Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Ισολογισμός περάτωσης εκκαθάρισης για προσωπικές εταιρείες με απλογραφικό σύστημα

Ισολογισμός περάτωσης εκκαθάρισης για προσωπικές εταιρείες με απλογραφικό σύστημα
Γνωμοδοτήσεις - ΣΛΟΤ
13 Ιουν 2017 - 14:45
Picture 0 for Ισολογισμός περάτωσης εκκαθάρισης για προσωπικές εταιρείες με απλογραφικό σύστημα
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 431 ΕΞ / 14.03.2017

Αθήνα, 14.03.2017 

Αριθμ. Πρωτ.: 431 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)


ΣΛΟΤ 431/2017
 
ΘΕΜΑ : Ισολογισμός περάτωσης εκκαθάρισης για προσωπικές εταιρείες με απλογραφικό σύστημα


ΕΡΩΤΗΜΑ

Ποιο είναι το πρότυπο Ισολογισμού Περάτωσης Εκκαθάρισης (τελικός ισολογισμός) για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΑΣΤΙΚΕΣ) με απλογραφικό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για όλες τις οντότητες και ανεξάρτητα του αν ισχύει η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή όχι, καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του ν. 4308/2014. Για τα λοιπά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: