Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Οι μεγάλες φορολογικές εκκρεμότητες και οι παγίδες που κρύβουν

Οι μεγάλες φορολογικές εκκρεμότητες και οι παγίδες που κρύβουν

  • ( UPD -17/02/2016 13:10 )
  •  Print
Οι μεγάλες φορολογικές εκκρεμότητες και οι παγίδες που κρύβουν
Προσθήκη σχολίου
Γράφει ο φοροτεχνικός Απ. Αλωνιάτης*
Λίγες μέρες πριν την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και για μια ακόμη χρονιά ξεκινάμε με εκκρεμότητες. Πολλά αρκετά τα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν, ώστε να γνωρίζει ο φορολογούμενος τον τρόπο φορολόγησης του και τον τρόπο που θα πληρώσει τον φόρο που θα προκύψει.
Να θυμίσουμε ότι το φετινό εκκαθαριστικό θα περιλαμβάνει εκτός από την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος, για τους αυτοαπασχολούμενους και τους πρώην ελευθέρους επαγγελματίες και η εκκαθάριση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.
Για το τι γνωρίζουμε για τη φορολογία των εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2015, αναφερθήκαμε σε πρόσφατο άρθρο μας «Ο φοροτεχνικός Απ. Αλωνιάτης γράφει για τις κυριότερες αλλαγές στην φορολογία για τα εισοδήματα από 1.1.2015».
Ας δούμε παρακάτω τις εκκρεμότητες που έχουμε ακόμη και περιμένουμε τη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών.
Α. Τι θα γίνει με τα εισοδήματα φοιτητών και ανέργων κλπ.
Το οικονομικό επιτελείο πρέπει προβεί άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση για την προστασία και για φέτος των φοιτητών, ανέργων και άλλων πολιτών με πολύ χαμηλά εισοδήματα από τα τεκμήρια διαβίωσης. Το μέτρο αυτό ίσχυε πέρυσι, αλλά η ανανέωσή του και για φέτος απαιτεί νομοθετική διάταξη.
Να θυμίσουμε ότι με νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης (όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 4330/2015 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 16.6.2015, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ιδίου νόμου), προστέθηκε στις μεταβατικές διατάξεις του 4172/2013 η παρακάτω παράγραφος.
«(36) 35. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το φορολογικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων της παρ. 1 του άρθρου 15. Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.»
Παρόμοια νομοθετική παρέμβαση περιμένουμε και για τα εισοδήματα του 2015.
Β. Ο καθορισμός της πληρωμής των δόσεων φορολογίας εισοδήματος.
Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα, η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος εξοφλείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου. (ν.4172/2013, άρθρο 67 περίπτωση 6 «6................ Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης»).
Σε συνέντευξή του ο Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης, ανακοίνωσε ότι ο φόρος θα πληρωθεί σε 3 δόσεις. Τέλη Μαΐου, τέλη Ιουλίου και τέλη Σεπτεμβρίου.
Πριν μερικές μέρες κυκλοφόρησαν νέα σενάρια για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.
Τα σενάρια αυτά μιλούν για εξόφληση σε περισσότερες δόσεις, που θα είναι μηνιαίες και θα φτάνουν έως και το τέλος του χρόνου.
Το πλήθος των δόσεων θα καθοριστεί βάση της λήξης της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αφού οι πληροφορίες θέλουν τα υπουργείο να καθορίζει την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος να πληρώνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενο μήνα από την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φορολογικών δηλώσεων.
Αν λοιπόν η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30η Απριλίου 2016, όπως ορίζει σήμερα ο νόμος, τότε η πρώτη δόση του φόρους θα πληρωθεί μέχρι την 31η Μαΐου 2016 και σύμφωνα με το σχέδιο πληρωμών που κυκλοφόρησε οι δόσεις θα είναι οκτώ (8), όσοι δηλαδή μήνες απομένουν μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη ημέρα του 2016. (31.12 πέφτει Σάββατο).
Γ. Σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών.
Σύμφωνα με το σχέδιο του εντύπου Ε1 που κυκλοφόρησε στον πίνακα 1 υπάρχει στην ένδειξη ΕΓΓΑΜΟΣ και άλλη μια ένδειξη με την συντομογραφία «ΜΣΣ*»
e1 2016 pinakas 1
Στις διευκρινήσεις που δίνονται στο τέλος της σελίδας το έντυπο αναφέρει «Μέρος του Συμφώνου Συμβίωσης»
shmeivsh se proti selida e1
Αναμένεται από το Υπουργείο να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις και οδηγίες για το τρόπου που θα γίνεται στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. η εγγραφή των φορολογουμένων που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης, και είναι ομόφυλα ζευγάρια.
Από τις πληροφορίες που έχουμε δεν θα είναι υποχρεωτική η κατάθεση του συμφώνου συμβίωσης στην Δ.Ο.Υ. , άρα ο κάθε ένας φορολογούμενος θα μπορεί να κάνει ξεχωριστεί δήλωση. Αν όμως κατατεθεί το Σύμφωνο Συμβίωσης, τότε θα δηλώνεται με την κατάθεση ποιος είναι ο υπόχρεος και ποιο το συνδεδεμένο πρόσωπο.
Δ. Τα έντυπα δόθηκαν στη δημοσιότητα οι οδηγίες;
Κάθε χρόνο η επίσημη κοινοποίηση των εντύπων γίνεται με αποφάσεις στις οποίες Φέρουν τίτλο «Τύπος και περιεχόμενο ...............».
Έχουμε φτάσει στα μέσα Φεβρουαρίου, 6 εκατομμύρια δηλώσεις φυσικών προσώπων πρέπει να υποβληθούν μέσα σε δύο μήνες και κάτι, γνωρίζουμε τα έντυπα, αλλά ακόμη δεν έχουν δοθεί στην δημοσιότητα οι σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωση τους. Μπορεί να γνωρίζουμε το 90% περίπου του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις δηλώσεις, μιας και διαμορφώθηκε μέσα στο 2015, όμως οι φορολογούμενοι και οι λογιστές φοροτεχνικοί, που αποστέλλουν το μεγαλύτερο πλήθος των δηλώσεων, δεν έχουν λάβει ακόμη οδηγίες για την συμπλήρωση των εντύπων.
Πέρα από τις αλλαγές που είχαμε στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, και αφορούν την αναστολή ορισμένων άρθρων του 4172/2013, όπως αυτό τις φορολόγησης της υπεραξίας από την πώληση ακινήτων, που έχει πάρει αναστολή μέχρι τις 31.12.2016, τα έντυπα που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν αρκετές αλλαγές, ώστε να προσαρμοστούν στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/2014), που αλλάξουν το λογιστικό και φορολογικό τοπίο.
Αν λοιπόν δεν εκδοθούν οι οδηγίες αυτές, κανείς δεν θα μπορέσει να προχωρήσει στην συμπλήρωση του εντύπου Ε3 και θα φτάσουμε και πάλι στο να ζητάμε παρατάσεις για την αποστολή των φορολογικών δηλώσεων, και όχι με την ευθύνη των λογιστών φοροτεχνικών και των φορολογουμένων.
Για μια ακόμη φορά το υπουργείο θα αναγκαστεί να προχωρήσει με βαριά καρδιά, και πάντα «Για την διευκόλυνση των φορολογουμένων....» όπως αναφέρουν κάθε χρόνο τα δελτία τύπου που εκδίδονται σε τέτοιες περιπτώσεις, στην παράταση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και κατ επέκταση στην παράταση της είσπραξη των δόσεων.
Αποδείξεις δαπανών
Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και σε ένα ακόμη θέμα, που πολλές φορές συζητείται αυτό τον καιρό. Είναι μεν άσχετο με το θέμα που πραγματευόμαστε σήμερα, αλλά αποτελεί ένα θέμα επικαιρότητας και είναι καλό οι αναγνώστε μας να το έχουν υπόψη τους. Αφορά τις αποδείξεις δαπανών. Με το Πλαστικό Χρήμα και τα προβλήματα που υπάρχουν θα αναφερθούμε σε επόμενο σημείωμα.
Σήμερα θα θέλαμε να αναφερθούμε, γιατί πολλοί μας ρωτούν, στον αν από 1.1.2016 μαζεύουμε και φυλάμε τις αποδείξεις δαπανών που παίρνουμε κατά τις αγορές μας.
Η απάντηση στο ερώτημα είναι ΝΑΙ. Μαζεύουμε και φυλάμε τις αποδείξεις από 1.1.2016. Κατά πρώτο ζητάμε αποδείξεις για τις αγορές που κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Η μη έκδοση απόδειξης έχει σαν αποτέλεσμα κάποιοι να οικειοποιούνται το ΦΠΑ και να μην πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογεί, αφού θα δηλώσουν λιγότερο εισόδημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι συντελεστές φορολογίας και αυτοί που δε ζητούν απόδειξη π.χ. για να πάρουν μια μικρή έκπτωση στο αγαθό που θέλουν να αγοράσουν, να πληρώνουν αυτή την έκπτωση διπλή και τρίδιπλη μέσα από την φορολογία.
Μπορεί το μέτρο του Πλαστικού Χρήματος να έχει παγώσει από το υπουργείο αλλά είναι φανερό ότι ο στόχος του είναι να καλύπτεται το αφορολόγητο των μισθωτών και συνταξιούχων με αποδείξεις. Αν λοιπό στην πορεία νομοθετηθεί η χρήση του πλαστικού χρήματος, ο τρόπος δικαιολόγησης τους αφορολογήτου για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016 θα είναι μικτός, με χάρτινες αποδείξεις και με αγορές με το πλαστικό χρήμα.
Μια ακόμη διευκρίνιση, γιατί από ότι φαίνεται έχει γίνει κάποια παρανόηση:
Η αγορά με κάρτα δεν σημαίνει και τη μη έκδοση φορολογικής απόδειξης από ταμειακή μηχανή ή από φορολογικό μηχανισμό. Το χαρτάκι από το σύστημα που χρησιμοποιεί το κατάστημα για την επιβεβαίωση της συναλλαγής με κάρτα δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο, αλλά στοιχείο τα επιβεβαίωσης της συναλλαγής για τραπεζική και μόνο χρήση.
Η οδηγία αυτή δεν αφορά μόνο τους καταναλωτές αλλά και του επιχειρηματίες.
Πριν αρκετά χρόνια έγινε διασταύρωση των πωλήσεων που είχαν γίνει με κάρτα και των δηλωθέντων εισοδημάτων στην φορολογική δήλωση. Εκεί το υπουργείο οικονομικών ανακάλυψε πολλές πωλήσεις μέσω καρτών, που είχαν γίνει χωρίς την έκδοση φορολογικής απόδειξής, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να βρεθούν με πρόστιμα για την μη έκδοση αποδείξεων και να βγουν σε τακτικό φορολογικό έλεγχο.
* Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Στον αέρα η συμφωνία, πολιτική λύση ψάχνει ο Τσίπρας

Στον αέρα η συμφωνία, πολιτική λύση ψάχνει ο Τσίπρας

Κρίσιμες για την πορεία των διαπραγματεύσεων οι επόμενες μέρες. Συγκεκριμένα μέτρα περιμένουν οι δανειστές, σε «πολιτική λύση» ελπίζει η κυβέρνηση.
ston-aera-i-sumfwnia-politiki-lusi-psaxnei-o-tsipras
 
Στο ίδιο έργο θεατές με την διαπραγμάτευση με τους δανειστές να βρίσκεται για μια ακόμη φορά στον αέρα. Το κουαρτέτο περιμένει συγκεκριμένα μέτρα από την ελληνική κυβέρνηση με την τελευταία να ποντάρει για πολλοστή φορά σε «πολιτική λύση». Με όλα τα μέτωπα ανοικτά μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες ο Αλέξης Τσίπρας.
Κυβερνητικά στελέχη άφηναν χθες ανοιχτό παράθυρο να μην επιβληθεί τελικώς το ειδικό τέλος στα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠμετά και τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών με τον επικεφαλής της εισηγμένης εταιρείας. Μόνο που σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αυτομάτως προκύπτει δημοσιονομικό κενό 200 εκατ. ευρώ. 
Αν προστεθούν και τα 100 εκατ. ευρώ από τα VLTs, τα «μηχανάκια» που δεν έχουν ακόμη λειτουργήσει, η τρύπα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο στα 100 εκατ. ευρώ. περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ έχει προϋπολογίσει να εισπράξει το κράτος και από την επιπλέον φορολόγηση των αγροτών, κυρίως μέσω της αύξησης –δεύτερης κατά σειρά- του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου. Αν όμως ληφθεί υπόψη ότι η κυβέρνηση υπόσχεται καλύτερη φορολογική μεταχείριση των αγροτών για να τους πείσει να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, τότε μάλλον αμφίβολη θα πρέπει να θεωρείται η είσπραξη και του συγκεκριμένου ποσού.
Να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι το 2015 έκλεισε με μεγαλύτερη ύφεση από το 2016 κάτι που θα έχει επίπτωση και στον φετινό προϋπολογισμό. Να αναφερθεί και ότι το πρώτο δίμηνο του έτους ολοκληρώνεται με τη χώρα να διανύει και πάλι περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας λόγω της εκκρεμότητας με τη διαπραγμάτευση αλλά και τις κινητοποιήσεις πλήθους επαγγελματικών κατηγοριών.
Αν όλα αυτά ληφθούν υπόψη τότε είναι προφανές ότι το δημοσιονομικό κενό για το 2016 την κάλυψη του οποίου θα ζητήσουν οι δανειστές γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο.
Παρ’ όλα αυτά, και χωρίς να λέει κουβέντα για νέα μέτρα, η κυβέρνηση αισιοδοξεί ότι θα έχει τους επικεφαλής του κουαρτέτου στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα και ότι μέχρι τις 7 Μαρτίου που είναι προγραμματισμένο το επόμενο Eurogroup θα έχει κλείσει τη συμφωνία. Το πώς θα γίνει αυτό μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι απορίας άξιο. Τη στιγμή μάλιστα που ο υπουργός Εργασίας υπόσχεται και αυτός με τη σειρά του ευνοϊκή μεταχείριση για τις εισφορές των αγροτών και των επαγγελματιών χωρίς όμως να επισημαίνει ποια είναι η δημοσιονομική επίπτωση από αυτές τις αλλαγές που εξαγγέλλονται.
Σε τι ελπίζει η κυβέρνηση; Σε «πολιτική λύση»
Πρόκειται δηλαδή για επανάληψη του περυσινού σεναρίου. Μάλιστα, οι ελπίδες ήταν πολύ περισσότερες προ ημερών όταν η κυβέρνηση αισιοδοξούσε ότι θα οργάνωσε πενταμερή συνάντηση (Τσίπρας, Γιούνκερ, Μέρκελ, Ολάντ, Ντράγκι) στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για το προσφυγικό. Οι ελπίδες δεν επιβεβαιώθηκαν, η συνάντηση δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί αλλά παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση δεν έχει χάσει την αισιοδοξία της για την επάνοδο των επικεφαλής του κουαρτέτου στην Αθήνα.
Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες για την πορεία των διαπραγματεύσεων καθώς οι δανειστές περιμένουν να ακούσουν συγκεκριμένα μέτρα από την ελληνική πλευρά κυρίως στο μέτωπο της κάλυψης του δημοσιονομικού κενού αλλά και στο ασφαλιστικό. Το αν η κυβέρνηση είναι πλέον αποφασισμένη να κάνει αυτές τις υποχωρήσεις, πολλές από τις οποίες θα την φέρουν αρκετά πίσω από τις κόκκινες γραμμές της, θα φανεί μέσα στις επόμενες ημέρες. 

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ... Εφορία: Διπλή δόση φόρου για χιλιάδες πολίτες μέσα στο 2016

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ...

Εφορία: Διπλή δόση φόρου για χιλιάδες πολίτες μέσα στο 2016

Εφορία: Διπλή δόση φόρου για χιλιάδες πολίτες μέσα στο 2016

Tον Μάρτιο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε οι σχετικές τεχνικές διαδικασίες και θα έχει ξεπεραστεί ο σκόπελος των δανειστών.
Το ΥΠΟΙΚ επιδίδεται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να ξεκινήσει εφέτος πιο νωρίς η υποβολή των δηλώσεων, έχει ωστόσο να αντιμετωπίσει και ένα επιπρόσθετο ζήτημα, αυτό των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγείλει λογιστές και φοροτεχνικοί για το ασφαλιστικό.
Βάσει του υπάρχοντος σχεδιασμού του υπουργείου Οικονομικών, νωρίτερα αναμένεται να ξεκινήσει και η καταβολή του φόρου εισοδήματος, και συγκεκριμένα τον Μάιο, αντί τον Ιούλιο όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με τα σενάρια που ακούγονται, μάλιστα, οι δόσεις δεν θα είναι τρεις ανά δίμηνο όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά θα είναι μηνιαίες και θα "τρέξουν" είτε μέχρι τον Δεκέμβριο (8 δόσεις) είτε μέχρι τον Σεπτέμβριο (5 δόσεις), καθώς όπως αναφέρεται από το ΥΠΟΙΚ πρόθεση είναι να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι.
Μια τέτοια διαδικασία, ωστόσο, μάλλον θα δυσκολέψει τα πράγματα για μια μεγάλη μερίδα φορολογούμενων που εξοφλούν τον φόρο εισοδήματος του 2015 σε 12 δόσεις, με πιστωτική κάρτα ή βάσει ρύθμισης. Και αυτό γιατί από τη στιγμή που οι δόσεις θα γίνουν μηνιαίες, τον Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα κληθούν να καταβάλουν και τον περυσινό φόρο και τον φετινό.
"Διπλή" δόση, τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο -εφόσον υπάρξουν εφέτος 8 μηνιαίες δόσεις- θα κληθούν να καταβάλουν και όσοι έχουν φόρο ακινήτων, οι οποίοι θα πληρώνουν τους μήνες αυτούς και τις αντίστοιχες δόσεις του φόρου ακινήτων.
Υπενθυμίζεται ότι εφέτος οι φορολογούμενοι με εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με "φουσκωμένη" έκτακτη εισφορά, καθώς ισχύουν αυξημένοι συντελεστές. Έτσι, μισθωτοί και συνταξιούχοι με τις παραπάνω αποδοχές θα πληρώσουν τώρα τη διαφορά κρατήσεων του α' 6μήνου 2015, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν "φουσκωμένη" εισφορά για όλο το 2015.
Πηγή: Mega

ΕΛΣΤΑΤ Στο -0,7% ο πληθωρισμός τον Ιανούαριο

ΕΛΣΤΑΤ

Στο -0,7% ο πληθωρισμός τον Ιανούαριο

Στο -0,7% ο πληθωρισμός τον Ιανούαριο

Με αρνητικό ρυθμό 0,7% κινήθηκε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο εφέτος, με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να βρίσκεται σε συνθήκες αποπληθωρισμού για 35ο συνεχή μήνα.
Ωστόσο, παρά τη νέα μείωση του πληθωρισμού, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε ανατιμήσεις - λόγω και των αλλαγών στον ΦΠΑ- σε σχεδόν όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που συνθέτουν το λεγόμενο «καλάθι της νοικοκυράς». Ειδικότερα, οι τιμές αυξήθηκαν σε ψωμί και δημητριακά (2,9%), μοσχάρι (2,2%), αυγά (3,9%), ψάρια (3,6%), ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (5,9%), ελαιόλαδο (12,6%), πατάτες (14,8%), αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς (8,8%), λοιπά τρόφιμα (7,7%), καφέ (8,5%), τσιγάρα (1,7%), στερεά καύσιμα (4,8%), υαλικά και είδη οικιακής χρήσης (3,7%), φαρμακευτικά προϊόντα (0,7%), νοσοκομεία- κλινικές (6,3%), εγκαταστάσεις διοδίων και παρκόμετρα (0,9%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (14,5%), οδικές μεταφορές επιβατών (6,2%) και εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία (2,8%). Στον αντίποδα, μεταξύ των μειώσεων καταγράφονται αυτές σε γιαούρτι (2,2%), τυριά (0,7%), νωπά λαχανικά (12,9%), ένδυση- υπόδηση (9,5%), τιμολόγια ΔΕΗ (0,9%), πετρέλαιο θέρμανσης (17,2%), φυσικό αέριο (17,4%), βενζίνη (2,4%)- στα καύσιμα γενικά συνετέλεσαν οι πολύ χαμηλές τιμές του πετρελαίου διεθνώς- αγορά αυτοκινήτων (4%), εφημερίδες- βιβλία- χαρτικά είδη (1,1%) και ασφάλιση οχημάτων (10%).
Σε μηνιαία βάση (σύγκριση Ιανουαρίου 2016 με Δεκέμβριο 2015), ανατιμήσεις υπήρξαν σε νωπά ψάρια (4,6%), νωπά λαχανικά (2,2%), κρασιά (3,1%) λόγω του πρόσθετου τέλους, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (0,7%) και εγκαταστάσεις διοδίων και παρκόμετρα (0,9%). Αντίθετα, μειώθηκαν οι τιμές σε νωπά φρούτα (3,1%), πετρέλαιο θέρμανσης (8,8%), τιμολόγια ΔΕΗ (1,5%), μεταχειρισμένα αυτοκίνητα (3,9%) και βενζίνη (2,8%).
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, από τη σύγκριση του γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του Ιανουαρίου 2016 προς τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2015 προκύπτει µείωση 0,7%, έναντι µείωσης 2,8% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2015 προς το 2014. Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο 2015 ο πληθωρισμός είχε μειωθεί 0,2%.
Η εξέλιξη αυτή, προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες µεταβολές:
1. Από τις µειώσεις των δεικτών:
α) Κατά 3,7% της οµάδας «Στέγαση», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα ενοίκια κατοικιών, υπηρεσίες κοινοχρήστων, πετρέλαιο θέρµανσης, φυσικό αέριο και στον ηλεκτρισµό. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στα στερεά καύσιµα.
β) Κατά 9,5% της οµάδας «Ένδυση και υπόδηση», λόγω µείωσης των τιµών των ειδών ένδυσης και υπόδησης.
γ) Κατά 0,2% της οµάδας «∆ιαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στα υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης.
δ) Κατά 0,9% της οµάδας «Μεταφορές», λόγω µείωσης κυρίως στις τιµές αγοράς αυτοκινήτων, καύσιµα αυτοκινήτου (βενζίνη) και στην συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού προσωπικής µεταφοράς. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στα εισιτήρια µεταφοράς επιβατών µε αεροπλάνο, οδικές µεταφορές επιβατών και στις εγκαταστάσεις διοδίων και παρκόµετρα.
ε) Κατά 1,7% της οµάδας «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στον οπτικοακουστικό εξοπλισµό- υπολογιστές, είδη για παιχνίδια και αθλητισµό, παιχνίδια και χόµπι και στις εφηµερίδες- βιβλία- χαρτικά είδη.
στ) Κατά 1,3% της οµάδας «Εκπαίδευση», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα δίδακτρα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
ζ) Κατά 3,1% της οµάδας «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα είδη ατοµικής φροντίδας και στην ασφάλιση οχηµάτων.
2. Από τις αυξήσεις των δεικτών:
α) Κατά 1,6% της οµάδας «∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στο ψωµί και δηµητριακά, ψάρια γενικά, μοσχάρι, αυγά, ελαιόλαδο, αποξηραµένα φρούτα και ξηροί καρποί, ζάχαρη- σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, πατάτες, λοιπά τρόφιµα, καφές. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθµίστηκε από τη µείωση των τιµών στο γιαούρτι, τυριά, νωπά φρούτα και νωπά λαχανικά.
β) Κατά 1,1% της οµάδας «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα τσιγάρα.
γ) Κατά 1,4% της οµάδας «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα φαρµακευτικά προϊόντα και στις κλινικές. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθµίστηκε από τη µείωση των τιµών στις ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες.
δ) Κατά 2,7% της οµάδας «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία.
Ο γενικός δείκτης, τον Ιανουάριο 2016 σε σύγκριση µε τον ∆εκέµβριο 2015 παρουσίασε µείωση 1,9%, έναντι µείωσης 1,4% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.
Σημειώνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της εφαρμογής της μεθόδου της αλυσωτής σύνδεσης στην κατάρτιση των δεικτών τιμών καταναλωτή (εθνικός δείκτης και εναρμονισμένος δείκτης) προέβη στην ετήσια επικαιροποίηση των δεικτών με σκοπό την διατήρηση της αντιπροσωπευτικότητας τους και ειδικότερα:
• επικαιροποίησε τις σταθμίσεις του εθνικού δείκτη με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) του 2014,
• επικαιροποίησε τις σταθμίσεις του εναρμονισμένου δείκτη με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών για το 2014 με την εφαρμογή του ESA2010 (Κανονισμός ΕΚ 549/2013),
• επικαιροποίησε τους πληθυσμιακούς συντελεστές στάθμισης λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία δαπάνης.
• προχώρησε σε αναπροσαρμογή του έτους αναφοράς του δείκτη σε 2015=100,0.
Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός μειώθηκε τον Ιανουάριο εφέτος κατά 0,1% από αύξηση 0,4% τον περασμένο Δεκέμβριο και έναντι µείωσης 2,8% τον Ιανουάριο 2015. Τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, παρουσίασε µείωση 1,7%, έναντι µείωσης 1,2% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το προηγούμενο έτος.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ: Διευκρινίσεις για την αναγνώρηση της στρατωτικής θητείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΙΚΑ: Διευκρινίσεις για την αναγνώρηση της στρατωτικής θητείας

ΙΚΑ: Διευκρινίσεις για την αναγνώρηση της στρατωτικής θητείας

Διευκρινίσεις σχετικά με το συνυπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης ή για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη, δίνει το ΙΚΑ με εγκύκλιό του.
Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας αποβλέπει στο δικαίωμα προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, ενώ, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός είναι επιτρεπτό να υπολογιστεί και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
 Οι εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις είναι:
- Λόγω γήρατος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες εργασίας.
 - Λόγω αναπηρίας, εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ανατομοφυσιολογικώς ανάπηρος σε ποσοστό 67% και άνω και έχει πραγματοποιήσει 900 ημέρες εργασίας.
- Λόγω θανάτου ασφαλισμένου, εφόσον η χήρα έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας της ή τα τέκνα δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο, όταν σπουδάζουν ή έχουν υπερβεί το 18ο έτος, αλλά ήταν και παραμένουν ανίκανα για εργασία, πριν από τη συμπλήρωση του ορίου αυτού και ο θανών ασφαλισμένος είχε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ενός ή περισσότερων ομοειδών ασφαλιστικών οργανισμών, μέχρι το χρόνο του θανάτου του 900 ημέρες εργασίας.
Για περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ομοειδείς ασφαλιστικούς οργανισμούς, ισχύουν τα εξής:
 - Στην πρώτη περίπτωση (διαδοχική ασφάλιση), η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται από έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης και έναν οργανισμό επικουρικής ασφάλισης που επιλέγει ο ασφαλισμένος.
- Στη δεύτερη περίπτωση (παράλληλη ασφάλιση), η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται μόνο για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης από έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης ή έναν οργανισμό επικουρικής ασφάλισης που επιλέγει ο ασφαλισμένος.
Επομένως, όταν υπάρχει παράλληλη ασφάλιση και πάλι ο νόμος ορίζει ότι η εν λόγω αναγνώριση αποβλέπει καταρχήν μόνο στην προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Ωστόσο, αν δεν θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης σε κανένα ομοειδή ασφαλιστικό οργανισμό κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπολογίζεται και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Όσον αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης για δεύτερη φορά, ο νόμος προβλέπει ότι «ο ασφαλισμένος που συνταξιοδοτήθηκε, λόγω αναπηρίας, χωρίς τον υπολογισμό του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας και έχει χρόνο ασφάλισης σε δεύτερο ομοειδή οργανισμό, δικαιούται να υπολογίζει το χρόνο της στρατιωτικής υπηρεσίας και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού».
Παράλληλα, προβλέπεται ρητά ότι «η στρατιωτική υπηρεσία, που ήδη αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο ή από άλλον οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης για την απονομή ή την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, δεν μπορεί να αναγνωρισθεί δεύτερη φορά και από άλλον οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης».
Με βάση Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας κατά ένα μέρος σε έναν φορέα αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατά το υπόλοιπο σε φορέα που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υπουργείου αυτού, αρκεί να μην αναγνωριστεί ο ίδιος χρόνος δύο φορές, αφού ο νόμος απαγορεύει ρητά την αναγνώριση του συνόλου της στρατιωτικής υπηρεσίας δύο φορές είτε από ομοειδείς ΟΚΑ εποπτείας του ως άνω υπουργείου είτε από ομοειδείς ΟΚΑ που δεν εποπτεύονται από αυτό, όπως το Δημόσιο.
Επίσης, «στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που έχουν δικαιωθεί σύνταξη, λόγω γήρατος από άλλον ομοειδή οργανισμό και ζητούν δεύτερη σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας δεν είναι δυνατόν να συνυπολογιστεί για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, λόγω γήρατος».
Συνεπώς, ως προς το συνυπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης, επισημαίνεται ότι ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας θα λαμβάνεται υπόψη:
 - Για την προσαύξηση του ποσού της δεύτερης σύνταξης και
 - για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη μόνο στην περίπτωση που η πρώτη σύνταξη που έχει δικαιωθεί ο ασφαλισμένος από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης είναι σύνταξη αναπηρίας.
Συνεπώς, δεδομένης της απαγόρευσης που ισχύει για την αξιοποίηση του ίδιου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ή του συνόλου του χρόνου αυτού για δεύτερη φορά από τη νομοθεσία και το συνδυασμό των ανωτέρω οδηγιών, προκύπτει ότι στην περίπτωση που τίθεται ζήτημα χορήγησης δεύτερης σύνταξης ή προσαύξησης του ποσού δεύτερης σύνταξης από δύο ή περισσότερους φορείς, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας είναι επιτρεπτό να αναγνωριστεί:
- Για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης από ασφαλισμένους που έχουν ασφαλιστεί σε φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή μη, αρκεί το σύνολο ή μέρος του χρόνου που έχει ήδη αξιοποιηθεί να μην αξιοποιηθεί για δεύτερη φορά.
- Για τη θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μόνο εφόσον: Έχει χορηγηθεί σύνταξη, λόγω αναπηρίας, χωρίς αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας από έναν ασφαλιστικό οργανισμό αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
- Έχει χορηγηθεί σύνταξη, λόγω αναπηρίας, με αναγνώριση μέρους του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας από έναν ασφαλιστικό οργανισμό αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αναγνωρίζεται το υπόλοιπο του χρόνου σε φορέα αρμοδιότητας του ίδιου υπουργείου.
- Έχει χορηγηθεί σύνταξη, λόγω γήρατος ή αναπηρίας, με αναγνώριση μέρους του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας από έναν φορέα που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ανωτέρω υπουργείου. Και στην περίπτωση αυτή, ισχύει η απαγόρευση της διπλής αξιοποίησης του ίδιου χρονικού διαστήματος.
 Εάν, όμως, έχει εξαντληθεί ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, ο οποίος αναγνωρίστηκε από φορέα που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν είναι επιτρεπτό να αναγνωριστεί ο χρόνος αυτός για δεύτερη φορά, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη, λόγω γήρατος ή αναπηρίας.
Τέλος, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διευκρίνισε ότι οι περιορισμοί στην αξιοποίηση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας αφορούν μόνο στη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι στην κατοχύρωσή του, δηλαδή ότι ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται με τον πραγματικό χρόνο για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο στο οποίο αναγνωρίστηκε είτε πριν είτε μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 58 ετών, αλλά η ηλικία αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί, προκειμένου να αξιοποιηθεί ο χρόνος αυτός για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ Η ΟΧΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ; Μια σημαντική ανάλυση: Το 500ευρω, το «μαύρο χρήμα» και η διαφθορά στην Ευρώπη

ΑΠΟΣΥΡΣΗ Η ΟΧΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ;

Μια σημαντική ανάλυση: Το 500ευρω, το «μαύρο χρήμα» και η διαφθορά στην Ευρώπη

Μια σημαντική ανάλυση: Το 500ευρω, το «μαύρο χρήμα» και η διαφθορά στην Ευρώπη

Ενα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο για το 500ευρω και τις σκέψεις γύρω από την απόσυρσή του, έγραψε ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Lawrence Summers, και δημοσιεύτηκε στους Financial Times. Το άρθρο τονίζει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυκλοφορία του μεγάλου αυτού χαρτονομίσματος με τον πρώην υπουργό να επισημαίνει ότι το ιδανικό θα ήταν να «παγώσει» η έκδοση νέων.
Αναλυτικά:
Μια σημαντική έρευνα που υποστηρίζει ότι πρέπει να σταματήσει η έκδοση χαρτονομισμάτων μεγάλης αξίας όπως αυτά των 500 ευρώ και των 100 δολαρίων ή ακόμα και να αποφασιστεί η απόσυρσή τους από την κυκλοφορία δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τον Peter Sands και μια ομάδα φοιτητών του Χάρβαρντ.
Θυμάμαι ότι όταν σχεδιαζόταν το ευρώ στα τέλη της δεκαετίας του 1990, είχα υποστηρίξει στους Ευρωπαίους συναδέλφους μου στην G7 ότι η έκδοση ενός χαρτονομίσματος των 500 ευρώ θα ήταν ανεύθυνη και ένα θείο δώρο για το έγκλημα και την διαφθορά. Από την στιγμή που το έγκλημα και η διαφθορά δεν περιορίζονται στα σύνορα της Ευρώπης, τόνισα – παραφράζοντας τον πολιτικό John Connally – ότι ήταν δικό τους το νόμισμα, αλλά θα γινόταν πρόβλημα για όλους τους άλλους. Ξεκαθάρισα ότι στο πλαίσιο μιας διεθνούς συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα εξέταζαν μέτρα όσον αφορά το χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων.
Αλλά επειδή οι Γερμανοί ήθελαν με κάθε τρόπο ένα χαρτονόμισμα μεγάλης αξίας, το ζήτημα δεν συζητήθηκε ποτέ σοβαρά στα διεθνή φόρουμ.
Το γεγονός ότι –όπως σημειώνει ο κ. Sands– σε διάφορους κύκλους το 500ευρω είναι γνωστό ως «Βin Laden» ενισχύει τα επιχειρήματα εναντίον του. Η εκτεταμένη ανάλυση του είναι απόλυτα πειστική για τον σύνδεσμο ανάμεσα στα χαρτονομίσματα υψηλής αξίας και το έγκλημα. Έχει σίγουρα δίκιο ότι οι παράνομες δραστηριότητες διευκολύνονται όταν το 1 εκατ. δολάρια ζυγίζει 2,2 λίβρες με το 500ευρω αντί για πάνω από 50 λίβρες που θα ζύγιζαν με το 20ευρω. Ο κ. Sands έχει εξίσου δίκιο όταν λέει ότι η τεχνολογία εξαλείφει κάθε ανάγκη για χαρτονομίσματα υψηλής αξίας σε νόμιμες συναλλαγές.
Τι πρέπει να γίνει μετά; Πιστεύω ότι η ιδέα της απόσυρσης των υφιστάμενων χαρτονομισμάτων είναι πολύ τραβηγμένη. Αλλά ένα μορατόριουμ στην έκδοση νέων χαρτονομισμάτων μεγάλης αξίας θα έκανε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος.
Η Ε.Ε. φέρει αναλογικά το μεγαλύτερο βάρος. Η αξία του 500ευρου είναι περίπου έξι φορές μεγαλύτερη από του 100δολαρου. Ορισμένοι ευρωπαϊκοί φορείς άσκησης πολιτικής, κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπουν με θετικό μάτι την ιδέα και ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, έχει δείξει και αυτός ενδιαφέρον. Αν κινηθεί η Ε.Ε., η πίεση θα αυξηθεί και στους άλλους, ιδίως στην Ελβετία.
Παραδέχομαι ότι δεν με ξάφνιασε ότι η αντίσταση εντός της ΕΚΤ προέρχεται από το Λουξεμβούργο, μια χώρα με μακρά παράδοση στην εξυπηρέτηση των φοροφυγάδων, όσων επιχειρούν να ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα και άλλων υπέρμαχων του τραπεζικού απορρήτου και όπου περίπου 20 φορές περισσότερα μετρητά τυπώνονται σε σχέση με το ΑΕΠ σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Είναι μια δύσκολη εποχή για την Ευρώπη, με την προσφυγική κρίση, την αδύναμη οικονομία, τα προβλήματα ασφάλειας και την άνοδο των λαϊκιστικών κινημάτων. Υπάρχουν πραγματικά όρια στο τι μπορεί να κάνει για να αντιμετωπίσει παγκόσμια προβλήματα. Αλλά αυτό είναι ένα βήμα που θα αποτελέσει μια παγκόσμια συνεισφορά με μόνο ένα ελάχιστο αντίκτυπο στο νόμιμο εμπόριο ή στους προϋπολογισμούς των κυβερνήσεων. Δεν θα είναι ένα δωρεάν γεύμα, αλλά θα είναι ένα φθηνό γεύμα.
Μια παγκόσμια συμφωνία για να σταματήσει η έκδοση χαρτονομισμάτων αξίας πάνω από 50 ή 100 δολαρίων θα ήταν πολύ καλύτερη από μονομερή μέτρα στην Ευρώπη. Μια τέτοια συμφωνία θα ήταν τόσο σημαντική όσο οτιδήποτε άλλο έχουν κάνει εδώ και χρόνια η G7 ή η G20.
H Κίνα, η οποία τον Σεπτέμβριο θα φιλοξενήσει την επόμενη Σύνοδο των G20, έχει καταστήσει την καταπολέμηση της διαφθοράς κεντρικό στοιχείο της οικονομικής και πολιτικής στρατηγικής. Γενικότερα, σε μια εποχή όπου είναι απαραίτητη μια τέτοια επίδειξη, μια παγκόσμια συμφωνία θα έδειχνε ότι οι παγκόσμιες οικονομικές ομάδες μπορούν να σταθούν ενάντια «στo χοντρό χρήμα» και υπέρ των συμφερόντων των απλών πολιτών.

* Πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΣΟΔΑ - ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Στο τραπέζι ξανά η επιβολή φόρου σε τραπεζικές συναλλαγές

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΣΟΔΑ - ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Στο τραπέζι ξανά η επιβολή φόρου σε τραπεζικές συναλλαγές

Στο τραπέζι ξανά η επιβολή φόρου σε τραπεζικές συναλλαγές

Υπό την πίεση των διαβουλεύσεων, σε τεχνικό επίπεδο, με τους Θεσμούς ώστε να υπάρξει επαρκής πρόοδος και να επιστρέψει το κουαρτέτο στην Αθήνα, το συντομότερο δυνατόν, η κυβέρνηση φαίνεται να θέτει επί τάπητος όλα τα ανοικτά ζητήματα στο δημοσιονομικό «μέτωπο». Χθες σε προγραμματισμένη σύσκεψη στο τραπέζι τέθηκε το θέμα της επιβολής του ειδικού τέλους των πέντε λεπτών του ευρώ σε κάθε στήλη παιχνιδιού του ΟΠΑΠ. Το ειδικό τέλος θα έπρεπε να είχε ήδη επιβληθεί από τις αρχές του έτους με στόχο την είσπραξη 210 εκατ. ευρώ, φέτος.
Ωστόσο ο ΟΠΑΠ έχει ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μπλοκάροντας την εφαρμογή του μέτρου. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση φαίνεται να αναζητά ισοδύναμα δημοσιονομικά μέτρα και, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι των συζητήσεων έχει πέσει ξανά και το σχέδιο για την επιβολή ειδικού τέλους στις τραπεζικές συναλλαγές, πάνω από ένα όριο. Το σχέδιο που έχει ξανασυζητηθεί προβλέπει την επιβολή τέλους 0,1% για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, ενώ εξαιρεί τις συναλλαγές μέσω ATMs. Τα ανοικτά θέματα του ΟΠΑΠ εξετάστηκαν χθες σε σύσκεψη που έγινε στο υπουργείο Οικονομικών, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκη, τον υπουργό Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτο και τον υπουργό Επικρατείας Ν. Παππάς με υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΑΠ. Θα βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για όλα τα θέματα του ΟΠΑΠ δήλωνε υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας μετά το τέλος της σύσκεψης.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν από την πλευρά του ΟΠΑΠ ο διευθύνων σύμβουλος Κ. Ζίγκλερ και ο γενικός διευθυντής επικοινωνίας Οδ. Χριστοφόρου. Κύκλοι του ΟΠΑΠ ανέφεραν ότι η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη και ότι συζητήθηκε μεγάλο εύρος ανοικτών θεμάτων που αφορούν στην εταιρεία.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στα ανοικτά ζητήματα της εταιρίας συγκαταλέγονται, η επιβολή του τέλους των πέντε λεπτών του ευρώ σε κάθε στήλη των παιχνιδιών του Οργανισμού, η καθυστέρηση που υπάρχει στη λειτουργία των VLTs (ηλεκτρονικά παιγνιομηχανήματα) εξαιτίας της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, αλλά και θέματα όπως είναι ο παράνομος τζόγος. Σημειώνεται ότι ο ΟΠΑΠ έχει προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια για το θέμα των VLTs διεκδικώντας αποζημίωση 1 δισ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι από το συγκεκριμένο μέτρο είχε προϋπολογιστεί η είσπραξη 100 εκατ. ευρώ φέτος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού του 2016. Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό που προέβλεπε ότι τα VLTs θα ξεκινούσαν να λειτουργούν μέσα στο καλοκαίρι του 2015 η κυβέρνηση ανέμενε έσοδα 300 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2016.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ 6 ΕΚΑΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ Φορολογικές δηλώσεις ενόψει - Τα SOS της εφορίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ 6 ΕΚΑΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

Φορολογικές δηλώσεις ενόψει - Τα SOS της εφορίας

Φορολογικές δηλώσεις ενόψει - Τα SOS της εφορίας

Της Μαρίας Βουργάνα
Η ώρα για το ετήσιο ραντεβού των φορολογουμένων με την εφορία πλησιάζει. Μέχρι τις αρχές Μαρτίου και νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, θα ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet που θα υποδεχθεί τις φετινές φορολογικές δηλώσεις περίπου 6.000.000 φορολογουμένων.
Όμως για να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή και να μπορέσουν οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τις δηλώσεις τους, αλλά κυρίως για να γίνει η εκκαθάριση, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις που θα προβλέπουν:
Το νέο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των δηλώσεων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο φόρος εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη μέχρι το τέλος Ιουλίου, η δεύτερη έως τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως τέλος Νοεμβρίου. Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει φέτος να αρχίσει να εισπράττει νωρίτερα το φόρο εισοδήματος ξεκινώντας από τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Μάλιστα σύμφωνα με το σχέδιο, που τελεί υπό την αίρεση του κουαρτέτου των Θεσμών, θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να εξοφλήσουν τον φόρο σε μηνιαίες δόσεις με τα σενάρια να προβλέπουν την καταβολή σε 5 ή 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Το υπουργείο Οικονομικών θέλει να αποφύγει την υπερσυγκέντρωση φορολογικών υποχρεώσεων μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους κάτι που συμβαίνει συστηματικά τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα, ειδικά κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, να «φουσκώνουν» τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Είναι χαρακτηριστικά ότι στο τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2015, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων διογκώθηκαν κατά τέσσερα δισ. ευρώ. Με τη μετάθεση της προθεσμίας της πρώτης δόσης από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στον Απρίλιο ή τον Μάιο, το επιτελείο της Καραγιώργη Σερβίας ελπίζει ότι θα αυξηθούν τα ποσοστά εισπραξιμότητας του φόρου εισοδήματος, σε μια χρονιά που εκατομμύρια φορολογούμενοι θα δουν αυξημένο το φορολογικό λογαριασμό τους.
Την προστασία έναντι των τεκμηρίων για φορολογουμένους με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι απέκτησαν πέρυσι εισοδήματα έως 6.000 ευρώ θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών που προβλέπει έμμεσο αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ και όχι με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών, εφόσον το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 9.500 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, πρακτικά θα απενεργοποιούνται τα τεκμήρια για δεκάδες χιλιάδες φορολογουμένους, οι οποίοι εισέπραξαν πέρυσι ελάχιστα ποσά είτε από τόκους καταθέσεων είτε από περιστασιακή απασχόληση (άνεργοι, φοιτητές) και επειδή έχουν στην κατοχή τους ένα αυτοκίνητο απειλούνται με υπέρμετρους φόρους. Η διάταξη θα προβλέπει πως στις περιπτώσεις όπου το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, το δηλωθέν εισόδημα και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ. Στην ουσία οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Προϋπόθεση εφαρμογής της κλίμακας των μισθωτών για τους συγκεκριμένους φορολογουμένους είναι να μην ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα. Εξαιρούνται επίσης, οι περιπτώσεις φορολογουμένων με πραγματικά εισοδήματα από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Στην περίπτωση όπου το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή με 26%.
Οι φορολογούμενοι θα έχουν χρονικό περιθώριο περίπου δύο μηνών για να υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους, καθώς η προθεσμία λήγει στις 30 Απριλίου. Και φέτος είναι προσυμπληρωμένοι οι κωδικοί της δήλωσης που αφορούν στους μισθούς, τις συντάξεις, τους παρακρατούμενους και αναλογούντες φόρους, τις κατοικίες, τα αυτοκίνητα, τους τόκους των καταθέσεων και τα ποσά που κατέβαλαν το 2015 για την εξυπηρέτηση των δανείων τους (τοκοχρεολυτικές δόσεις). Ειδικά για τους τόκους των καταθέσεων και τις δόσεις των δανείων οι τράπεζες έχουν προθεσμία να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία στη ΓΓΔΕ μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Οι φορολογούμενοι λίγο πριν από το ετήσιο ραντεβού με την εφορία θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
• Φορολογούμενοι 18 ετών και άνω. Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση όσοι δεν έχουν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ) εφόσον φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών ή φίλων.
• Έναρξη επιτηδεύματος. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.
• Φοιτητές. Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν εισόδημα.
• Σύμφωνο συμβίωσης. Φέτος, για πρώτη φορά επιτρέπεται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης, είτε είναι ετερόφυλα είτε ομόφυλα. Ως εκ τούτου τα ζευγάρια αυτά εξισώνονται με τα έγγαμα ανδρόγυνα όσον αφορά τα δικαιώματα φοροαπαλλαγών και λήψης κοινωνικών επιδομάτων. Στη στήλη στην οποία δηλώνει κάθε χρόνο τα εισοδήματά της η σύζυγος του υπόχρεου φορολογούμενου παρέχεται από φέτος η δυνατότητα να συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και η γυναίκα που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με άνδρα και ο ένας εκ των δύο συντρόφων ιδίου φύλου που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης.
• Διακοπή συμβίωσης. Οι σύζυγοι και όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους ή συντρόφους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με τις παραπάνω μεταβολές.
• Δηλώσεις αποβιωσάντων. Υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στη Φορολογική Διοίκηση.
• Η αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών (που ήταν άνω των 18 ετών την 31η-12-2015).
• Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, καθώς επίσης και τα μέλη της οικογενείας του φορολογούμενου με αναπηρία 67% και άνω θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.
• Οποιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενοι θα πρέπει πρώτα να έχει δηλωθεί στο μητρώο τη ΔΟΥ, για να υποβληθεί σωστά η δήλωση.
• Το νέο βασικό έντυπο της δήλωσης (Ε1) έχει ελάχιστες αλλαγές σε σχέση με το περυσινό, δεδομένου ότι διατηρείται η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία.
• Ελεύθεροι επαγγελματίες. Με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένη προκαταβολή φόρου. Συγκεκριμένα η προκαταβολή φόρου εισοδήματος έχει αυξηθεί για τα εισοδήματα του 2015 από 55% σε 75%.
• Αγρότες. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που θα πληρώσουν το 2016 με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων αυξάνεται από το 55% στο 75%. Επίσης αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής από το 13% στο 20%.
• Εισφορά αλληλεγγύης. Φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ θα πληρώσουν αυξημένη έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης.
• Εισοδήματα από ενοίκια. Σε εκκρεμότητα είναι και ο τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια καθώς ο προϋπολογισμός προβλέπει περισσότερα έσοδα ύψους 144, 2 εκατ. ευρώ. Για τα εισοδήματα αυτά, σύμφωνα με όσα προβλέπει μνημόνιο, θα αυξηθούν οι συντελεστές φορολόγησης από το 11% στο 15% (για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ) και από το 33% στο 35% (για εισοδήματα από ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ). Εάν δεν αλλάξουν αναδρομικά οι συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητα δεν αποκλείεται οι ιδιοκτήτες ακινήτων να κληθούν να πληρώσουν προκαταβολή φόρου ή διαφορετικά να γίνει νέα εκκαθάριση και να πληρώσουν υψηλότερους φόρους.
• Αποδείξεις. Διατηρείται ο κωδικός 049 της δήλωσης, στον οποίο τα προηγούμενα χρόνια οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δήλωναν τη συνολική αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που είχαν συγκεντρώσει. Σημειώνεται ότι στις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τον επόμενο μήνα δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος κωδικός, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υποχρέωση που να προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία.
• Ανείσπρακτα ενοίκια. Τα ενοίκια που δεν κατάφερε να εισπράξει ο ιδιοκτήτης από τον ενοικιαστή του κατά τη διάρκεια του 2015 μπορεί να τα δηλώσει φέτος σε ξεχωριστό κωδικό καί στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1. Συγκεκριμένα, στο Ε2 τα ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν στην στήλη 16 της πρώτης σελίδας, και στο Ε1 πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην 3η σελίδα.
Η ξεχωριστή αναγραφή των ποσών αυτών κρίνεται αναγκαία, προκειμένου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να μην πληρώσουν φόρο εισοδήματος και γι' αυτά.
Ωστόσο, για να δηλωθούν τα ποσά αυτά φέτος σε ξεχωριστούς κωδικούς και να μην φορολογηθούν θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Θα πρέπει δηλαδή έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης, να έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων).
• Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας. Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προς τα τέκνα ή τους γονείς του φορολογούμενου ή προς άλλους ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, δεν υπάγεται σε φόρο.
• Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Στη δήλωση του τρέχοντος έτους πρέπει επίσης ο κάθε φορολογούμενος να αναγράψει όλα τα χρηματικά ποσά που δαπάνησε μέσα στο 2015 για την ανέγερση οικοδομών, για αγορές ακινήτων, μετοχών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, ομολόγων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων και για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών.
Τα ποσά αυτά θεωρούνται πλέον «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» και λαμβάνονται υπόψη από την εφορία για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος.
Λογιστές - Φοροτεχνικοί
Απειλούν με αποκλεισμό εφοριών και αποχή από την υποβολή των δηλώσεων
Αποκλεισμό εφοριών σε όλη τη χώρα και αποχή από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αποφάσισαν οι λογιστές - φοροτεχνικοί. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών και φορέων των λογιστών - φοροτεχνικών, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, υπό τον πρόεδρό του Κωνσταντίνο Κόλλια αποφάσισαν τη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους ενάντια στο προτεινόμενο από την κυβέρνηση ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν τα εξής:
• Δυναμικές παραστάσεις διαμαρτυρίας με αρχή την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου, στο υπουργείο Οικονομικών (στο κτίριο της Καραγιώργη Σερβίας 10) και στη συνέχεια την Τρίτη 1η Μαρτίου στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
• Αποκλεισμός εφοριών σε όλη τη χώρα, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
Επαναβεβαίωση της απόφασης για κυλιόμενη αποχή από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, μόλις ανοίξει η εφαρμογή του TAXISNET.
Πάγιο αίτημα των οικονομολόγων και λογιστών-φοροτεχνικών, παραμένει η απόσυρση του προσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, η συζήτησή του από μηδενική βάση και, μάλιστα, με συγκεκριμένα και ποσοτικοποιημένα στοιχεία ως απαραίτητη προϋπόθεση, για να ξαναρχίσει ο διάλογος.