Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις για την παράταση φορολογικών υποχρεώσεων και ΦΠΑ στην Λέσβο

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις για την παράταση φορολογικών υποχρεώσεων και ΦΠΑ στην Λέσβο
Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις για :

α) παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  Και
β) για την παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α.- vies και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου της Π.Ε. Λέσβου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Δείτε και τις δύο αποφάσεις στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: