Με την υπ’ αριθμ. 221/2017 απόφασή του ο Άρειος Πάγος (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα) έκρινε ότι η επίδοση με θυροκόλληση είναι άκυρη, όταν στο αποδεικτικό επίδοσης δεν αναγράφεται η κατοικία του μάρτυρα που προσλήφθηκε για τη διενέργειά της και στη θέση της υπογραφής του τίθεται απλή μονογραφή.
Η απόφαση αφορά σε αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, η οποία απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης.
Όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Αρείου Πάγου, η επίδοση, λόγω απουσίας του κατηγορουμένου – αναιρεσείοντος από τον τόπο της εργασίας του, έγινε με θυροκόλληση, χωρίς να αναγράφεται στο αποδεικτικό επίδοσης η διεύθυνση της κατοικίας του μάρτυρα, αλλά και «χωρίς να σημειώνεται στην έκθεση επίδοσης η υπογραφή αυτού, η οποία δεν μπορεί να αναπληρωθεί από τη μονογραφή που έχει τεθεί στην οικεία θέση (κάτω από την ένδειξη «ο κατά την θυροκόλληση μάρτυρας»), με συνέπεια να μην υπάρχει βεβαιότητα ως προς την ταυτότητα του μάρτυρα και ως προς τη σύννομη διενέργεια της επίδοσης με θυροκόλληση.
Έτσι, η επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, που εκδόθηκε ερήμην του αναιρεσείοντος, συνεπώς, η επίμαχη επίδοση θεωρείται σαν να μην έγινε και δεν επέφερε την έναρξη της δεκαήμερης προθεσμίας για άσκηση έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης.
πηγή: https://www.lawspot.gr