Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

ΕΛΓΑ. Πληρωμή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ)

ΕΛΓΑ. Πληρωμή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ)

ΕΛΓΑ. Πληρωμή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ)
Μια νέα πληρωμή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) για το πρόγραμμα «Πυρκαγιές 2013» πραγματοποιεί ο ΕΛΓΑ την Τρίτη  27 Ιουνίου 2017.
Το συνολικό ποσό των Ενισχύσεων για το προαναφερόμενο πρόγραμμα ανέρχεται σε 145.102,3 ευρώ, με το Νομό Φωκίδας να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσό.
Η πληρωμή αναφέρεται κυρίως σε ενισχύσεις για αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές του 2013.
Η διαδικασία των εκκαθαρίσεων συνεχίζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: