Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 300 εκατ. ευρώ το ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

300 εκατ. ευρώ το ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων

300 εκατ. ευρώ το ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων
Ανακοινώθηκε η έβδομη τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
Βάσει της νέας τροποποίησης του προγράμματος, ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ και θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους (1ος κύκλος: 220 εκατ. ευρώ και 2ος κύκλος 80 εκατ. ευρώ).

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση και τις τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομίας: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: