Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Νέος τρόπος πληρωμής εισφορών πάγιας αντιμισθίας - Ανακοίνωση ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

Νέος τρόπος πληρωμής εισφορών πάγιας αντιμισθίας - Ανακοίνωση ΕΤΑΑ-ΤΑΝ
www.tnomik.gr

01-06-2017

Από 1/1/2017, ο τρόπος πληρωμής των εισφορών πάγιας αντιμισθίας (μηνιαίων και ετησίων) δεν ισχύει και οι εισφορές εργοδότη πληρώνονται στον ΕΦΚΑ μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: