Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών.

Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών.
Τι ισχύει
12 Ιουν 2017 - 13:50
Picture 0 for Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών.
Για την εκκαθάριση του φόρου με τον συντελεστή 13%, λαμβάνεται υπόψη η κατηγορία και το είδος επιχείρησης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ.

Απαραίτητη είναι η επιλογή στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου ότι υπάγεστε στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4384/16 (ΦΕΚ Α' 78/26-04-2016), πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων (άρθρο 19 ν. 4384/16).

Δεν υπάρχουν σχόλια: