασχολούνται μόλις 3,5 εκατ.

Στοχεία - σοκ: 7 εκατ. Ελληνες δεν εργάζονται - Απασχολούνται μόλις 3,5 εκατ.

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία για τον αριθμό των εργαζόμενων στην Ελλάδα αλλά και εκείνων που δεν εργάζονται. Ο πληθυσμός της Ελλάδας, ο οποίος δεν εργάζεται υπερβαίνει αυτή την στιγμή τα 7 εκατομμύρια!
«Μια χώρα όπως η Ελλάδα, με 4.740.000 άτομα εργατικό δυναμικό, 3.500.000 άτομα στην απασχόληση, 1.240.000 άτομα στην ανεργία και 2.650.000 άτομα στη σύνταξη δεν μπορεί να προσδοκά ούτε αποκατάσταση των σοβαρών ανισορροπιών στη βιωσιμότητα και κοινωνική αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ούτε ανάταξη του κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού. Σε μία τέτοια προοπτική εγκυμονείται ο κίνδυνος μονιμοποίησης της φτωχοποίησης σημαντικού τμήματος του πληθυσμού και σοβαρής καθίζησης του τεχνολογικού και παραγωγικού υπόβαθρου», λέει στα «Νέα» ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Σάββας Ρομπόλης.
Ο αριθμός των συνταξιούχων (στοιχεία 2015) της χώρας ανέρχεται σε 2.656.007 άτομα. Έως 50% είναι οι μειώσεις στις συντάξεις λόγω μνημονίων ενώ έρχεται και νέο ψαλίδι λόγω των μέτρων που προβλέπει το τρίτο μνημόνιο.
Οι 6 στους 10 συνταξιούχους στη χώρα μας έχουν σύνταξη κάτω από 700 ευρώ και μάλιστα το 44,8% παίρνει σύνταξη κάτω από το όριο της σχετικής φτώχειας των 665 ευρώ.
Ο αριθμός των ανέργων κινείται στα 1.196.736 άτομα. Οι προβλέψεις της Κομισιόν για την ανεργία στη χώρα μας προβλέπουν ότι φέτος θα διαμορφωθεί στο 25,7% και το 2016 στο 25,8%.
Σε 350.000 οικογένειες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος. Η μακροχρόνια ανεργία κινείται στο 73,1% όταν κάθε άνεργος είναι περισσότερο από δυόμισι έτη άνεργος. Σήμερα καταγράφεται ένα παρατεταμένο υψηλό επίπεδο ανεργίας (25% φέτος -9,5% το 2009) από το οποίο το 48,5% πλήττει τους νέους και τις νέες (18-24 ετών).
Οι 9 στους 10 ανέργους βρίσκονται στο περιθώριο και δεν λαμβάνουν καμία απολύτως στήριξη από τον ΟΑΕΔ ούτε ως επίδομα ανεργίας ούτε ως επιδότηση απασχόλησης.
Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (όσοι δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθε σε 3.296.280 άτομα.
Το σύνολο των απασχολούμενων αριθμεί 3.591.407 άτομα. Ο μέσος καθαρός μισθός σήμερα είναι κάτω από τα 815 ευρώ ενώ με μηνιαίο μισθό 346 ευρώ απασχολείται μισό εκατομμύριο μερικώς απασχολούμενων. Παράλληλα ένα εκατομμύριο είναι οι απλήρωτοι (από 1 έως 5 μήνες) εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Οι 7 στις 10 θέσεις εργασίας που ανοίγουν είναι προσωρινής απασχόλησης, οι λεγόμενες ευέλικτες μορφές εργασίας.


 

ΟΧΙ ΣΤΟ «ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ» Αντίθετο το υπ. Εργασίας με την άμεση κατάργηση του αγγελιόσημου

ΟΧΙ ΣΤΟ «ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Αντίθετο το υπ. Εργασίας με την άμεση κατάργηση του αγγελιόσημου

Αντίθετο το υπ. Εργασίας με την άμεση κατάργηση του αγγελιόσημου

«Δεν είναι η σωστή στιγμή να συζητηθεί το θέμα του αγγελιόσημου», υποστηρίζουν κύκλοι του υπουργείου Εργασίας, σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι θεσμοί απαιτούν την κατάργηση του αγγελιόσημου «εδώ και τώρα», για το κλείσιμο της συμφωνίας μέχρι το Euroworking Group της Παρασκευής.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η απάντηση του υπουργείου Εργασίας είναι αρνητική ως προς το «εδώ και τώρα». Αντίθετα, επιδίωξη του υπουργείου είναι το ζήτημα να τεθεί αργότερα ως μέρος της ευρύτερης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.
Πηγή: ΑΠΕ

Αυτό είναι το τελικό σχέδιο για τα τέλη κυκλοφορίας

Αυτό είναι το τελικό σχέδιο για τα τέλη κυκλοφορίας

Το αργότερο τη Δευτέρα σκοπεύει να δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών την απόφαση για τα τέλη κυκλοφορίας του 2016.
idou-to-teliko-sxedio-gia-ta-teli-kukloforias
 
Το αργότερο τη Δευτέρα σκοπεύει να δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών την απόφαση για τα τέλη κυκλοφορίας του 2016. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες το τελικό σχέδιο προβλέπει τις εξής αλλαγές:
1. Μείωση του «αφορολογήτου» από τα 100 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα στα 90 γραμμάρια. Η αλλαγή αφορά στα ΙΧ που αποκτήθηκαν μετά την 01/10/2010. Με το «αφορολόγητο» των 100 γραμμαρίων, απαλλάσσονταν περίπου 200.000 αυτοκίνητα. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος αριθμός από αυτά τα 200.000 ΙΧ ανήκε στην κατηγορία των 90-100 γραμμαρίων. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα θα κληθούν τώρα να πληρώσουν. Πόσα; Σύμφωνα με πληροφορίες, το τέλος του συγκεκριμένου κλιμακίου θα διαμορφωθεί στα 0,9 ευρώ ανά γραμμάριο. Έτσι, ένα αυτοκίνητο που εκπέμπει 98 γραμμάρια και το οποίο μέχρι σήμερα δεν πλήρωνε τίποτα, θα επιβαρυνθεί με 88 ευρώ.
2. Αύξηση των τελών κυκλοφορίας για όλα ανεξαιρέτως τα ΙΧ που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010. Πρόκειται για περίπου 480.000 αυτοκίνητα τα οποία σήμερα επιβαρύνονται με 0,9 ευρώ ανά γραμμάριο έως και με 3,4 ευρώ ανά γραμμάριο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για κάθε γραμμάριο, θα προστεθούν από 10 λεπτά έως και 30 λεπτά ανάλογα με τις εκπομπές με τις μικρότερες επιβαρύνσεις να ισχύουν για τα πιο «πράσινα» αυτοκίνητα. Έτσι:
  • ΙΧ που εκπέμπει από 120 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα, πλήρωνε μέχρι σήμερα 0,9 ευρώ ανά γραμμάριο ή 108 ευρώ συνολικά. Για το 2016, θα πληρώσει 120 ευρώ. Δηλαδή θα υπάρξει μια αύξηση της τάξεως των 12 ευρώ ή της τάξεως του 11%
  • ΙΧ που εκπέμπει 300 γραμμάρια, πληρώνει με το ισχύον καθεστώς 3,4 ευρώ ανά γραμμάριο ή 1020 ευρώ συνολικά. Με το νέο καθεστώς, θα πληρώνει 1110 ευρώ δηλαδή η αύξηση θα διαμορφωθεί στο 8,8%.
3. Η 3η μεγάλη αλλαγή αφορά στον μεγάλο πληθυσμό των ιδιοκτητών που απέκτησαν αυτοκίνητο πριν την 01/11/2010. Είναι περισσότερα από τρία εκατομμύρια αυτοκίνητα τα οποία επιβαρύνονται με βάση τον κυβισμό. Σε αυτή την κατηγορία, το υπουργείο Οικονομικών θα θεσπίσει έναν μειωτικό συντελεστή με βάση την ηλικία του οχήματος.
Έτσι, για αυτοκίνητα 10ετίας, το υπουργείο προσανατολίζεται στο να κάνει έκπτωση της τάξεως του 5% ενώ για τα αυτοκίνητα άνω των 15 ετών η έκπτωση μπορεί να φτάσει και στο 15%. Ο μειωτικός συντελεστής δεν θα ισχύσει για όλα τα αυτοκίνητα αλλά μόνο γι αυτά που ξεπερνούν ένα όριο κυβισμού το οποίο πιθανότατα θα είναι τα 1400 κυβικά. Η λογική της έκπτωσης είναι να δοθεί κίνητρο για την ανάκτηση των πινακίδων –τέλος ακινησίας δεν πρόκειται να υπάρξει- έτσι ώστε το υπουργείο Οικονομικών να πάρει έσοδα από την αύξηση του στόλου. Για ένα ΙΧ 1929 κυβικών 20ετίας, τα τέλη κυκλοφορίας από τα 660 ευρώ που είναι σήμερα, θα πέσουν στα 600 ευρώ.
Για να μην υπάρξει απώλεια εσόδων αναμένεται να επιβληθεί και αυξητικός συντελεστής στα νεότερα ηλικιακά αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφόρησαν πριν από τον Νοέμβριο του 2010 και ως εκ τούτου τα τέλη υπολογίζονται με βάση τον κινητήρα, Δηλαδή σε αντίθεση με ένα δίλιτρο ΙΧ 15ετίας το οποίο μπορεί να πληρώσει λιγότερα σε σχέση με πέρυσι ένα δίλιτρο 6ετίας ή 7ετίας είναι εξαιρετικά πιθανό να επιβαρυνθεί με ένα ποσοστό της τάξεως του 5 έως 10%.  

ΟΟΣΑ - FORTUNE Οι Ελληνες τέταρτος πιο εργατικός λαός παγκοσμίως - Στην 36η θέση οι Γερμανοί

ΟΟΣΑ - FORTUNE

Οι Ελληνες τέταρτος πιο εργατικός λαός παγκοσμίως - Στην 36η θέση οι Γερμανοί

Οι Ελληνες τέταρτος πιο εργατικός λαός παγκοσμίως - Στην 36η θέση οι Γερμανοί

Κι όμως, οι Ελληνες δουλεύουν πολύ ή τουλάχιστον περισσότερο από τους Γερμανούς. Αυτό προκύπτει από έρευνα του ΟΟΣΑ, ο οποίος κατέγραψε τις ετήσιες ώρες εργασίας των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη/μερική απασχόληση, τις υπερωρίες, τους εποχικούς υπαλλήλους, καθώς και άλλους παράγοντες.

Με βάση τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, το Fortune υπολόγισε τις ώρες εργασίας εβδομαδιαίως. Οι Έλληνες εργαζόμενοι, λοιπόν, βρίσκονται στην 4η θέση της λίστας των χωρών με 39,27 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο. Στην 1η θέση κατατάσσονται οι Μεξικανοί με 42,85 ώρες, στη 2η οι Κοσταρικανοί με 42,62, στην 3η οι Κορεάτες με 40,85 και στην 5η οι Χιλιανοί με 38,27 ώρες την εβδομάδα.

Όσον αφορά τις τελευταίες χώρες της λίστας, στην 32η βρίσκονται οι Γάλλοι με 28,22 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, στην 33η οι Δανοί με 27,62, στην 34η οι Νορβηγοί με 27,44, στην 35η οι Ολλανδοί με 27,40 και στην 36η θέση βρίσκονται οι Γερμανοί με 26,37 ώρες εβδομαδιαίως.
Σημειωτέον ότι οι Αμερικανοί καταλαμβάνουν την 16η θέση με 34,40 ώρες, ενώ οι Ρώσοι την 6η θέση με 38,17 ώρες εβδομαδιαίως.

Ώρες εργασίας εβδομαδιαίως ανά εργαζόμενο, κατά μέσο όρο, 2014

Ο ΟΟΣΑ κατέγραψε τις ώρες εργασίας ανά έτος. Στη συνέχεια το Fortune διαίρεσε αυτόν τον αριθμό με το 52 για να υπολογίσει τις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα.

 

Το ΕΣΠΑ επιδοτεί 12.700 πρώην ανέργους του ΟΑΕΔ και επιχειρήσεις

Το ΕΣΠΑ επιδοτεί 12.700 πρώην ανέργους του ΟΑΕΔ και επιχειρήσεις

Πρώτη καταχώρηση: 12/11/2015 - 21:50
Τελευταία δημοσίευση: 13/11/2015 00:08Οικονομία
Το ΕΣΠΑ επιδοτεί 12.700 πρώην ανέργους του ΟΑΕΔ και επιχειρήσεις
Ανοίγει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» συνολικού προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ και επιδοτεί πρώην άνεργους του ΟΑΕΔ που άνοιξαν επιχείρηση μετά την 1η Ιανουαρίου του 2014, αλλά και εταιρείες που αύξησαν φέτος τις θέσεις απασχόλησής τους.
Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr
Δείτε επίσης:

Το ΕΣΠΑ επιδοτεί 12.700 πρώην ανέργους
του ΟΑΕΔ και επιχειρήσεις

Πρώτη καταχώρηση: 12/11/2015 - 21:34
Τελευταία δημοσίευση: 12/11/2015 21:34Οικονομία
Ανοίγει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» συνολικού προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ και επιδοτεί πρώην άνεργους του ΟΑΕΔ που άνοιξαν επιχείρηση μετά την 1η Ιανουαρίου του 2014, αλλά και εταιρείες που αύξησαν φέτος τις θέσεις απασχόλησής τους.
Στόχος της δράσης που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ είναι να στηριχθούν 12.700 εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Συνέντευξη Τύπου για το πρόγραμμα παραχώρησαν ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη και ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Γιώργος Ιωαννίδης.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται: Σε νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους.
Η δράση προβλέπει την αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, έμμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού) και την επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως των καθαρών νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015, με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για ισόποσο χρονικό διάστημα.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα 10.000 ευρώ, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των καθαρών επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου.
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 12 επιπλέον μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης. Η διατήρηση της λειτουργίας θα διαπιστώνεται μέσα από τη διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου από εκπροσώπους του Οργανισμού. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που έκαναν προσλήψεις για να επιδοτηθούν θα πρέπει να έχουν προβεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων που είχαν τον Δεκέμβριο του 2014.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν προσλάβει πρώην ανέργους κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους ή και μερικής απασχόλησης, τις οποίες και διατηρούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη συνολική διάρκεια του προγράμματος. Επίσης δεν θα πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό που είχαν τον Δεκέμβριο.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργοδότες για την επιχορήγηση, κατ’ ανώτατο όριο, 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης ή 40 θέσεων μερικής απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ την αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα από:
Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Σήμερα (Παρασκευή) η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε 240.000 δικαιούχους

Σήμερα η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε 240.000 δικαιούχους

Πρώτη καταχώρηση: 13/11/2015 - 08:57
Τελευταία δημοσίευση: 13/11/2015 09:25Οικονομία
Σήμερα η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε 240.000 δικαιούχους
Σήμερα αναμένεται να καταβληθεί σε 240.000 δικαιούχους το επίδομα πετρελαίου θέρμανσηςτο οποίο όμως θα αφορά στην προτελευταία δόση για την περσινή χρονιά.
Δείτε τη συνέχεια στο enikonomia.gr

Δείτε επίσης:


ΓΓΔΕ: Σήμερα η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε 240.000 δικαιούχους

Πρώτη καταχώρηση: 13/11/2015 - 08:50
Τελευταία δημοσίευση: 13/11/2015 08:50My Money
Σήμερα αναμένεται να καταβληθεί σε 240.000 δικαιούχους το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης το οποίο όμως θα αφορά στην προτελευταία δόση για την περσινή χρονιά.
Ειδικότερα σύμφωνα με όσα είπε στο MEGA η διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τηςΓενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Σοφία Σεχπερίδου η δόση που θα καταβληθεί είναι η προτελευταία.
Όπως είπε η ίδια από Δευτέρα θα επιχειρηθεί να καταβληθεί η επιστροφή φόρου για όσους φορολογούμενους δεν έχουν χρέη προς το Δημόσιο...

εκτύπωση