ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:57
Εντός στόχων κινήθηκαν στο 4μηνο Ιανουαρίου-Απριλίου τα έσοδα του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα με βάση τα οριστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα έσοδα προ επιστροφών τον Απρίλιο διαμορφώθηκαν στα 4,041 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 22,23% το στόχο του προϋπολογισμού των 3,306 δισ. ευρώ. Παράλληλα, δόθηκαν επιστροφές 248 εκ. ευρώ, υψηλότερα κατά 14,81% του στόχου των 216 εκ. ευρώ. 
Τα έσοδα, αφαιρουμένων των επιστροφών, διαμορφώθηκαν στα 3,793 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 22,75% του στόχου των 3,090 δισ. ευρώ. 
Κατόπιν αυτού, στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα έσοδα προ επιστροφών κινήθηκαν οριακά πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού (+0,17%), οι επιστροφές κατά 29,04% πάνω από το στόχο και τα έσοδα μετά από τις επιστροφές, κατά 1,75% χαμηλότερα του στόχου. 
Στους ακόλουθους πίνακες, παρουσιάζεται η πορεία των εσόδων σε Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία, τον Απρίλιο και το Τετράμηνο (στοιχεία σε χιλιάδες ευρώ):
Δ.Ο.Υ.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
ΕΣΟΔΑ
2.017.820
8.914.785
ΣΤΟΧΟΣ
1.888.807
8.259.977
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
+6,83%
+7,93%

 ΤΕΛΩΝΕΙΑ
      ΑΠΡΙΛΙΟΣ
  ΤΕΤΡΑMHNO

ΕΣΟΔΑ
921.734
3.803.351

ΣΤΟΧΟΣ
1.075.373
4.039.764

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
-14,29%
-5,85%

​Η υστέρηση στα τελωνειακά έσοδα, τα οποία ωστόσο είναι υψηλότερα του πρώτου τετραμήνου 2016 κατά 4,45%, οφείλεται στα καπνικά προϊόντα, τα οποία εμφανίζουν μείωση, λόγω της αποθεματοποίησης, που έγινε το 2016 (σε αναμονή των αυξήσεων των συντελεστών φορολογίας). Η τάση αυτή εκτιμάται ότι θα αναστραφεί τους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο ομαλοποίησης της αγοράς.