Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης: Οι «παγίδες» για εκατομμύρια φορολογούμενους

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης: Οι «παγίδες» για εκατομμύρια φορολογούμενους

Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης: Οι «παγίδες» για εκατομμύρια φορολογούμενους

Αντιμέτωποι με τις επικίνδυνες παγίδες υπερφορολόγησης που κρύβουν οι διατάξεις για τα τεκμήρια της Εφορίας θα βρεθούν και φέτος εκατομμύρια φορολογούμενοι.
Λόγω της σημαντικής συρρίκνωσης των εισοδημάτων, την οποία έχει προκαλέσει η πολυετής οικονομική κρίση, πολλά φυσικά πρόσωπα θα φορολογηθούν όχι με βάση τα πολύ χαμηλά εισοδήματα που απέκτησαν το 2015 αλλά με βάση τα εξωπραγματικά ποσά τεκμαρτών εισοδημάτων που θα τούς προσδιορίσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) με βάση το σύστημα των τεκμηρίων ή αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.).
Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα ορίζουν τα άρθρα 30-34 του Κ.Φ.Ε., η ΓΓΔΕ, κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, θα προσδιορίσει το συνολικό ύψος του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος κάθε φορολογούμενου με βάση το σύστημα των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αθροίζοντας τα ακόλουθα ποσά:
1) Την ελάχιστη τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, η οποία ανέρχεται σε 3.000 ευρώ για κάθε άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο φορολογούμενο και σε 5.000 ευρώ για τους έγγαμους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
Η ελάχιστη τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται μόνο εφόσον ο φορολογούμενος ή ένας εκ των δύο συζύγων δηλώνει έστω κι ένα ευρώ πραγματικό εισόδημα ή εφόσον βαρύνεται με οποιοδήποτε άλλο τεκμήριο διαβίωσης λόγω χρήσης κατοικίας, αυτοκινήτου, σκάφους κ.λπ.
2) Τα τεκμήρια διαβίωσης ή «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης».
Τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία ονομάζονται πλέον «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης», είναι ποσά τα οποία, σύμφωνα με τη λογική του υπουργείου Οικονομικών, αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες ετήσιες δαπάνες χρήσης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων, όπως κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη και πισίνες, αλλά και ποσά που, σύμφωνα με το υπουργείο, αντιπροσωπεύουν τα ελάχιστα ετήσια έξοδα του φορολογούμενου για την ατομική του συντήρηση.
Στις «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» υπάγονται και οι πραγματικά καταβληθείσες δαπάνες για την πληρωμή διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία καθώς και τα έξοδα για την καταβολή αποδοχών σε υπηρετικό προσωπικό.
Για τον προσδιορισμό του συνόλου των τεκμηρίων διαβίωσης ή των «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης» κάθε φορολογούμενου λαμβάνονται, ειδικότερα, υπόψη: α) Οι ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες.  Το τεκμήριο διαβίωσης ή η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» για κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της, ως ακολούθως: - μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 40 ευρώ ανά τ.μ. - από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 65 ευρώ ανά τ.μ. - από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 110 ευρώ ανά τ.μ. - από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 200 ευρώ ανά τ.μ. - από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 400 ευρώ ανά τ.μ.
Για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας, ισχύει «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του ακινήτου.
Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 2.800 έως 4.999 ευρώ το τ.μ. και κατά 70% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 5.000 ευρώ ανά τ.μ. και άνω.
Για τις μονοκατοικίες, τα παραπάνω ποσά λαμβάνονται υπόψη αυξημένα κατά 20%. Επίσης για τις δευτερεύουσες κατοικίες τα παραπάνω ποσά «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης» λαμβάνονται υπόψη μειωμένα κατά 50%.
β) Τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. Το τεκμήριο διαβίωσης ορίζεται ως εξής:
* Για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.ε., σε 4.000 ευρώ.
* Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. και μέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.
* Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και μέχρι 3.000 κ.ε., προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.
* Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε., προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. Τα παραπάνω ισχύουν και για αυτοκίνητα μεικτής χρήσης καθώς και για αυτοκίνητα τύπου jeep.
Τα παραπάνω ποσά μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό 30% για χρονικό διάστημα κυκλοφορίας πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη και κατά ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.
Το τεκμήριο διαβίωσης δεν εφαρμόζεται για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
γ) Τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν ετησίως σε ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης.
δ) Τα ποσά μισθοδοσίας που καταβάλλονται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.
ε) Τα σκάφη αναψυχής. Τα τεκμήρια διαβίωσης ή οι «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» κλιμακώνονται ως εξής:
* Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου χωρίς χώρο ενδιαίτησης (ταχύπλοα και μη) ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ. Για όσα έχουν μήκος πάνω από 5 μέτρα, το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο.
* Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» ορίζεται στο ποσό των 12.000 ευρώ. Για τα ίδια σκάφη με μήκος πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα προστίθενται 3.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους.
Για σκάφη άνω των 10 μέτρων και μέχρι 12 μέτρα, προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
Για σκάφη άνω των 12 μέτρων και μέχρι 15 μέτρα, προστίθενται 15.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των  15 μέτρων και μέχρι 18 μέτρα, προστίθενται 22.500 ευρώ, για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 18 και μέχρι 22 μέτρα, προστίθενται 30.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους.
Τέλος, για σκάφη πάνω από 22 μέτρα, προστίθενται 50.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους. Τα ποσά της περίπτωσης αυτής μειώνονται 50% για τα πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ’ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.
Η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» κάθε σκάφους  μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του κατά ποσοστό 15% αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι δέκα 10 έτη από τη χρονιά που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και κατά 30% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.
Τα παραπάνω ποσά του πίνακα μειώνονται κατά 50%  για τα ιστιοφόρα σκάφη. Για σκάφη με μόνιμο ναυτολογημένο πλήρωμα για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος, ενώ τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την επαγγελματική δαπάνη.
στ) Τα ανεμόπτερα, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα.
ζ) Οι πισίνες. Για τις εξωτερικές δεξαμενές κολύμβησης, το τεκμήριο ορίζεται, κλιμακωτά, σε 160 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι και τα 60 τετραγωνικά μέτρα και σε 320 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για επιφάνεια άνω των 60 τετραγωνικών μέτρων. Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν η δεξαμενή είναι συναρμολογούμενη.
Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης, τα παραπάνω ποσά αυτής της περίπτωσης διπλασιάζονται. Προκειμένου για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήματα πολυκατοικιών, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων με βάση τα χιλιοστά κάθε  διαμερίσματος στο οικόπεδο.
3) Τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Ως τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων θεωρούνται οι δαπάνες του φορολογούμενου για: - την αποπεράτωση οικοδομών, - την απόκτηση (αγορά κ.λπ.) ακινήτων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων, εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων, σκαφών ή πλοίων αναψυχής, - την αγορά κινητών αντικειμένων καθαρής αξίας άνω των 8.130 ευρώ ή 10.000 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ (έργων τέχνης, κοσμημάτων, επίπλων κ.λπ.) - την αγορά ή τη σύσταση επιχειρήσεων, - τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών - τη χορήγηση δανείων - δωρεές χρηματικών ποσών.
Πώς θα φορολογηθεί η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος λόγω τεκμηρίων
Εάν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα του φορολογούμενου είναι μικρότερο από το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο θα έχει προσδιοριστεί από το άθροισμα των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τότε η πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που θα προκύψει θα φορολογηθεί: - ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με συντελεστή 26%, εφόσον τουλάχιστον το 50,01% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητη περιουσία ή και κινητές αξίες.
Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους, η οποία υπολογίζεται με συντελεστή 75% επί του κύριου φόρου εισοδήματος. - ως εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα με συντελεστή 13%, εφόσον τουλάχιστον το 50,01% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος προέρχεται από γεωργική δραστηριότητα.
Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους, η οποία υπολογίζεται με συντελεστή 75% επί του κύριου φόρου εισοδήματος. - ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, με αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των δηλωθέντων εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή εφόσον δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ το κρινόμενο φορολογικό έτος.
Ειδικές περιπτώσεις φορολογουμένων.
Σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου που έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο, δηλαδή από τόκους, μερίσματα ή εκμίσθωση ακινήτων ή και από υπεραξία κεφαλαίου (π.χ. από μετοχές), τυχόν πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω του ότι τα τεκμήρια προσδιορίζουν το εισόδημα σε υψηλότερο επίπεδο από το δηλωθέν, θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ, και όχι με συντελεστή 26%+προκαταβολή επομένου έτους 75%, εφόσον το τεκμαρτό εισόδημα (το εισόδημα που προκύπτει βάσει τεκμηρίων) δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.
Επιπλέον, οι περιστασιακά και ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.), εφόσον δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. και δεν τηρούν βιβλία ούτε εκδίδουν φορολογικά στοιχεία και εφόσον το δηλούμενο ετήσιο εισόδημα έτους 2015 δεν έχει υπερβεί τις 6.000 ευρώ (με εξαίρεση αυτό που προέρχεται από κεφάλαιο ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου ή και από αγροτική δραστηριότητα) ή το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης δεν υπερβαίνει τις 9.500 ευρώ, θα φορολογηθούν ως μισθωτοί.
Δηλαδή το εισόδημα αυτών των περιπτώσεων θα φορολογηθεί με την κλίμακα φορολογίας των μισθωτών, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ και χωρίς να βεβαιωθεί προκαταβολή φόρου 75% έναντι του επόμενου έτους.
Εξαιρέσεις από τα τεκμήρια
Οι διατάξεις για τον προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται:
α) Για τους Έλληνες ομογενείς και γενικά τους κατοίκους εξωτερικού με μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες ή και ένα ή περισσότερα επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής στην Ελλάδα.
β) Για κάθε επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.
γ) Για το αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή το ημεδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, του α.ν. 378/1968 (Α' 82) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975, για το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας
δ) Σε περίπτωσης αγοράς πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
ε) Σε περίπτωσης αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 67%.
Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω από 67% ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους. στ) Για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, εφαρμόζονται ποσά τεκμηρίων διαβίωσης μειωμένα κατά ποσοστό 30%.

www.dikaiologitika.gr

Φορολογική παράκρουση: Χαράτσι και στο ίντερνετ!

Φορολογική παράκρουση: Χαράτσι και στο ίντερνετ!

Πρώτη καταχώρηση: 18/04/2016 - 12:10
Τελευταία δημοσίευση: 12:10Επικαιρότητα
Φορολογική παράκρουση: Χαράτσι και στο ίντερνετ!
Η αποκάλυψη της εφημερίδας «Αγορά», για την πρόταση της κυβέρνησης στην τρόικα που αφορά μηνιαίο τέλος σε όλες τις συνδέσεις ίντερνετ, προκάλεσε σάλο.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Αγορά», το νέο χαράτσι, στο πλαίσιο της φορολογικής παράκρουσης για να συγκεντρωθούν 1,8 δισ. ευρώ από έμμεσους φόρους, συμπεριελήφθη στο κείμενο στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές στην τελευταία συνάντηση αυτή την εβδομάδα, πριν από την παύση των διαπραγματεύσεων.
Όπως αναγράφεται στο σχέδιο της συμφωνίας, αποφασίστηκε να εισαχθεί ένας φόρος στους συνδρομητές της ευρυζωνικότητας, που θα επιβληθεί σε όλους όσοι έχουν σύνδεση ίντερνετ, είτε για επαγγελματική είτε για ιδιωτική χρήση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, τάμπλετ ή κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών.
Ο νέος φόρος θα «συνοδεύει» την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ 23% σε 24%, την αύξηση του ΕΦΚ στα καύσιμα και το τέλος 10% στη συνδρομητική τηλεόραση, ενώ όπως επισημαίνεται από τους θεσμούς, «πρόσθετα μέτρα θα συμπεριληφθούν μετά τις νέες συζητήσεις». Αντίθετα, εγκαταλείφθηκε η αύξηση κατά 25% του φόρου στην κινητή τηλεφωνία.

Η Ελλάδα κατέχει το δεύτερο μεγαλύτερο χρέος στον κόσμο

Η Ελλάδα κατέχει το δεύτερο μεγαλύτερο χρέος στον κόσμο

Πρώτη καταχώρηση: 18/04/2016 - 11:30
Τελευταία δημοσίευση: 11:30Επικαιρότητα
Η Ελλάδα κατέχει το δεύτερο μεγαλύτερο χρέος στον κόσμο
Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας με τις χώρες που κατέχουν το υψηλότερο χρέος στον κόσμο(με χρέος στο 173,8% του ΑΕΠ) .
Την... πρωτιά μας «έκλεψε» η Ιαπωνία με χρέος που ανέρχεται στο 243,2% του ΑΕΠ της.
Ακολουθούν ο Λίβανος με 139,7%, η Τζαμάικα με 138,9%, η Ιταλία με 132,5%, η Πορτογαλία με 128,8% και η Ιρλανδία με 122,8%. Την δεκάδα συμπληρώνουν η Κύπρος με 112%, το Μπουτάν 110,7% με και οι ΗΠΑ με 104,5%.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «Η» ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δραματική έκκληση της αγοράς: «Μην επαναληφθεί ο εφιάλτης του 2015»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «Η» ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Δραματική έκκληση της αγοράς: «Μην επαναληφθεί ο εφιάλτης του 2015»

Δραματική έκκληση της αγοράς: «Μην επαναληφθεί ο εφιάλτης του 2015»

Του Γιώργου Μανέττα
gmanettas@pegasus.gr
«Ημέρες 2015» αρχίζει να θυμίζει η ατμόσφαιρα πάνω από την ελληνική οικονομία, και ένα πέπλο φόβου έχει σκεπάσει την αγορά τα τελευταία 24ωρα. Η δραματική τροπή που φαίνεται να παίρνουν και πάλι οι διαπραγματεύσεις με τους Θεσμούς επιτείνουν την αβεβαιότητα, καθώς κανείς δεν είναι πλέον σε θέση να προβλέψει την έκβασή τους.
Παρά την αισιοδοξία που εκφράζεται από κυβερνητικές πηγές για επίτευξη συμφωνίας έως τα τέλη Απριλίου, μετά και τα πρόσφατα ταξίδια του Αλέξη Τσίπρα σε Παρίσι και Βρυξέλλες προς αναζήτηση συμμάχων, η ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο δεν λέει να κοπάσει... Κορυφαίοι επιχειρηματίες που μίλησαν στην «Η» εκφράζουν την αγωνία τους για τις εξελίξεις και απευθύνουν έκκληση στην κυβέρνηση να μην επιτρέψει να ξαναζήσει η χώρα τις εφιαλτικές στιγμές του περσινού καλοκαιριού, όταν βρέθηκε μια ανάσα από το χείλος του γκρεμού.
Δραματική έκκληση της αγοράς: «Μην επαναληφθεί ο εφιάλτης του 2015»
«Πρέπει αυτές τις κρίσιμες ώρες να επικρατήσει σύνεση, καθώς ο τόπος χρειάζεται σταθερότητα. Δεν αντέχει άλλη ανασφάλεια. Είναι απαραίτητο να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των εταίρων μας, των αγορών, των τραπεζών. Είδαμε πέρυσι τι ζημιά έγινε και πρέπει αποφύγουμε να ξανασυμβεί», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Revoil, Γιώργος Ρούσσος.
Απευκταίο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο να φθάσουν τα γεγονότα στο σημείο που έφθασαν το 2015 και ο επικεφαλής της Olympia Electronics, Δημήτρης Λακασάς, ο οποίος εκπέμπει σήμα κινδύνου για τη δραματική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην αγορά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι πλέον κομβικής σημασίας για την πορεία του τόπου, με ολοένα και περισσότερους να μιλούν για δραματικές συνέπειες στην οικονομία σε περίπτωση που υπάρξει οριστική ρήξη με τους Θεσμούς.
Γιώργος Ρούσσος, διευθύνων σύμβουλος της Revoil
Γιώργος Ρούσσος, διευθύνων σύμβουλος της Revoil
«Ασφυξία» στην αγορά 
Ήδη, η αγορά ασφυκτιά από την έλλειψη ρευστότητας, τα capital controls και τη δραματική επιδείνωση της κατανάλωσης, η οποία «βαδίζει από τον κακό στο χειρότερο». Η πτώχευση που κήρυξε πρόσφατα η Ηλεκτρονική Αθηνών, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών είναι ενδεικτική της ασφυκτικής κατάστασης, ενώ όσο συντηρείται αυτό το νοσηρό κλίμα αβεβαιότητας, και δεν δίδεται λύση, τόσο η οικονομία θα βυθίζεται βαθύτερα στην ύφεση, απειλώντας τη βιωσιμότητα χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν το φάσμα της χρεοκοπίας.
Δημήτρης Λακασάς, επικεφαλής της Olympia Electronics
Δημήτρης Λακασάς, επικεφαλής της Olympia Electronics
Τον κώδωνα του κινδύνου από την ατέρμονη διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς κρούει και ο ΣΕΒ, ο οποίος στο μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας που εξέδωσε πρόσφατα αναφέρει με δραματικούς τόνους ότι οι αντοχές των επιχειρήσεων εξαντλούνται επικίνδυνα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πτώση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του 2013 αλλά και στις δυσοίωνες προβλέψεις για την πορεία της ανεργίας, μετά την ανησυχητική άνοδο που κατέγραψε το τελευταίο διάστημα.
Όπως χαρακτηριστικά λέει o πρόεδρος της HVCA και διευθύνων σύμβουλος της Attica Ventures, Γιάννης Παπαδόπουλος, "βρισκόμαστε σε μια δύσκολη καμπή και όλες οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα ενώ με δεδομένη τη διαρκή αλλαγή δεδομένων και την αβεβαιότητα οι ξένοι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο, καθώς η μεσομακροπρόθεσμη προοπτική της οικονομίας μας είναι δεδομένη και θετική, πρέπει όμως γρήγορα να προχωρήσουμε στις αναγκαίες αλλαγές.
Γιάννης Παπαδόπουλος, στέλεχος της Attica Ventures
Γιάννης Παπαδόπουλος, στέλεχος της Attica Ventures
Εθνική συνεννόηση
Διέξοδο... στο αδιέξοδο που φαίνεται να διαμορφώνεται στον ορίζοντα θεωρείται ότι μπορεί να δώσε η πολιτική συνεννόηση πάνω στα βασικά ζητήματα της οικονομίας. Και αυτό γιατί θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και κυρίως το κλίμα για την υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα για να πάρει μπρος η οικονομία. «Χρειάζεται εθνική συνεννόηση, ώστε να δώσουμε εμείς λύση στα προβλήματά μας», σημειώνει ο κ. Λακασάς και προσθέτει πως «πρέπει να σταματήσουμε να στρουθοκαμηλίζουμε, αφού εδώ και έξι χρόνια αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα και να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα.
Σε ανάλογο μήκος κινείται και ο κ. Ρούσσος, ο οποίος καλεί όλους να επιδείξουν πολιτική ωριμότητα τις κρίσιμες αυτές στιγμές, ώστε όλες οι πολιτικές δυνάμεις να ενωθούν πάνω στα θέματα των μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται η οικονομία για να πάρει μπροστά η μηχανή της ανάπτυξης.
Στον αντίποδα, απορρίπτεται κάθε πιθανότητα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ως μια εξέλιξη εξαιρετικά καταστροφική για τον τόπο. «Οτιδήποτε αποσταθεροποιηθεί την οικονομία δεν βοηθάει ούτε την απασχόληση, ούτε την προσέλκυση επενδύσεων, ούτε την προοπτική ανάκαμψη», λέει το στέλεχος της Revoil, προσθέτοντας πως «δεν πρέπει να τορπιλίζεται η πολιτική σταθερότητα». Για τη χειρότερη δυνατή εξέλιξη κάνει λόγο και ο κ. Παπαδόπουλος, τονίζοντας πως δεν μπορεί να οδηγείται η χώρα κάθε έξι μήνες στις κάλπες. «Για να κινηθεί η αγορά, και να έρθουν νέες επενδύσεις χρειάζεται ένα σταθερό περιβάλλον», λέει ο ίδιος.
Ελαφρώς διαφοροποιημένη είναι η άποψη του κ. Λακασά, ο οποίος αν και αναγνωρίζει ότι η οικονομία χρειάζεται σταθερές περιόδους πολιτικής νηνεμίας θεωρεί ότι εάν δεν υπάρξουν τα στοιχεία για πολιτική συνεννόηση και συνεχισθεί η πολιτική της υπερφορολόγησης που οδηγεί και τις τελευταίες παραγωγικές μονάδες στην κατάρρευση, προκειμένου να «προστατευθεί» ο Δημόσιος Τομέας τότε οι εκλογές ίσως αποτελέσουν λύση. Αρκεί βέβαια, όπως λέει, αυτό που θα προκύψει να έχει στόχο την ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της χώρας.
Υπέρμετρη φορολογία
«Τιμωρείται» η παραγωγή πλούτου
Πέρα από την αξιολόγηση και τη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι επιχειρηματίες υπογραμμίζουν την ανάγκη εκπόνησης ενός εθνικού σχεδίου για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Πρέπει, όπως λένε, να δοθεί έμφαση στην παραγωγή, ώστε οι βιομηχανίες να γίνουν ανταγωνιστικές και να μπορεί τα προϊόντα τους να ανταγωνιστούν τα ξένα προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό,. «Για να υπάρξουν επενδύσεις είναι προφανές ότι αυτές δεν θα έρθουν με την υπερφορολόγηση, ως λύση κάλυψη των ελλειμάτων, λέει ο κ. Παπαδόπουλος, ενώ ο κ. Λακασάς σημειώνει πως «πρέπει να σταματήσει να τιμωρείται η παραγωγή πλούτου στη χώρα, αφού ο φόρος σκοτώνει... την ανάπτυξη».

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΑΘΗΝΑ - ΤΙ ΖΗΤΑ Η ΤΡΟΙΚΑ Ποιοι θα πληρώσουν τον βαρύ φορολογικό λογαριασμό (πίνακες)

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΑΘΗΝΑ - ΤΙ ΖΗΤΑ Η ΤΡΟΙΚΑ

Ποιοι θα πληρώσουν τον βαρύ φορολογικό λογαριασμό (πίνακες)

Ποιοι θα πληρώσουν τον βαρύ φορολογικό λογαριασμό (πίνακες)

Της Μαρίας Βουργάνα
«Δεν μπορώ να υποχωρήσω σε αφορολόγητο κάτω από τις 9.100 ευρώ» φέρεται να διαμήνυσε στους δανειστές ο Ευκλείδης Τσακαλώτος λίγες ώρες πριν διακοπούν οι διαπραγματεύσεις δημιουργώντας έτσι ένα δύσκολο πλαίσιο για τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων με το κουαρτέτο των Θεσμών που, εκτός απροόπτου, ξεκινούν τη Δευτέρα.
Η φορολογία εισοδήματος και ειδικά το ύψος του έμμεσου αφορολογήτου ορίου παραμένει μεγάλο «αγκάθι» στη διαπραγμάτευση. Στο υπουργείο Οικονομικών μπορεί να γράφουν το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων αλλά πολλά ζητήματα με βασικό το θέμα του αφορολογήτου παραμένουν ανοιχτά και δεν πρόκειται να «κλειδώσουν» εάν δεν υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ των δύο πλευρών, κυβέρνησης και δανειστών.
Η Αθήνα επιδιώκει με κάθε τρόπο να διατηρήσει την «κόκκινη» γραμμή για αφορολόγητο στα 9.100 ευρώ (9.091 ευρώ για την ακρίβεια) ενώ το κουαρτέτο επιμένει και πιέζει στη μείωσή του στα επίπεδα των 8.100 ευρώ (8.182 ευρώ ζητάει το ΔΝΤ). Μάλιστα από το Ταμείο σημειώνουν ότι η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης δεν «φέρνει» 1% του ΑΕΠ όπως ανέφερε τις προηγούμενες μέρες ο υπουργός Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτος και είναι απαραίτητες οι τροποποιήσεις για να επιτευχθεί ο στόχος που έχει συμφωνηθεί.
Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, η ευρωπαϊκή πλευρά των δανειστών πρότεινε μια συμβιβαστική λύση που προβλέπει τη μείωση του έμμεσου αφορολόγητου ορίου στα επίπεδα των 8.192 ευρώ σταδιακά σε μια τριετία. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, η έκπτωση φόρου από 2.100 ευρώ που είναι σήμερα μειώνεται σε 2.000 ευρώ για τα εισοδήματα του 2016, σε 1.900 ευρώ για τα εισοδήματα του 2016, δηλαδή αφορολόγητο 8.636 ευρώ και 1.800 ευρώ για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2017, δηλαδή αφορολόγητο όριο 8.182 ευρώ.
Με το σχέδιο αυτό, οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν για τα χαμηλά και υψηλά εισοδήματα με την απευθείας μείωση του αφορολόγητο από 9.550 ευρώ σήμερα στα 8.182 ευρώ που ζητούν οι θεσμοί, θα φανούν σταδιακά στους φορολογούμενους.
Νέα κλίμακα
Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν δέχεται ούτε τη συμβιβαστική λύση που προτείνουν οι Ευρωπαίοι ούτε την πρόταση του ΔΝΤ και σύμφωνα με πληροφορίες είναι έτοιμη να καταθέσει μια νέα πρόταση για τη φορολογική κλίμακα μόλις δεχθεί νέες ισχυρότερες πιέσεις στο νέο νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με τους επικεφαλής των Θεσμών.
Σε κάθε περίπτωση ο «λογαριασμός» των φορολογικών μέτρων είναι δεδομένος και βαρύς. Συνολικά 1,8 δισ. ευρώ πρόσθετους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενους με τους μεγαλύτερους χαμένους να είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισοδήματα άνω των 9.000 έως 27.000 ευρώ, οι έχοντες εισοδήματα άνω των 55.000 ευρώ και όσοι αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια. Οι πρώτοι που θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις φορολογικές ανατροπές θα είναι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι καθώς αμέσως μετά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων θα αλλάξει ο φόρος που παρακρατείται κάθε μήνα στις αποδοχές τους.
Ποιοι θα πληρώσουν τον βαρύ φορολογικό λογαριασμό (πίνακες)
Η κυβερνητική πρόταση
Η κυβερνητική πρόταση για τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος προβλέπει:
Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος κοινή για εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστές:
• 22% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.
• 29% για το τμήμα του εισοδήματος από 20.001 έως και 30.000 ευρώ.
• 37% για το τμήμα του εισοδήματος από 30.001 έως και 40.000 ευρώ
• 45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.
Με την κλίμακα αυτή, θα φορολογηθούν τα εισοδήματα μισθωτών, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων, με τη διαφορά ότι για τους μισθωτούς και συνταξιούχους προβλέπεται αφορολόγητο όριο, ενώ όσοι αποκτούν εισοδήματα αποκλειστικά από επιχειρηματική δραστηριότητα θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ όπως και σήμερα. Όσοι αποκτούν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και επιχειρηματική δραστηριότητα τα δύο εισοδήματα θα αθροίζονται και θα φορολογούνται με τη νέα κλίμακα που ενσωματώνει το έμμεσο αφορολόγητο.
Η έκπτωση φόρου μειώνεται στα 2.000 ευρώ (δηλαδή αφορολόγητο 9.100 ευρώ) και διατηρείται στο ακέραιο ως το ύψος εισοδήματος των 20.000 ευρώ. Από τις 20.000 ευρώ και άνω η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος και όχι κατά 100 ευρώ όπως ίσχυε για τα εισοδήματα του 2015.
Θεσπίζεται μια νέα κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που επιβάλλεται στους έχοντες ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ με τους εξής συντελεστές:
• 2,2% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ.
• 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ
• 6,5% από 30.001- 40.000 ευρώ
• 7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ
• 9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ
• 10% από 220.001 ευρώ και πάνω.
Η πρόταση του ΔΝΤ
Αυξήσεις φόρων για τα εισοδήματα από 8.182 ευρώ και μέχρι τα 27.000 ευρώ και μειώσεις για τα μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα προβλέπει η πρόταση του ΔΝΤ. Για την φορολογική κλίμακα προτείνουν του εξής συντελεστές:
• 22% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.
• 29% για το τμήμα του εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ
• 35% για το τμήμα του εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ
• 41% για εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ.
Για τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προτείνεται η εξής κλίμακα:
• 0-12.000 συντελεστής 0%
• 12.000-20.000 συντελεστής 1,5%
• 20.001-30.000 συντελεστής 3%
• 30.001-65.000 συντελεστής 5%
• 65.001-200.000 συντελεστής 8%
• άνω των 200.000 συντελεστής 9%.

SüDDEUTSCHE ZEITUNG Συμφωνία για αξιολόγηση και χρέος με «μέτρα-ρεζέρβα» ύψους 3 δισ. ευρώ

SüDDEUTSCHE ZEITUNG

Συμφωνία για αξιολόγηση και χρέος με «μέτρα-ρεζέρβα» ύψους 3 δισ. ευρώ

Συμφωνία για αξιολόγηση και χρέος με «μέτρα-ρεζέρβα» ύψους 3 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung οι δανειστές συμφώνησαν να ζητήσουν από την Ελλάδα νέα μέτρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.
Πρόκειται προφανώς για τα «μέτρα-ρεζέρβα», ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία η Αθήνα καλείται να αποφασίσει από τώρα, αλλά να υλοποιήσει μόνο σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο συμπεφωνημένος στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ στον προϋπολογισμό του 2018. Η Süddeutsche Zeitung τα χαρακτηρίζει «μέτρα για περίπτωση έκτακτης ανάγκης», χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο ποσό. Επισημαίνει πάντως ότι αυτά τα πρόσθετα μέτρα είναι ο συμβιβασμός ανάμεσα στους Ευρωπαίους και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που συμφωνήθηκε στο περιθώριο της εαρινής συνόδου του Ταμείου στην Ουάσιγκτον και μάλιστα σε ιδιαίτερη συνάντηση που είχαν η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, ο διοικητής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, ο πρόεδρος του Γιούρογκρουπ Γιερούν Ντάιζελμπλουμ, ο επίτροπος Nομισματικών Yποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί και ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Σύμφωνα με την εφημερίδα του Μονάχου, το Ταμείο αρχικά είχε χαρακτηρίσει «μη ρεαλιστικά» τα πρόσθετα μέτρα, αλλά τελικά αναγκάστηκε να υποχωρήσει για να μην μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις. Μετά από αυτό, ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι των δανειστών θα πρέπει να επιστρέψουν «το ταχύτερο δυνατό» στην Αθήνα για να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση και μέχρι την επόμενη συνάντηση του Γιούρογκρουπ στο Άμστερνταμ, στις 22 Απριλίου, να έχει σημειωθεί τέτοια πρόοδος, ώστε η υπόθεση να κλείσει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.
«Κατανόηση» για τις καθυστερήσεις της Αθήνας
Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών εκφράζει την αισιοδοξία του για συμφωνία στο ελληνικό ζήτημα. Ασφαλώς ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε εξακολουθεί να θεωρεί δεδομένο ότι η ελληνική κυβέρνηση «θα υλοποιήσει, ό,τι έχει υποσχεθεί», αλλά από την άλλη πλευρά, όπως υποστηρίζει η γερμανική εφημερίδα, εκφράζει και «κατανόηση» για τη μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή των συμπεφωνημένων, με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει περιέλθει σε δύσκολη θέση λόγω της προσφυγικής κρίσης.
Ωστόσο, πριν εκταμιευθεί η επόμενη δόση από το τρέχον μνημόνιο συνολικού ύψους 86 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα πρέπει να έχει διευθετηθεί και η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΔΝΤ και τη Γερμανία για ενδεχόμενη ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, τονίζει η Süddeutsche Zeitung. Κατά την εαρινή σύνοδο του Ταμείου στην Ουάσιγκτον ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε επέμεινε ότι δεν θεωρεί απαραίτητη μία ελάφρυνση του χρέους. Αλλά και η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ από την πλευρά της επανέλαβε, μετά από συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, ότι προϋπόθεση για συμμετοχή του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα είναι οι «απαραίτητες διευκολύνσεις στο ζήτημα του χρέους» από την πλευρά των Ευρωπαίων. Το ερώτημα είναι, κατά πόσον τα πρόσθετα μέτρα που φέρονται να προτείνουν οι δανειστές, μπορούν να «ξεκλειδώσουν» την αξιολόγηση σε συνδυασμό με ρύθμιση του ελληνικού χρέους.

Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Δαπάνες περιουσιακών στοιχείων: Το κεραμίδι… πληρώνεται

Δαπάνες περιουσιακών στοιχείων: Το κεραμίδι… πληρώνεται

Δαπάνες περιουσιακών στοιχείων: Το κεραμίδι… πληρώνεται
Συνεχίζουμε σήμερα την ανάλυσή μας σχετικά με τα τεκμήρια για τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
 
Γράφει ο Αποστόλης Αλωνιάτης
 
Να θυμίσουμε ότι τα όσα αναλύουμε αναφέρονται στο άρθρο 32 του Ν.4172/2013 (ΠΟΛ.1076/26.3.2015) και ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων µελών του λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για αγορά ή μίσθωση ακινήτου.
 
Στην έννοια αυτή συμπεριλαμβάνονται αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης.
 
1. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό.
 
Α. Στο τίμημα αυτό θα προστεθούν και τα ποσά των ΦΜΑ, συμβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα και φόροι.
 
Β. Κρίσιμος χρόνος για να υπολογιστεί το ποσόν της τεκμαρτής δαπάνης είναι ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου, εφόσον καταβληθεί ολόκληρο το τίμημα και παραδοθεί η χρήση και η κυριότητα του ακινήτου, διαφορετικά το ποσό της δαπάνης θα κατανέμεται στα φορολογικά έτη που καταβάλλονται οι δόσεις.
 
Γ. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σύνταξης προσυμφώνου αγοράς.
 
Δ. Σε ανέγερση οικοδομής, εφόσον διαρκέσει περισσότερο του ενός έτους, σε κάθε έτος σαν ποσό δαπάνης θα ληφθεί το αντίστοιχο του κόστους ανέγερσης στο ίδιο έτος, εκτός εάν χρόνος καταβολής έχει ορισθεί ο χρόνος αποπεράτωσης της οικοδομής.
 
Ε. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για επισκευή και συντήρηση κατοικίας δεν υπολογίζονται ως δαπάνη απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. Αν όμως πρόκειται για προσθήκες, επεκτάσεις, τότε τίθεται θέμα δαπάνης απόκτησης.
 
Στ. Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου µε συνιδιοκτησία ή σε περίπτωση που περισσότεροι από κοινού ανεγείρουν οικοδομή, σε κάθε έναν αναλογεί ποσό δαπάνης όσο το ποσοστό συμμετοχής του.
 
Ζ. Σε περίπτωση όπου από διαφορετικό πρόσωπο αγοράζεται η ψιλή κυριότητα κι από άλλο η επικαρπία ακινήτου, σε καθέναν θα υπολογισθεί ποσό δαπάνης απόκτησης που του αναλογεί επιμεριστικά, κατά το ποσοστό που προβλέπεται από τη φορολογία κληρονομιών. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ανεγείρεται οικοδομή σε οικόπεδο στο οποίο άλλο πρόσωπο είναι ψιλός κύριος και άλλο επικαρπωτής, δηλαδή η δαπάνη ανέγερσης επιμερίζεται στους δύο κατά τα ποσοστά που προβλέπονται από τη φορολογία κληρονομιών ανεξάρτητα σε ποιου το όνομα εκδίδεται η άδεια ανέγερσης οικοδομής.
 
Η. Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής από μισθωτή µε δικές του δαπάνες σε έδαφος του εκμισθωτή, η δαπάνη ανέγερσης βαρύνει το μισθωτή, ο οποίος αναλαμβάνει την ανέγερση και ο οποίος πραγματικά καταβάλλει τα χρηματικά ποσά της εν λόγω δαπάνης.
 
Θ. Η αξία αγοράς ακινήτου που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της δαπάνης απόκτησης, όταν το ακίνητο αποκτάται µε αναγκαστικό πλειστηριασμό, είναι το ποσό του εκπλειστηριάσματος και κάθε άλλο ποσό (π.χ. φόρος μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά) που πραγματικά κατέβαλε ο υπερθεματιστής, εκτός βεβαίως εάν από κάποιο άλλο στοιχείο προκύψει εικονικότητα του πλειστηριασμού ή συμφωνία για καταβολή ενός επιπλέον ποσού. Σε ιδιωτικό πλειστηριασμό, για τον προσδιορισμό της δαπάνης λαμβάνεται το τίμημα που πραγματικά καταβλήθηκε.
 
Να σημειώσουμε εδώ ότι αν το ακίνητο αγοραστεί με δάνειο ή με δωρεά χρημάτων ή σύμβαση, θα πρέπει να αναφέρει ρητά τον σκοπό του δανείου ή της δωρεάς και να συνάπτονται πριν από την αγορά στην περίπτωση που δεν αναφέρεται ο σκοπός. Τα χρήματα που αντλούνται από το δάνειο ή τη δωρεά αυτή, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη άλλων τεκμηρίων.
 
2. Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα 300 ευρώ.
 
Προσοχή: Εξαιρούνται οι δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες, τα ΑΕΙ, τα Κρατικά και Δημοτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν ΝΠΙΙ κι επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και τα Προνοιακά Ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά ΝΠΔΔ), ως και τα Προνοιακά Ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά 70% µε επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 
Εξαιρούνται επίσης οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί.
 
3. Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας.
 
Η απόσβεση δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής θεωρείται δαπάνη απόκτησης που βαρύνει τον λήπτη του δανείου. Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται το γεγονός του ποιος πραγματικά καταβάλλει τα σχετικά ποσά.
 
Δηλαδή, εξετάζεται ποιός πραγματικά πληρώνει το ποσό της τοκοχρεωλυτικής δόσης. Αν τα χρήματα κατατίθενται στο λογαριασμό του δανείου από το λογαριασμό ενός συγγενικού προσώπου (π.χ. του πατέρα), σε περίπτωση ελέγχου, το τεκμήριο θα χρεωθεί στον πατέρα και υπάρχει κίνδυνος να ζητηθεί και φόρος δωρεάς.
 
Τεκμήριο αποτελεί και η τοκοχρεωλυτική για την αποπληρωμή δανείου αγοράς πρώτης κατοικίας.
 
Εξόφληση πιστωτικών καρτών
 
Η αγορά καταναλωτικών αγαθών με πιστωτικές κάρτες δεν αποτελούν τεκμήριο.
 
Αν, όμως, με την πιστωτική μας κάρτα αγοράσουμε κάποιο από τα παραπάνω αγαθά, θα πρέπει στον κωδικό που αναφέρεται στην «Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής» να αναγράφουμε και τα ποσά που χρησιμοποιούνται για την εξόφληση αυτών των αγαθών.
 
Αγορά επιχείρησης ή συμμετοχή σε εταιρικό και μετοχικό κεφαλαίο
 
Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή µε τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρίας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών µερίδων και χρεογράφων γενικώς.
 
i. Η διατύπωση της διάταξης αυτής είναι γενική και καταλαμβάνει επομένως κάθε περίπτωση δαπάνης για συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία. Υπάγονται κατ’ ακολουθία όλα τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται, ως εισφορά σε νεοϊδρυόμενο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ως κεφάλαιο για την ίδρυση ατομικής επιχείρησης, καθώς και τα ποσά για αύξηση κεφαλαίου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
 
ii. Η ίδια διάταξη ορίζει σαν τεκμαρτή δαπάνη τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται και για την αγορά χρεογράφων γενικά. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των χρεογράφων συμπεριλαμβάνονται οι ομολογίες, τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τα ομόλογα τραπεζών, τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, οι μετοχές και γενικά προϊόντα που μπορούν να διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια και στις αγορές.
 
Αναδημοπσίευση από την εφημερίδα Finance & Markets Voice

ΞΑΝΑΖΕΣΤΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Χαράτσι» σε όλες τις τραπεζικές συναλλαγές - Πόσο θα πληρώνουμε

ΞΑΝΑΖΕΣΤΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

«Χαράτσι» σε όλες τις τραπεζικές συναλλαγές - Πόσο θα πληρώνουμε

«Χαράτσι» σε όλες τις τραπεζικές συναλλαγές - Πόσο θα πληρώνουμε

Λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει ο νέος και πιο καθοριστικός γύρος των διαπραγματεύσεων με το κουαρτέτο των δανειστών για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η κυβέρνηση «γράφει-σβήνει» τα μέτρα που θα περιλαμβάνει η λίστα με τις αυξήσεις στους έμμεσους φόρους που θα πρέπει να αποδώσουν 1,8 δισ. ευρώ για να «κλείσει» το δημοσιονομικό κενό.
Το πακέτο με την αύξηση των έμμεσων φόρων παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς τις τελευταίες μέρες νέα μέτρα εντάσσονται στη λίστα, ενώ άλλα διαγράφονται όπως η αύξηση του ειδικού τέλους στην κινητή τηλεφωνία. Σε ορισμένες παρεμβάσεις όπως η αύξηση κατά μια ποσοστιαία μονάδα του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 23% στο 24%, μέτρο που εκτιμάται ότι θα αποφέρει στα δημόσια ταμεία περίπου 400 - 500 εκατ. ευρώ, η κυβέρνηση βρίσκεται κοντά με τους Θεσμούς.
Εκτός από την αύξηση του ΦΠΑ, στο πακέτο των μέτρων που βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων περιλαμβάνονται η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη, φυσικό αέριο και τσιγάρα, η επιβολή ειδικού τέλους στη συνδρομητική τηλεόρασης, η επιβολή τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία, η επιβολή φόρου διέλευσης για τα Ι.Χ. με ξένες πινακίδες.
Ένα άλλο μέτρο που μπαίνει και βγαίνει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι η επιβολή ειδικού τέλους 1 τοις χιλίοις στις τραπεζικές συναλλαγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτρο αυτό, βγήκε ξανά από τα συρτάρια, με κάποιες εξαιρέσεις. Οι Θεσμοί δεν συμφωνούν με την επιβολή τέλους στις τραπεζικές συναλλαγές, αλλά οι υποστηρικτές του μέτρου εκτιμούν ότι το τέλος αυτό δεν θα επιβαρύνει σημαντικά τους πολίτες, ενώ θα έχει σημαντικά ετήσια έσοδα για το κράτος. Στην περίπτωση επιβολής φόρου 0,01% στις τραπεζικές συναλλαγές υπολογίζεται ότι τα έσοδα μπορούν να φτάσουν τα 300 εκατ. ευρώ. Για παράδειγμα, με φόρο ένα τοις χιλίοις, αν κάποιος πληρώνει μέσω τράπεζας ενοίκιο 500 ευρώ, τότε το ειδικό τέλος θα ήταν 50 λεπτά του ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η νέα φορολογική καταιγίδα που σχεδιάζεται αναμένεται να πλήξει ακόμη περισσότερο τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση αλλά και στα έσοδα του Δημοσίου, καθώς όπως έχει αποδειχθεί στα χρόνια των Μνημονίων οι αυξήσεις των έμμεσων φόρων οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Αντί για αύξηση εσόδων προκύπτει μείωση, συμβάλλοντας στην αέναη τροφοδότηση του φαύλου κύκλου.
Μέχρι στιγμής το πακέτο με την αύξηση των έμμεσων φόρων που θα τεθεί ξανά στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους επικεφαλής των πιστωτών περιλαμβάνει:
• Αύξηση του ΦΠΑ από 23% στο 24% που θα οδηγήσει σε κύμα ανατιμήσεων σε μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών.
• Αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στις βενζίνες, το υγραέριο και το φυσικό αέριο.
• Επιβολή ειδικού τέλους 10% στη συνδρομητική τηλεόραση.
• Επιβολή τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία.
• Επιβολή τέλους στη χρήση του διαδικτύου.
• Επιβολή φόρου διέλευσης για τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες.
• Επιβολή ειδικού τέλους στις τραπεζικές επιταγές.
Την ίδια ώρα, αλλαγές σχεδιάζονται στο φορολογικό καθεστώς των αυτοκινήτων, καθώς τα τέλη κυκλοφορίας πρόκειται να αλλάξουν, αλλά και νέες επιβαρύνσεις θα υπάρξουν κατά την αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου οχήματος.
Επίσης, στα ακίνητα σχεδιάζεται αναπροσαρμογή συντελεστών υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ και του συμπληρωματικού φόρου που θα πληρώσουν φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων με στόχο την αύξηση των εσόδων κατά 200 εκατ. ευρώ.

ΒΑΡΥ ΤΟ ΚΛΙΜΑ Διπλή ρουκέτα κατά της Ελλάδας από τους «σκληρούς» Λαγκάρντ και Σόιμπλε

ΒΑΡΥ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Διπλή ρουκέτα κατά της Ελλάδας από τους «σκληρούς» Λαγκάρντ και Σόιμπλε

Διπλή ρουκέτα κατά της Ελλάδας από τους «σκληρούς» Λαγκάρντ και Σόιμπλε

Διπλή ρουκέτα κατά της Ελλάδας εξαπέλυσαν οι «σκληροί» των δανειστών, δηλαδή η Κρ. Λαγκάρντ και ο Β. Σόιμπλε οι οποίοι προσγείωσαν τις προσδοκίες για άμεσο κλείσιμο της διαπραγμάτευσης.
Η επικεφαλής του ΔΝΤ είπε ότι έχουν πολλά ακόμη να γίνουν ενώ ο Γερμανός μέσω διαρροών προσχεδίου ζητά μέτρα 3 δισ. από την Αθήνα.
Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες το βράδυ στην Ουάσινγκτον η Κρ. Λαγκάρντ και πριν συναντηθεί εκτάκτως με τον Ευκ. Τσακαλώτο,  δήλωσε ότι υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα με την Ελλάδα,τονίζοντας ότι οι στόχοι και τα μέτρα που θα επιτευχθούν πρέπει να είναι βιώσιμοι.
Το κλίμα βάρυνε ξαφνικά γι' αυτό και ορίστηκε η συνάντηση τα μεσάνυχτα με τον κ. Τσακαλώτο.
Η κυρία Λαγκάρντ επανέλαβε ότι οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ θα επιστρέψουν στην Αθήνα στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας προκειμένου να συνεχιστεί η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, χαμηλώνοντας παράλληλα τις προσδοκίες για άμεσο αποτέλεσμα. Υποστήριξε παρόλ' αυτά ότι η συνάντηση με την ελληνική αντιπροσωπία ήταν ιδιαίτερα παραγωγική.
Δν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για τις φραστικές επιθέσεις που δέχθηκε το Ταμείο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης, ενώ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύτηκε στην Ελλάδα πρόσφατη συνέντευξη του Πολ Τόμσεν, υποστήριξε ότι εκείνος δεν υπερασπίστηκε τη λήψη νέων μέτρων, αλλά εξήγησε ότι για να επιτευχθεί ο στόχος του 3,5% στον οποίο επιμένουν οι Ευρωπαίοι, η χώρα θα πρέπει να υποστεί νέα μέτρα λιτότητας.
Σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα είπε ότι για την αντιμετώπισή του θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν «όλες οι δυνάμεις», υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο μία χώρα.
Σόιμπλε
Η γερμανική πλευρά διαρρέει ενα προσχέδιο που θα θέσει στο τραπέζι και σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα θα κληθεί να υπογράψει 3 δισ. επιπλεον μέτρα πέραν των 5 δισ. που εχει δεσμευτεί να υλοποιήσει.
Τα επιπλέον μέτρα 3 δισ. ευρώ θα είναι μέτρα «εν αναμονή», δηλαδή θα εφαρμοστούν μόνο στην περίπτωση που ο στόχος για 3.5 % πλεόνασμα  με τα υφιστάμενα μετρα δεν επιτευχθούν, οπως εκτιμά το ΔΝΤ.  Η πρόταση δηλαδή είναι ένας συμβιβασμός προκειμένου να πειστεί το ΔΝΤ να συμμετάσχει πλήρως και με χρηματοδότηση στο ελληνικό πρόγραμμα.

ΓΙΑ... ΑΣΦΑΛΕΙΑ Wall Street Journal: Οι δανειστές ζητούν επιπλέον μέτρα 3 δισ. ευρώ

ΓΙΑ... ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Wall Street Journal: Οι δανειστές ζητούν επιπλέον μέτρα 3 δισ. ευρώ

Wall Street Journal: Οι δανειστές ζητούν επιπλέον μέτρα 3 δισ. ευρώ

Οι δανειστές εξετάζουν τη λήψη επιπλέον μέτρα λιτότητας, τα οποία θα ενεργοποιηθούν αν η Αθήνα χάσει τους δημοσιονομικούς στόχους της, σε μία προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ Ευρώπης και ΔΝΤ και να αποφευχθεί το αδιέξοδο, γράφει η Wall Street Journal.
Αξιωματούχοι που εμπλέκονται στις συζητήσεις ανέφεραν στην αμερικανική εφημερίδα ότι σύμφωνα με αυτή την πρόταση η Ελλάδα θα πρέπει να υπογράψει τα λεγόμενα μέτρα έκτακτης ανάγκης, ύψους έως περίπου 3 δισ. ευρώ, πέρα από το πακέτο των περίπου 5 δισ. ευρώ σε φορολογικές αυξήσεις και περικοπές δαπανών, το οποίο ήδη διαπραγματεύεται η ελληνική κυβέρνηση με τους δανειστές.
Η Ελλάδα θα πρέπει να εφαρμόσει αυτά τα επιπλέον μέτρα αν δεν πετύχει τους στόχους στο πρωτογενές πλεόνασμα για τα επόμενα χρόνια, τα οποία ορίζει η περσινή συμφωνία.
Η ιδέα αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει τη στήριξη της Γερμανίας, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για αυτή και αξιωματούχοι από την πλευρά των δανειστών σημειώνουν ότι θα είναι πολιτικά δύσκολο να την αποδεχθεί η ελληνική κυβέρνηση.
Οι δανειστές υποστηρίζουν ότι με την ιδέα των έκτακτων μέτρων θα ξεπεραστεί η διαφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών Θεσμών και του ΔΝΤ για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η Κομισιόν θεωρεί ότι μέτρα λιτότητας της τάξεως των 5 δισ. θα είναι αρκετά προκειμένου η Ελλάδα να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 3,5% του ΑΕΠ. Ομως το ΔΝΤ είναι πιο απαισιόδοξο και επιμένει σε μέτρα 8 δισ. ευρώ, εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή πρόταση θα οδηγήσει σε πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ. Επίσης, το Ταμείο έχει εκφράσει σκεπτικισμό για τον στόχο του 3,5%, θεωρώντας τον μη ρεαλιστικό, αλλά η Γερμανία επέμεινε αυτή την εβδομάδα να μην αλλάξει αυτός ο όρος της συμφωνίας.
Ετσι, τις τελευταίες ημέρες, στις συναντήσεις στην Ουάσιγκτον, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και στελέχη του ΔΝΤ κατέληξαν στα έκτακτα μέτρα, ως έναν τρόπο για να συμβιβαστούν οι αντιφατικές εκτιμήσεις των δανειστών και να παρουσιάσουν μία κοινή πρόταση στην Αθήνα.
Το ΔΝΤ θέλει τα έκτακτα μέτρα να περιλαμβάνουν περικοπές στις συντάξεις και στις φοροαπαλλαγές, αντί για αυξήσεις στους φορολογικούς συντελεστές, ανέφερε στην Wall Street Journal πηγή από τις διαπραγματεύσεις.
Η Γερμανία στηρίζει τα έκτακτα μέτρα, με την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα τα νομοθετήσει τώρα, ώστε να ενεργοποιηθούν αυτόματα αν χρειαστεί. Μη δεσμευτικές υποσχέσεις δεν θα είναι αρκετές για το Βερολίνο, που έχει ελάχιστη εμπιστοσύνη στην επιθυμία των Ελλήνων πολιτικών να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις, ανέφερε υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος.
Από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση είναι σίγουρη ότι δεν χρειάζεται επιπλέον λιτότητα για να πετύχει τον στόχο του 3,5%, δεν θα πρέπει να έχει πρόβλημα με τα έκτακτα μέτρα, καθώς δεν θα χρειαστούν αν η Αθήνα είναι σωστή, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΚΕΡ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ Μένουν από χρήμα τα κρατικά ταμεία - SOS για τις διαπραγματεύσεις

ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΚΕΡ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Μένουν από χρήμα τα κρατικά ταμεία - SOS για τις διαπραγματεύσεις

Μένουν από χρήμα τα κρατικά ταμεία - SOS για τις διαπραγματεύσεις

Της Ελευθερίας Αρλαπάνου
Σε ζώνη υψηλού κινδύνου και σε επίπεδο κορυφής κρίνεται το ελληνικό ζήτημα: Το προσεχές δεκαήμερο είναι καθοριστικό αφού από τις συνομιλίες που ξεκινούν μεταξύ Θεσμών και κυβέρνησης, εκτός απροόπτου, από Δευτέρα, θα εξαρτηθεί εάν θα κλειδώσει, εγκαίρως, η συμφωνία για την πρώτη αξιολόγηση. Πληροφορίες κάνουν λόγο για πιέσεις και σε επίπεδο ρευστότητας στο ελληνικό δημόσιο, ήδη από τις 23 Απριλίου και μετά, χαρακτηρίζοντας πραγματικά «κόκκινη ζώνη» το δίμηνο Ιουνίου - Ιουλίου.
Εκτός ενός ατυχήματος, που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, κεντρική κατεύθυνση φαίνεται να είναι πως έως τα τέλη του μήνα, το αργότερο μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο του Μαΐου θα πρέπει να υπάρξει, κάποια, συμφωνία για την Ελλάδα, ενόψει του δημοψηφίσματος για το Brexit τον Ιούνιο. Ακόμη και εάν αυτό σημαίνει πως το ΔΝΤ, στη φάση αυτή, θα παραμείνει στη θέση του παρατηρητή, χωρίς να λάβει άμεσα αποφάσεις για νέα εμπλοκή του στο ελληνικό πρόγραμμα κάτι φαίνεται να επιδιώκεται στο παρασκήνιο. Μάλιστα αξιωματούχοι εκτιμούν πως οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την καθυστέρηση εμπλοκής του ΔΝΤ, χρησιμοποιώντας την προσφυγική κρίση.
Μένουν από χρήμα τα κρατικά ταμεία - SOS για τις διαπραγματεύσεις
Ώρα αποφάσεων για την Ευρώπη
Οι ίδιες πηγές θεωρούν πως πια το πρόβλημα ανήκει στην Ευρώπη που καλείται να λάβει αποφάσεις ή τουλάχιστον να αγοράσει χρόνο, κάνοντας πάντως κάποιες παραχωρήσεις που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έκανε. Εκτιμούν όμως πως μέχρι την τελευταία στιγμή όλα θα κινούνται στην κόψη του ξυραφιού, αφού μπορεί να υπάρχει μια κεντρική κατεύθυνση στις συνομιλίες, αλλά το ατύχημα, πάντα, καραδοκεί. Όλοι οι παίκτες άλλωστε επιλέγουν τοποθετήσεις υψηλής επικινδυνότητας, που δημιουργούν αυστηρό πλαίσιο στις συνομιλίες, αφού όλοι αντιμετωπίζουν ισχυρές πιέσεις.
• Γαλλία και Γερμανία ετοιμάζονται για κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις το 2017. Ο Φρ. Ολάντ αντιμετωπίζει ισχυρά προβλήματα, η Αγκ. Μέρκελ πιέζεται δημοσκοπικά, ενώ εξαιρετικά κρίσιμο θεωρείται για τους Ευρωπαίους να διατηρηθεί η Μ. Βρετανία εντός Ε.Ε.
• To ΔΝΤ, επιθυμώντας να διαφυλάξει το πρεστίζ του, που έχει υποστεί πλήγμα λόγω της εμπλοκής του στην Ελλάδα, διαμηνύει πως δεν θα εγκαταλείψει την Ελλάδα, αλλά το πώς θα συμμετάσχει, θα εξαρτηθεί από τις δεσμεύσεις που θα αναλάβουν οι Έλληνες και κυρίως οι Ευρωπαίοι. Ξεκαθαρίζει δε πως το πρόγραμμα δεν βγαίνει και απαιτούνται είτε πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα από την Ελλάδα ή γενναία ελάφρυνση χρέους ή/και χαλάρωση των δημοσιονομικών στόχων.
• Η Ευρώπη θέλει οπωσδήποτε το ΔΝΤ μαζί της, αφού για μεγάλες χώρες, όπως η Γερμανία, η συμμετοχή του αποτελεί σύμμαχο, όταν οι υπουργοί τους πηγαίνουν στα κοινοβούλιά τους για να ζητήσουν πρόσθετες ελαφρύνσεις για την Ελλάδα. Ωστόσο για να το έχει πρέπει να δώσει κάτι για το χρέος ή τη χαλάρωση των στόχων, κάτι που είναι επίσης δύσκολο σε μια δυσμενή συγκυρία, όπως η σημερινή.
• Στο πλαίσιο αυτό διαρροές, όπως εκείνη του διαλόγου στην πλατφόρμα Wikileaks βάρυναν το κλίμα, δίνοντας τροφή σε όσους διατηρούν στο τραπέζι την κριτική για μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και πιστωτών.
• Την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε στρατηγική υψηλών τόνων, ασκώντας σχεδόν σε καθημερινή βάση οξεία κριτική στο ΔΝΤ, στο οποίο επέρριψε τις ευθύνες για την καθυστέρηση στην αξιολόγηση. Φοβούμενη προφανώς το σενάριο να ζητηθούν τελικά από την κυβέρνηση πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, για να ικανοποιηθεί το Ταμείο, χωρίς να αναγκαστούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι Ευρωπαίοι, δίνοντας για παράδειγμα μια πιο γενναία ελάφρυνση χρέους ή χαλαρώνοντας τους δημοσιονομικούς στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Με βάση τη στρατηγική της έκανε επίσης και το βήμα του να προαναγγείλει την κατάθεση νομοσχεδίων για το ασφαλιστικό και για το φορολογικό, μέσα στην εβδομάδα, πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Από την πλευρά των πιστωτών, αυτό δεν εκλαμβάνεται άμεσα ως μονομερής ενέργεια, αφού λένε ξένα στελέχη πως πρέπει να δούμε τι θα περιλαμβάνεται τελικά, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούν πως τέτοιες κινήσεις καλό θα ήταν να έπονται των συμφωνιών και όχι να προηγούνται.
Ραντεβού κορυφής
Κρίσιμος σταθμός, το Ανόβερο
Όλοι οι πρωταγωνιστές της ελληνικής κρίσης επιδίδονται σε σκληρό πόκερ υψηλού ρίσκου αφού για να εκτονωθεί η ελληνική κρίση απαιτείται όλοι να κάνουν υποχωρήσεις σε ακανθώδη ζητήματα, που μπορεί να πυροδοτήσουν αποσταθεροποιητικές τάσεις, σε περιβάλλον ισχυρών πιέσεων από το προσφυγικό, την τρομοκρατία και το κρίσιμο δημοψήφισμα για το Brexit. Ενδεικτική της μεγάλης κινητοποίησης είναι η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου στις 25 Απριλίου με την Αγκ. Μέρκελ στο Ανόβερο, λίγο μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, στις 22 Απριλίου και εν αναμονή μίας ακόμη έκτακτης συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις 25 - 26 Απριλίου.
Επί τάπητος, μεταξύ άλλων, θα τεθούν και τα δύο μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν την Ελλάδα, ενώ στο επίκεντρο αναπόφευκτα θα βρεθεί το ελληνικό χρέος, οι όροι και ο ρόλος που θα έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο τρίτο πρόγραμμα. Ήδη η Κρ. Λαγκάρντ έχει πει πως το Ταμείο δεν θα εγκαταλείψει την Ελλάδα, εγκαταλείποντας η ίδια τη ρητορική περί κουρέματος των δανείων των Ευρωπαίων προς την Ελλάδα και ζητώντας πλαίσιο ελάφρυνσης για το χρέος που θα περνά από την επιμήκυνση των λήξεων αλλά και από παρεμβάσεις στα επιτόκια των δανείων. Φυσικά μόνο των Ευρωπαίων, αφού το Ταμείο, οχυρωμένο πίσω από το καταστατικό του, εξαιρείται από κάθε μορφής αναδιάρθρωση.