Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Η καταληκτική προθεσμία για δηλώσεις ΟΣΔΕ πλησιάζει, αλλά η διαδικασία καθυστερεί ανησυχητικά

Η καταληκτική προθεσμία για δηλώσεις ΟΣΔΕ πλησιάζει, αλλά η διαδικασία καθυστερεί ανησυχητικά
Απομένουν μόλις δύο εβδομάδες για τη λήξη της κανονιστικής προθεσμίας (15η Ιουνίου)
07 Ιουν 2017 - 09:10
Picture 0 for Η καταληκτική προθεσμία για δηλώσεις ΟΣΔΕ πλησιάζει, αλλά η διαδικασία καθυστερεί ανησυχητικά
Το διάστημα που απομένει έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων ΟΣΔΕ είναι μικρό, ενώ οι 200.000 αιτήσεις συνολικά, που πρέπει να εισαχθούν και να οριστικοποιηθούν, είναι αρκετές, ώστε να προκαλείται ανησυχία στους αρμόδιους φορείς. Επίσης, ο φόρτος των ΚΥΔ έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω των αιτημάτων μεταβιβάσεων δικαιωμάτων, που έχουν ξεπεράσει τα 40.000, και συνεχίζονται.

Όπως έχει τονίσει επανειλημμένα η «ΥΧ», χρόνος απασχόλησης απαιτείται και για τη διόρθωση των σφαλμάτων των αιτήσεων, τα οποία εντοπίζονται κατά τη διασταύρωση στοιχείων. Ψάχνοντας, λοιπόν, περισσότερο το θέμα και ρωτώντας υπηρεσιακούς παράγοντες, διαπιστώνεται ότι ο αναμενόμενος φόρτος για την περίοδο διόρθωσης των αιτήσεων είναι σαφώς σημαντικότερος από αυτόν των αρχικών εκτιμήσεων.

Τα στοιχεία από τις διασταυρώσεις δεδομένων των αιτήσεων δείχνουν σημαντική αύξηση του αριθμού των αγροτεμαχίων, που παρουσιάζουν επικαλύψεις σε σχέση με προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα, περισσότερα από 50.000 αγροτεμάχια εμφανίζουν τμήματά τους επικαλυπτόμενα με κάποιο άλλο, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός πέρυσι δεν ξεπερνούσε τα 9.000. Η διαφορά αυτή είναι ακόμη πιο μεγάλη, καθώς ακόμη εκκρεμεί η οριστικοποίηση ενός σημαντικού αριθμού, 25%-30% του συνόλου, που σημαίνει ότι ο αριθμός των επικαλύψεων θα αυξηθεί σημαντικά.

Όσοι γνωρίζουν τα τεχνικά θέματα του ΟΣΔΕ υποστηρίζουν ότι η ταυτόχρονη λειτουργία μεγάλου αριθμού ΚΥΔ είναι λογικό να διογκώνει τον αριθμό των επικαλύψεων, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δικαιολογεί από μόνη της τους αριθμούς αυτούς. Η εξήγηση φαίνεται να είναι διαφορετική και είναι το γεγονός ότι η διαδικασία της διόρθωσης (αποσφαλμάτωση είναι ο τεχνικός όρος) δεν έχει ουσιαστικά ξεκινήσει ακόμη, καθώς τα περισσότερα ΚΥΔ έχουν ως προτεραιότητα την εισαγωγή των αιτήσεων στο σύστημα και την εξασφάλιση εμπρόθεσμου πρωτοκόλλου για τους παραγωγούς-πελάτες τους.

Όποια και να είναι η εξήγηση, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει και εμφανίζει ήδη πάνω από 30.000 παραγωγούς με προβλήματα επικαλύψεων και 100.000 με προβλήματα επιλεξιμότητας κάποιων αγροτεμαχίων τους, σφάλματα που χρειάζεται να διορθωθούν για να εξασφαλιστούν οι πληρωμές των δικαιούχων.

Λογικό είναι, λοιπόν, να ηχούν καμπάνες ανησυχίας, καθώς απομένουν μόλις δύο εβδομάδες για τη λήξη της κανονιστικής προθεσμίας (15η Ιουνίου). Σε όλα μας τα ερωτήματα, πάντως, η απάντηση των αρμοδίων είναι ότι απαιτείται εγρήγορση από την πλευρά των παραγωγών και επιτάχυνση των εργασιών από όλους τους εμπλεκομένους, καθώς οι ημερομηνίες είναι ασφυκτικές.

Η αποσφαλμάτωση, μας είπαν υπηρεσιακοί παράγοντες, θα επιταχυνθεί και με τη συνδρομή πιο σύγχρονου λογισμικού, αλλά και η προσέλευση των παραγωγών θα αυξηθεί σημαντικά το διάστημα που απομένει, όπως συμβαίνει πάντα στη χώρα μας την τελευταία στιγμή. Κοντή γιορτή… που λέει και ο λαός μας.

ypaithros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: