Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενεργοποίησε σήμερα μια νέα εγγύηση Εμπορίου και Εξαγωγικών Χρηματοδοτήσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενεργοποίησε σήμερα μια νέα εγγύηση Εμπορίου και Εξαγωγικών Χρηματοδοτήσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα
www.eib.org

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενεργοποίησε σήμερα μια νέα εγγύηση Εμπορίου και Εξαγωγικών Χρηματοδοτήσεων ύψους 400 εκατ. Ευρώ για την Ελλάδα. 

Θα βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες ελληνικές εταιρείες να εξάγουν περισσότερα και να εξασφαλίσουν τις εισαγωγές που χρειάζονται για την ανάπτυξή τους.

Στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης Χρηματοδότησης του Εμπορίου 2, η ΕΤΕπ θα εγγυάται τις πιστωτικές επιστολές, τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και άλλα εμπορικά και εξαγωγικά χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδουν ελληνικές τράπεζες. Η εγγύηση της ΕΤΕπ σημαίνει ότι οι υπερπόντιοι πελάτες ελληνικών εταιρειών μπορούν να διασφαλίσουν ότι θα τηρηθούν οι οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέσω αυτών των εμπορικών μέσων. Οι μικρές, μεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα μπορούν να λάβουν στήριξη για εμπορικές και εξαγωγικές συναλλαγές με μέγιστη διάρκεια τριών ετών.

Η διευκόλυνση θα εγγυάται επίσης την απόδοση ομολόγων που εκδίδονται για λογαριασμό των ελληνικών εταιρειών. Αυτό θα βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται σε εγχώριες και διεθνείς προσφορές.

"Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα στην Αθήνα για την εγκαινίαση της δεύτερης Διευκόλυνσης Εμπορίου για την Ελλάδα. Το διεθνές εμπόριο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η δεύτερη αυτή Διευκόλυνση Χρηματοδότησης Εμπορίου θα βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν και να κερδίσουν νέες επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές", δήλωσε ο Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αρμόδιος για τις δανειοδοτήσεις στην Ελλάδα.

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού Trade Finance Facility 2.0 εγκαινιάστηκε στην Αθήνα σε ένα σημαντικό συνέδριο που απευθύνθηκε από τον αντιπρόεδρο της Τράπεζας Taylor και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης της Ελλάδας Αλέξη Χαρίτση. Αυτό το φόρουμ ανώτερου επιπέδου, που διήρκεσε μισή μέρα, συγκέντρωσε επιχειρήσεις, τοπικές τράπεζες και διεθνείς τράπεζες για να συζητήσουν τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από την TFF μέχρι σήμερα και τις βελτιώσεις στη νέα διευκόλυνση. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν το κλίμα χρηματοδότησης των εμπορικών συναλλαγών για τις ελληνικές επιχειρήσεις και πώς μπορούν να υλοποιηθούν νέες εμπορικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Το TFF 2.0 προβλέπει συνολικά 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη τόσο των χρηματοδοτικών μέσων που σχετίζονται με τις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των δανείων κεφαλαίου κίνησης) υπέρ των ελληνικών ΜΜΕ και των μεσαίων κεφαλαίων. Το TFF 2.0 δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες να παρέχουν υπηρεσίες χρηματοδότησης εμπορίου και εξαγωγής στις ελληνικές ΜΜΕ και Midcaps σε μια εποχή που υπάρχουν λίγες εμπορικές γραμμές με επιβεβαιωτικές τράπεζες. Η στήριξη του εμπορίου και της χρηματοδότησης των εξαγωγών μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία: οι ΜΜΕ βασίζονται στις τράπεζες για να προωθήσουν το κεφάλαιο κίνησης για να εισάγουν και να εξάγουν αγαθά ή / και να αναλαμβάνουν την πληρωμή, τον αντισυμβαλλόμενο, τις μεταφορές και τις εξαγωγικές συναλλαγές.

Το TFF 2.0 ακολουθεί τον πρώτο χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΤΕπ που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΤΕπ τον Ιούνιο του 2013 και έληξε τον Δεκέμβριο του 2016 και κρίθηκε επιτυχής από όλους τους ενδιαφερόμενους. Η πρώτη χρηματοδοτική διευκόλυνση για τις εμπορικές συναλλαγές κάλυψε συναλλαγές συνολικού ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ.

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: