Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. πρωτ.: 48486/2017 Τροποποίηση της παρ. 3.α. του 6ου Μέρους της υπ' αριθμ. 11/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης

Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. πρωτ.: 48486/2017
Τροποποίηση της παρ. 3.α. του 6ου Μέρους της υπ' αριθμ. 11/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης

Άλιμος,
Α.Π.:48486/30.06.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 8,
Άλιμος, Τ.Κ.: 17456
Πληροφορίες: Γ. Τερζή
Τηλ.: 210 99.89.138
Fax: 210 99.89.042

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της παρ. 3.α. του 6ου Μέρους της υπ' αριθμ. 11/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α'/88.)

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 31489/1068/3.10.2016 (ΦΕΚ 3335/Β'/18.10.2016) ΚΥΑ.

3. Την υπ' αριθμ. 11/2016 Δημόσια Πρόσκληση και τις υπ' αριθμ. 98542/14.12.2016, 28329/12.04.2017 και 32606/05.05.2017 τροποποιητικές αποφάσεις αυτής.

4. Την υπ' αριθμ. 6/2017 Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση και την υπ' αριθμ. 41565/08.06.2017 τροποποιητική απόφαση αυτής.

5. Το γεγονός ότι η νήσος Λέσβος πλήττεται σημαντικά τόσο από τα προσφυγικά κύματα όσο και από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την τροποποίηση της παρ. 3.α του 6ου Μέρους της υπ' αριθμ. 11/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης ως εξής:

«3. Οι δικαιούχοι επιλέγουν ελεύθερα:
α. το τουριστικό κατάλυμα όπου επιθυμούν να διαμείνουν από το αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ Μητρώο Παρόχων, με τον περιορισμό ότι το κατάλυμα δεν βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με αυτήν της μόνιμης κατοικίας τους ή σε απόσταση μικρότερη των 60 χιλιομέτρων από αυτήν. Εξαιρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες: 
• Τουριστικό κατάλυμα και τόπος κατοικίας ευρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα αλλά σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων.
• Το τουριστικό κατάλυμα βρίσκεται σε ηπειρωτικό και ο τόπος κατοικίας σε νησιωτικό τμήμα, ή το αντίθετο, της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (π.χ. αν ο τόπος διαμονής του δικαιούχου είναι στον Πειραιά, μπορεί να επιλεχθεί κατάλυμα στην Αίγινα).
• Τουριστικό κατάλυμα και τόπος κατοικίας ευρίσκονται σε διαφορετικούς δήμους νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας που διαθέτουν ένα δήμο (π.χ. η Περιφερειακή Ενότητα της Κω περιλαμβάνει δύο νήσους, την Κω και τη Νίσυρο, που καθεμία διαθέτει από έναν δήμο. Σε αυτή την περίπτωση ο κάτοικος της Νισύρου μπορεί να επιλέξει τουριστικό κατάλυμα στην Κω).
Εξαιρείται κάθε περιορισμού η νήσος Λέσβος.
Ως τόπος μόνιμης κατοικίας ορίζεται ο τόπος διαμονής των δικαιούχων που έχει δηλωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού».

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ


https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: