Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Πώς φορολογούνται όσοι νοικιάζουν μέσω Airbnb

Πώς φορολογούνται όσοι νοικιάζουν μέσω Airbnb


 H ενοικίαση καταλυμάτων μέσω της πλατφόρμας Airbnb δεν φαίνεται να είναι και τόσο κερδοφόρα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την υψηλή φορολογία.

Τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2017 από τη βραχυχρόνια βραχυχρόνια μίσθωση θεωρούνται εισοδήματα από ακίνητη περιουσία. Σε περίπτωση που εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων η φορολογία έχει ως εξής:

-15% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος μέχρι 12.000 ευρώ
- 35% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ
-45% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 35.001 και άνω.
Σε περίπτωση όμως που δεν παρέχονται μόνο κλινοσκεπάσματα η φορολογία αλλάζει. Όταν παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες το εισόδημα αυτό θεωρείται εισόδημα που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα. Τότε η φορολογία διαμορφώνεται ως εξής:
-22% μέχρι τα πρώτα 20.000 ευρώ
-29% στο τμήμα από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ
-37% στο τμήμα από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ
-45% στο τμήμα πάνω από τα 40.000 ευρώ
Αξίζει να σημειωθεί πως ως βραχυχρόνια μίσθωση θεωρείται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών δηλαδή μέσω της Airbnb, για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους.

Τι θα πρέπει να κάνει ο ενοικιαστής για να είναι νόμιμος

  • Ο διαχειριστής ακινήτου να έχει εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).
  • O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
  • Στις περιπτώσεις που οι διαχειριστές ακινήτων διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχουν όμως την υποχρέωση να αναγράφουν, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ) κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
  • Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο.
  • Ο διαχειριστής ακινήτου που δεν διαθέτει Ε.Σ.Λ. υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. και δεν υποβάλλει Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
  • Ο κύριος του ακινήτου ή ο νομέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής εφόσον αναθέτει σε τρίτο την διαχείριση του ακινήτου του με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση, έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στην οποία θα καταχωρήσει τα στοιχεία του διαχειριστή του ακινήτου. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτής, θεωρείται ο ίδιος διαχειριστής ακινήτου.
  • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, όταν διαχειριστής του ακινήτου είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
  • Ο κύριος του ακινήτου ή ο νομέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής εφόσον εκμισθώνει ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: