Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Περιστασιακά απασχολούμενοι: Τι ισχύει φορολογικά

Περιστασιακά απασχολούμενοι: Τι ισχύει φορολογικά
Άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λ.π
31 Μαι 2017 - 09:51
Picture 0 for Περιστασιακά απασχολούμενοι: Τι ισχύει φορολογικά
Περιστασιακά απασχολούμενοι:

Περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενους (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.):

Άρθρο 72 Ν. 4172/2013

Παρ. 35.Α. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το φορολογικό έτος 2016 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 και την παρ. 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.

*Η παρ. 35Α προστέθηκε με το άρθρο 100 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22.12.2016).

Αυτό σημαίνει ότι το εισόδημα που θα δηλώσουν για το 2016, οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι, εξομοιώνεται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, έτσι ώστε να μειώνεται ο φόρος με τα ποσά που προβλέπει το άρθρο 16 παρ 1.

Θα έχουν δηλαδή και οι φορολογούμενοι αυτοί την μείωση του φόρου (1.900 ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, 1.950 ευρώ για το φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, 2.000 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα και σε 2.100 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω).

Δεν υπάρχουν σχόλια: