Του Σπύρου Δημητρέλη
Πέντε παρεμβάσεις που θα αλλάξουν άρδην τη σχέση μεταξύ εφορίας και φορολογούμενων περιλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2017. Στόχος των παρεμβάσεων είναι να αυξηθεί η εισπραξιμότητα των φόρων καθώς και η συμμόρφωση των φορολογούμενων ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Παρεμβάσεις όπως η αυτοματοποίηση των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών των φορολογούμενων και η ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της εφορίας του όχι και τόσο μακρινού μέλλοντος.
Πιο συγκεκριμένα το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει:
- την δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των οφειλών των φορολογούμενων. Το σχετικό έργο έχει ήδη προκηρυχθεί και προβλέπει τη δημιουργία ενός πλήρους οικονομικού προφίλ των οφειλετών προκειμένου τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που λαμβάνονται εναντίον τους να είναι πιο στοχευμένα και πιο αποτελεσματικά
- την περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης. Τα κατασχετήρια θα εκδίδονται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα της εφορίας και θα μεσολαβούν ελάχιστες ημέρες από τη δέσμευση των ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών μέχρι και την απόδοσή τους στο δημόσιο ταμείο
- πρόσβαση της φορολογικής διοίκησης στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου προκειμένου να λαμβάνει πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων. Με τα στοιχεία θα γίνονται διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπίζονται φορολογούμενου που δεν έχουν δηλώσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους για να αποφύγουν την πληρωμή φόρων ακινήτων
- δημιουργία κεντρικού πληροφοριακού συστήματος αυτοματοποιημένων συμψηφισμών. Οι συμψηφισμοί μεταξύ επιστροφών φόρων των φορολογούμενων και νέων φορολογικών οφειλών τους θα γίνονται αυτόματα προκειμένου να εισπράττονται άμεσα οι φόροι αλλά και να επιστρέφονται στους φορολογούμενους μόνο τα καθαρά ποσά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν οι οφειλές
- την ολοκλήρωση το αργότερο έως το 2019 του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου των φορολογούμενων. Σκοπός του έργου είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των νομικών οντοτήτων. Η καταγραφή αυτή, όπως υποστηρίζουν του υπουργείο Οικονομικών, κρίνεται απολύτως αναγκαία ως εργαλείο άσκησης φορολογικής πολιτικής και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρόκειται για ένα νέο πλήρες φακέλωμα των φορολογούμενων για το οποίο υπάρχουν ζωηρές ενστάσεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των δεδομένων και των κινδύνων που μπορεί να δημιουργήσει για τους φορολογούμενους.