Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Μεγαλύτερη στήριξη από την Ε.Ε. σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές

Μεγαλύτερη στήριξη από την Ε.Ε. σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφέςΣτις 26 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό βάσει του οποίου παρέχεται αυξημένη στήριξη από την ΕΕ σε περιοχές που πλήττονται από σεισμούς, πλημμύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές. Για να συμβάλλει στα έργα ανοικοδόμησης στις πληγείσες περιοχές, η ΕΕ θα αναλαμβάνει μελλοντικά έως και 95% των δαπανών. Αυτό σημαίνει ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ για ορισμένες περιοχές σχεδόν θα διπλασιαστεί έναντι του σημερινού επιπέδου του 50%.
«Η σημερινή απόφαση είναι μια απτή έκφραση του τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση: κοινές αξίες που μεταφράζονται σε συγκεκριμένες πράξεις αλληλεγγύης. Δεδομένου ότι καμία χώρα δεν είναι ασφαλής από φυσικές καταστροφές, αυτό είναι προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός της Μάλτας για τους πόρους της ΕΕ και πρόεδρος του Συμβουλίου, Δρ Aaron Farrugia.
Έως το 2020 συνολικό ποσό έως και 9,8 δισ. ευρώ θα διατεθεί για τη στήριξη περιοχών που πλήττονται από καταστροφές. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 5% του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) από το οποίο χρηματοδοτείται η παροχή βοήθειας.
Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο του ΕΤΠΑ ύψους 196,4 δισ. ευρώ παραμένει αμετάβλητο. Για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η ΕΕ θα συνεχίσει εξάλλου να χρησιμοποιεί το ταμείο αλληλεγγύης, από το οποίο μπορούν να κινητοποιούνται κάθε χρόνο 500 εκατ. ευρώ.

https://www.taxheaven.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: