Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού : Υπόχρεοι Φορολογικής Δήλωσης

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού : Υπόχρεοι Φορολογικής Δήλωσης
Τι ισχύει
23 Μαι 2017 - 09:57
Picture 0 for Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού : Υπόχρεοι Φορολογικής Δήλωσης
Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού: Οι φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Το πραγματικό εισόδημα μπορεί να φορολογείται με την κλίμακα, π.χ. ενοίκια, να φορολογείται αυτοτελώς, π.χ. τόκοι, ή να είναι απαλλασσόμενο της φορολογίας.

Αντίθετα οι φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού όταν δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα (π.χ. αποκτούν τεκμαρτό) δεν υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση.

Για παράδειγμα, δεν υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που έχουν αυτοκίνητο ή δευτερεύουσα κατοικία στην Ελλάδα, ούτε αυτοί που αγόρασαν ακίνητο ή αγόρασαν αυτοκίνητο στην Ελλάδα και δεν απόκτησαν πραγματικό εισόδημα (στην Ελλάδα), ΠΟΛ 1067/2015.

(Σ.Σ.: Οι Ελληνες που έφυγαν και είναι στο εξωτερικό δεν είναι όλοι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού. Είναι μόνο όσοι έχουν τις προϋποθέσεις και έχουν κάνει τη διαδικασία που ορίζεται από τον νόμο. Περισσότερα στην ΠΟΛ 1058/2015.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: