Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Συγκυριακή η υπέρβαση στόχου στα έσοδα

Συγκυριακή η υπέρβαση στόχου στα έσοδα

Αύξηση 386 εκατ. ευρώ λόγω είσπραξης ΦΠΑ περίπου 300 εκατ. από την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 11:16
 
UPD:11:21
Από την έντυπη έκδοση
Του Θάνου Τσίρου
ttsiros@naftemporiki.gr
Υπέρβαση στόχου στα φορολογικά έσοδα κατά 386 εκατ. ευρώ κατέγραψε το υπουργείο Οικονομικών στο 5μηνο, καθώς στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου εισπράχθηκαν 15,755 δισ. ευρώ έναντι στόχου 15,369 δισ. ευρώ. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται σε συγκυριακό παράγοντα, την είσπραξη μέσα στον Μάιο ΦΠΑ ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ από την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων.
Τα δύσκολα είναι μπροστά καθώς ενώ στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στα 15,755 δισ. ευρώ ή περίπου στα 3,15 δισ. ευρώ ανά μήνα, στους επτά μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να εισπραχθούν 32,488 δισ. ευρώ ή 4,641 δισ. ευρώ ανά μήνα.
Οι στόχοι για τα φορολογικά έσοδα, όπως και για όλα τα μεγέθη του προϋπολογισμού, έχουν πλέον αναθεωρηθεί μετά την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής. Έτσι, ο στόχος που «κυνηγάει» πλέον το υπουργείο Οικονομικών δεν είναι τα 46,858 δισ. ευρώ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά τα 48,243 δισ. ευρώ, με τον πήχη να ανεβαίνει κατά 1,385 δισ. ευρώ.
Η αναθεώρηση των στόχων όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα αποτυπώνει και τις καινούργιες εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών για την απόδοση των επιμέρους φόρων. Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία, η κυβέρνηση αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις:
1. Για τις εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, ο οποίος εκτιμάται ότι θα αποδώσει πλέον 3,522 δισ. ευρώ έναντι 3,236 δισ. ευρώ που ήταν η πρόβλεψη του περασμένου Νοεμβρίου.
2. Για τα έσοδα από τους άμεσους φόρους παρελθόντων ετών. Πρόκειται για τα έσοδα από τις ρυθμίσεις οι οποίες και φέτος, όπως και πέρυσι, αποδίδουν πέραν των προβλέψεων. Έτσι, ο στόχος για έσοδα 1,291 δισ. ευρώ που είχε τεθεί τον περασμένο Νοέμβριο αναθεωρείται αισθητά στα 2,528 δισ. ευρώ.
3. Όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων δεν υπάρχουν και μεγάλες προσδοκίες, καθώς η αρχική εκτίμηση για έσοδα 9,172 δισ. ευρώ αναθεωρείται ελαφρά προς τα πάνω στα 9,265 δισ. ευρώ.
4. Αισθητά πιο αισιόδοξη είναι η αναθεωρημένη πρόβλεψη και όσον αφορά τους λοιπούς άμεσους φόρους, οι οποίοι προβλέπεται να αποδώσουν 2,528 δισ. ευρώ έναντι 2,333 δισ. ευρώ που ήταν η εκτίμηση τον περασμένο Νοέμβριο.
5. Στα 3,317 δισ. ευρώ ανεβαίνει ο πήχης και όσον αφορά τα έσοδα από τους φόρους ακινήτων, η αρχική εκτίμηση ήταν για έσοδα 3,132 δισ. ευρώ.
Υπάρχουν και κωδικοί στους οποίους οι στόχοι αναθεωρούνται προς τα κάτω. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα. Παρά την αύξηση του ΕΦΚ που έγινε από την Πρωτοχρονιά, ο πήχης κατεβαίνει στα 4,402 δισ. ευρώ αντί για 4,510 δισ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί όταν γινόταν η κατάρτιση του φετινού προϋπολογισμού. Όσον αφορά τα έσοδα από τον ΦΠΑ, η πρόβλεψη έχει αλλάξει οριακά καθώς ο πήχης ανεβαίνει από τα 15,476 δισ. ευρώ που ήταν τον περασμένο Νοέμβριο στα 15,545 δισ. ευρώ.
Με βάση τους αναθεωρημένους στόχους, οι επιδόσεις που καταγράφηκαν στο πεντάμηνο στα έσοδα είχαν ως εξής:
1. Στους φόρους στην περιουσία παρατηρήθηκε υπέρβαση στόχου κατά 44 εκατ. ευρώ ή 7,8%. Συγκεντρώθηκαν 606 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 562 εκατ. ευρώ.
2. Στους άμεσους φόρους παρελθόντων ετών καταγράφηκε υπέρβαση κατά 45 εκατ. ευρώ ή 4,5% (1,056 δισ. ευρώ έναντι στόχου 1,011 δισ. ευρώ).
3. Στον ΦΠΑ πετρελαιοειδών καταγράφηκε υπέρβαση 15 εκατ. ευρώ ή 2% καθώς εισπράχθηκαν 755 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 741 εκατ. ευρώ.
4. Στον ΦΠΑ λοιπών η υπέρβαση φτάνει στα 251 εκατ. ευρώ ή 4,8% καθώς συγκεντρώθηκαν 5,449 δισ. ευρώ έναντι στόχου 5,198 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί πάντως ότι η υπέρβαση οφείλεται στην είσπραξη επιπλέον 296,16 εκατ. ευρώ από την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων.
5. Στους λοιπούς φόρους συναλλαγών η υπέρβαση έφτασε στα 14 εκατ. ευρώ ή 8,3%.
6. Ο φόρος ασφαλίστρων απέδωσε 10 εκατ. ευρώ παραπάνω ή 10,3% έναντι του στόχου.
7. Επιπλέον 12 εκατ. ευρώ συγκεντρώθηκαν από τα τέλη ταξινόμησης (αύξηση 12,4%).
8. Η υπέρβαση στον ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων έφτασε στα 23 εκατ. ευρώ ή 1,3%.
9. Στους έμμεσους φόρους παρελθόντων ετών υπάρχει υπέρβαση 35 εκατ. ευρώ ή 6,8%.
10. Τέλος, στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα η υπέρβαση φτάνει στα 44 εκατ. ευρώ ή 2,2%.
Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις ακόλουθες κατηγορίες:
* Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 58 εκατ. ευρώ ή 2,2%.
* Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κ.λπ.) κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,5%.
* Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 340 εκατ. ευρώ ή 26,1%.
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,573 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 107 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,466 δισ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 767 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ο Μάιος
Ειδικότερα, τον Μάιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.381 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.357 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 11 εκατ. ευρώ.
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Μαΐου 2017 ανήλθαν σε 311 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 107 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (204 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Μαΐου 2017 ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Το ισοζύγιο
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2017 παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,242 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,649 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2,033 δισ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1,840 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,456 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,050 δισ. ευρώ.
Μειωμένες και πάλι οι δαπάνες
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2017 ανήλθαν στα 19.924 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 792 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (20.716 δισ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19.169 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 140 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 39 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 28 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 30 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 291 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 584 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 129 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 86 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 755 εκατ. ευρώ χωρίς απόκλιση έναντι του στόχου.
Ειδικά για τον Μάιο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.482 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.262 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 220 εκατ. ευρώ χωρίς απόκλιση έναντι του μηνιαίου στόχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: