Μπορεί οι γιατροί να υποχρεώθηκαν να εγκαταστήσουν POS και οι ασθενείς να πληρώνουν με πλαστικό χρήμα καταργείται η έκπτωση φόρου για τις ιατρικές δαπάνες. Και μάλιστα αναδρομικά.
Οι δανειστές απαίτησαν να καταργηθεί η έκπτωση φόρου 10% που ίσχυε για όσους συγκεντρώνουν αποδείξεις από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δεν άφησαν οι αποδείξεις αυτές να μετρούν για το κτίσιμο του αφορολογήτου. 
Με την κατάργηση της έκπτωσης φόρου βγαίνουν χαμένοι όσοι αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Λόγω του «κόφτη»οι μόνοι που μπορούν να κερδίσουν ένα σημαντικό ποσό είναι αυτοί που έχουν κάνει βαριά χειρουργεία ή έχουν χρόνιες παθήσεις και επισκέπτονται τακτικά ιατρούς.
Το υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να θέσει το θέμα στους δανειστές προκειμένου να ισχύουν οι εν λόγω αποδείξεις τουλάχιστον για το κτίσιμο του αφορολογήτου.
Να σημειωθεί πως για τις φετινές δηλώσεις (που αφορούν στα εισοδήματα του 2016) η μείωση του φόρου για δαπάνες ιατρικής ,νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης ισχύει, όχι μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, αλλά για όλους τους φορολογούμενους ανεξαρτήτως της κατηγορίας εισοδήματος που αποκτούν.
Στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης περιλαμβάνονται:
-Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε γιατρούς και ιατρικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες.
-Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές κλινικές και οι δαπάνες που καταβάλλονται για τη διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών, όπως π.χ. συνδρομές σε επιχειρήσεις που παρέχουν διαρκή ιατρική κάλυψη.
-Έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη γενικά.
-Αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κατ’ οίκον.
-Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών σώματος με τεχνητά μέλη και η δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης οργάνων, όπως ακουστικά βαρηκοΐας, γυαλιά οράσεως, βηματοδότες κ.λπ.
-Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και δαπάνες για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές, ιδρύματα ή οργανισμούς τέκνων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 40%, εφόσον το ετήσιο εισόδημα των τέκνων αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
-Ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.