Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Στο 22,5% το ποσοστό ανεργίας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μήνα Μάρτιο

Στο 22,5% το ποσοστό ανεργίας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μήνα Μάρτιο
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2017.

• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2017 ανήλθε σε 22,5% έναντι 23,8% τον Μάρτιο του 2016 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 22,9% τον Φεβρουάριο του 2017. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Μάρτιο του 2017, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.682.416 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.068.469 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.270.865 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Μάρτιο των ετών 2012 έως και 2017 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

• Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 31.154 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016 (αύξηση 0,9%) και κατά 11.439 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2017 (αύξηση 0,3%).

• Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 74.515 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016 (μείωση 6,5%) και κατά 19.400 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2017 (μείωση 1,8%).

• Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 6.875 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016 (αύξηση 0,2%) και κατά 5.143 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2017 (αύξηση 0,2%).Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική για την απομάκρυνση της επίδρασης της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις της εποχικής διόρθωσης βασίζονται σε δεδομένα πολλών μηνών ώστε να διακρίνεται η επίδραση των εποχικών παραγόντων και αυτή να αφαιρείται από τα εκτιμώμενα μεγέθη. Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος μηνιαίων εκτιμήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά μια σημαντική μεταβολή των μεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.

Οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, καθώς επίσης και στην ενημέρωση του μοντέλου εποχικότητας με πλήρη ετήσια δεδομένα.

Οι χρήστες πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη ότι οι αρχικές εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον εκάστοτε τελευταίο μήνα μπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται με τα συλλεχθέντα και επεξεργασμένα κατά τη δημοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δε συμπίπτουν με τα τελικά συλλεχθέντα και επεξεργασμένα στοιχεία. Για το λόγο αυτό οι μηνιαίες εκτιμήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριμηνιαίες εκτιμήσεις.

Ολόκληρο το δελτίο τύπου ως συνημμένο αρχείο


https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: