Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Πως επηρεάζουν τα τεκμήρια την εκκαθάριση του φόρου - Όλες οι περιπτώσεις

Πως επηρεάζουν τα τεκμήρια την εκκαθάριση του φόρου - Όλες οι περιπτώσεις
Τι ισχύει
25 Μαι 2017 - 07:07
Picture 0 for Πως επηρεάζουν τα τεκμήρια την εκκαθάριση του φόρου - Όλες οι περιπτώσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η κατηγοριοποίηση του εισοδήματος που ανήκει η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 ΚΦΕ και είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό προκαταβολής στο φόρο που προκύπτει εάν αυτό το εισόδημα εντάσσεται στις κατηγορίες της επιχειρηματικής ή αγροτικής δραστηριότητας.

Η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών, φορολογείται ως εισόδημα από:

1. μισθωτή εργασία και συντάξεις, στις παρακάτω περιπτώσεις:

το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το άθροισμα όλων των υπόλοιπων εισοδημάτων

το εισόδημα προέρχεται μόνο από μισθωτή εργασία και συντάξεις δεν δηλώνεται εισόδημα σε καμία κατηγορία

ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

το εισόδημα προέρχεται αποκλειστικά από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία) ή και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 9.500,00 ευρώ

2. αγροτική δραστηριότητα, όταν:

το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα όλων των υπόλοιπων εισοδημάτων

το εισόδημα προέρχεται μόνο από ατομική αγροτική

3. επιχειρηματική δραστηριότητα, όταν:

έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα

όταν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω συνθήκες.

Με βάση τα παραπάνω η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών όταν λογίζεται ως:

εισόδημα από μισθωτή εργασία ή εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αθροίζεται με τα δηλωθέντα εισοδήματα αυτών των κατηγοριών και φορολογούνται με την κλίμακα της παρ. 1 άρθρου 15,

εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, αθροίζεται με τα δηλωθέντα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας και φορολογούνται με την κλίμακα της παρ. 1 άρθρου 15.

Δεν υπάρχουν σχόλια: