Οι υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις του 2017,  ο ρυθμός υποβολής τους αλλά και εκτιμήσεις για την εξέλιξη τους μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία στις 30 Ιουνίου.Τα στοιχεία τα λαμβάνουμε από τους δημοσιευμένους πίνακες κάθε φορά, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠ 2017
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016)

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Μ.Ο ΥΠΟΒΟΛΩΝ            (1)% ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ  (2)ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΗΜΕΡΕΣ    (3)ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ (4)Μ.Ο ΦΟΡΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ             (5)
37.375 δηλώσεις/ημέρα
39%
21 ημέρες
179.555 ημερησίως
834,22€
  1. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέχρι 9/6/2017 12:30 πμ, από τις 06/04/2017
  2. Κατ’ εκτίμηση % επί συνόλου δηλώσεων 6,2 εκατ. που πιθανόν να υποβληθούν
  3. Μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία 30/06/2017
  4. Μέχρι 30/06/2017, με την εκτίμηση της υποβολής 6,2 εκατ. δηλώσεων
  5. Με βάση την εκκαθάριση των χρεωστικών δηλώσεων μέχρι 09/06/2017
 Στατιστικά στοιχεία εκκαθαρισμένων δηλώσεων.

3
Παρακολουθήστε τη πορεία των υποβολών σε εβδομαδιαία βάση:
09-06-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  37.375 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 834,22€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 02/06-09/06: 62.106 δηλώσεις
02-06-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  33.046 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 788,65€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 26/5-02/06: 55.600 δηλώσεις
26-05-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  28.643 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 756,13€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 19/5-26/05: 48.701 δηλώσεις
19-05-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  24.072 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 710,64€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 12/5-19/05: 45.943 δηλώσεις
12-05-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  18 .958 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 652,90€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 05/5-12/05: 38.406 δηλώσεις
05-05-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  12.370 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 620,13€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 28/04-05/05: 26.609 δηλώσεις
Συγκριτικά 2016-2017
09/06/2016: Υποβληθείσες δηλώσεις 2.687.532 από 05/04/2016
(Ποσοστό επί των συνολικών που υποβλήθηκαν: 43,90%)

09/06/2017: Υποβληθείσες δηλώσεις 2.429.346 από 06/04/2017  (Ποσοστό επί αναμενόμενων που θα υποβληθούν: 39,18%)
Σχόλιο 
Ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων ΦΠ καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην αντίστοιχη υποβολή στις δηλώσεις των νομικών προσώπων, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι ανέφικτη η ομαλή υποβολή μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία (30/06) 3,8 εκατ. περίπου δηλώσεων που υπολείπονται μόνο για τα Φ.Π… «Στο ίδιο έργο θεατές…» για ακόμα μία χρονιά.