Σημαντική υστέρηση ως προς το χρόνο υποβολής τους παρουσιάζουν οι φορολογικές δηλώσεις του 2017. Ο ρυθμός υποβολής τους και για αυτή εβδομάδα ήταν υποτονικός και  σε καμία περίπτωση δεν ήταν ο «αναγκαίος», ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η υποβολή τους  μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία στις 30 Ιουνίου.
Τα στοιχεία τα λαμβάνουμε από τους δημοσιευμένους πίνακες κάθε φορά, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠ 2017
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016)

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Μ.Ο   ΥΠΟΒΟΛΩΝ            (1)% ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ  (2)ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
(3)
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ (4)Μ.Ο ΦΟΡΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (5)
43.689 δηλώσεις/ημέρα
50%
15 ημέρες
206.540 ημερησίως
903,58€
  1. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέχρι 16/6/2017 12:36 πμ, από τις 06/04/2017
  2. Κατ’ εκτίμηση % επί συνόλου δηλώσεων 6,2 εκατ. που πιθανόν να υποβληθούν
  3. Μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία 30/06/2017
  4. Μέχρι 30/06/2017, με την εκτίμηση της υποβολής 6,2 εκατ. δηλώσεων
  5. Με βάση την εκκαθάριση των χρεωστικών δηλώσεων μέχρι 16/06/2017
Επισήμανση
Τη προηγούμενη εβδομάδα ο απαιτούμενος ημερήσιος ρυθμός θα έπρεπε-για την ομαλή υποβολή των δηλώσεων ΦΠ- να ήταν 179.555 δηλώσεις την ημέρα, ενώ τελικά τη βδομάδα που πέρασε ήταν 81.950 δηλώσεις την ημέρα !!!  

 Στατιστικά στοιχεία εκκαθαρισμένων δηλώσεων.
3

Παρακολουθήστε τη πορεία των υποβολών σε εβδομαδιαία βάση:
16-06-2017 Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  43.689 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 903,58€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 09/06-16/06: 81.950 δηλώσεις
09-06-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  37.375 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 834,22€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 02/06-09/06: 62.106 δηλώσεις
02-06-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  33.046 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 788,65€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 26/5-02/06: 55.600 δηλώσεις
26-05-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  28.643 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 756,13€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 19/5-26/05: 48.701 δηλώσεις
19-05-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  24.072 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 710,64€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 12/5-19/05: 45.943 δηλώσεις
12-05-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  18 .958 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 652,90€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 05/5-12/05: 38.406 δηλώσεις
05-05-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  12.370 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 620,13€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 28/04-05/05: 26.609 δηλώσεις
Συγκριτικά 2016-2017
16/06/2016Υποβληθείσες δηλώσεις 3.360.440 από 05/04/2016
(Ποσοστό επί των συνολικών που υποβλήθηκαν: 54,88%)

16/06/2017Υποβληθείσες δηλώσεις 3.101.913 από 06/04/2017(Ποσοστό επί αναμενόμενων που θα υποβληθούν: 50,03%)