Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Παράταση στη… λυπητερή των δόσεων για τον φόρο εισοδήματος

Παράταση στη… λυπητερή των δόσεων για τον φόρο εισοδήματος

Παράταση στη… λυπητερή των δόσεων για τον φόρο εισοδήματος
Μπήκαμε στο πιο κρίσιμο χρονικό διάστημα, όπου οι περισσότεροι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις φορολογικές δηλώσεις και τους αυξημένους φόρους που θα πρέπει να πληρώσουν έως το τέλος του έτους.
Άχαρο μεν χρήσιμο δε, να θυμίσουμε τι μας περιμένει, τις κρίσιμες ημερομηνίες και το τι μέλλει γενέσθαι για το δεύτερο εξάμηνο που έπεται. Μάλιστα, μετά τις φορολογικές δηλώσεις, συνήθως, αναρτώνται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, με τον Σεπτέμβρη να είναι ο πρώτος δύσκολος μήνας που θα συμπέσουν και ΕΝΦΙΑ και δόση φορολογίας εισοδήματος.
Για ποιους χτυπάει η καμπάνα
Σύμφωνα με υπολογισμούς περισσότερο φόρο εισοδήματος αναμένεται να πληρώσουν μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες λόγω της αλλαγής στην κλίμακα υπολογισμού φόρου.
Σημαντικές επιβαρύνσεις έρχονται και για όσους είχαν το 2016 εισόδημα από ενοίκια, καθώς αυξήθηκαν οι συντελεστές από το 11% στο 15% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ, από 33% σε 35% για εισόδημα από 12.000 ευρώ έως 35.000 ευρώ και από το 33% στο 45% για εισόδημα από 35.000 ευρώ και πάνω.
Καταληκτικές ημερομηνίες
Σύμφωνα με τις αλλαγές που έγιναν στο Ν.4447/2017, άλλαξαν οι ημερομηνίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. Ορίσθηκε νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων η 30η Ιουνίου του επόμενου φορολογικού έτους. Με βάση την ημερομηνία αυτή, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων για μέλη (εταίροι) Νομικών Προσώπων με απλογραφικά βιβλία, είναι η 15η Ιουλίου 2017 (και εξαιρετικά για φέτος, η 17η Ιουλίου λόγω Σαββατοκύριακου).
Προσοχή: Αν η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των Νομικών Προσώπων πάρει παράταση μέσα στον Ιούλιο, η ανωτέρω ημερομηνία μεταφέρεται την 15η Αυγούστου και λόγω της αργίας την 16η Αυγούστου.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους.
Προθεσμίες πληρωμής δόσεων
1. Φυσικά πρόσωπα
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τη διοίκηση (ΠΟΛ.1034/2017), οι δόσεις πληρωμής του φόρου εισοδήματος είναι τρεις με καταληκτικές ημερομηνίες, την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Για τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2016, δηλαδή, τις δηλώσεις που θα κατατεθούν το 2017, οι καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμών είναι οι:
  • i. Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017
  • ii. Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και
  • iii. Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.
2. Φυσικά πρόσωπα μέλη Νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία
Τα φυσικά πρόσωπα εταίροι που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής του φόρου εισοδήματος σε δύο δόσεις:
  • i. Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και
  • ii. Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.
3. Εμπρόθεσμες δηλώσεις που κατατίθενται στη ΔΟΥ ή εκκαθαρίζονται από τη ΔΟΥ. 
Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα στη ΔΟΥ (π.χ. δήλωση αποθανόντος ή κατοίκου εξωτερικού) ή οδηγείται σε αυτήν για έλεγχο δικαιολογητικών και εκκαθαρίζεται μετά την καταληκτική ημερομηνία της πρώτης δόσης, ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις και η ημερομηνία καταβολής των δόσεων καθορίζεται από το χρόνο εκκαθάρισης της δήλωσης.
Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις που υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που υποβάλλονται στη ΔΟΥ εμπρόθεσμα και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται το επόμενο έτος, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
Τι γίνεται με τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2016;
Η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων του 2016 δεν έχουν τους ρυθμούς που ανέμενε το υπουργείο, με κύρια ευθύνη του ίδιου και εξηγούμε γιατί. Καταρχάς, ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα των κατ’ επάγγελμα αγροτών και υπάρχουν λάθη στις εκκαθαρίσεις. Επίσης, όσον αφορά την υποβολή των δηλώσεων των Νομικών Προσώπων, που λήγουν και αυτές την 30η Ιουνίου 2017, το σύστημα δεν έχει ανοίξει ακόμη, έχει τα παλιά έντυπα (φορολογικού έτους 2015) και τις παλιές οκτώ δόσεις, ενώ με την τροποποίηση που έγινε οι δόσεις πληρωμής του φόρου έχουν γίνει έξι.
Είναι φανερό ότι το υπουργείο θα χρειαστεί να δώσει παράταση τόσο για την υποβολή των δηλώσεων των φυσικών προσώπων, όσο και για των νομικών.
Να σημειωθεί ότι μία παράταση μέσα στον Ιούλιο της τάξεως των δέκα ή και είκοσι ημερών, κατά την άποψη μας, δεν επηρεάζει τα έσοδα του κράτους, αφού οι πρώτες δόσεις μπορούν να πληρωθούν στις 31 Ιουλίου 2017, όπως έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο.
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Finance & Markets Voice, την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: