Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Κωδικοί 659 - 660 : Προσοχή να γίνεται η σωστή αντιστοίχηση της πηγής του εισοδήματος για κάθε έγγραφη που συμπληρώνεται

Κωδικοί 659 - 660 : Προσοχή να γίνεται η σωστή αντιστοίχηση της πηγής του εισοδήματος για κάθε έγγραφη που συμπληρώνεται
Συμμέτοχη των κωδίκων στον τρόπο φορολόγησης τυχόν προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων
31 Μαι 2016 - 15:53
Picture 0 for Κωδικοί 659 - 660 : Προσοχή να γίνεται η σωστή αντιστοίχηση της πηγής του εισοδήματος για κάθε έγγραφη που συμπληρώνεται
Στους κωδικούς 659-660 συμπληρώνονται από το φορολογούμενο εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται ανάλογα με την προέλευσή τους - αφού αφαιρεθεί ο τυχόν παρακρατηθείς φόρος.

Προσοχή :  Είναι βασικό να γίνεται  η σωστή αντιστοίχηση της πηγής του εισοδήματος για κάθε έγγραφη που συμπληρώνεται (συμμέτοχη των κωδίκων στον τρόπο φορολόγησης τυχόν προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων) και να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του φορέα οπού απαιτείται καθώς και το αντίστοιχο ποσό.

Για τα εισοδήματα αυτά δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση και είναι τα παρακάτω:

Τα εισοδήματα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία, κ.λπ.

Διατροφή συζύγου και τέκνων

Συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους

Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης

Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%

Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων

Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας κατά ποσοστό 65%

Κέρδη από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενεργείας μέχρι 10 KW

Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου

Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%

Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1/1/2009)

Εισοδήματα αλλοδαπής που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή με βάση Σ.Α.Δ.Φ.

Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια

Απαλλασσόμενα μερίσματα ημεδαπών ή αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών

Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης

Κέρδος μεταβίβασης τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ.

Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης (καθαρό ποσό μετά από την παρακράτηση φόρου)

Πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις

Λοιπές αγροτικές ενισχύσεις

Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν. 3156/2003, καθώς και εταιρικά ομόλογα εταιριών ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΖ.

Λοιπές περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: