Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

ΠΟΕΣ: Οδηγίες για τροποποιητική φορολογική δήλωση με αναδρομικά προηγουμένων ετών από μισθούς..

ΠΟΕΣ: Οδηγίες για τροποποιητική φορολογική δήλωση με αναδρομικά προηγουμένων ετών από μισθούς..

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.
Με το ν.4307/2014 εφαρμόστηκε κατά το ήμισυ (50%) η υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση του ΣτΕ, που δικαίωσε την Ομοσπονδία μας και μας επιστράφηκαν/επιστρέφονται αναδρομικώς, ποσά που αφορόύσαν στη χρονική περίοδο από 01.8.2012 έως και 31.12.2014, σε δόσεις κατά τα έτη 2015, 2016 και το τρέχον έτος 2017.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ: 1034 (ΦΕΚ Β’ 759/09.03.2017) απόφαση, για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς με αναδρομικά μισθών προηγουμένων ετών, αυτές θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν. κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών.
Με βάση τα ανωτέρω, η προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω αναδρομικών μισθών προηγουμένων ετών εκπνέει την 31.12.2017.
Η Ομοσπονδία μας επικοινώνησε με αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να διερευνήσει τη δυνατότητα υποβολής των ως άνω τροποποιητικών δηλώσεων ηλεκτρονικώς (μέσω TAXIS), αλλά μας εγνώσθη ότιδεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής για τα παρελθόντα έτη μέχρι και το 2014. Η δυνατότητα αυτή θα ανοίξει μέσω TAXIS για τα έτη 2015 και εντεύθεν.
Συνεπώς, οι τροποποιητικές δηλώσεις παρελθόντων ετών θα υποβληθούν χειρογραφικώς και προσωπικώςαπό έναν έκαστο εξ ημών ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο για αυτό, στην αρμόδια ΔΟΥ.
Προς τούτο, με την παρούσα ανακοίνωσή μας, παρέχουμε κάποιες χρήσιμες βασικές οδηγίες – βήματα που απαιτούνται να κάνουμε:
Βήμα 1ο:
Μπαίνουμε αρχικώς στη φορολογική μας σελίδα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσηςhttps://login.gsis.gr/sso/pages/login.jsp, όπου εμφανίζεται η κάτωθι Εικόνα 1:
Εικόνα 1
TROPOPOIHSH ARXIKH
Βήμα 2ο:
Πληκτρολογούμε το προσωπικό μοναδικό όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής μας και εμφανίζεται η σελίδα ως Εικόνα 2.
Εικόνα 2
TROPOPOIHSH EISAGVGH
Βήμα 3ο:
Κλικάρουμε στο μενού »Όλες οι εφαρμογές» και εμφανίζεται η σελίδα, ως Εικόνα 3.
Εικόνα 3

TROPOPOIHSH EISAGVGH E1
Βήμα 4o:
Κλικάρουμε επάνω στο μενού ‘’ΕΙΣΟΔΟΣ’’ και εμφανίζεται η σελίδα, ως Εικόνα 5 και το έτος 2017.
Εικόνα 4
TROPOPOIHSH EISAGVGH 2017
Βήμα 5o:
Κλικάρουμε επάνω στο μενού ‘’Ενημέρωση Βεβ. Αποδοχών’’ και μας ανοίγει νέο παράθυρο, ως Εικόνα 6, όπου εμφανίζεται η βεβαίωση αποδοχών μας, για το τρέχον έτος 2017, όπως αυτή εισήχθη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Εικόνα 6
TROPOPOIHSH BEBAIVSH
Βήμα 6o:
Εκτυπώνουμε τη βεβαίωση αποδοχών μας. Στη βεβαίωση αυτή θα δούμε ότι πέραν των τακτικών αποδοχών μας (αποδοχές που αποκτήσαμε από 01.1.2016 έως 31.12.2016) αναγράφονται σε ξεχωριστή γραμμή και αναδρομικά μισθών που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται. Εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή, καθόσον ο ΣΞ και η ΠΑ έχει αναγράψει αναδρομικά για το έτος 2013 (ως ανωτέρω Εικόνα 6), ενώ το ΠΝ αναδρομικά για τα έτη 2012, 2013 και 2014, ως Εικόνα 7.
Εικόνα 7
TROPOPOIHSH BEBAIVSH PN
Βήμα 7o:
Πλέον δεν θα χρειαστούμε άλλο την εφαρμογή, αφού οι δηλώσεις θα υποβληθούν χειρογραφικώς, οπότε επανερχόμαστε στην οθόνη της ως άνω Εικόνας 4 και κλικάροντας στο μενού ‘’ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ’’, ως Εικόνα 8, αποχωρούμε.
Εικόνα 8
TROPOPOIHSH TELIKO
Βήμα 8o:
Εκτυπώνουμε, σε 2 αντίτυπα, μία από τις κάτωθι φορολογικές δηλώσεις ανάλογα με το χρόνο που ανάγονται τα αναδρομικά που λάβαμε, μέσα στο 2016. Έτσι:
Για τα αναδρομικά που ανάγονται στο έτος 2012, εκτυπώνουμε την εξής φορολογική δήλωση: Δήλωση οικονομικού έτους 2013
Για τα αναδρομικά που ανάγονται στο έτος 2013, εκτυπώνουμε την εξής φορολογική δήλωση: Δήλωση οικονομικού έτους 2014
Για τα αναδρομικά που ανάγονται στο έτος 2014, εκτυπώνουμε την εξής φορολογική δήλωση: Δήλωση φορολογικού έτους 2014
Βήμα 9o:
Σε κάθε φορολογική δήλωση, ανάλογα με την περίπτωση, αναγράφουμε στους αντίστοιχους κωδικούς, από τη βεβαίωση αποδοχών μας, που εκτυπώσαμε, τα αναλογούντα ποσά. Παρακάτω θα συμπληρώσουμε, ως παράδειγμα, την τροποποιητική δήλωση για το οικονομικό έτος 2014, που εκτυπώσαμε στο βήμα 8, δηλαδή για τα αναδρομικά που λάβαμε το 2016 και ανάγονται στο έτος 2013.
Συμπληρώνουμε στους κωδικούς:
301/302 (στην 1η σελίδα της δήλωσης) το φορολογητέο  ποσό, όπως αναγράφεται στη βεβαίωση αποδοχών μας, ως εικόνα 9.
Εικόνα 9
TROPOPOIHSH 2014
313/314 (στην 4η σελίδα της δήλωσης) το φόρο που αναλογεί, όπως αναγράφεται στη βεβαίωση αποδοχών μας, 315/316 (στην 4η σελίδα της δήλωσης) το φόρο που παρακρατήθηκε, όπως αναγράφεται στη βεβαίωση αποδοχών μας και 333/334 (στην 4η σελίδα της δήλωσης) το ποσό που παρακρατήθηκε για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως αναγράφεται στη βεβαίωση αποδοχών μας, ως Εικόνα 10.
Εικόνα 10
TROPOPOIHSH 2014 4
Βήμα 10ο:
Τυπώνουμε αίτηση (από εδώ) και μαζί με τα 2 αντίτυπα των τροποιητικών δηλώσεων και ένα αντίτυπο από τη βεβαίωση αποδοχών μας, μεταβαίνουμε στην αρμόδια ΔΟΥ και τα καταθέτουμε αυτοπροσώπως ή το πρόσωπο που έχουμε ειδικά εξουσιοδοτήσει για αυτό. Δεν ξεχνάμε να πάρουμε πίσω το ένα αντίτυπο της δήλωσης, αφού υπογράψει ο αρμόδιος υπάλληλος ότι το παρέλαβε. Για περιατέρω πληροφορίες – βοήθεια παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της Ομοσπονδίας μας, 2168004777, 2168004778.
http://poes.gr/

Μαζικές επιστροφές φόρων για εκταμίευση δόσης των 800 εκατ.

Μαζικές επιστροφές φόρων για εκταμίευση δόσης των 800 εκατ.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Βρήκε χρήματα και πληρώνει τις υποχρεώσεις του το ελληνικό Δημόσιο. Συνολικά από τις αρχές του έτους έχει επιστρέψει φόρους ύψους 4,077 δισ. ευρώ, προσεγγίζοντας τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο του προϋπολογισμού (προβλέπονται επιστροφές 4,686 δισ. ευρώ).
«Οι φωνές» των πιστωτών της χώρας και κυρίως η απειλή μη εκταμίευσης της δόσης φαίνεται ότι «έπιασαν» τόπο και η κυβέρνηση επιδίδεται σε μία άνευ προηγουμένου αποπληρωμή των οφειλών της, κυρίως των φόρων που εκκρεμούν για διάστημα ακόμα και πέντε χρόνων. Ταυτόχρονα, ο αναθεωρημένος στόχος των εσόδων (το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει μικρότερα έσοδα) επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε μαζικές επιστροφές.
Από το οικονομικό επιτελείο διευκρινίζουν ότι οι αυξημένες επιστροφές φόρων επηρεάζουν μόνο το ταμειακό αποτέλεσμα και όχι το δημοσιονομικό, καθώς είναι ουδέτερες, αφού συνιστούν ισόποση μείωση των υποχρεώσεων του ελληνικού Δημοσίου. Δηλαδή, το ποσό των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ελληνικού Δημοσίου έχει συνυπολογιστεί στο έλλειμμα. Πάντως, η μείωση των εσόδων του προϋπολογισμού ανάγκασε την κυβέρνηση να «κρατήσει» σε χαμηλά επίπεδα τις δαπάνες προκειμένου να μην «απειληθεί» το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού.
Η υπέρβαση των επιστροφών φόρων στο εννεάμηνο είναι 1,762 δισ. σε σχέση με τον στόχο, ενώ μόνο τον Σεπτέμβριο επιστράφησαν 1,5 δισ. ευρώ. Πάντως, το γεγονός ότι άνοιξε η στρόφιγγα των επιστροφών αναμένεται να τονώσει την αγορά που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ρευστότητας. Με αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση προσδοκά αφενός να ενισχύσει την ανάπτυξη στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του προγράμματος αφετέρου να καταφέρει έστω και την τελευταία στιγμή να αποπληρώσει οφειλές ύψους 1,2 δισ. ώστε να παραμείνει διαθέσιμη η δεύτερη υποδόση των 800 εκατ. για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου. Οπως προαναφέρθηκε, το πλεόνασμα διασώθηκε από την υπερσυγκράτηση των δαπανών οι οποίες ήταν μειωμένες  κατά 2,316 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, εκ των οποίων 722 εκατ. αφορούν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Με βάση τα ανωτέρω, το πρωτογενές πλεόνασμα συντηρείται κοντά στον στόχο αλλά για δεύτερο συνεχόμενο μήνα καταγράφεται, έστω και οριακή, απόκλιση. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 4,502 δισ. ευρώ, όταν ο στόχος ήταν 4,556 δισ. με υστέρηση 54 εκατ. Σημειώνεται ότι ο ετήσιος στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι 4,337 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα:
1. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 35,989 δισ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,391 δισ. Από το παραπάνω ποσό περίπου τα 500 εκατ. προκύπτουν από τη μείωση των φορολογικών εσόδων. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου. Από το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνεται ότι η απόκλιση από τον στόχο οφείλεται κυρίως:
• στις αυξημένες επιστροφές εσόδων και
• στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 (1.027 εκατ. ευρώ), από τον μήνα Σεπτέμβριο, αντί για το μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί.
2. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθαν στα 36,356 δισ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2,316 δισ. έναντι του στόχου. Μειωμένες ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 161 εκατ., το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 139 εκατ., τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ., οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 334 εκατ. και η συνεισφορά του ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας κατά 60 εκατ.
3. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,777 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 722 εκατ. ευρώ.
Έντυπη

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 4 «κλειδιά» για έξοδο σε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας ή στα 55-60 στο Δημόσιο

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

4 «κλειδιά» για έξοδο σε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας ή στα 55-60 στο Δημόσιο

Εξοδος στη σύνταξη από τα 55 ως 60 ετών με τα νέα όρια ηλικίας, αλλά και με αποχώρηση χωρίς όριο ηλικίας με μόνη προϋπόθεση τα έτη ασφάλισης, προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους.
Χωρίς όριο ηλικίας παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο τέσσερις κατηγορίες υπαλλήλων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τις εξής προϋποθέσεις.
1. Την 35ετία έως τον Αύγουστο του 2015. Αφορά σε άνδρες και γυναίκες με πρόσληψη πριν από το 1983.
2. Την 20ετία έως το 2010. Αφορά σε τρίτεκνες μητέρες, που προσλήφθηκαν έως το 1992.
3. Τα 24,5 έτη ή τα 27,5 έτη έως τον Αύγουστο του 2015. Αφορά σε παλιές ασφαλισμένες (μέχρι το 1982) που είχαν και ανήλικο παιδί στη 15ετία.
4. Τα 37 έτη έως τον Αύγουστο του 2015. Αφορά σε άνδρες και γυναίκες με πρόσληψη μέχρι το 1992. Στα 37 έτη συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες, καθώς και ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης σε Ταμεία εκτός Δημοσίου.
Ενας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων ανήκει σε μία από τις παραπάνω 4 κατηγορίες και έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για «άμεση» συνταξιοδότηση, χωρίς να επηρεάζονται από κανένα όριο ηλικίας!
Από τους προσληφθέντες μετά το 1983 που βγαίνουν με 37ετία, ο νόμος δίδει το δικαίωμα συνταξιοδότησης με όριο ηλικίας που ξεκινά από 55 ετών και 11 μήνες, εφόσον τα 37 χρόνια τα συμπληρώνουν από 19/8/2015 και μετά.
Οσοι αποχωρούν τώρα θα έχουν μεν περικοπές, αλλά μπορεί να γλιτώσουν μεγαλύτερο ψαλίδι αν φύγουν αργότερα.
• Ασφαλισμένος ΠΕ κατηγορίας με 35 έτη και μέσο όρο αποδοχών 1.783 ευρώ από το 2002 έως το 2016 θα πάρει σύνταξη 987 ευρώ.
• Αν μείνει έως το 2020 που θα έχει 38 χρόνια και ανέβει ο μέσος όρος αποδοχών στα 1.850 ευρώ, τότε θα πάρει 1.106 ευρώ σύνταξη μικτά.
• Αν μείνει ίδιος ο μέσος όρος αποδοχών (1.783 ευρώ σε περίπτωση μείωσης μισθών στο Δημόσιο), τότε η σύνταξη για τα 38 έτη βγαίνει στα 1.080 ευρώ μικτά.

Ποιοι βγαίνουν και πότε στη σύνταξη

1. Εξοδος από 55,11 ετών με 37 έτη.
Ανδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι μετά το 1983 με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη μετά τις 19/8/2015 (και με άλλα Ταμεία εκτός του Δημοσίου) αποχωρούν με όριο ηλικίας που καθορίζεται με βάση το 55ο έτος. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 37 χρόνια τον Δεκέμβριο του 2015 και ηλικία 55 ετών θα συνταξιοδοτηθεί όταν κλείσει τα 55 και 11 μήνες. Αν έχει την 37ετία το 2018, θα πάρει σύνταξη σε ηλικία 58,5 ετών.
2. Οι ηλικίες για έξοδο με 35ετία.
• Ασφαλισμένοι πριν από το 1983 με 35ετία μέχρι 18/8/2015 αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας. Η 35ετία συμπληρώνεται και με στρατιωτική θητεία, ακόμη και αν αναγνωριστεί σήμερα. Για παράδειγμα, υπάλληλος που έχει σήμερα 35,5 έτη και είχε 33,5 πριν από τις 19/8/2015 μπορεί να αναγνωρίσει στρατιωτική θητεία και να συμπληρώσει τα 35 έτη πριν από τις 19/8/2015, οπότε θεμελιώνει την έξοδο στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας. Αν όμως η 35ετία συμπληρώνεται από 19/8/2015 και μετά, τότε θα βγει με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν κλείσει και τα 58. Για παράδειγμα, με 35ετία το 2017, θα πάρει σύνταξη στα 59,5, αλλά, για να πιάσει το όριο αυτό, θα πρέπει να είναι και 58 ετών το 2017. Αν κλείνει τα 58 το 2019, το όριο συνταξιοδότησης αλλάζει και γίνεται 60,5. Το όριο ηλικίας δηλαδή καθορίζεται ανάλογα με τη χρονιά που συμπληρώνονται η 35ετία και το 58ο έτος του ασφαλισμένου (σ.σ.: σύμφωνα με την εγκύκλιο 920 της 7/1/2016 του Γενικού Λογιστηρίου).
• Ασφαλισμένοι μετά το 1983 με 25ετία έως το 2010. Αποχωρούν στα 58, εφόσον έχουν συμπληρωμένες την 35ετία και την ηλικία των 58 ετών μέχρι 18/8/2015. Αν κλείνουν τα 58 ή τα 35 έτη από 19/8/2015, αλλάζει το όριο ηλικίας. Μια γυναίκα που έχει τα 58 το 2015, αλλά τα 35 έτη τα συμπληρώνει το 2018, θα βγει στη σύνταξη στα 60. Θα πάει δηλαδή με το όριο ηλικίας που ισχύει τη χρονιά που θα έχει και τα 35 και τα 58.
• Ασφαλισμένοι με 25ετία το 2011 θα πρέπει να έχουν 36 έτη για να πάρουν σύνταξη και να έχουν κλείσει το 58ο έτος. Για τα 36 έτη συνυπολογίζονται και μέχρι 4 πλασματικά έτη (σπουδές, θητεία, γονική άδεια, ασθένεια), ενώ αναγνωρίζεται επιπλέον και ο χρόνος λόγω τέκνων (1 έτος για ένα παιδί, 3 έτη για δύο παιδιά και 5 έτη για τρία και άνω παιδιά). Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που έχει 36 έτη το 2021, αλλά κλείνει τα 58 το 2018, θα πάρει σύνταξη με το όριο ηλικίας του 2021 που είναι 61,5 ετών. Αν κάνει εξαγορά τριών πλασματικών ετών, θα έχει τα 36 χρόνια το 2018 που θα είναι και 58 και θα βγει στα 60.
• Ασφαλισμένοι με 25ετία το 2012 χρειάζονται συνολικά 37 έτη και συμπληρωμένο το 59ο έτος για να καθοριστεί η ηλικία της συνταξιοδότησής τους. Στα 37 έτη προσμετρούνται με εξαγορά έως 5 πλασματικά έτη (σπουδές, θητεία, γονική άδεια ασθένεια) και επιπλέον 1 έως 5 έτη ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ασφαλισμένος που έχει 37 έτη το 2019 (με πλασματικά) με συμπληρωμένο και το 59ο έτος θα πάρει σύνταξη στα 60,11. Αν όμως κλείνει τα 59 το 2022, θα βγει στα 62 και θα πρέπει να έχει και 40 χρόνια για να πάρει σύνταξη.
pinakas2-asfalisi 4 «κλειδιά» για έξοδο σε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας ή στα 55-60 στο Δημόσιοpinakas1-asfalisi 4 «κλειδιά» για έξοδο σε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας ή στα 55-60 στο Δημόσιο

 Από τα 55 στη σύνταξη γονείς με ανήλικο ή τρία παιδιά

Γυναίκες που είχαν ανήλικο παιδί και 25 έτη ασφάλισης έως το 2010 αποχωρούν με όριο το 50ό έτος, εφόσον το συμπλήρωσαν έως τις 18/8/2015. Οσες το συμπληρώνουν από 19/8/2015 μέχρι το 2017 θα συνταξιοδοτηθούν σε ηλικίες από 55 έως 58,5 ετών.
Γονείς με ανήλικο τέκνο και με 25ετία στα έτη 2011 και 2012 αποχωρούν με όριο το 52ο έτος και το 55ο έτος αντίστοιχα, εφόσον συμπλήρωσαν τα 52 ή 55 έως τις 18/8/2015. Αν πιάνουν τις ηλικίες αυτές από 19/8/2015 μέχρι το 2017, αποχωρούν σε ηλικίες από 55 έως 59,5 ετών. Οσοι κλείσουν τα 52 ή τα 55 από το 2018 έως το 2022, βγαίνουν στη σύνταξη από 60,2 έως 67 ετών.
Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 και με 23 έτη το 2012 βγαίνουν στη σύνταξη με τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για τους γονείς με ανήλικο τέκνο, δηλαδή στα 52 και στα 55, αν τα συμπληρώνουν έως τις 18/8/2015. Οσοι όμως συμπληρώνουν τα 52 ή τα 55 από 19/8/2015 και μετά ακολουθούν τα νέα όρια ηλικίας. Δηλαδή με ηλικία 52 ετών το 2016 σύνταξη στα 56,9 μήνες, με ηλικία 55 ετών το 2016 σύνταξη στα 58.
pinakas3-asfalisi 4 «κλειδιά» για έξοδο σε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας ή στα 55-60 στο Δημόσιο

Από τα 56,6 και 60,11 η έξοδος για εκπαιδευτικούς

Οσοι διορίστηκαν πριν από το 1983 και έχουν 25ετία έως το 2010 αποχωρούν με συνολικό χρόνο 30 έτη και αφού κλείσουν το 55ο έτος. Αν η ηλικία των 55 ετών ή τα 30 έτη συμπληρωθούν μετά τις 18/8/2015, βγαίνουν στη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας. Για παράδειγμα, δάσκαλος 55 ετών το 2018 με 30ετία θα πάρει σύνταξη στα 61.
Οσοι διορίστηκαν μετά την 1η/1/1983 και έχουν 25ετία έως το 2010 αποχωρούν με 30 έτη συνολικά και αφού κλείσουν τα 60. Αν το 60ό έτος συμπληρώνεται από 19/8/2015 και μετά, η ηλικία συνταξιοδότησης ανεβαίνει στα 60,11 για το 2015, στα 61,9 για το 2016, στα 62,8 για το 2017 κ.ο.κ. Μπορούν όμως να αποχωρήσουν και με 35ετία με το όριο ηλικίας που θα ισχύει για τα 58.
pinakas4-asfalisi 4 «κλειδιά» για έξοδο σε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας ή στα 55-60 στο Δημόσιο
Οσοι συμπληρώνουν τα 25 έτη από το 2011 και μετά (ανεξάρτητα από το αν διορίστηκαν στην εκπαίδευση πριν ή μετά το 1983) συνταξιοδοτούνται όπως οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, ανάλογα με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν θα έχουν 36 ή 37 ή 40 έτη και ανάλογα με το αν έχουν ανήλικο παιδί για να αποχωρήσουν με τα όρια ηλικίας των γονέων δημοσίων υπαλλήλων.
pinakas5-asfalisi 4 «κλειδιά» για έξοδο σε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας ή στα 55-60 στο Δημόσιο
1. Μέσος όρος από το 2002 έως το 2016 χωρίς επίδομα θέσης (με εκτίμηση υπηρεσιών βάσει μεταβολών μισθολογικών κλιμακίων).
2. Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη (μικτά ποσά προ φόρου και εισφοράς ασθένειας).
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
kkatikos@e-typos.com
Από το ένθετο Ασφάλιση και Συντάξεις της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου

Η ώρα της αλήθειας για πλεόνασμα, προϋπολογισμό και δόση

Η ώρα της αλήθειας για πλεόνασμα, προϋπολογισμό και δόση

Επιστροφές φόρων με το σταγονόμετρο έως το τέλος του έτους ή αλλαγές στο προσχέδιο προαναγγέλλουν τα στοιχεία. Οι ανακοινώσεις Eurostat και EwG και τα ορόσημα.
Η ώρα της αλήθειας για πλεόνασμα, προϋπολογισμό και δόση
Η επίσημη έναρξη της τρίτης αξιολόγησης, με την παρουσία των επικεφαλής των δανειστών την ερχόμενη Δευτέρα στην Αθήνα, συμπίπτει χρονικά με τρία ορόσημα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την πορεία των πρωτογενών πλεονασμάτων και την εκταμίευση της δόσης των 800 εκατ. ευρώ.
Στις 23 Οκτωβρίου, η Eurostat αναμένεται να ανακοινώσει στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης τα στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016. Ακόμα και εάν υπάρξουν αναθεωρήσεις, δεν τίθεται το παραμικρό ζήτημα για το εάν υπήρξε υπεραπόδοση στους δημοσιονομικούς στόχους. Το πρωτογενές περυσινό πλεόνασμα ανακοινώθηκε τον Απρίλιο στο 4,2% του ΑΕΠ, υπερπολλαπλάσιο του επίσημου στόχου για πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ.
Στις 24 Οκτωβρίου, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τον Σεπτέμβριο. Θα δείξουν αν η υστέρηση των καθαρών εσόδων κατά 2,391 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό τον Σεπτέμβριο κρύβει μόνο την τεράστια υπέρβαση στις επιστροφές φόρου και την καθυστέρηση στην είσπραξη του ΕΝΦΙΑ (η πρώτη δόση τον Σεπτέμβριο αντί για τον Αύγουστο) ή κάτι παραπάνω. Στο δεύτερο ενδεχόμενο, δεν αποκλείεται να υπάρξει γκρίνια από την πλευρά των δανειστών.
Στις 26 Οκτωβρίου, συνεδριάζει το EuroWorking Group. Θα αξιολογήσει τα στοιχεία, τα οποία στο μεταξύ θα έχει στείλει το υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με την πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, προκειμένου να αποφασίσει ή όχι την εκταμίευση της υποδόσης των 800 εκατ. ευρώ.

Τα δεδομένα

Επί του παρόντος, παρά τις προσπάθειες του υπουργείου Οικονομικών να δημιουργήσει εντυπώσεις ομαλών εξελίξεων στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Δείχνουν ότι στο μέτωπο των επιστροφών φόρων, το οικονομικό επιτελείο έχει πέσει εντελώς έξω στους υπολογισμούς που έκανε τον περασμένο Μάιο με το Μεσοπρόθεσμο.
Προφανώς η ταχύτερη επιστροφή φόρων είναι καλοδεχούμενη από όσους αναμένουν μήνες ολόκληρους για την είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο, αλλά από την άλλη, είναι επίσης προφανές ότι έως το τέλος του έτους ή θα πρέπει να γίνονται επιστροφές φόρων με το σταγονόμετρο, ή να αλλάξουν οι προβλέψεις του προσχεδίου προϋπολογισμού στους σχετικούς κωδικούς.
Εξαιρώντας τις επιστροφές φόρου από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες είναι δημοσιονομικά ουδέτερες, τα στοιχεία δείχνουν πληρωμές 4,077 δισ. ευρώ στο εννιάμηνο. Ο στόχος ήταν για επιστροφές φόρων 2,315 δισ. ευρώ έως το τέλος Σεπτέμβρη, με την υπέρβαση να φτάνει το 1,762 δισ. ευρώ.
Αν η σύγκριση γίνει με τον ετήσιο στόχο του Μεσοπρόθεσμου (3,324 δισ. ευρώ), διαπιστώνει κανείς ότι ήδη από το τέλος Σεπτέμβρη υπάρχει υπέρβαση 753 εκατ. ευρώ. Ο αναθεωρημένος στόχος (με το προσχέδιο) βάζει τον πήχη στα 4,686 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο επιστροφών 609 εκατ. ευρώτους τρεις τελευταίους μήνες του έτους, εκτός και εάν αλλάξουν και πάλι οι προβλέψεις επηρεάζοντας βεβαίως και τη δημοσιονομική ισορροπία.
Οι αστοχίες στα έσοδα (μαζί με τις εκρηκτικά αυξημένες επιστροφές, υπάρχει και μία τρύπα της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ στα καθαρά προ επιστροφών έσοδα), καλύπτονται επί του παρόντος με την κλασική μέθοδο της υποεκτέλεσης δαπανών. Όσα έσοδα λείπουν τόσες περίπου δαπάνες δεν έγιναν εντός των αρχικών στόχων και έτσι το πρωτογενές πλεόνασμα παραμένει κοντά στον στόχο, με οριακή υστέρηση 54 εκατ. ευρώ.
Από την ανακοίνωση του υπουργείου προκύπτουν οι πηγές «εξοικονόμησης»στις δαπάνες. «Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.579 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.594 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 161 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 139 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 334 εκατ. ευρώ και η συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας κατά 60 εκατ. ευρώ».

ΕΛΣΤΑΤ: Τελικά το 2016 είχαμε ύφεση!

ΕΛΣΤΑΤ: Τελικά το 2016 είχαμε ύφεση!

Αναθεώρηση της προηγούμενης εκτίμησης για στασιμότητα, καθώς τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι πέρυσι η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,2%. Ο ρόλος της φορολογίας και πώς άλλαξαν οι υπολογισμοί για το 2015 αλλά και το 2014.
ΕΛΣΤΑΤ: Τελικά το 2016 είχαμε ύφεση!
Σε ύφεση 0,2% η ελληνική οικονομία και το 2016, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για στασιμότητα (0%). Για το 2015, η αναθεώρηση είναι οριακή, στο -0,3% από -0,2% ενώ τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ανάπτυξη 0,7% το 2014 αντί προηγούμενης εκτίμησης για 0,3%.
Τα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ Αθ. Θανόπουλος, αποδίδοντας την αναθεώρηση κυρίως σε νεότερα δεδομένα για χαμηλότερη ιδιωτική κατανάλωση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι συνισταμένες προσέγγισης του ΑΕΠ με βάση την παραγωγή καθώς φαίνεται ότι το μοναδικό στοιχείο που κινήθηκε ανοδικά το 2016 ήταν οι φόροι επί των προϊόντων. Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν μείωση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών από τα 279,3 δισ. ευρώ σε 272,8 δισ. ευρώ ανάμεσα στο 2015 και το 2016. Στο ίδιο διάστημα η ενδιάμεση ανάλωση από τα 123,6 δισ. ευρώ υποχωρεί σε 120,9 δισ. ευρώ. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία από τα 155,7 δισ. ευρώ σε 151,8 δισ. ευρώ, οι επιδοτήσεις επί των προϊόντων από 1,6 δισ. ευρώ κινούνται οριακά ανοδικά σε 1,7 δισ. αλλά οι φόροι επί των προϊόντων εκτοξεύονται από τα 22,2 δισ. ευρώ σε 24,1 δισ. ευρώ. 
Η αναθεώρηση των στοιχείων των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών οφείλεται στην αξιοποίηση νέων και ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων από διάφορες πηγές, όπως:
- Αποτελέσματα των ερευνών διάρθρωσης των επιχειρήσεων για το έτος 2014,
- Εκτιμήσεις για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) για τα έτη 2014-2015 και ενσωμάτωση νέων εκτιμήσεων για το έτος 2016,
- Στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών και στοιχεία εξωτερικού εμπορίου για τα έτη 2014-2016,
- Στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2014-2016,
- Στοιχεία για τα Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) για τα έτη 2014-2016,
- Στοιχεία απασχόλησης για τα έτη 2014-2016,
- Βραχυχρόνιοι δείκτες 2014-2016.
Ειδικότερα για το έτος 2016, η αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) έτους 2016. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2016 σε όρους όγκου παρουσίασε μείωση κατά 0,2% σε σχέση με το 2015, έναντι μεταβολής 0,0% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.
Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2016 σε όρους όγκου παρουσίασε μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι αύξησης 0,6% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2016 σε όρους όγκου παρουσίασαν αύξηση κατά 0,3% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι μείωσης 0,4% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έτους του 2016 σε όρους όγκου παρουσίασαν μείωση κατά 1,8% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι μείωσης 2,0% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.

Τα στοιχεία σε τρέχουσες τιμές

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2016 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε μείωση κατά 1,2% σε σχέση με το 2015, έναντι αύξησης 0,1% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.
Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2016 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε μείωση κατά 1,2% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι αύξησης 0,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2016 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν μείωση κατά 2,7% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι μείωσης 2,9% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έτους του 2016 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν μείωση κατά 5,1% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι μείωσης 5,4% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.
 
*Δείτε την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".