Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Ν : Επιχείρηση έχει τεθεί σε εκκαθάριση. Πότε πρέπει να υποβάλω τη δήλωση;

Ν : Επιχείρηση έχει τεθεί σε εκκαθάριση. Πότε πρέπει να υποβάλω τη δήλωση;
Τι ισχύει
12 Ιουν 2017 - 17:21
Picture 0 for Ν : Επιχείρηση έχει τεθεί σε εκκαθάριση. Πότε πρέπει να υποβάλω τη δήλωση;
Για την περίοδο από την αρχή του φορ. έτους μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη της εκκαθάρισης, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα από την έναρξη της εκκαθάρισης.

Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (πέραν των 12 μηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους, μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.

Η οριστική δήλωση εκκαθάρισης υποβάλλεται μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης.

Παράδειγμα:

Προηγούμενο Φορολογικό έτος με λήξη 31/12/2015.

Η επιχείρηση τέθηκε σε εκκαθάριση 14/5/2016.

α. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης για το φορολογικό έτος που έληξε πριν από την περίοδο της εκκαθάρισης, δηλαδή από 1/1/2016 έως 13/5/2016, έως την 30/11/2016.

β. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση για την περίοδο της εκκαθάρισης μέχρι την λήξη της.

-Εάν η εκκαθάριση περατωθεί στις 15/12/2016 πρέπει να υποβληθεί δήλωση για φορολογικό έτος από 14/5/2016 έως 15/12/2016 μέχρι την 15/01/2017.

-Εάν η εκκαθάριση περατωθεί στις 10/10/2018 πρέπει να υποβληθεί:

προσωρινή δήλωση για το φορολογικό έτος 14/5/2016 έως 13/5/2017

προσωρινή δήλωση για το φορολογικό έτος 14/5/2017 έως 13/5/2018 και

οριστική δήλωση για όλη την περίοδο της εκκαθάρισης από 14/5/2016 έως 10/10/2018 μέχρι 10/11/2018.

Παρακαλούμε για το εν λόγω θέμα ανατρέξτε και στην ΠΟΛ.1060/2015 εγκύκλιο.

Το Ν.Π έχει κάνει διακοπή εργασιών μέσα στο έτος 2017. Πώς θα υποβληθεί η δήλωση διακοπής με το Ν έντυπο;
Τι ισχύει
12 Ιουν 2017 - 17:19
Picture 0 for Το Ν.Π έχει κάνει διακοπή εργασιών μέσα στο έτος 2017. Πώς θα υποβληθεί η δήλωση διακοπής με το Ν έντυπο;
Προκειμένου να επιτραπεί στον χρήστη της εφαρμογής να καταχωρήσει τη δήλωση διακοπής για το φορ. έτος 2017 θα πρέπει πρώτα να έχει υποβληθεί δήλωση για το φορ. έτος 2016.

Επομένως ο χρήστης θα προβεί πρώτα σε υποβολή της δήλωσης για τη χρήση του 2016 και θα πρέπει να περιμένει 1 (μία) ημέρα προκειμένου να μεταπτωθεί η δήλωση στο TAXIS και έτσι να ενημερωθεί ο κωδικός 008 (φόρος που προκαταβλήθηκε) στη δήλωση διακοπής που θα ακολουθήσει.

Έντυπο Ν : Αν έχετε αποθηκεύσει προσωρινά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. και νομικών οντοτήτων στην προηγούμενη έκδοση
Τι ισχύει
12 Ιουν 2017 - 14:22
Picture 0 for Έντυπο Ν : Αν έχετε αποθηκεύσει προσωρινά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. και νομικών οντοτήτων στην προηγούμενη έκδοση
Έντυπο Ν

Προσοχή: Αν έχετε αποθηκεύσει προσωρινά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. και νομικών οντοτήτων στην προηγούμενη έκδοση των εντύπων απαιτείται η διαγραφή της προσωρινά αποθηκευμένης δήλωσης και στη συνέχεια να προχωρήσετε σε νέα υποβολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: