Με 1,9 εκατ. δηλώσεις φυσικών προσώπων και άγνωστου αριθμού δηλώσεων εταιρειών (νομικών προσώπων & οντοτήτων), στον «αέρα», λήγει τη Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 η ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων.
Το Υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώσει αργοπορημένα τη «πολυπόθητη» παράταση ακολουθώντας τη διαχρονική του παράδοση… Οψόμεθα
 Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017  (Εν αναμονή παράτασης)
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος  για το φορολογικό έτος 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων .
 • Καταληκτική ημερομηνία κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών

Υποχρεώσεις Επαγγελματιών Και Επιχειρήσεων

Ενδεικτικές υποχρεώσεις πληρωμής  :
 • Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ(Μισθωτών πρ.ΙΚΑ κλπ) μηνός Μαΐου & Δώρου Πάσχα (Απριλίου)2017 : Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017
 • :Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.) βιβλία μηνός Μαΐου 2017 : Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017
 • Πληρωμή παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ-20%-3% κλπ) που αφορούν στον Απρίλιο 2017 : Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

ΕΦΚΑ
Καταβολή εισφορών Αυτοαπασχολούμενων (Μη Μισθωτών)
μηνός Μαΐου 2017: Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

 • Πληρωμή της 2ης δόσης δηλώσεων ΦΠΑ,  από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία (1η δόση ήταν 31/05) του μηνός Απριλίου 2017 .
  (Αφορά επαγγελματίες & επιχειρήσεις που κατέβαλλαν τον ΦΠΑ σε 2 δόσεις για τον Απρίλιο)

Πόθεν έσχες

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 :
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν έσχες) με βάση τον Ν.3213/2003 για το 2015. Διαβάστε σχετικά


Ακόμα

Υποβολή ΑΠΔ ΜΑΙΟΥ 2017 για  Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων &  για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ: Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017


 • Εντός 30 ημερών πρέπει να δηλώνονται ηλεκτρονικά στο Ε9 όλες οι αλλαγές στην ακίνητη περιουσία που γίνονται μέσα στο 2017.
 • Η «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας»(Μισθωτήριο κατοικίας, επαγ.στέγης κλπ) υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.
  Παραδείγματα κατανόησης:
 • Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.
 • Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 30 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.

Foroline: Το πέρασμα στο Ευζήν

Από το Ζην στον Ευζήν είναι ένα «Ευ» δρόμος.Αυτό το «Ευ» που μας ωθεί να ζούμε…