Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Έκθεση της ΤτΕ για τους επιχειρησιακούς στόχους μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Έκθεση της ΤτΕ για τους επιχειρησιακούς στόχους μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
06/06/2017 - Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει σήμερα την Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (MEA), με ημερομηνία αναφοράς 30 Μαρτίου 2017. Η έκθεση παρέχει σε τριμηνιαία βάση μια συνολική εικόνα για την εξέλιξη των επιχειρησιακών στόχων και επιλεγμένων δεικτών απόδοσης που έχουν τεθεί από τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τα ΜΕΑ. Το πλαίσιο εποπτικής πληροφόρησης, όπως έχει ορισθεί με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΕΕ 102/30.08.2016), επιτρέπει στις εποπτικές αρχές να αποκτήσουν αναλυτική εικόνα για την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων και για την υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων και των επιλεγμένων δεικτών απόδοσης σε τριμηνιαία βάση.

Στην έκθεση παρέχεται εκτενής ανάλυση των στόχων που έχουν τεθεί έως και το τέλος του 2019, ενώ πραγματοποιείται και σύγκριση των επιδόσεων της τρέχουσας περιόδου με τους αντίστοιχους στόχους. Στο παράρτημα της έκθεσης γίνεται επίσης σύντομη αναφορά στο τεχνικό υπόβαθρο σχετικά με τους στόχους.
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35300
https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: