Οι αιτήσεις, όπως επισημαίνει η ΕΕΤΑΑ (διαχειριστικός φορέας του προγράμματος), θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: eetaa.gr / paidikoi.eetaa.gr.
Το πληροφοριακό σύστημα άνοιξε στις 24/5/2017, στις 12.00, με τον καθένα δυνητικά ωφελούμενο να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, που θα δηλώνει κατά την υποβολή της. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις ορίζεται η 9/6/2017 και ώρα 24.00.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα προσωρινά αποτελέσματα θα εκδοθούν στις 27 Ιουνίου. Μεταξύ 28 και 30 Ιουνίου θα μπορούν οι συμμετέχοντες να υποβάλλουν ενστάσεις πάνω στα προσωρινά αποτελέσματα. Τα τελικά αποτελέσματα προγραμματίζεται να ανακοινωθούν στις 4 Ιουλίου, ημερομηνία από την οποία και έως την 1η Σεπτέμβρη, θα γίνονται οι εγγραφές στις δομές παιδικής φροντίδας.

Οι αιτήσεις θα έχουν δύο σκέλη:

(Πατήστε στη φωτό)
α) ένα υποχρεωτικό, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν τα απαιτούμενα για τη μοριοδότησή τους στοιχεία,
β) ένα προαιρετικό, όπου θα δηλώσουν ποιες δομές προτιμούν (στις οποίες, μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, θα απευθυνθούν οι κάτοχοι vouchers).
Για την προετοιμασία των γονέων, η ΕΕΤΑΑ έχει ήδη ενημερώσει τους αιτούντες ότι θα πρέπει: 
α) Να έχουν υποβάλει τη φορολογική δήλωση έτους 2016 (διαδικασία στην οποία ούτως ή άλλως θα πρέπει να προβούν οι φορολογούμενοι γονείς εκείνη την περίοδο) και να έχει εκδοθεί η Πράξη Προσδιορισμού Φόρου, προκειμένου να υπολογιστούν τα εισοδήματα.
β) Να γνωρίζουν τον προσωπικό τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και τον ΑΜΚΑ των παιδιών.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των υποψήφιων μητέρων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν:

♦ τα 27.000 ευρώ για όσες έχουν δύο παιδιά,
♦ τα 30.000 ευρώ για όσες έχουν τρία παιδιά,
♦ τα 33.000 ευρώ για όσες έχουν τέσσερις παιδιά,
♦ τα 36.000 ευρώ για όσες έχουν από πέντε ή περισσότερα παιδιά.
Σε καμία περίπτωση, σύμφωνα με την πρόσκληση, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 36.000 ευρώ.
Τα κριτήρια μοριοδότησης, συνοπτικά, αφορούν: α) το οικογενειακό εισόδημα, β) την κατάσταση απασχόλησης, γ) την οικογενειακή κατάσταση (αναλυτικότερα η πρόσκληση επισυνάπτεται παρακάτω).

Vouchers για 100.000 παιδιά

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε προ λίγων ημερών σε ΦΕΚ, τα χρήματα που έχουν εξασφαλιστεί για την υλοποίηση του προγράμματος τη νέα σχολική χρονιά, ανέρχονται στα 205.000.000 ευρώ. Εξ’ αυτών, τα 133.000.000 προέρχονται από εθνικούς πόρους και τα υπόλοιπα -72.000.000 ευρώ- από κοινοτικούς πόρους.
Το σύνολο της χρηματοδότησης αντιστοιχεί στη χορήγηση vouchers για τη δωρεάν φιλοξενία περίπου 100.000 παιδιών – αριθμό-ρεκόρ κατά την πολυετή εφαρμογή του προγράμματος.
Στόχος είναι να καλυφθεί κατά προτεραιότητα το σύνολο των αιτούντων με εισοδήματα κάτω από το κατώφλι της φτώχειας, καθώς και το σύνολο των αιτούντων θέσεις στις δομές κατηγορίας ΑμεΑ.
πηγή: www.efsyn.gr