Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Προσδιορισμός του εισοδήματος με βάση την ετήσια δαπάνη για τα εισοδήματα συζύγων

Προσδιορισμός του εισοδήματος με βάση την ετήσια δαπάνη για τα εισοδήματα συζύγων
Τι ισχύει
14 Ιουν 2017 - 12:09
Picture 0 for Προσδιορισμός του εισοδήματος με βάση την ετήσια δαπάνη για τα εισοδήματα συζύγων
Αν και οι δύο σύζυγοι έχουν τεκμαρτή δαπάνη, η οποία συνολικά και για τους δύο συζύγους υπερβαίνει το φορολογούμενο εισόδημα, στην περίπτωση που η συνολική δαπάνη του ενός συζύγου είναι μεγαλύτερη από το εισόδημα που δηλώθηκε από αυτόν και τα εξαρτώμενα μέλη του και η διαφορά που προκύπτει δεν καλύπτεται με τα ποσά της παραγράφου 2 του άρθρου 34 που δηλώνονται από τον ίδιο σύζυγο, τότε η διαφορά αυτή ή το υπόλοιπο αυτής μπορεί να καλυφθεί με τα ποσά της ίδιας παραγράφου 2 του άλλου συζύγου.

Όταν και στους δύο συζύγους η διαφορά δεν καλύπτεται, τότε για τον καθένα σύζυγο λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που προκύπτει από τις δαπάνες του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: