Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Δεν απαλλάσονται από την καταβολή διοδίων οι υπάλληλοι της ΔΟΥ Σερρών που εργάζονται στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Δεν απαλλάσονται από την καταβολή διοδίων οι υπάλληλοι της ΔΟΥ Σερρών που εργάζονται στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Ελεύθερη διέλευση των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. Σερρών που εργάζονται στο τελωνείο του Προμαχώνα

Με έγγραφο που κατέθεσε στην βουλή η Εγνατία Οδός απάντησε στην ερώτηση του βουλευτή  επίκαιρη ερώτηση στην βουλή του Βουλευτή  κ. Αναστάσιου Μεγαλομύστακα σχετικά με την ελεύθερη διέλευση των υπαλλήλων της ΔΟΥ Σερρών που εργάζονται στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Η απάντηση :
Σε απάντηση επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος Μεγαλομύστακας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών, Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ΔΝΣγ/οικ.35503/ΦΝ (ΦΕΚ 1436/Β/25-05-2016), καθορίστηκαν τα τέλη διοδίων στο τμήμα του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού Α/Κ Λαγκαδά - Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα.
Στο άρθρο 5, παραγ. 7 του παραπάνω ΦΕΚ (Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων), αναφέρονται οι ομάδες εκείνες που τα οχήματα τους απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής διοδίων.
Για τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. Σερρών δεν ελήφθη μέριμνα να απαλλάσσονται από την καταβολή του αντιτίμου των διοδίων, διότι δε αντίτιμο των διοδίων τους παρέχεται από την υπηρεσία τους μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα μετακίνησής τους.
https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: