Τα επιδόματα των φτωχών για εξοικονόμηση μόλις 8,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2017 (και 11,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2018) κατάργησε με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο η κυβέρνηση . Πρόκειται για 4 κοινωνικά επιδόματα τα οποία για χρόνια ελάμβαναν κοινωνικές κατηγορίες που ζούσαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 57 του νέου νόμου 4472/2017, καταργούνται τα εξής επιδόματα:

1. Επίδομα οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας (άρθρο 27 παρ. 3 Ν. 3016/2002). Σκοπός της διάταξης ήταν η ενίσχυση αυτών των οικογενειών με χαμηλό εισόδημα και παιδιά σχολικής ηλικίας προκειμένου να τους παρέχουν τα βασικά σχολικά είδη για να μη διακόπτουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.
►2. Επίδομα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας νέων κάτω των 29 ετών σε περίπτωση απόλυσης (άρθρο 2 Ν. 1545/1985). Πρόκειται για καταβολή από τον ΟΑΕΔ ειδικού επιδόματος σε ανέργους νέους μέχρι και 29 ετών, οι οποίοι παρέμεναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων για έναν χρόνο. Καταβαλλόταν για χρονικό διάστημα 5 μηνών από την ημέρα θεμελίωσης του επιδόματος για επιδότηση.
►3. Προνοιακό επίδομα απροστάτευτων τέκνων (άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 4051/1960). Το πρόγραμμα επιδότησης απροστάτευτων από πατέρα παιδιών είχε ως στόχο, σύμφωνα με τη διάταξη που ίσχυε από το 1960, να ενισχύσει οικογένειες που αντιμετώπιζαν προβλήματα αντικειμενικής ή ουσιαστικής έλλειψης πατρικής γονικής μέριμνας για να μη διαλυθούν και τα παιδιά καταλήξουν σε ιδρύματα.
►4. Οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων που τελούν σε κατάσταση απόλυτης ένδειας (άρθρο 1 παρ. 1 περ. α ν.δ. 57/1973). Σκοπός της προνοιακής αυτής παροχής ήταν η χρηματική ενίσχυση ατόμων με τα πιο χαμηλά εισοδήματα στη χώρα.
Όλα αυτά τα επιδόματα κόπηκαν ήδη καθώς ρητά ορίζεται ότι καταργούνται από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου δηλαδή από τις 22 Μαΐου 2017.
Πηγή-Συντάκτης: http://www.efsyn.gr/ – Τζώρτζης Ρούσσος
Επισήμανση
Στην αιτιολογική έκθεση του Πολυνομοσχεδίου, για τα παραπάνω επιδόματα αναφερόταν το εξής:
«Με την προτεινόµενη ρύθµιση αποτυπώνεται η πραγµατικότητα της ουσιαστικής κάλυψης όλων των προαναφερθεισών αναγκών από το καθολικό Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης το οποίο είναι πλήρως ικανό να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, να προλαµβάνει και να αµβλύνει τον κίνδυνο των κοινωνικών διακρίσεων και να εξασφαλίζει τα απαραίτητα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη.»