Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

ΕΛΤΕ - Ανακοίνωση 012/17 «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε ελεγκτική εταιρεία»

ΕΛΤΕ - Ανακοίνωση 012/17 «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε ελεγκτική εταιρεία»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Βουλής 7, 5ος όροφος 10562
Αθήνα, Τ: 210 3242648, F: 210 3234141, www.elte.org.gr

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 012/2017

« Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε ελεγκτική εταιρεία »


Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων στην υπ΄αρίθμ 6/3-05-2017 συνεδρίασή του, μεταξύ άλλων,

αποφάσισε:

Tην επιβολή προστίμου ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και έγγραφης επίπληξης στην ελεγκτική εταιρεία «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για παραβάσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Δικλίδων Ποιότητας 1 και τoν έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων, μεταξύ των οποίων και οντότητας δημοσίου ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης
https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: