Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Νέα μείωση για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα

Νέα μείωση για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα

Νέα μείωση για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα

Tην κατηφόρα ακολουθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα ,αφού σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), τον Αύγουστο του 2016 μειώθηκε ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,2%, αν και οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 5,4%. 

Τον Αύγουστο του 2016 ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 974 ευρώ, ενώ το πλήθος των απασχολούμενων ανήλθε στα 2.030.980. 

Το 27,6% αυτών εργάζονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, ενώ το 72,4% με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: