Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

(ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2017 - Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

(ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2017 - Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις
Με την 47426/2017 κοινοποιείται η εγκύκλιος που αφορά στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2017, την εφαρμογή της οποίας έκανε αποδεκτή η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του ΕΛΕΚΠ με τη με αριθμ. 316/21/06.06.2017 απόφασή της, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 1833/44/27.06.2017 απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆.

Δείτε την εγκύκλιο ή κατεβάστε την από εδώhttps://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: