Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

«Πειθαρχικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων»

«Πειθαρχικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα, Τ: 210 3242648, F: 210 3234141, www.elte.org.gr

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 017/2017

«Πειθαρχικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων»


Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή του άρθρου 34 παρ. 2 Ν.4449/2017 (ΦΕΚ Α΄7/24-01-2017), όταν το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ συνεδριάζει ως Πειθαρχικό Συμβούλιο σε αυτό μετέχουν, πέραν των προσώπων του αρ. 1 του ν. 3148/2003, δύο (2) μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζονται από τον Πρόεδρό του και δύο (2) μη επαγγελματίες του άρθρου 2 παρ. 14 του Ν.4449/2017, οι οποίοι ορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΔΓΟΠ0001064 ΕΞ2014/22-08-2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2014) και των τροποποιήσεων της, του αρ.47 του ν.4305/2014 και του υπ.αρ. 2795/11-06-2015 πρακτικού της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. Η΄/55/5/24.5.2017 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ., ως επιπλέον μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ ορίζονται οι μη επαγγελματίες του άρθρου 2 παρ. 14 του Ν.4449/2017 κ. Ιωάννης Κόκκινος και κ. Κυριάκος Πατατούκας.


Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: