Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Έντυπο Ν : Προσπαθώ να καταχωρήσω παρακρατούμενο φόρο στον πίνακα του κωδικού 009, αλλά το σύστημα δεν με αφήνει επειδή ο συγκεκριμένος ΑΦΜ περιλαμβάνεται στον πίνακα του κωδικού 090.

Έντυπο Ν : Προσπαθώ να καταχωρήσω παρακρατούμενο φόρο στον πίνακα του κωδικού 009, αλλά το σύστημα δεν με αφήνει επειδή ο συγκεκριμένος ΑΦΜ περιλαμβάνεται στον πίνακα του κωδικού 090.
Τι ισχύει
09 Ιουν 2017 - 14:18
Picture 0 for Έντυπο Ν : Προσπαθώ να καταχωρήσω παρακρατούμενο φόρο στον πίνακα του κωδικού 009,  αλλά το σύστημα δεν με αφήνει επειδή ο συγκεκριμένος ΑΦΜ περιλαμβάνεται στον  πίνακα του κωδικού 090.
Σε περίπτωση που για κάποιον ΑΦΜ υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, το ποσό του παρακρατούμενου φόρου εμφανίζεται προσυμπληρωμένο στον πίνακα του κωδικού 090.
 
 
Σε περίπτωση που τα στοιχεία παρακράτησης φόρου από τον συγκεκριμένο ΑΦΜ δεν είναι ακριβή, ειδοποιήστε τον αντισυμβαλλόμενο προκειμένου να προβεί σε εκ νέου ορθή υποβολή της σχετικής βεβαίωσης αμοιβών.
 
 
Σε περίπτωση που η επικοινωνία με τον αντισυμβαλλόμενο δεν είναι δυνατή, έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε την ανακριβή εγγραφή στον πίνακα 090 και στη συνέχεια να αναγράψετε τα ορθά στοιχεία παρακράτησης φόρου σε νέα γραμμή του πίνακα του κωδικού 009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: