Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 187 ΕΞ 21.2.2017 Λογιστική απεικόνιση εγγραφών διαγραφής χρέους δυνάμει δικαστικής απόφασης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 187 ΕΞ 21.2.2017
Λογιστική απεικόνιση εγγραφών διαγραφής χρέους δυνάμει δικαστικής απόφασηςΑθήνα, 21.02.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 187 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 187/2017

( - TEST MODE - )

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση εγγραφών διαγραφής χρέους δυνάμει δικαστικής απόφασης


ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρία υπήχθη δυνάμει δικαστικής απόφασης στις διατάξεις του 106β του ν. 3588/2007, υπογράφοντας και επικυρώνοντας σχετική συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές της, η οποία προβλέπει απομείωση χρεών με διαγραφές.

Παρακαλώ ενημερώστε μας για τις λογιστικές εγγραφές που πρέπει να αποτυπωθούν στα βιβλία αναφορικά με τις διαγραφές.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο λογιστικός χειρισμός του θέματος από την πλευρά της επιχείρησης της οποίας μειώνονται τα χρέη (υποχρεώσεις), καθορίζεται από το άρθρο 22 παράγραφοι 78 και 9 του ν. 4308/2014 καθώς και στις αντίστοιχες παραγράφους της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ στην οποία παρατίθενται και επεξηγηματικά παραδείγματα εγγραφών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: