Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Ποια δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη

Ποια δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη
Τι ισχύει
17 Μαι 2016 - 10:49
Picture 0 for Ποια δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη
Φυσικά πρόσωπα που συνοικούν με τον φορολογούμενο, των παραγράφων δ) ανιόντες και ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο, δενθεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα τους υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 ευρώ.

Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα, αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημα τους υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στα παραπάνω όρια εισοδημάτων (3.000,00 και 6.000,00 ευρώ) δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες εισοδημάτων:

α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,

β) εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος

Δεν υπάρχουν σχόλια: